Skip to content Skip to footer

11 Maddede Obsesif Kompulsif Kişilik Bozukluğu

obsesif kompulsif kişilik bozukluğu

11 Maddede Obsesif Kompulsif Kişilik Bozukluğu

Takıntılı düşünceler ve zorlantılı davranışlarla tanımlanabilecek bir ruhsal sorununuz varsa obsesif kompulsif bozukluk olarak tanımlanabilir. Takıntı hastalığı olarak da tanımlanabilen bir ruhsal bozukluk olan obsesif kompulsif bozukluk OKB olarak da kısaltılabilir.

Ancak OKKB olarak kısaltılan obsesif kompulsif kişilik bozukluğu ise çok daha farklı ve çok daha nadir görülen bir kişilik bozukluğudur. Biri kaygı bozukluğu iken diğeri ise kaygının elbette var olabileceği bir kişilik bozukluğudur.

Yazımızın devamında OKKB hakkında birçok değerli bilgiyi paylaşacağız. Eğer siz de bu kişilik bozukluğu belirtileri taşıyorsanız bizden psikolog randevusu almak için ulaşabilirsiniz.

obsesif kompulsif kişilik bozukluğu nedir

Obsesif Kompulsif Kişilik Bozukluğu Nedir?

Obsesif kompulsif kişilik bozukluğu (OKKB), bireyin  mükemmeliyetçi olmasına ve kendisi ile başkaları üstünde kontrol gereksinimi hissetmesine neden olan psikolojik bir  bozukluktur.

Obsesif kompulsif kişilik bozukluğu olan bireyler, kurallara uymanın yanı sıra asla vazgeçmedikleri ahlaki ve etik kurallara  uyma konusunda takıntılıdır.

Başka bir deyişle, her zaman haklı olduklarını ve doğru şekilde davrandıklarını düşünürler. Bu ruhsal rahatsızlığa sahip kişilerin insan ilişkileri olumsuz  etkilenebilir.

Obsesif kompulsif kişilik bozukluğu olan kişiler tedavi görürlerse yaşam kalitelerini iyileştirebilirler. Ancak, bu insanlar nadiren kendilerinde bir sorun olduğunu anlarlar.

obsesif kompulsif kişilik bozukluğu belirtileri nelerdir

Obsesif Kompulsif Kişilik Bozukluğu Belirtileri

 1. Liste oluşturma konusunda aşırı obsesyon (genellikle ayrıntılı liste oluşturma)
 2. Aşırı mükemmeliyetçilik nedeniyle görev tamamlayamama
 3. Birlikte çalıştığınız kişiler istediğinizi yapmayı kabul etmedikçe görevleri devretmekten veya paylaşmaktan çekinme.
 4. Ahlaki kurallara uyum konusunda aşırı takıntılı düşünceler ve başkalarını anlama noktasında empati eksikliği
 5. Genellikle aşırı tutumlu veya cimri olarak tanımlanma
 6. Eşyaları atmayı reddederek biriktirmek ile alakalı sorunlar yaşama

 

Terapistin obsesif kompulsif kişilik bozukluğu olan bir kişiye teşhis koyabilmesi için tüm bu semptomları göstermesi gerekmez. Yalnızca bazılarının kriter olarak karşılanması tanı için yeterlidir.

Bununla birlikte, bu kişiler sıklıkla bu davranışlardan bazılarını sergilerler ve bu davranışların semptomları sıklıkla sosyal yaşamları, kariyerleri ve aile ilişkileri ile etkileşime girer.

Obsesif kişilik bozukluğu olan insanlarla çalışmak veya onlarla etkileşim kurmak çok zor olabilir. Çünkü genellikle olayları sadece kendi bakış açılarından görebilirler.

Ayrıca kendi bakış açılarının doğru  olduğuna inandıkları için başkalarının bakış açısını önemsemezler. Bu kişilik özellikleri, bir kişinin ailesinin veya partnerinin bir sorunu olduğunu fark etmesini zorlaştırır.

Bunun yerine, herkes kendi kurallarına uyarsa hayatta her şeyin iyi ve doğru olacağını her zaman belirtirler. Empati konusunda çok önemli sorunlar yaşamaktadırlar.

