Skip to content Skip to footer

4 Maddede Psikolog Önerileri Almalı Mıyız?

psikolog önerileri almak mı istiyorsunuz?

4 Maddede Psikolog Önerileri Almalı Mıyız?

Psikolog önerileri alarak destek almak mı istiyorsunuz? Çevrenizde size psikolog önerisi sunan yakınlarınız var ancak hangi psikolog önerileri sizin için en doğru olan?

Örneğin; psikolog önerileri İstanbul gibi büyük bir şehirde psikolog tercihi yaparken önemli etki edebilir.

İstanbulda psikolog önerileri faydalı olabilir çünkü çok fazla uzman seçeneği kişide kararsızlığı tetikleyebilir.

Bu sebeple birçok kişi sosyal medya platformlarına bile başvurabilir ve anonim yardım isteyebilir.

Örneğin; “psikolog önerileri ekşi”, “en iyi psikolog önerileri”, “İstanbul Avrupa yakası psikolog önerileri” gibi bazı anahtar kelimeleri arama motorlarına yazabilir.

Elbette bu platformlar bazen etkili öneriler sunabiliyorken bazen de reklam vb. bazı çabaların ürünü olabilir.

Bu nedenle en iyi psikolog önerileri dahi önünüze gelse nasıl değerlendireceğiniz önemlidir.

Bu sebeple psikolog önerisi sunan kişilere bazı sorular sorarak incelemeler yapabilirsiniz.

Bu konuda hangi sorularla değerlendirme yapabileceğinizi yazımızın devamında inceleyeceğiz.

psikolog önerileri sayesinde ruhsal sorunlarınızı çözün

Psikolog Önerileri Almalı Mıyız?

Bu soruya verebileceğimiz cevap hem evet hem hayır olabilir. Psikolog önerileri birçok kişi için bir referans almak anlamı taşır.

Bu nedenle kişiyi daha fazla güvende hissettirebilir. Bu durumu şöyle düşünebilirsiniz.

İlk kez bir psikoloğa gideceksiniz ve daha önce hiçbir psikoterapi deneyiminiz yok.

Deneyiminiz olmadığı herhangi bir aktiviteye veya duruma karşı az veya çok endişeli yaklaşmamız olasıyken kendimizi anlatacağımız bir sürece dahil olmak daha da endişe yaratabilir.

Bu nedenle daha önce bir yakınının gittiği ya da yakın birisinden duyum aldığı bir psikolog ile çalışmayı isteyebilir.

Bu durum oldukça anlaşılabilir ve yaygın görülebilen bir isteği ifade eder. Ancak kişinin tanıdığının yaptığı psikolog önerileri diğer kişi için olumlu sonuçlar da ortaya koymayabilir.

Bunun başlıca sebeplerinden birisi de beklentilerdeki farklılıklardır. İşte bu nedenle beklentiler konusunu size psikolog önerisi sunan tanıdıklarınızla paylaşmak faydalı olabilir.

psikolog önerileri

Psikolog Önerisi Sizin Beklentinize Göre Şekillenir

Evet, bazı kişiler için kabul etmeliyiz ki bir referans almak psikolojik destek için önemlidir.

Ancak psikolog önerisi de bu noktada kişinin beklentileri doğrultusunda şekillenmektedir.

Sizin beklentiniz kısa süreli bir psikoterapi süreci ise psikolog önerileri kısa vadeli psikoterapi yöntemleri doğrultusunda olmalıdır.

Örneğin; bazı kişiler yaşadıkları ruhsal bozukluğun yarattığı semptomlardan kurtulmak isterler.

Çok fazla zamanları olmadığını düşünebilirler. Bir an evvel yaşanan sorunun çok fazla kökenine odaklanmadan yakınmalarını azaltmak veya başa çıkmak isteyebilir.

İşte bu noktada psikolog önerileri de bilişsel davranışçı bir terapiste yönelik olabilir.

Bazı kişiler ise daha uzun vadeli psikoterapi sürecine dahil olmak ve sorunun tam anlamıyla kökenine bir yolculuk yapmak isteyebilir. Bu noktada psikodinamik bir bakış açısı faydalı olabilir.

İki ekol aynı psikoloğun yelpazesinde olmayabileceği için hangi psikolog olduğundan ziyade hangi yönelim ile çalışılacağına karar vermek daha önemlidir.

