Skip to content Skip to footer

Harbiye Psikolog Ekibimizin Uyguladığı 4 Terapi Ekolü

Harbiye Psikolog Ekibimizin Uyguladığı 4 Terapi Ekolü

Harbiye psikolog veya psikiyatristlerini mi araştırıyorsunuz? Harbiye Şişli ilçesinin en merkezi semtlerinden birisidir.

Dolayısıyla Harbiye gibi bir bölgede size en uygun kriterlere sahip uzmanı bulabilmeniz oldukça olasıdır.

Peki Harbiye psikolog arayışınızda hangi kriterleri dikkate alıyorsunuz? Neye göre psikoloğunuzu belirliyorsunuz?

Yaşadığınız sorunlarda ister fiziksel ister ruhsal en uygun ve iyi uzmanı bulmak en doğal hakkınız olduğuna göre bu süreçte iyi bir araştırma yapmanız da oldukça değerlidir.

Yazımızın devamında Harbiye en iyi psikolog seçeneklerini incelemeniz için değerlendirebileceğiniz kriterleri sıraladık.

Harbiye Psikolog Desteğimiz

Mentalium Psikolojik Danışmanlık Merkezi olarak Harbiye psikolog kadromuzla size ruhsal destek sağlamak için yanınızdayız.

Harbiye Şişli ilçesinin en güzide ve işlek semtlerinden birisidir. Harbiye mahallesi adını Mekteb-i Harbiye olarak bilinen Harp Okulu’ndan almıştır.

1870 yılından itibaren özellikle Levantenlerin yerleşimiyle İstanbul’un en gözde yerleşim birimlerinden biri olan Harbiye psikolog ve psikiyatristlere de ev sahipliği yapmaktadır.

Harbiye İstanbul’un en değerli semtlerinden birisidir. Harbiye bünyesinde pek çok tarihi yapıyı da barındırmaktadır.

Notre Dame de Sion Fransız Lisesi, Radyoevi, Muhsin Ertuğrul Harbiye Sahnesi, Hilton Oteli, İstanbul Teknik Üniversitesi, Harbiye Cemil Topuzlu Gösteri Merkezi ve Harbiye Orduevi bu önemli yapılardan birkaçıdır.

Görüldüğü üzere Harbiye oldukça önemli bir Şişli semtidir. Ayrıca İstanbul’da ulaşımı en kolay ve en merkezi yerleşim noktalarından birisi de olduğu için Harbiye psikolog ve psikiyatristlerin de odak noktalarından bir tanesidir.

İşte bu sebeple Harbiye ve çevresine sadece birkaç dakikalık mesafede olan merkezimizde biz de Harbiye sakinlerine psikolojik destek sunmaktayız.

Harbiye çevresinde aradığınız psikologlardan beklentiniz nedir? Ruhsal destek almak isteyen bireylerin hepsi aynı beklentilerle psikoterapi sürecine başlamamaktadır.

Örneğin; bazı bireyler yaşadıkları ruhsal rahatsızlığın yakınmaları ve semptomlarından kısa bir sürede kurtulmayı hedeflerler.

Öte yandan, bazı bireyler ise Harbiye psikolog arayışlarında varoluşlarını sorgulamaya, yaşam kalitelerini arttırmaya veya kendilerini tanımaya odaklanmak isterler.

Herkesin bu noktada beklentileri farklı olabileceği gibi psikologların da sunduğu farklı psikoterapi ekolleri işlevsellikleri yönünden farklı olabilir. Psikoterapi ekolleri farklı şekillerde işleyebilir.

O zaman bu yönden baktığımızda Harbiye veya çevresinde ruhsal destek almak isteyen kişilerin de Şişli Harbiye psikolog ilanları değerlendirirken bu farkındalığı kazanması önemli bir adım olacaktır.

Yazımızın devamında Harbiye psikolog ekibimizin uyguladığı farklı psikoterapi ekollerini size tanıtacağız.