Yaşamlarında kendi kuralları vardır ve bu kurallara uyma noktasında da çok katı disiplinleri mevcuttur. Başkalarının bu kurallara karşı çıkması halinde tolere edemeyecek kadar kabullenmezler.

Tepkileri çok sert olabilir ve kendi doğrularının peşinden yılmadan gidebilirler. Başkalarının bakış açısından içinde bulundukları durumu değerlendirme noktasında zorluk yaşarlar.

obsesif kompulsif kişilik bozukluğu nedenleri nelerdir

Obsesif Kompulsif Kişilik Bozukluğu Nedenleri

 1. Obsesif kompulsif kişilik bozukluğunun ortaya çıkmasında genetik etkenler rol oynayabilmektedir. Herhangi bir bireyin, bu kişilik bozukluğu olan bir yakını veya akrabası olan varsa, kendisinin de obsesif kişilik bozukluğu olması ihtimali daha da fazladır.
 2. Birey aşırı kontrolcü veya korumacı anne veya babanın bakımı altında bir çocuk olarak yetişmiş olabilir. Bazı uzmanlar, bu kişilik bozukluğunu bireyin duyguları ile başa çıkabilmek amacıyla kullandığı bir baş etme sistemi olarak düşünmektedir.
 3. Anne ve/veya babası tarafından yeterli ilgiyi göremeyen veya terk edilmiş bireylerde de obsesif kompulsif kişilik bozukluğu riski artabilmektedir.
obsesif kompulsif kişilik bozukluğu nasıl tespit edilir

Obsesif Kompulsif Kişilik Bozukluğu Nasıl Tespit Edilir?

Uzmanlar bu ruhsal rahatsızlığı kişilik bozukluğu olarak sınıflandırır. Kişilik bozuklukları,  kişinin sosyal ve mesleki yaşamını etkileyebilecek  davranış bozukluklarıdır.

Kişilik bozuklukları genç yaşta gelişir ve yetişkinliğe kadar devam eder. Bir kişinin kişilik bozukluğu olup olmadığını öğrenmek için bir uzman kendisiyle veya yakın akrabalarıyla kişisel hayatı, sosyal ilişkileri ve günlük aktiviteleri hakkında konuşur.

Böylece bu kişinin davranışının obsesif kompulsif davranışı ile uyumlu olup olmadığını değerlendirerek bu teşhisi koyabilmektedir. Kişilik bozukluklarının tanı ve teşhis koyulma süreci her zaman çok kolay olmayabilir.

obsesif kompulsif kişilik bozukluğu yaşamı nasıl etkiler

Obsesif Kompulsif Kişilik Bozukluğu Yaşamı Nasıl Etkiler?

Obsesif kompulsif kişilik bozukluğu olan insanlarla yaşayan bireyler sık sık zor zamanlar yaşayabilirler. Bu zor zamanlar çatışmalarla da belirebilir. Bu sorunu yaşayan bireylerin aile üyeleri devamlı eleştirilere maruz kalabilirler.

Bu eleştirilerden dolayı da birçok aile üyesi de kendilerini yetersiz veya eksik hissedebilir. Bu hisler aynı zamanda değersizlik gibi hisleri olmadığı halde doğurabilir.

Obsesif kişilik bozukluğu olan kişilerle yaşam kadar tedavi süreci de zorlayıcı olmaktadır. Bundan dolayı özellikle deneyimli psikoterapistlerle çalışmak daha avantajlı sonuçlar doğurmaktadır.

Bu sorunu yaşayan bireyler sıklıkla yalnız başına çok iyi çalışmaktadırlar. Ancak takım çalışmalarında oldukça sorun yaşama ihtimalleri fazla olabilir. Özellikle bu kişilik bozukluğu olan bireyler yönetici pozisyonlarında ise çalışanlar çok fazla sorunlar yaşayabilirler.

obsesif kompulsif kişilik bozukluğu kişiye neler yaşatır

Obsesif Kompulsif Kişilik Bozukluğunda Neler Yaşanır?