Bir arkadaşınız semptom odaklı iyileşme beklentisinden dolayı size bilişsel davranışçı yönelimle çalışan psikolog önerileri sunabilir.

Ancak sizin sorunun kökenine odaklanma amacınız varsa beklentileriniz karşılanmayabilir.

Ayrıca bazı ruhsal bozukluklarla her psikolog çalışmayabilir. Örneğin; kişilik bozuklukları her psikoloğun ilgi alanı veya deneyimine dahil olmayabilir.

Bazı psikologlar bağımlılık alanında uzmanlaşmıştır. Bazıları ise daha sık görülen ruhsal sorunlarla çalışmayı tercih etmişlerdir.

Örneğin; bir arkadaşınız size İstanbul anksiyete tedavisi sunan uzmanlar için psikolog önerisi veriyorsa ancak sizin sorununuz psikoloğunuzla görüştüğünüzde obsesif kompulsif yakınmalar içeriyorsa psikolog önerisi de faydalı olmayabilir.

Hatta bazıları erkek psikolog önerileri sunarken bazıları da kadın psikolog tavsiyesi sunabilir.

Cinsiyete göre psikolog seçmek doğru mudur? Bu sorunun cevabı da kişinin ön yargılarına bağlı ise farklı şekilde cevaplanmalıdır.

Örneğin; bir kişi psikoloğa giden bir yakınından erkek psikolog önerileri isteyebilir çünkü yakınının gittiği psikologlar tesadüfen erkek psikologlar olabilir.

Ön yargı ise henüz gerçekleşmemiş bir olay hakkında geleceğe yönelik tahminler üzerine varsayımlardır.

Bir kadın erkek psikoloğun kendisini anlamayacağını çünkü erkeklerin zaten anlayışsız olduğunu söyleyebilir.

Bir erkek danışan ise cinsel sorunlarını bir kadına anlatmakta zorlanacağını çünkü psikoloğun kendisine olumsuz yaklaşacağını düşünebilir.

İşte bu düşünceler gerçekliğe kavuşmaz çünkü psikolog tarafsız bir ruh sağlığı profesyonelidir.

Danışanının anlattığı konulara duygularını ve yorumlarını katmadan yaklaşır.

Bazı psikolog önerileri bu nedenle kişinin algısına göre şekillenebilir. İstekler ve beklentiler psikolog önerisi üzerinde önemli etkilere sahiptir.

Özetle, psikolog önerileri İstanbul gibi bazı büyükşehirlerde fazla alternatif olduğu için kişiyi rahatlatıcı hissettirebilir.

Ancak psikolog önerisi sunan kişiyle de mutlaka psikoloğu seçerken nelere dikkat etmeliyiz sorusu üzerine konuşulmalıdır.

Bazı psikolog önerileri ise psikolog ücretleri ile şekillenebilir. Her psikolog seans karşılığı belli bir miktarda ücret alır.

Bu profesyonel ilişkinin esaslarından birisidir. Bir arkadaşınızla sohbet ederken bir seans ücreti ödemezsiniz çünkü arkadaşınız kendi tavsiye ettiği önerileri sunabilir.

Ancak etik bir psikolog önerileri kendi zihninde oluşturduğu şekliyle aktarmaz.

Psikoloğun görevi kişinin kendi baş etme mekanizmalarını oluşturmasına yardımcı olmaktır.

Psikolog tavsiyesi ile hayat devam etmeyecektir. Dolayısıyla terapist seçerken dikkat edilecek hususlar arasında etik bir uzmanla çalışmak değerli bir role sahiptir.

Peki en iyi psikolog önerileri referans alınan uzmanların ne gibi ortak özellikleri vardır?

Bir başka deyişle, bir arkadaşınız size psikolog önerileri sunuyorsa, önerdiği psikologlar nasıl ortak özelliklere sahip olabilir?

Bu nedenle yazımızın devamında terapist seçerken dikkat edilecek hususlar hakkında değerlendirme yapmak istedik.

psikolog önerileri

Etik Psikolog Tavsiye Edilmelidir

Psikologlar, çeşitli sürekli eğitim yoluyla en üst düzeyde beceri ve nitelikleri elde etmekten ve sürdürmekten sorumludur.

