Skip to content Skip to footer

Sınav Kaygısı Nasıl Yenilir

Sınav Kaygısı Nasıl Yenilir?

Sınav kaygısı veya diğer adıyla sınav stresi, öğrencinin sınavlarda başarısız olmasına neden olabilecek derecede öğrenciyi ve akademik başarısını olumsuz etkileyen bir kaygı türüdür. Sınav kaygısı yaşayan öğrenciler zamanla kaygıdan dolayı ders çalışamaz ve hedeflerine ulaşamaz hale gelebilir. Peki sınav kaygısı nasıl yenilir? 

Sınav kaygısı nasıl yenilir sorusunu cevaplamadan önce kaygının tanımını yapmak doğru olacaktır. Yazımızın devamını okuyabilir ve sınav kaygısı hakkında bilgi alabilirsiniz. Eğer bir an evvel müdahale etmek ve sınav kaygısından kurtulmak istiyorsanız, bizden randevu alabilirsiniz. 

 

Sınav Kaygısı Nedir?

Sınav kaygısı nasıl yenilir sorusunu cevaplamadan önce sınav kaygısının ne olduğuna değinmemiz gerekmektedir. Sınav kaygısı zaman zaman pek çok öğrencinin yaşayabildiği bir kaygı türü olduğu ifade edilebilir. Pek çok öğrencinin yoğun bir biçimde yaşayabildiği sınav kaygısı öğrencilerin sınav başarıları üzerinde olumsuz etkilere sahip olabilir.

Sınav kaygısı, öğrencilerin edindikleri bilgileri sınav anında etkin ve doğru bir biçimde kullanılabilmesini olumsuz yönde etkileyebilen ve tüm bunlarla birlikte zaman zaman öğrencilerin sınavdan elde edebilecekleri akademik başarının negatif yönde etkilenmesine neden olabilecek bir kaygı türü olduğu ifade edilmektedir. 

Tüm bu bilgilere ek olarak yapılan araştırmalar doğrultusunda, sınav kaygısı yaşayan öğrencilerin kendilerini başarılı ve yetkin görebilme durumlarının yaşadıkları yoğun kaygı nedeniyle zaman zaman olumsuz yönde etkilenebileceği vurgulanmaktadır. Öğrencilerin ve velilerin zihinlerinde bu nedenle bir soru canlanır: Sınav kaygısı nasıl yenilir ?

Ayrıca sınav kaygısı ile ilgili yapılan farklı akademik araştırma sonuçlarına göre, sınav kaygısı yaşayan öğrencilerin içlerinde bulundukları kaygı sebebiyle sınav anında sınava konsantre olabilmenin dışında sınavın sonucuna oldukça önem verebildikleri ve bu sebeple daha fazla kaygı duyabilecekleri ifade edilebilmektedir. 

Bu noktada ailelere de büyük bir sorumluluk düşmektedir. Sınav kaygısı nasıl yenilir diye araştıran bir ailenin özellikle sınav sonucunu dünyanın sonu şeklinde değerlendirmesi bu konuda öğrenciyi daha da kaygılandıracaktır.  

Ek olarak sınav kaygısı bulunan öğrencilerin yaşadıkları yoğun kaygı sebebiyle kendilerini belirli zamanlarda doğru olmayan bir biçimde değerlendirebildikleri ve bununla birlikte doğru olmayan değerlendirmelerini yaşamlarının pek çok farklı alanlarına genelledikleri belirtilmektedir.

Sınav Kaygısı Belirtileri

Sınav kaygısı pek çok öğrencide farklı farklı derecelerde görülebilir. Bazı öğrenciler sınav öncesinde, sınav esnasında ve sınav sonrasında oldukça yoğun kaygıya sahip olabilir iken bazı öğrencilerin ise sınava yönelik kaygıları daha az olabildiği belirtilmektedir. 

Kimi öğrencinin sınav öncesinde kaygılandığı fakat sınava başladıkları anda kaygılarının azaldığı ifade edilir iken kimi öğrencilerin kaygıları oldukça uzun ve yoğun sürebildiği vurgulanmaktadır. 