Böylece siz de hangi yöntemle çalışmak istediğinizi Harbiye merkezimize geldiğinizde ilgili uzmana açıklayabilirsiniz.

BDT Uygulayan Harbiye Psikolog Ekibimiz

Bilişsel davranışçı terapi (BDT) Harbiye psikolog kadromuzun üyesi olan uzmanlarımız tarafından oldukça sık kullanılan bir psikoterapi modelidir.

Bilişsel davranışçı terapi, duygusal ve zihinsel sağlığı iyileştirmeyi amaçlayan bir psikoterapi türüdür.

Harbiye merkezinde destek veren uzmanlarımızın kullandığı bu ekol 1960’larda Aaron Beck tarafından geliştirilen bilişsel terapi, zihinsel bozukluklarda düşünmenin nasıl çalıştığını açıklamaya çalışmıştır.

Beck, duygudurum bozuklukları için bilişsel ve davranışsal müdahale teorileri ve yöntemleri geliştiren ilk kişidir.

Bilimsel bir temeli vardır ve birçok ruhsal ve duygudurum bozukluğu için Harbiye psikolog ekibimiz tarafından kullanılır.

Bilişimizin duygularımızı ve davranışlarımızı etkilediğini iddia eden bilişsel davranışçı terapi, davranışlarımızın da nasıl hissettiğimizi ve düşündüğümüzü etkilediğini belirtir.

BDT adlı yöntemin amacı, kişilerin olayları yanlış anlama eğilimlerini ortadan kaldırmak ve onlara duygu ve düşüncelerini kontrol edebildiklerini göstermektir.

Kişinin olaylar hakkında geliştirdiği otomatik düşünceler ortaya çıkar ve mantıklı düşünceler yerini bu düşüncelere bırakır.

Kişinin kaçındığı duygusal, düşünsel ve davranışsal kalıplar fark edilir ve yaşam boyunca bunlarla başa çıkmak için çeşitli teknikler öğretilir.

Sonuç olarak, Harbiye psikolog ekibimizin desteğiyle bireysel farkındalık yaratılarak bu düşüncelerin ortadan kaldırılabileceğine dair bir mantık kurulur.

Bilişsel terapinin öğretmeye çalıştığı stratejileri öğrenen kişi, tedavi bittikten sonra stresli durumlarda olumsuz düşüncelerden kaçınarak sorunun tekrarlanmasını önleyebilir.

Bilişsel ve davranışsal çalışmalar, birçok duygudurum bozukluğu için etkili olduğunu ve birçok psikiyatrik bozukluk için yardımcı bir terapi olduğunu bulmuştur.

Bu nedenle Harbiye psikolog ekibimiz tarafından sıkça kullanılmaktadır. Bilişsel davranışçı terapi, nispeten kısa vadeli çözüme odaklanan bir tedavidir.

Harbiye psikolog ekibimizle kişinin görüşeceği süre başvuru nedeni, semptomların şiddeti, ruhsal bozukluğun türü, seyri, o andaki stres faktörü, sorunun farkında olunması gibi faktörlere göre değişmektedir.

Seanslar tipik olarak 45 dakika uzunluğundadır ve yalnızca danışanın o anki sorunlarını değil aynı zamanda çocukluk, travma, aile ilişkileri, iş hayatı ve sosyal etkileşimlerini de dikkate alacak şekilde uyarlanır.

Örneğin, Mentalium Psikoloji Harbiye şubesinde hafif depresyonu olan danışanların müdahale süreleri, OKB semptomları olan danışanlarınkinden farklıdır.

Gözle görülür değişiklikleri ve belirgin semptomların hafiflemesini veya ortadan kalkmasını görmek ortalama 8-18 seans sürer.

Burada belirleyici olan psikoterapi seans sayısı değil, kişinin bildirdiği ve dışarıdan gözlemlediği ruh halidir.

Birçok danışan semptomları hafiflediğinde tedavi sürecini bitirme eğilimindedir.