Kişisel ve mesleki niteliklerinin her zaman farkında olmalı ve kendilerini geliştirmek için doğru adımları atmalıdırlar.

Bu yetkinlikler ve donanımlar, psikologların sağlıklı kişilik özellikleri sergilemek için tedavi görmesi ve mesleki niteliklerini geliştirmek için gerekmektedir.

Bu gereklilikler eğitim ve süpervizyon yoluyla deneyim ve becerilerini geliştirmesi olarak tanımlanabilir.

Bütün bunlara rağmen psikologlar, kendi yetkinlikleri dahilinde çalışmak için bu alanda yeterli uzmanlığa, donanıma ve deneyime sahip olup olmadıklarını sorgulamalıdırlar.

Bu yeteneğe sahip olduklarını düşünüyorlar ise, psikolojik destek sağlamaya başlayabilirler.

Danışana destek sağlamada yetersiz gördüğü takdirde daha yetkin bir iş arkadaşına yönlendirme hakkı vardır.

Psikologlar psikolojik bilgi ve danışmanlığı danışanlarının yararına olacak şekilde planlamalıdır.

Ayrıca danışanlara zarar veren uygulamalardan da kaçınılmalıdır. Bu, psikologların en temel etik ilkelerinden biridir. Psikolojik bilgi ve uygulama kötüye kullanılmamalıdır.

Aynı zamanda psikologlar, insanların temel hak ve özgürlüklerine, onuruna, dünya görüşlerine, cinsel tercihlerine, dini inançlarına, ahlakına, değerlerine ve sınırlarına saygı göstermelidir.

Uzmanlığını zarar vermek, bilgi almak, cinsel, fiziksel veya psikolojik olarak kötüye kullanmak veya manipüle etmek için kullanmaz.

Psikologlar, danışanlarla çalışırken elde ettikleri tüm bilgileri gizli tutmalıdır.

Bilgiler, kendinize veya başkalarına ciddi zarar verme durumları dışında üçüncü şahıslara ifşa edilmemelidir.

Yine, bireylerin bilgilerinin paylaşıldığı konusunda bireyler bilgilendirilmelidir.

Bilgi içeren değerlendirmeler, kayıtlar veya yazılı metinler psikologlar tarafından korunmalıdır.

Birçok psikolog danışanlarının söylemlerini seans sırasında ajandalarına not alır. Bu, unutulan bilgileri hatırlama ve eksik parçaları yeniden değerlendirme açısından profesyonel bir avantaj sağlar.

Ancak bu bilgiler KVKK koşulları doğrultusunda üçüncü kişilerle paylaşılmaz.

Psikolog önerileri alırken mutlaka önerileri aldığınız psikoloğun gizlilik kurallarına uyup uymadığını da değerlendirmelisiniz.

Psikologlar, uygulamanın içeriği, koşulları, seyri ve tamamlanması hakkında doğru bilgi vermekle yükümlüdür.

Aynı zamanda psikologlar kendilerini manipülatif şekilde de göstermemelidirler.

Psikolog seçerken destek alacağınız kişi hakkında ön bilgi toplamanız faydalı olacaktır.

Eğitimi, yetkinlikleri, iş unvanları, sunulan hizmetler, fiyatlar vb. mümkün olduğunca spesifik ve açık olmalıdır.

Kişinin kendi takdirine bağlı olarak herhangi bir zamanda psikoterapiyi sonlandırabileceğini unutmamak da gereklidir. Çünkü bu sizin en doğal hakkınızdır.

Psikolog önerileri almak kadar psikolog seçerken bazı şeylere dikkat etmek de önemlidir.

Ayrıca psikologların kendilerine yardım edemeyeceklerini düşündükleri danışanları reddetme hakları da vardır.

Bu noktada psikolog, tanıttığı ve yönlendirme yaptığı meslektaşının yeterliliğine ikna olmalıdır.

Danışan, bu kişinin eğitimi, yetenekleri ve psikolojik yaklaşımı hakkında da bilgilendirilmelidir.

Psikologlar, psikolojik bakım sağlarken dürüstlük, doğruluk ve tarafsızlık ilkelerini uygulamalıdır.