Sınav kaygısı ile ilgili yapılan çalışmalara göre, her öğrencinin yaşadığı kaygı süresinin ve derecesinin birbirlerinden farklı olduğu ve bununla birlikte çok yüksek olmayan hafif derecede bir kaygının öğrencileri destekleyici olabileceği ifade edilebilmektedir. Ancak hangi düzeyde olursa olsun aileler sınav kaygısı nasıl yenilir sorusuna cevap aramaktadırlar. 

Tüm bu bilgilere ek olarak, kaygı düzeyinin yoğun olduğu öğrencilerde bu durumun onları olumsuz etkileyebileceği belirtilmektedir. Sınav kaygısı belirtileri arasında ellerde titreme, kalp atışlarında hızlanma, terleme, baş ağrısı ve bununla birlikte zaman zaman baş dönmesi de sayılabilir. 

Sınav kaygısı belirtileri arasında ayrıca ağızda kuruluk, mide bulantısı, karın ağrısı, üşüme, ürperme, nefes darlığı ve gerginlik de sayılabilir. 

Bunlar fiziksel sınav kaygısı belirtileri olarak görülebilir ancak bazı davranışsal sınav kaygısı belirtilerinden de söz etmek gerekmektedir. Sınav kaygısı fazla olan öğrencilerde ders çalışmaya karşı ilginin azalabilmesi de görülmektedir.

Ayrıca sınav kaygısı belirtileri görülen bir öğrencinin ders çalışmaya zaman ayırabilmek ile ilgili zorluk yaşanabilmesi de olasıdır. Sınav kaygısı fazla olan öğrencilerde odaklanma ve konsantre olabilme noktasında zorluk yaşanabilecektir. Ayrıca ders çalışmadan kaçınma davranışları da mümkündür ve olası sınav kaygısı belirtileri arasındadır. 

Sınav stresi yaşayan bir öğrencide uykuya dalabilme noktasında zorlukların görülebileceği göz ardı edilmemelidir. Ayrıca bu öğrencide yemek yeme zorluklarının da görülebileceği unutulmamalıdır. 

Benzer şekilde, içine kapanabilme ve sosyal içe dönüklük de sınav stresi yaşayan öğrencide görülebilir. Bu öğrencilerin aile ilişkilerinde zaman zaman iletişim zorluklarının görülebileceği de ifade edilebilmektedir.

Sınav Kaygısı Neden Görülür?

Sınav kaygısı nasıl yenilir sorusunu cevaplamak için sınav kaygısını oluşturan nedenleri incelemek gerekir. Sınav kaygısının neden ortaya çıktığı sınav kaygısı nasıl yenilir sorusunu da cevaba kavuşturacaktır. 

Öğrencilerin birçoğunda görülebilen sınav kaygısının oluşumunda pek çok farklı etmenin olabileceği ifade edilmektedir. Sınav kaygısı ile ilgili yapılan çalışmaların birçoğuna göre öğrencilerin sınavlara dair yükledikleri anlamların sınav stresi oluşumu üzerinde etkili olabileceği belirtilmektedir. 

Tüm bu bilgilere ek olarak yine sınav stresi ile ilgili yapılan pek çok farklı araştırma sonuçlarına göre, öğrencilerin sınav öncesi, sınav esnası ve sınav sonrası zihinlerinde oluşturdukları gerçekçi olmayan beklentilerinin sınav kaygısı yaşayabilmeleri üzerinde etkili bir yere sahip olabileceği ifade edilmektedir. 

Ayrıca sınav stresi ile ilgili yapılan farklı akademik çalışmalara göre öğrencilerin sınav sonrası süreçte elde etmeyi planladıkları başarıya oldukça fazla önem verebilmeleri durumunun da sınav kaygısı yaşayabilmeleri üzerinde etkili olabileceği belirtilmektedir. Özetle, sınav kaygısı nasıl yenilir diye sormaktan çok sınavın aşırı kaygıyı neden yarattığına odaklanmak gerekmektedir. 

Tüm bu bilgiler ışığında sosyal çevrenin tutum ve davranışlarının da öğrencilerin sınav kaygısı yaşayabilmeleri üzerinde etkili olabileceği ifade edilmektedir. Örneğin ebeveynlerin, okul veya arkadaş çevrelerinin sınavlara dair gerçekçi olmayan yüksek beklentilerinin sınav kaygısı üzerinde zaman zaman önemli bir rol oynayabileceği belirtilmektedir.

