Skip to content Skip to footer

3 Soruda Bipolar Depresyon Tedavisi

bipolar depresyon tedavisi

3 Soruda Bipolar Depresyon Tedavisi

Mutsuzluk da neşe de, karamsarlık da coşkunluk da doğaldır. Bu duygular hepimizin zaman zaman belirli tetikleyiciler neticesinde yaşadığımız doğal hislerdir. Bipolar bozukluk ise bu iki uç olarak sınıflandırabileceğimiz duygudurumun görülmesiyle belirgin bir ruhsal rahatsızlıktır.

Bipolar bozukluk tanısı olan kişiler bu duyguları herhangi bir tetikleyici neticesinde yaşamazlar. Bir başka deyişle, işyerinde terfi aldığımızda mutlu olmamız doğaldır. Ancak bipolar bozukluğu olan birey herhangi bir haber almadan da aşırı mutluluğu yaşayabilir. Tam tersine, mutsuzluğu da depresyon derecesinde yaşayabilir.

Bipolar bozuklukta iki duygudurum vardır: Mani ve depresyon. Bugünkü yazımızda bipolar depresyon tedavisi ve tedavi yöntemleri üzerine paylaşım yapacağız. Bipolar depresyon tedavisi var olan bir ruhsal sorundur. Eğer siz de bipolar depresyon tedavisi görmek istiyorsanız, uzman psikolog kadromuzla size destek olmaya hazırız.

bipolar depresyon tedavisi

Bipolar Bozuklukta Depresyon Nedir?

Bipolar bozukluk, depresyon ve mani adı verilen iki uç duygudurumun görülmesiyle kendisini gösteren bir ruhsal rahatsızlıktır. Bu ruhsal rahatsızlıkta görülen depresyon majör depresyondan daha farklı etkilerle kendisini gösterebilir. Bipolar bozuklukta görülen depresyon, kişinin kendisini belli bir dönemde mutsuz, huzursuz, karamsar, çaresiz, isteksiz veya yorgun hissetmesiyle kendisini gösterir.

Depresyondaki kişi günün büyük çoğunluğunda üzgündür. Bu üzüntü herhangi bir kötü olayla ilişkili değildir. Depresif olmayan birisi bir yakının vefat haberini aldığında, işten atıldığını öğrendiğinde veya hasta olduğunu düşündüğünde üzülebilir ancak bipolar depresyonu herhangi bir tetikleyiciye bağlı değildir.

Bipolar depresyon tedavisi de zaten bu yönden diğer duygudurum değişimlerine göre farklılık gösterir. Depresyondaki kişi ayrıca kendisini önemli ölçüde karamsar hissedebilir. Karamsar hislerinin arkasında gelecekte de yaşadıklarının değişmeyeceğine yönelik inancı başrol oynar. Hiçbir şeyin düzelmeyeceğini ve hatta daha da kötü gidebileceğini düşünebilir.

Karamsarlık tablosu da herhangi bir tetikleyiciyle beraber şekillenmez ve süreklilik arz eder. Karamsarlık duygusu alanda çalışan uzmanlar olarak bipolar depresyon tedavisi kapsamında çok sık karşılaştığımız bir duygudur. Depresyondaki kişi kendisini ayrıca çaresiz hissedebilir. Çaresizlik öyle bir boyuta ulaşabilir ki hayatta tutunacağı hiçbir dalı bulunmadığı düşüncesi ortaya çıkabilir.

Tutunacak hiçbir dalı kalmadığını düşünerek intihar edenler genellikle çaresizlik hislerini şiddetli yaşayan kişilerdir. İntihar bipolar depresyon tedavisi kapsamında özel olarak değerlendirilmeli ve bu noktada intihar üzerine çalışılmalıdır. Depresyon evresindeki kişinin eskiden yaptığı birçok şeye karşı isteksizlik yaşadığı da görülmektedir.