Bu tür kişilik bozukluğunda esasen suçluluk ve utanç, obsesif-kompulsif insanların çok temel duygularıdır. Obsesif kompulsif bireyler, duygularından dolayı kendilerini suçlu hissederken, eylemleri ve düşünceleri konusunda kendilerini çok fazla suçlu hissedebilirler.

Çoğu durumda, birçoğunun hissettiği doğal duygular, obsesif-kompulsif insanlar için çok güçlü bir suçluluk duygusu yaratabilir. Hem obsesif kompulsif bozuklukta hem de obsesif kompulsif kişilik bozukluğunda en yoğun duygu suçluluktur.

Altta yatan bu duygunun her zaman farkında değildirler, ancak bilinçsiz suçluluk kendini bilinçli düzeyde utanç  olarak gösterebilir. Bununla birlikte, bazı hastalar, utanmak için mücadele eden ve hatta bu konuda suçluluk hisseden  kompulsif bir kişiliğe sahip olabilir.

Düşünmek ve hareket etmek zaten suçluluk duygusuyla doludur ama herhangi bir şey ya da hisler de suçluluk yaratır. Obsesif kompulsif insanlar duygularını ve tabii ki “nasıl yaşanacağını” eleştirir.

Dolayısıyla sahibine göre kişi kendini kontrol edebilmeli ve kendini kontrol etmek zorunda olmalıdır. Aslında zorlayıcı bir yapıya sahip olanlara göre, özdenetim, özsaygı oluşturmak için gereklidir.

Güvenilirlik, dürüstlük, uyum, disiplin ve bağlılık gibi nitelikler bu kişiler için özdenetim açısından çok önemlidir. Bu kişilik bozukluğunun bir başka özelliği de, amansız insanların her şeyi görmekte büyük zorluk çekmesidir.

Kişilik bozukluğunun bu türü ile yaşayan bireyler genellikle ayrıntılara o kadar  odaklanırlar ki, büyük resimde herkesin gördüğü bariz nesneleri göremeyebilir duruma gelirler.

Belki de bir bütün olarak görülmesi amaçlanan bu temel nesne, sahibinin yine suçlu hissetmesine neden olacaktır. Bu nedenle her şeyden kaçınarak ve ayrıntılara odaklanarak suçluluk duygusuyla baş etmeye çalıştığı söylenebilir.

 

Obsesif kompulsif kişiliğin  nedenlerine bakıldığında  aile dinamiklerinden bahsetmek kaçınılmazdır. Aile tutumlarının kişilik oluşumu üzerindeki etkisinin farkında olmak gerekmektedir.

Şu ana kadar yapılan tüm araştırmalar da aslında benzer şekilde bu teoriyi desteklemektedir. Ebeveynlerin aşırı kompulsif, talepkar, huysuz, aşırı ahlaklı ve suçlu hissetmeye yönelik tutumlarının  kompulsif kişilik oluşumunda etkili olduğu görülmüştür.

Ancak, bu aile kalıbından tamamen farklı ailelerden de bahseder. Temel aile standartları, yetersiz yetiştirme ve çocuk ihmali veya istismarı olmayan aile modelleri de obsesif-kompulsif kişilik oluşumuna katkıda bulunabilir.

Obsesif kompulsif kişilik bozukluğu olan kişiler terapistlere çeşitli problemlerle birlikte gelirler. En yaygın şikayet türü korkudur. Mükemmeliyetçilik, katılık ve davranışlarına rehberlik eden “olması gereken” fikirler, çeşitli kaygı bozukluklarına yol açar.

Birçok obsesif-kompulsif kişilik, performansları ve çalışmalarının iyi ve yeterli olup olmadığı konusunda sürekli olarak  düşünür ve endişelenir. Bu durum işlerinde kararsız kalmalarına ve  ertelemelerine neden olur.

Bu kaçınılmaz olarak korku yaratır. Bu kronik korku bir süre sonra paniğe dönüşebilir. Örneğin, proje sahibinin projeyi kısa sürede tamamlaması gerekiyorsa ve iş aşırı mükemmeliyetçiliği nedeniyle  çok yavaş ilerliyor veya hiç ilerlemiyorsa panik kaçınılmazdır.