Bu süreçte geçici bir iyileşme olup olmadığı Harbiye psikolog ekibimiz tarafından dikkatle takip edilir. Bilişsel davranışçı terapiyle ilgili detaylı bilgi için TIKLAYIN.

Şema Terapi Uygulayan Harbiye Psikolog Ekibimiz

Şema terapi Harbiye psikolog kadromuzun uyguladığı yaygın terapi modellerinden birisidir.

Şema, zihnimizin en ufak işlevsel kısmıdır. Hatıralar, fiziksel duyumlar, duygu ve düşüncelerden oluşmaktadır. Kendimizi, başkalarını ve dünyayı algılamada kullandığımız temel inançlardır.

Şema terapinin amacı; uyumsuz şemaları, başa çıkma tepkilerini ve modlarını değiştirerek hastaların temel ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olmaktır.

Böylece Harbiye şubemizde uzman arkadaşlarımız başvuran danışanların uyumsuz şemaları ile çalışmaktadırlar.

Şemalar terapötik olmayan bir anlamda bakıldığında hayatımızı kolaylaştırır, bizi belirsizlikten kurtarır ve zaten her şeyi sıfırdan öğrenme probleminden kurtarır.

Ancak geliştirdiğimiz şemalar her zaman bizi mutlu etmeyebilir ve çalışmayabilir.

Şema kavramı, şema terapide çocukluk döneminde kişinin bilişinde oluşan ve çevre ile uyumu bozan belirli kalıpları ifade eder.

Uyumsuz bir şema, kişinin kendisiyle ilgili olumsuz inançları olarak tanımlanır. Şemalar zamanla katı, değişmez ve koşulsuz kabul edilebilir değerlendirmeler haline gelir.

Bu özellikler şemayı daha güçlü ve değiştirilmesi daha zor hale getirir. Bu inançlar özellikle çocukluk ve ergenlik dönemindeki olumsuz olaylardan etkilenir.

Çocuklukta temel duygusal ihtiyaçlar karşılanmadığında uyumsuz bir şema gelişir.

Yetişkinlik sırasında ve sonrasında, bu inançlar ortaya çıkabilir ve işleyişimizi etkileyebilir.

Jeffrey Young tarafından geliştirilen ve Harbiye psikolog ekibimiz tarafından kullanılan şema terapi modeli, erken yetişkinlik deneyimlerinin etkilerini bulmaya ve değiştirmeye odaklanır.

Şema terapi, birçok psikoterapi ve gelişimsel modeli işlevsel olarak birleştiren bütüncül bir psikoterapi modelidir.

Bütüncül olması nedeniyle daha işlevsel görüldüğü için Harbiye ekibimiz tarafından tercih edilmektedir.

Şema terapi, insanları ve sorunlarını anlamada ve bu sorunlara çözüm bulmaya çalışırken çok geniş bir bakış açısı kullanır. Amacı, en başta kişilik bozukluklarına çözüm bulmaktır.

Bununla birlikte, şema terapi artık kronik depresyon, çocukluk çağı travması, suçluluk, yeme bozuklukları, evlilik işleri, madde bağımlılığı vb. gibi klinik sorunlar ve bozukluklar için kullanılmaktadır.

Eğer siz de bu destek alanlarında Harbiye psikolog ekibimizden yardım almak isterseniz, şema terapistlerimiz size destek sunacaklardır.

Şema terapi, hümanist bir yaklaşımdır. İnsanlara hasta demek yerine sadece sorunların varlığını işaret eder.

Yani hepimizin aslında bazı şemaları vardır ve bunlarla başa çıkma planları da mevcuttur. Harbiye psikologlarımızın uyguladığı şema terapi uzun süreli bir tedavi sürecini içerir.

Tedavi süreci genellikle haftalık seanslarla bir ile üç yıl arasında devam eder. Ancak seans sıklığı ve tedavi sürecinin uzunluğu danışanın ihtiyacına göre değişiklik gösterebilir.