Sınav Kaygısını Oluşturan Olumsuz Düşünceler

Sınav kaygısı bulunan öğrencilerin hemen hemen birçoğunda sınavlara dair gerçekçi olmayan beklentilerin ve düşüncelerin görülebileceği ifade edilmektedir. 

Sınav stresi üzerinde yapılan araştırma bulgularına ve yürütülen psikolojik çalışmalar doğrultusunda sınav kaygısı bulunan kişilerin zaman zaman sınavlara dair olumlu olmayan düşüncelere sahip olabileceği belirtilmektedir. Sınav kaygısı nasıl yenilir sorusuna verilebilecek en iyi cevaplardan biri de bu olumsuz düşüncelerin ortadan kaldırmasının sağlanmasıdır. 

Tüm bu bilgiler doğrultusunda sınav kaygısı yaşayabilen kişilerin sahip olabileceği düşüncelerin şu şekilde olabileceği ifade edilmektedir;

 • ‘’Sınavlara yeteri kadar hazır değilim’’
 • ‘’Sınavda çıkabilecek konuları zaten anlayamıyorum’’
 • ‘’Sınavlara hazırlanabilmek için yeteri kadar vaktim yok’’
 • ‘’ Sınavda başarılı olamayacağım, yüksek not alamayacağım’’
 • ‘’Biliyorum sınavım çok kötü geçecek’’
 • ‘’Sınavlarda çıkabilecek konular gelecekte hiç işime yaramayacak’’
 • ‘’Sınavda çok fazla konu var. Hangi konudan başlayacağımı bilemiyorum’’
 • ‘’ Sınavlar neden var, hepsi çok gereksiz’’ gibi olumsuz düşüncelerin sınav kaygısı yaşayan kişilerde sıklıkla görülebileceği ifade edilebilmektedir.
 • Sınav kaygısı nasıl yenilir bilmiyorum ve çıldıracağım.

Alternatif Düşünceler Üretmek

Sınav kaygısı yaşayan öğrencilerin pek çoğunda zaman zaman sınavlara yönelik gerçekçi olmayan olumsuz düşüncelerin meydana gelebileceği ifade edilebilmektedir. 

Öğrencilerin zaman zaman sınavlara dair geliştirebildikleri olumsuz düşüncelerin yerine alternatif gerçekçi düşünceler geliştirebilmelerinin oldukça önemli bir yere sahip olduğu belirtilebilir.

Tüm bu bilgiler doğrultusunda sınav kaygısı yaşayabilen kişilerin olumsuz düşüncelerine karşılık geliştirebilecekleri alternatif düşüncelerin şu şekilde olabileceği ifade edilebilmektedir;

 • ‘’Sınavlara hazırlanabilmek için çok fazla zamanım olmayabilir fakat olan zamanımı etkili bir biçimde kullanabilirim’’
 • ‘’Sınavlara dair olabilecek en kötü durum ne olabilir?’’ Sınav ile ilgili olabilecek en kötü durumun telafisi var’’
 • ‘’Katıldığım bu sınavda istediğim başarıyı elde edememiş olabilirim fakat bu durum her sınav için geçerli olmayacak’’
 • ‘’Sınavlara hazırlanırken her konuyu eksiksiz bilemeyebilirim. Önemli olan elimden geleni yapabilmiş olmam’’
 • ‘’Sınavdan beklediğim puanı alalamış olmam benim yeterli olmadığım anlamına gelmemektedir’’ gibi olumlu alternatif düşünceler geliştirebilmenin sınavlara yönelik yoğun kaygı halini azaltabileceği ifade edilebilmektedir.

Sınav Kaygısı Nasıl Yenilir

Sınav kaygısı yaşayan kişilerin yaşadıkları yoğun kaygı durumu ile etkin bir biçimde baş edebilmeleri adına belli başlı yolların olabileceği ifade edilmektedir. Sınav kaygısı nasıl yenilir sorusu oldukça sık karşılaştığımız bir sorudur. 