Tabii ki, obsesyonlar hızlı kalp atışları ve nefes darlığı gibi paniğe bağlı semptomlarla çok rahatsız edilir. Obsesif kompulsif kişilik bozukluğu hastaları ile ilgili bir diğer sorun da depresyondur.

Distimi veya tek kutuplu majör depresyon şeklini alabilir. Bu hastalar, depresyonun bu kişilik özelliklerinden kaynaklandığının farkında değildirler ve  can sıkıntısı, enerji eksikliği, yaşam boyu coşku eksikliği gibi nedenlerle tedavi ararlar.

Zaman zaman depresif durumlarını gören eşleri veya yakınları tarafından tedavi edilmeye zorlanırlar. Acımasız insanlara, katılıklarına, mükemmeliyetçiliklerine ve kendilerini, çevrelerini ve duygularını aşırı derecede kontrol etme ihtiyacına karşı savunmasızdırlar.

Hayatlarının kontrolden çıktığını hissettiklerinde çaresizlik ve depresyon yaşarlar ve savunma mekanizmaları geçersiz hale gelir. Obsesif kompulsif kişilik bozukluğu olan bireylerde çeşitli psikosomatik bozukluklar yaygındır.

Yüksek düzeyde heyecan ve kaygı nedeniyle fiziksel rahatsızlık kaçınılmazdır. Genellikle tansiyon, baş ağrısı, kabızlık ve ülser gibi sorunlardan şikayet ederler.

Kardiyovasküler problemler, çok uyarıcı ve saldırgan olmaları ve atipik kişilik özellikleri sergilemeleri durumunda kaçınılmaz olabilir. Bu tür hastalıklar için genellikle doktorlara güvenirler ve bu hastalıkların psikolojik nedenlerini anlamak ve ele almak çok zordur.

obsesif kompulsif kişilik bozukluğu ile nasıl mücadele edilir

Obsesif Kompulsif Kişilik Bozukluğuyla Nasıl Mücadele Edilir?

 

Psikoterapi

Birçok psikoterapi ekolü kişilik bozukluğu tedavisinde uygulanmaktadır. Özellikle psikodinamik ve bilişsel davranışçı terapilerin diğerlerine göre daha etkili olduğu düşünülmektedir.

Psikoterapi kişinin ruhsal değişim yolculuğudur. Bu yolculuk kişilik bozuklukları özelinde biraz daha uzun sürmektedir. Kişilik bozukluklarında yaklaşık bir seneden kısa süren bir psikolojik destek süreci gerçekçi olmayacaktır.

Uzun bir sürecin başlangıcı olsa da kişilik bozuklukları tedavi edilebilir ruhsal sorunlardır. Uzun bir süreç olsa da ilaç tedavisi ve psikoterapi sürecinden asla çekinilmemelidir.

İlaç

Aynı obsesif kompulsif bozukluk tedavi sürecinde olduğu gibi kişilik bozukluğu varlığında da ilaç tedavisinin etkisi yadsınamaz. İlaç tedavisi önemli bir faktördür ancak ilaç tedavisinin tek tedavi yöntemi olduğunu söylemek kesinlikle doğru değildir.

Psikoterapinin rolü obsesif kompulsif kişilik bozukluğu açısından daha fazladır. Ancak dürtülerin ve kompulsiyonların azalması adına kişinin ilaç kullanımı teşvik edilmektedir.

Gevşeme egzersizi

Meditasyon, derin nefes alma ve gevşeme teknikleri gibi farkındalık uygulamaları, bir kişinin OKKB ve ilgili davranışlara girmesine neden olan stres seviyelerinin azaltılmasına yardımcı olabilir.

Obsesif kompulsif kişilik bozukluğu olan kişiler kendilerini bir problem içerisinde dahil olarak görmezler. Bu nedenle, onları tedavi aramaya ikna etmek zor olabilir. Ancak bu, işlerini ve özel hayatlarını etkilemeye başlarsa, işleri doğru yapmaya istekli olabilirler.

Biraz zaman ve tedavi ile bu sorunu yaşayan birçok insan değişim için motivasyon bulabilir. Ancak, sizin veya yakınınızdaki birinin kişilik bozukluğu ile ilgili bir probleminiz olduğunu ve tedaviye ihtiyacınız olduğunu anlaması zor olabilir.

