Skip to content Skip to footer

15 Soruda Aile Terapisti ve Aile Terapisi Nedir?

aile terapisti

15 Soruda Aile Terapisti ve Aile Terapisi Nedir?

Sorunsuz ilişki veya sorunsuz aile ortamı çok gerçekçi olmadığı gibi sağlıklı da değildir. Daha önemli olan sorunları nasıl çözüme kavuşturduğumuzdur. Bazen aile içi sorunları kendi başımıza çözüme kavuşturamayız.

Bu gibi durumlarda aile terapisi yardımımıza koşar. Aile terapisi uygulayan ruh sağlığı uzmanına da aile terapisti denir. Eğer siz de aile terapisti ile görüşmek ve destek almak isterseniz bize ulaşabilirsiniz.

aile terapisti aile terapisi uygulayan kişidir

Aile Terapisi Nedir?

Aile terapisi, değişim ve büyümeyi sağlamak için aileler ve çiftler arasındaki yakın ilişkiyi inceleyen bir psikoterapi dalıdır. Aile terapisi yapan psikolog aile terapisti unvanı olan ruh sağlığı profesyonelidir.

Bireylerin başkalarıyla kurdukları ilişkiler, zihinsel sağlıkları ve duygusal doyumları için çok önemlidir. Bu rol, özellikle ebeveynler, eşler ve çocuklar gibi kişilerle  yakın ilişkilerde daha da önemli hale gelir.

Evlilik ilişkisinde, bu yakın ilişkilerin bir parçası olarak karı koca bazen çatışmalar, zorluklar ve sorunlarla karşılaşabilmektedir. Aile terapisti amacı şu şekilde dizayn eder.

Aile içinde ve çiftler arasında yaşanan zorlu ve sıkıntılı süreçleri ele almak, anlaşmazlıkları çözmek ve tüm aile bireyleri için sağlıklı değişim ve gelişmeyi sağlamaktır.

Hem aile ilişkilerini hem de diğer insanlarla ve durumlarla olan ilişkileri düzenlemeyi amaçlar. Ülkemizde aile ve çift terapisine son yıllarda daha fazla önem verilmektedir. Aile terapisti için de böylece ihtiyaç gitgide artmaktadır.

Bireyler, yaşadıkları problem döngülerinden kurtulmak için tüm sistemde olası bir değişikliğe ihtiyaç duyarlar. Aile terapisti, aile üyelerinin birbirlerine yardım etmek için yapıcı yollar bulmalarına yardımcı olur.

İnsanların acı çekme düzeyleri aile sisteminde değerlendirilir. Aileler ve çiftlerle yapılan çalışmaların uzun vadeli etkileri vardır. Terapiye katılan kişiler kendileri ve diğer aile üyeleri hakkında daha fazla şey öğrenirler.

Bireylerin birbirleriyle kurdukları yakın ilişkiler destekleyicidir. Uyum becerilerinin kazanılması ile sadece o anda yaşanan durumlara çözüm bulmakla kalmaz, daha sonra karşılaşılabilecek bazı zor durumlarla da başa çıkabilirsiniz.

aile terapisti

Kimler Aile Terapisi İçin Uygundur?

 • İlişkisinde sorun yaşayan çiftler
 • Evliliklerinde sorun yaşayan partnerler
 • Boşanma aşamasına gelen çiftler
 • Çocuk ve ergenlerin davranış bozukluğu
 • Okulda sorun yaşayan çocukların aileleri
 • Yeme sorunları yaşayan aileler
 • Alkol ve madde bağımlılığı olan aileler
 • Kronikleşmiş bedensel rahatsızlıkları olan bireylerin olduğu aileler
 • Yas ve travma sorunu yaşayan bireylerin aileleri
 • İstismar ve şiddet mağduru aileler
 • Aile hayatında bazı köklü değişikliklerin yaşanması
 • Psikiyatrik sorunların olduğu çiftler
 • Anne ve babaların ebeveynlik sorunlarının olması
 • Üvey anne veya baba ile yaşanan sorunlar
 • Evlat edinme sürecinden geçen aileler
 • Göç mağduru aileler
 • Ailede finansal sorunlar yaşanması
aile terapisti neyi amaçlar

Aile Terapisti Neyi Amaçlar?