Bazı bireyler 1 yıl sonra tedaviyi tamamlayabilirken bazıları 3 yıldan uzun sürebilir. Seanslar ortalama 45 dakika sürmektedir.

Eğer daha uzun süreli bir ruhsal destek almak isterseniz, Harbiye psikolog ekibimiz size şema terapi yöntemini uygulayabilir.

Ancak daha kısa süreli destek almayı planlarsanız Harbiye psikologlarımız size bilişsel davranışçı yöntem ile yaklaşabilir. Şema terapi ile ilgili detaylı bilgi için TIKLAYIN.

Cinsel Terapi Uygulayan Harbiye Psikolog Ekibimiz

Harbiye psikolog ekibimizdeki bazı uzmanlar cinsel terapi uygulayıcısıdır. Bir başka deyişle, cinsel sorunlarla çalışmaktadırlar.

Cinsel sorunları olan bireyler ve çiftler için cinsel konularda uzmanlaşmış eğitimli psikiyatristler ve psikologlar tarafından kullanılan cinsel terapi, bilişsel ve davranışçı bir terapi şeklidir.

Profesyonel kullanım için oldukça önemli olan cinsel terapi, sıkıntı yaşayan kişi ile yapılan konuşmalarda kullanılmaktadır.

Tedavi süresince seans esnasında herhangi bir fiziksel temas beklenmemektedir.

Cinsel yaşamlarında sorun yaşayan birçok kişi ve çifte çözüm sunan cinsellik terapisi, sağlıklı bir cinsel yaşamın ve bunun sonucunda mutlu bir ilişkinin temellerini atabilir.

Bireyin zihinsel ve fiziksel sağlığı için cinsellik önemlidir. Bu noktada cinsel terapiye ihtiyacınız olabilir.

Böyle bir ihtiyaç halinde Harbiye psikolog ekibimize size Harbiye merkezimizde destek sunabilir.

Cinsel terapi, genel olarak cinsel işlev bozukluğunu çözmeye yönelik tedaviler olarak tanımlanabilir.

Psikolojik ya da fiziksel nedenlerle ortaya çıkabilen cinsel işlev bozukluğu, kişide ya da ilişkide sorunlara yol açan cinsel sorunları içerir.

Harbiye ekibimizde yer alan cinsel terapistin terapi sırasındaki ilk hedefi, kişilerin kendi cinselliklerine dair farkındalıklarını artırmaktır.

Özellikle psikolojik olarak tetiklenen cinsel işlev bozukluklarında, cinsel yanılgılar büyük rol oynamaktadır.

Harbiye kadromuzun cinsel terapistleri tedavi sırasında cinsel problem yaşayan kişiye sorular sorarak sorunun kaynağını bulmaya çalışacaktır.

Cinsel sorunların psikolojik bir temeli olmadığı tespit edilirse kadın hastalıkları, üroloji, dahiliye gibi ilgili uzmanlık dallarına yönlendirilebilir.

Harbiye kadromuzun cinsel terapistleri tarafından yürütülen seanslar, cinsel yaşamınızda sorunlara neden olabilecek birçok faktörü değerlendirir.

Terapi esnasında cinsel ilişki, cinsel istek yoğunluğu ve kronik hastalıklara neden olabilecek fiziksel nedenler ortaya çıkarılır ve öncelikle sorunun temel nedeni belirlenir.

Pek çok psikolojik sorun gibi, cinsellik terapisi de deneyimlerin, duyguların ve düşüncelerin olumlu değişimini içerir.

Sorunun durumuna göre Harbiye merkezimizin uzmanı çift ile bireysel olarak görüşebilir.

Kişilerin ilk birkaç seansta tespit edilen cinsel işlev bozukluklarına neden olan sorunları başlangıçta kabullenmelerine yardımcı olunur. Daha sonra bu sorunu çözmek için çalışmalar başlayacaktır.