Bu sebeple de birçok aktiviteyi yapamaz duruma gelebilirler. Depresif kişi isteksizdir ve bu nedenle zorunda olduğu şeyler dışında hiçbir şey yapmayabilir. İçinden hiçbir şey yapmak istemediği ve sadece uyumak istediğini söyleyebilir. Yorgundur, bitkindir ve halsizdir. Ruhsal açıdan isteksiz olduğu kadar fiziksel olarak da yorgunluk ve enerji azlığı yaşayabilir.

Eskiden keyif aldığı hobileri artık yaşamında yoktur. Önceleri arkadaşlarıyla buluşmaktan ve muhabbet etmekten kaçınabilir çünkü artık konuşmayı bile istemeyebilir. Zamanla sadece yapmak zorunda kaldığı işleri bile yapamayabilir. Örneğin; öğrenciyse derslerine çalışamaz, çalışıyorsa işyerinde verimi düşer ve zamanla işe gitmekte bile zorlanabilir.

Eve kapanıp sosyalliği azalır ancak zamanla ev içinde bile yaşamsal aktiviteleri iyice azaltabilir. Depresyondaki kişinin uyku sorunları sıkça görülür. Ya çok az uyur ya da gözünü açamaz derecede fazla uyuyabilir. Gün boyunca uykulu bir halin görülmesi de hiç nadir değildir.

Uyku sorunları depresyondaki kişinin psikolog veya psikiyatriste başvurmasında önemli bir göstergedir. Uyku sorunları kadar iştah da bipolar bozuklukta önemli ölçüde etkilenir. Kişi ya çok fazla yemek yer ya da oldukça az yemek yemektedir. İştahı azaldığı için kilo kaybedebilir ve iştahı oldukça fazla arttığı için de kilo alabilir.

Kilo alımı ya da kaybı aslında hepimizin yaşamında dönem dönem yaşadığımız şeylerdir ancak depresyonun kilo kaybı daha ciddi boyutlardadır. Örneğin; tanı alabilmek için kişinin vücut ağırlığının yüzde 5’i kadar kilo vermiş ya da kilo almış olması gerekmektedir.

Depresif kişinin özbakımı da azalmaktadır. Eskiden kendisine şık kıyafetler alırken, saçlarını kestirirken, sakal bakımı yaparken veya dış görünümüne dikkat ederken depresif dönemde bu bakım git gide azalır. Duş alma sıklığı git gide azalır ve kişi aynı kıyafetleri çıkarmadan günlerce giyebilir. Depresif kişinin özgüveni azalır ve karar vermesi zorlaşır.

Eskiden karar alırken hiç zorlanmazken şimdi artık karar almak zorlaşmıştır. Hiçbir şeye odaklanamaz hale gelebilir ve odaklanma güçlüğü sebebiyle eğitim ve iş hayatı sekteye uğrayabilir. Bu nedenle depresif dönemde kişilerin okulu dondurma, işten ayrılma vb. birçok sorun yaşadığı görülmüştür.

Bipolar depresyon tedavisi özellikle kişinin yaşamının ciddi anlamda etkilenmesi nedeniyle hem psikoterapi hem ilaç tedavisinin birlikte yürütülmesiyle oldukça değerlidir. Bipolar depresyon tedavisi için psikoterapinin önemi oldukça büyüktür ve mutlaka psikolog desteği alınmalıdır.

bipolar depresyon tedavisi

Bipolar Bozuklukta Mani Nedir?

Bipolar bozukluğu iki döneminden bahsetmiştik. Bunlardan biri biraz önce de bahsettiğimiz gibi depresyon evresiydi. Bir diğer dönem ise mani evresidir. Manik evrede kişinin aşırı derece coşkun ve taşkın bazı davranışlara sahip olması dikkat çeker.

Bipolar depresyon tedavisi gerçekleştirilirken manik evre bazen bazı uzmanlar tarafından iyileşme olarak görülebilir ancak bu durumun ayrımına özellikle dikkat edilmesi gerekmektedir. Manik evrede coşkun ve taşkın davranışların sergilenmesi birçok durumda kişinin ciddi sorunlar yaşamasına neden olabilir.