Bu durumda kişilik bozukluğu tanısı alabilecek kişilerin yakınlarına bazı tavsiyelerde bulunmamız gerekecektir. Aşağıdaki durumları yakınlarınızda görüyorsanız ancak onu tedaviye ikna edemiyorsanız, bir uzman ile görüşmek faydalı olabilir.

 1. Bireyin devamlı “benim düşüncem doğrusudur” veya “benim dediğim gibi yapılmazsa sonuç yanlış olur” şeklinde düşünceleri varsa
 2. İnatçı, katı ve mükemmeliyetçi tavırları başkaları tarafından da görülebiliyorsa
 3. Devamlılık arz edecek şekilde iş ortamında veya genel olarak çevresiyle sorunlar ve çatışmalar yaşıyorsa
 4. Katı kurallarına veya davranışlarına karşı çıkıldığı zamanlarda, kişi öfkelenerek tepkiler gösteriyorsa
obsesif kompulsif kişilik bozukluğu takıntı türleri

Obsesif Kompulsif Kişilik Bozukluğunda Takıntı Türleri

 

Bulaş Takıntısı

 • Gözyaşı veya idrar gibi vücut sıvılarının bulaşma takıntısı
 • Mikropların veya hastalıkların bulaşmasına yönelik takıntılar
 • Bazı dış ortamda bulunan kimyasalların kendisine bulaşabileceğine yönelik takıntılar
 • Evlerde kullanılan bazı kimyasalların kendisine bulaşacağına yönelik takıntılar
 • Toz, çamur veya kir bulaşmasına yönelik takıntılar

Kontrolü Yitirme Takıntısı

 • Kendisine zarar verme düşüncesiyle harekete geçme kaygısı
 • Başkalarına zarar verme düşüncesiyle harekete geçme kaygısı
 • Şiddet göstermeye yönelik bazı kaygılar
 • Küfretme veya bazı ayıp olarak adlandırdığı sözleri söyleme kaygısı
 • Hırsızlık dürtüsünün yaratabileceği kaygı

Zarar Verme Takıntısı

 • Çevresine zarar vermeyle alakalı takıntılar. Örn: Bir şeyler çalma korkusu
 • Dikkat eksikliği sebebiyle başkasına zarar verme korkusu

Cinsel Takıntılar

 • Yasak ve sapkın olarak nitelendirebileceği cinsel düşünceler veya görüntüler
 • Başkaları ile ilgili yasak ve sapkın cinsel düşünceler
 • Eşcinsel yönde bazı düşünceler
 • Çocuklara yönelik veya ensestlik içeren cinsel düşünceler
 • Diğerlerine karşı saldırgan cinsel davranışlarla ilgili bazı düşünceler

Dini Takıntılar

 • Dini olarak kutsal görülen bazı şeylere hakaret etme kaygısı
 • Ahlaksızlık olarak görebileceği şeyleri yapma kaygısı

Başka Takıntılar

 • Bulaş olmayan bazı bedensel rahatsızlıkların kendisinde olacağı kaygısı
 • Batıl inançla ilgili bazı düşünceler

Mükemmellik Takıntısı

 • Kesinlikle alakalı bazı korkular
 • Bildiği bazı şeyleri unutmaya yönelik korkular
 • Önemli gördüğü bilgilerin hatırlanamayacağı korkusu
 • Fazla görülebilecek şeyleri atmamaya yönelik korkular
 • Bazı şeyleri kaybetmeye yönelik korku
obsesif kompulsif kişilik bozukluğu zorlantı türleri

Obsesif Kompulsif Kişilik Bozukluğunda Zorlantı Türleri

 

Yıkama ve temizleme

 • Aşırı veya kasıtlı el yıkama
 • Aşırı duş alma, banyo yapma, fırçalama, ve banyoya gitme
 • Ev veya diğer eşyaların aşırı temizliği
 • Atıkla teması önlemek veya ortadan kaldırmak için abartılı davranışlar