Sınav kaygısına sahip bireylerin sınavlara yönelik gerçekçi olmayan düşüncelerinin ve inançlarının olabileceği düşünülecek olur ise yoğun kaygı yaşayan kişilerin sınavlara dair gerçekçi olmayan düşüncelerini yeniden gözden geçirebilmeleri yaşadıkları yoğun kaygı hali ile baş edebilmek adına önemli bir role sahip olabileceği belirtilmektedir. 

Özetle, sınav kaygısı nasıl yenilir sorusuna cevap olarak sınavlara dair gerçek dışı düşüncelerin değişimini önerebiliriz. Bu düşüncelerin değişimi için de mutlaka bir uzmandan destek almak gerekmektedir. 

Bir başka deyişle sınav kaygısı nasıl yenilir diye soran birinin mutlaka profesyonel destek alması gerekmektedir. Uzman psikolog desteği sayesinde kolayca sınav stresi ile başa çıkabilirsiniz. 

Sınav kaygısı ile ilgili yapılan çalışmalara göre, bireylerin sınavlara yönelik hissedebildikleri yoğun kaygı halini görmezden gelme, yoğun kaygı durumunu yok sayma yerine içlerinde bulundukları yoğun kaygı ve endişe halini kabul edebilmenin önemli bir adım olabileceği ifade edilmektedir. 

Özetle, sınav kaygısı nasıl yenilir sorusuna doğru yaklaşım için kaygıyı önemsememek değil, kaygıyı kabul ederek başlamak gerekir.

Ayrıca sınav kaygısı ile ilgili yapılan farklı bir psikolojik araştırma sonucuna göre, bireylerin sınavlara yönelik yaşanılan kaygı halini tanımaya çalışabilmelerinin ve aynı zamanda yaşanılan kaygı halini bastırmamaya çalışabilmelerinin sınav kaygısı ile baş edebilmenin etkin yollarından biri olabileceği belirtilmektedir. 

Bir başka deyişle, sınav kaygısı nasıl yenilir sorusuna bir diğer cevap da kaygıyı tanımak ve bastırmamaya çalışmaktır. 

Tüm bu baş edebilme tekniklerine ek olarak, sınav kaygısı yaşayan bireylerin geliştirdikleri olumsuz gerçek dışı düşünceler yerine alternatif gerçekçi olumlu düşünceler geliştirebilmelerinin sınav kaygısı ile baş edebilme noktasında önemli bir rol oynayabildiği ifade edilmektedir. 

Özetle, sınav kaygısı nasıl yenilir diye düşünürken olumsuz düşüncelerin yerine olumlu düşüncelerin yerleşmesi gerekmektedir. Bunun için de mutlaka uzman psikolog desteği alınmalıdır. 

Ayrıca konu ile ilgili yapılan farklı akademik çalışma bulgularına göre, nefes egzersizlerinin sınav kaygısı yaşayan kişiler üzerinde kaygıyı azaltabilen etkilerinin olabileceği belirtilmektedir. 

Sınav kaygısı yaşayan bireylerin doğru nefes egzersizleri ve gevşeme tekniklerini kullanarak içlerinde bulundukları yoğun kaygı halini azaltabileceği ifade edilebilmektedir. 

Sınav kaygısı nasıl yenilir diye soranlara merkezimizde uyguladığımız gevşetici nefes egzersizlerini uygulamayı öğrettiğimizi söyleyebiliriz. Bu ve bunun gibi yöntemlerin edinilmesi için mutlaka uzman psikolog desteği alınmalıdır. 

Kadıköy Göztepe Şube

Göztepe Mh. Fahrettin Kerim Gökay Cd.

No: 240 D: 7 Eren Apt.

Kadıköy / İstanbul

Mentalium Psikoloji Kadıköy psikolog alternatifleri arasında öne çıkan bir psikolojik danışmanlık merkezidir. Eğer aradığınız İstanbul psikolog seçenekleri arasında uygun fiyatlı, etik çalışan ve kurumsal bir merkez ise bizi tercih edebilirsiniz.

Mentalium Psikoloji © 2024. Tüm Hakları Saklıdır.