Toplumsal alanlarda davranışları nedeniyle dışlanabilir veya tepki görebilir. Manik dönemde de herhangi bir tetikleyiciye bağlı duygudurum değişimi söz konusu değildir. Bir başka deyişle, taşkınlık ve coşkunluk hali herhangi bir olaya indirgenemez. Kişi bu evrede ciddi anlamda hareketlidir ve yerinde duramaz.

Enerjisi aşırı derecede artmıştır ve bu enerjiyi bir şekilde açığa çıkarmak ister. Örneğin; Kadıköy’den çıkıp Kocaeli’ne kadar koşma eğilimi vardır ve bunu fiziksel olarak engeli yoksa gerçekleştirebilecek kadar enerjik olabilir. Bu dönemde davranışlar oldukça tehlikeli haller alabilir. Kişi manik dönemde kavgalara karışabilir ve başı belaya girebilir.

Çok cesur ve atılgan hali vardır. Tartışmalara ve fiziksel kavgalara çok açıktır ve vukuatların ardı arkası kesilmeyebilir. Ayrıca grandiyöz bazı düşüncelere sahip olabilir. Bir başka deyişle, kendisini dev aynasında görebilir. Yeteneklerini ve kişisel gücünü çok abartabilir. Bu bir anlamda aşırı özgüvenin vücut bulmuş halidir ve bu nedenle bu dönemde oldukça dikkatli olunması gerekmektedir.

Yaptıklarını kontrol altına alamaz çünkü dürtü kontrolü manik evrede oldukça zor hale gelmektedir. Dürtülerini ya da içinden geçen şeyleri kontrol etmekte çok zorlanır. Herhangi bir şeyi kafasına koyduğunda onu engelleyen birşey yoktur ve bu durum hem ruhsal hem de fiziksel tüm tehlikelere açık olduğunu da bize göstermektedir.

Bu dönemde kişi aşırı para harcayabilir ve paranın kıymeti ve önemi ciddi oranda azalmıştır. Çok fazla borç alabilir ve sonrasında nasıl geri ödeme yapacağını düşünmez. Bu evrede iş yapmak veya yatırım gerçekleştirmek oldukça tehlikelidir. Hatta bu dönemde yapılan harcamalar eğer kişinin hastalığı ispatlanırsa iptal edilebilir.

Bu şekilde hukuki düzenlemeler mevcuttur. Kişi aynı zamanda bu dönemde sık sık tehlikeli şekilde kumar oynayabilir. Kumar borçları nedeniyle manik evreden çıktıktan sonra onu zor günlerin beklediğini çok net söyleyebiliriz. Ayrıca alkol ve madde kullanımı da manik dönemde oldukça sık görülmektedir.

İlk kez madde deneyimi olan kişiler de bağımlılık yapma riskini dahi düşünemezler çünkü biraz önce de belirttiğimiz gibi dürtülerini kontrol etmekte zorlanırlar. Ayrıca tehlikeli davranışlar nedeniyle fiziksel bazı rahatsızlıklara oldukça açıktırlar. Hızlı araba kullanmak bu dönemde en sık görülen davranışlardan biri olabilir.

Ayrıca korunmadan cinsel ilişkiye girebilir ve cinsel yolla bulaşan bazı hastalıkların riskine her daim açık hale gelebilirler. Bipolar tedavisi dahilinde özellikle manik evrelerin de terapi kapsamında çalışılması gerekmektedir.

bipolar depresyon tedavisi

Bipolar Depresyon Tedavisi Nasıldır?

Bipolar depresyon tedavisi iki yolla gerçekleşmektedir. Bunlardan biri psikoterapi iken diğeri ilaç tedavisidir. Bipolar depresyon tedavisi için antidepresanlar önemli bir rol oynar. Antidepresanların yaklaşık 3-4 haftalık bir bekleme süresi vardır. Bir diğer deyişle, tam etkileri görmek için antidepresan kullanan kişinin 3-4 hafta sabretmesi gerekmektedir.