Kontrol etme

 • Başkalarına zarar vermediğinden veya zarar vermeyeceğinden emin olmak
 • Kendisine zarar vermediğinden emin olmak
 • Kötü bir şey olmadığından emin olmak
 • Hata kontrolü yapmak
 • Fiziksel durumunu ve vücut bölgelerini kontrol etmek

Tekrarlamalar

 • Tekrar okumak veya tekrar yazı yazmak
 • Bazı günlük aktivitelerin tekrarı
 • Tekrarlanan vücut hareketleri
 • Bazı batıl inançlara inanmak ve bunlara yönelik tekrar etmek (Örn: üç kez okursa soruyu doğru cevaplayacağına inanmak)

Zihinsel Zorlantılar

 • Zarardan kaçınmak için olayı tekrarlamak ve zihinsel olarak gözden geçirmek (başkaları veya kendisi için kötü sonuçlardan kaçınmak)
 • Zarardan kaçınmak için dua etmek (başkaları veya kendisi için kötü sonuçlardan kaçınmak)
 • Bir iş yaparken sayı sayarak doğru yapacağına yönelik eylemler
obsesif kompulsif kişilik bozukluğu obsesif kompulsif bozukluk farkı

Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Obsesif Kompulsif Kişilik Bozukluğu Farkı

Davranışlar Yönünden

Obsesif kompulsif bozukluk (OKB) olan kişi zorlantı davranışlarının mantıksız olduğunun farkındadır. Bu durumun farkında olsa da bu durumu değiştirebilecek durumda değildir.

Ancak bir sorun olduğunu aslında bilmektedir. Obsesif kompulsif kişilik bozukluğu bulunan bireyler ise bu durumun farkında değildirler. Hatta bu sebeple çevresindeki bireylerle yaşadıkları çatışmalar veya sorunlar da daha fazla olabilir.

Düşünceler Yönünden

Obsesif kompulsif bozukluk bulunan bireyler, takıntı içeriği olan düşüncelerini kontrol altına alamazlar. Daha çok gördüğümüz şekliyle, takıntılı düşünmeyi kendilerinden uzak tutmayı çok istemekte, ancak yapamayacaklarını da düşünmektedirler.

Ancak obsesif kompulsif kişilik bozukluğu bulunan birey ise düşünceleriyle çatışmamakta ve sorun yaşadığını düşünmemektedir. Düşüncelerini doğru bulur ve değiştirmeyi büyük ölçüde istemezler.

Destek Alma Yönünden

Obsesif kompulsif kişilik bozukluğu olan birey düşüncelerinde herhangi bir problem görmediği için, çoğunlukla psikoterapiye ve ruhsal değişime gereksinimi olduğunu düşünmez.

Tam tersine, obsesif kompulsif bozukluğu olan birey psikoterapi teklifini kabullenmeye daha isteklidir. Düşünce ve davranışları nedeniyle çevresindeki kişilerin üzüldüğü ve kırıldığını görürse kendisi de bu duruma çok üzülür.

Çatışma

Obsesif kompulsif kişilik bozukluğu bulunan kişinin yaşadıkları çok daha ağır ve sert sonuçlar doğurabilir. Çok inatçı ve katı kuralları olduğu için çevresindekilerle önemli çatışmalar yaşayabilme yatkınlığı vardır.

Obsesif kompulsif bozuklukta da elbette çevresiyle sorunlar yaşanabilir ancak bu durum kişilik bozukluğunda olduğu gibi çok sert ve inatçı şekilde kendisini göstermez.

obsesif kompulsif kişilik bozukluğu tedavisi

Obsesif Kompulsif Kişilik Bozukluğu Tedavisi

Kişilik bozukluklarının tedavi süreçleri uzun vadelidir. Örneğin; majör depresyon için konuşursak birkaç seans içerisinde iyileşmeler görülürken kişilik bozukluklarının tedavisi için ilk iyileşmeler dahi birkaç ay içerisinde görülmeye başlar.

Birçok tedavi protokolüne göre tedavi 4 ile 6 ay arasında sürmektedir. Ancak minimum tedavi sürecinin en az bir yıl devam etmesi gerektiği de birçok kaynakta açıkça gösterilmektedir.

Tedavi sürecine geçiş de zorludur. Obsesif kompulsif bozukluk ile obsesif kompulsif kişilik bozukluğu arasındaki temel farklardan biri de bu noktada gerçekleşir.