Tedavi sırasında cinsellikle ilgili uzmanların önerdiği kitapları okumak ve iletişim kurmak daha hızlı sonuç almanıza yardımcı olabilir. Cinsel terapi hakkında detaylı bilgi almak için TIKLAYIN.

Bağımlılık Terapisi Uygulayan Harbiye Psikolog Ekibimiz

Harbiye psikolog ekibimizin bazı üyeleri bağımlılık tedavisi konusunda gerekli eğitimleri almış ve bağımlılık terapisi uygulayıcısı olmuşlardır.

Bağımlılık, vücuda alkol veya madde almakla alakalı olarak bilinir ancak kumar, alışveriş, internet, yemek, seks vb. davranışsal bağımlılıkları da içerir.

Bağımlılık kronik biyolojik bir hastalıktır, bu nedenle türü ne olursa olsun hastalığınızı anlamanız gerekir.

Farkındalığın dışında tedavi desteği ile yönetim becerilerinizi güçlendirmeniz gerekir.

Bu nedenle Harbiye psikolog ekibimizle profesyonel destek almak için görüşmeye ne dersiniz?

Bağımlılık terapistleri bu hastalığın üstesinden gelmede kilit rol oynamaktadır.

Bağımlılık, tekrarlama oranları yüksek olan oldukça yaygın bir hastalıktır. Bağımlılığın yarattığı fiziksel, psikolojik ve sosyal sorunlardan kurtulmak tedavide ilk, kullanımı bırakmada ise ikinci önemli adımdır.

Bağımlılık tedavisinin temel amacı, kişilerin bağımlı oldukları madde ve davranışlardan kaçınmasına yardımcı olmaktır.

Harbiye ekibimizin uzmanları danışanlarımızla ortak hedefleri bu şekilde belirlerler. Bu danışmanlık hizmeti, kişinin yaşadığı sorunun farkına varması ve sorunla ilgili hataları bulması ile başlar.

Ardından, soruna neden olan madde veya davranıştan kaçınmak için psikososyal destek almak ve bunu hayatınızın geri kalanında sürdürmeye teşvik edilmeniz gerekir.

Tedavi sürecinin başarısı, tedavi gören kişinin “istekliliği” ile doğru orantılıdır. Sağlıklı aile desteği ve tedavi ekibi ile koordinasyon, sürecin diğer önemli parçalarıdır.

Peki bu noktada bağımlılık tedavisi için Harbiye psikolog seçeneklerinde bulduğunuz psikologlar nasıl çalışmalıdır?

Harbiye psikolog ekibimizdeki bağımlılık terapisti olan arkadaşımız empati yoluyla danışanlarının ne hissettiğini anlamaya çalışır.

Danışan ne yaparsa yapsın, koşulsuz yardım etmek istediği için yargılamaz ve suçlamaz. İyi bir dinleyici olur çünkü danışanın ne söylediği Harbiye kadromuzdaki uzman için önemlidir.

Davranışı gözlem ve analiz yoluyla anlamaya çalıştığı için analitik becerilere sahiptir.

Planı yürütmek için ekiple birlikte harekete geçecek ve koordine edecektir.

Özetle, Harbiye kadromuzun üyesi olan uzman sizinle bir ortaklık kurarak tedaviye başlayacaktır. Bağımlılık tedavisi ile ilgili detaylı bilgi için TIKLAYIN.

Kadıköy Göztepe Şube

Göztepe Mh. Fahrettin Kerim Gökay Cd.

No: 240 D: 7 Eren Apt.

Kadıköy / İstanbul

Mentalium Psikoloji Kadıköy psikolog alternatifleri arasında öne çıkan bir psikolojik danışmanlık merkezidir. Eğer aradığınız İstanbul psikolog seçenekleri arasında uygun fiyatlı, etik çalışan ve kurumsal bir merkez ise bizi tercih edebilirsiniz.

Mentalium Psikoloji © 2024. Tüm Hakları Saklıdır.