Bu sürede bazı yan etkiler de görülebilir ancak ciddi yan etkiler olduğunda hekime bu konuda danışılması gerekir. Gerekli görüldüğü takdirde antidepresan değiştirilebilir veya dozuyla oynanabilir. Bu kararı psikiyatrist verebilir ve psikolog gerekli gördüğünde kişiyi mutlaka psikiyatriste yönlendirecektir.

Bipolar depresyon tedavisi için bir diğer yöntem de psikoterapidir. Bilişsel davranışçı terapi bu konuda oldukça etkili sonuçlar doğurmaktadır. Bilişsel davranışçı terapi yönteminde esasen duygu, düşünce ve davranışlarla çalışılır. Depresyondaki kişi kendisini çaresiz hissettiğinde aklından neler geçiyorsa onun otomatik düşünceleridir.

Bu düşünceler bazı eylemleri beraberinde getirebilir ki bu eylemlere de davranış deriz. Kendini her çaresiz hisseden aynı şeyleri düşünmez. Bu nedenle otomatik düşünceler kişinin yaşadığı olay, karşılaştığı kişi ya da içinde bulunduğu duruma dair değerlendirme, algılama ve yorumlamalarıdır.

Bu yorum, değerlendirme ve algıların olumlu anlamda değişimi bipolar depresyon tedavisi için çok değerlidir. Olumsuz düşüncelerin olumlu olanlarla değişimi esas hedeftir. Elbette bu kolaylıkla gerçekleşmez her zaman. Bu nedenle kişinin psikoterapi sürecine karşı geliştirdiği direnç de terapinin önemli çalışma alanları arasındadır.

Kişinin yaşadığı olayları değerlendirme biçimi değiştiği zaman iyileşmeler de görülebilir. Ancak şunu söylememiz gerekir ki unipolar depresyona göre bipolar depresyon tedavisi için özellikle ilaç tedavisinin önemi çok büyüktür.

Yalnızca ilaç kullanmak bipolar depresyon tedavisi gerçekleştirilirken uzun vadede etkili bir çözüm üretemeyebilirken hem ilaç hem de psikoterapi sürecinin birlikte yürütülmesi çok olumlu sonuçlar vermektedir. Bununla ilgili gerek yurtiçi gerekse yurtdışında önemli bilimsel çalışmalar doğrulayıcı nitelikte mevcuttur.

bipolar depresyon tedavisi mentalium psikoloji

Mentalium Psikoloji'de Bipolar Depresyon Tedavisi

Mentalium Psikoloji, Klinik Psikolog Onur Aydın önderliğinde ruhsal sorunlar yaşayan bireylere psikolojik destek sağlamak misyonuyla İstanbul’da Kadıköy ilçesi Göztepe semtinde kurulmuştur.

Mentalium Psikoloji depresyon, kaygı bozukluğu, travma, obsesif kompulsif bozukluk, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, kişilik bozuklukları, bağımlılık ve aile çift terapisi başta olmak üzere birçok alanda danışanlarına hizmet vermektedir.

Bu hizmet alanlarından biri de bipolar depresyon tedavisi olmakla beraber manik depresif bozukluk tedavisi de sunulmaktadır. Eğer siz de bipolar depresyon tedavisi görmek istiyorsanız, bizimle iletişime geçerek randevu alabilirsiniz.

Kadıköy Göztepe Şube

Göztepe Mh. Fahrettin Kerim Gökay Cd.

No: 240 D: 7 Eren Apt.

Kadıköy / İstanbul

Mentalium Psikoloji Kadıköy psikolog alternatifleri arasında öne çıkan bir psikolojik danışmanlık merkezidir. Eğer aradığınız İstanbul psikolog seçenekleri arasında uygun fiyatlı, etik çalışan ve kurumsal bir merkez ise bizi tercih edebilirsiniz.

Mentalium Psikoloji © 2024. Tüm Hakları Saklıdır.