Bireyleri aldatmaktan, manipüle etmekten ve kandırmaya çalışmaktan kaçınmalıdırlar. Bu noktada kişi belirsiz vaatler yerine doğru ve dürüst bilgiler vermelidir.

Psikologlar danışanlarına yaş, kimlik, cinsel yönelim, etnik köken, din, sosyoekonomik düzey temelinde ayrımcılık yapmamalı veya baskı da yapmamalıdır.

Özgürlüklerine ve tercihlerine saygı gösterilmelidir. Siz de bir yakınınıza psikolog önerileri sunacaksanız mutlaka etik çalışan uzmanları tavsiye etmelisiniz.

istanbul psikolog önerileri

En İyi Psikolog Tavsiyesi Araştırmayla Edinilir

En iyi psikolog tavsiyesi aslında kişinin kendi araştırmalarıyla edinilebilir. Bir yakının psikolog önerileri sunması yakının kendi gözünden psikoloğu anlatması esasına dayanır.

Yazımızın başında da psikolog önerileri İstanbul gibi çok sayıda psikoloğun bulunduğu şehirlerde önemli bir yer tutabilir.

Ancak bu noktada psikolog önerileri sunacak kimse yoksa ya da önerileri size uymuyorsa siz araştırmalar yapabilirsiniz.

Doğru psikolog önerileri aslında sizin bir psikologla uyumunuzu da gösterecektir.

Bir psikologla görüşmeden önce mutlaka kendi iç sesinizi dinlemeye çalışın. İsteklerinizin neler olduğu noktasında kendi listenizi oluşturun.

Psikoterapi süreci psikolog önerileri ile süregelen ve iki üç seans sürecek bir zaman dilimi değildir.

Psikoterapi kişinin kendini anlama ve fark etme sürecidir her şeyden önemlisi. Psikolog önerileri almak bir danışmanlıktır ve bu önerileri yerine getirmek aslında sizin psikoloğa bağımlı hale gelmenizi de sağlar.

Dolayısıyla tercih edilen kişinin psikolog önerileri almasından ziyade kendi sorunlarının farkındalığı ve sorunlarla baş etme mekanizmalarını oluşturma yetilerini sergilemesidir.

İşte bu nedenle psikoterapi süreci bir iki seanstan oluşmaz. Bu süreçte kişinin hazırlığı da önemlidir.

Psikiyatrik süreçlerde başlamak da bitirmek de önemlidir ve önceden planlanmalıdır.

Biyolojik temelli bir tedavide psikolog önerileri doğrultusunda yönlendirilen bir psikiyatrist ile görüşüp ilaç tedavisine başladığınızı düşünün.

Psikiyatrist size ilaç tedavisi için bir kullanım programı oluşturur. Ardından da belli aralıklarla ilaç programını yeniden düzenleyebilir.

İlaç tedavisi doktorun kontrolünde ve onun uygun gördüğü şekilde uygulanmalıdır.

İlaç tedavisini erkenden doktorun bilgisi dışında sonlandırmak bazı psikiyatrik sorunların daha da alevlenmesine yol açabilir.

Bu nedenle psikolog önerileri kadar psikiyatristlerin önerileri de dikkate alınmalıdır.

Elbette ilaç tedavisini yarıda kesmek gibi psikolog önerileri dışında psikoterapi sürecini de yarıda bırakmak sorunların alevlenmesine neden olabilir.

Bu nedenle psikoterapi sürecinin de yarıda bırakılmaması için kişinin bu ruhsal değişim sürecine hazırlıklı olması gerekir.

Eğer siz de psikolog önerileri buldunuz veya önerilerin yerine kendi araştırmanızı yaptıysanız uzman psikolog kadromuzla tanışmak için sizi merkezimize davet etmekteyiz.

Kadıköy Göztepe Şube

Göztepe Mh. Fahrettin Kerim Gökay Cd.

No: 240 D: 7 Eren Apt.

Kadıköy / İstanbul

Mentalium Psikoloji Kadıköy psikolog alternatifleri arasında öne çıkan bir psikolojik danışmanlık merkezidir. Eğer aradığınız İstanbul psikolog seçenekleri arasında uygun fiyatlı, etik çalışan ve kurumsal bir merkez ise bizi tercih edebilirsiniz.

Mentalium Psikoloji © 2024. Tüm Hakları Saklıdır.