Takıntı ve zorlantının eşlik ettiği obsesif kompulsif bozuklukta ilk birkaç seansta dahi ilk iyileşmeler görülür çünkü kişi tedaviye oldukça istekli ve yatkın olabilir.

Ancak obsesif kompulsif kişilik bozukluğu sürecinde ise kişi sorunun farkında olmadığı için tedaviye yanıt vermesi zaman alabilir. Hatta en başında tedaviye ikna olması ve motivasyonu da düşüktür.

Kişilik bozukluğunda işleri olumsuz etkilendiğinde tedaviye başvurma olasılığının artış gösterdiğini belirtmiştik. Böyle durumlarda kişi tedaviye başvurduğunda bazı psikoterapi ekolleri etkili olabilir.

Son yıllarda özellikle bilişsel davranışçı terapinin etkili sonuçlar verdiği görülmüştür. Eğer siz de kişilik bozukluğu tedavisi görmek istiyorsanız, uzman psikolog kadromuzdan profesyonel destek alabilirsiniz.

obsesif kompulsif kişilik bozukluğu

Mentalium Psikoloji Kimdir?

Mentalium Psikoloji 2019 yılında Klinik Psikolog Onur Aydın tarafından kurulmuş bir psikolojik danışmanlık merkezidir. 2019 yılında açılan Kadıköy şubesine ek olarak 2021 yılında ise Şişli şubesi hizmete girmiştir.

Merkezimizde tamamı klinik psikolog olarak görev yapan uzmanlarımız bulunmaktadır. Bireysel psikoterapinin yanı sıra merkezimizde aile çift terapisi de sunulmaktadır.

Bireysel psikoterapi alanlarımız dahilinde başta obsesif kompulsif kişilik bozukluğu olmak üzere depresyon, anksiyete, travma, OKB, panik atak, sosyal fobi, bağımlılık, özgül fobi gibi birçok ruhsal sorun mevcuttur.

Ayrıca ilişki sorunları, DEHB, duygudurum bozuklukları ve davranış sorunları da danışanlarımıza sunduğumuz hizmetler arasındadır. Eğer siz de uzman kadromuz aracılığıyla obsesif kompulsif kişilik bozukluğu tedavisi almak istiyorsanız bize ulaşabilirsiniz.

Merkezimizde uzmanlarımız bilişsel davranışçı terapi ve şema terapi üzerinden birçok ruhsal sorunda danışanlarımıza psikolojik destek sağlamaktadır.

Bilişsel davranışçı terapi özellikle son yıllarda obsesif kompulsif kişilik bozukluğu başta olmak üzere tüm kişilik bozukluklarının tedavisinde önemli rol oynadıkları düşünülmektedir.

Bilişsel davranışçı terapi etkili bir psikoterapi yöntemidir çünkü kişinin problemlere neden olan davranışları kadar bu davranışlardan tetiklenen veya davranışları bizzat tetikleyen duygu ve düşünceleri inceler.

Duygularımız belli olaylar veya içinde bulunduğumuz durumlara dair hissettiklerimizdir. Bu hisleri yaşarken aklımızdan bazı düşünceler geçer. Bu düşüncelerle de bazı eylemlerde bulunuruz.

İşte bilişsel davranışçı terapi bu temelde inceleme ve müdahale şansı vermektedir. Eğer siz de bilişsel davranışçı terapi yoluyla obsesif kompulsif kişilik bozukluğu tedavisi görmek isterseniz bizden destek alabilirsiniz.

Kadıköy Göztepe Şube

Göztepe Mh. Fahrettin Kerim Gökay Cd.

No: 240 D: 7 Eren Apt.

Kadıköy / İstanbul

Mentalium Psikoloji Kadıköy psikolog alternatifleri arasında öne çıkan bir psikolojik danışmanlık merkezidir. Eğer aradığınız İstanbul psikolog seçenekleri arasında uygun fiyatlı, etik çalışan ve kurumsal bir merkez ise bizi tercih edebilirsiniz.

Mentalium Psikoloji © 2024. Tüm Hakları Saklıdır.