Aile terapisti ilk olarak aile anlayışını ve işbirliğini derinleştirerek bir veya daha fazla sorunu çözmeyi amaçlar. Aile terapisti ayrıca tüm aileye veya bir veya daha fazla bireye odaklanabilir.

Aileler arasındaki iletişimin kalitesini ve başa çıkma becerilerini geliştirmeyi hedefler. Aile bağlarını güçlendirmek de önemli hedefler arasındadır.

Aile üyeleri arasında ruh sağlığı sorunları olan insanlara yardım eder. Aileleri sorunlarının üstesinden gelmeleri için güçlendirmek temel hedefler arasındadır. Sonuçta artan umut, iyimserlik, bağışlama ve mutluluk hedeflenmektedir.

 

aile terapisti ile çalışılan aile terapisi ne kadar sürer

Aile Terapisi Ne Kadar Sürer?

Aile terapisinin sıklığını ve süresini aile terapisti değil ailenin ihtiyaçları belirler.  Aile terapisi genellikle haftada bir veya iki haftada bir yapılır. Aile terapisti bu durumu değerlendirir ve sizinle ilk seanslar içerisinde planını paylaşır.

Bireysel terapötik uygulamalar tipik olarak 45 dakika sürer. Aile terapisi de benzer süreler çerçevesinde şekillenir. Aile terapisi ortalama sekiz ila yirmi seanstır.

Ancak biraz önce de belirttiğimiz gibi aile terapisti ile birlikte ihtiyaçlar çerçevesinde bu durum belirlenmektedir. Ailenin ihtiyaçlarına göre daha uzun veya daha kısa  olabilir.

Ancak aile üyeleri çoğu zaman tedaviye uzun süre  devam edemezler. Sosyal kurumlar tarafından sağlanan aile terapisi hizmetleri belirli bir seansla sınırlı olabilir. Bu nedenle ne yazık ki ülkemizde aile terapisi uygulayan kamu kuruluşları pek fazla imkan sunamamaktadır.

aile terapisti kimdir

Aile Terapisti Kimdir?

Çeşitli terapötik ekollerde psikoterapi eğitimi alan aile terapisti çocuklar, çiftler ve ailelerle çalışmayı öğrenir.  Aile terapisti olarak çalışan psikologlardan bazıları aile terapisinde uzmanlaşır ve öncelikle ailelerle çalışır.

Sistematik aile terapistleri ise eğitimleri sırasında aile dinamiklerine odaklanır. Ayrıca bireye yönelik terapi uygulayan birçok terapist, ailelerle çalışmaya başlamadan önce konuyla ilgili seminerlere katılarak kendilerini geliştirmektedir.

Aile terapisti belirli konularda uzmanlaşabilir. Cinsellikle ilgili konular, aile içi şiddet, göçmen aileler bu konulardan bazılarıdır. Aile terapisti bazen yalnız çalışır, bazıları ise diğer meslektaşlarıyla birlikte çalışır. Böylece iki terapist bir aile ile çalışabilir.

Bazen bir aile terapistinin geniş bir aile ile çalışması zor olabilir.  Aile terapisti sadece ailelerle değil, gerektiğinde doğrudan aile üyeleriyle  de çalışırlar.

Bu durumda odak, aile ilişkilerinin dinamikleri üzerindedir. Aile terapistlerinin bireysel terapi verdiği kişi bazen ailesini terapiye davet eder. Bu durumda aile terapisi kullanılabilir.

Bazı durumlarda aile terapisti kurumsal ilişkiler vb. konulardaki uzmanlıklarını paylaşabilir. Kurumsal firmalar da bazen aile terapisti ile anlaşma sağlayabilirler. Arabuluculuk görevini üstlenenler arasında da aile terapistleri bulunmaktadır.

aile terapisti ne yapar

Aile Terapisti Ne Yapar?

Aile terapisti aile üyelerinin düşüncelerine, değerlerine, umutlarına ve ihtiyaçlarına saygı duymaktadır. Onları zorluklarını ifade etmeye ve birbirlerini dinlemeye teşvik eden aile terapisti böylece bireylerin birbirlerini daha iyi anlamalarına yardımcı olur.

Eylemlerimizin ve sözlerimizin diğer aileleri nasıl etkilediğini anlamamıza yardımcı olan ruh sağlığı profesyonelleridir aile terapistleri.  Aile ilişkilerini keşfederler ve onları hedeflerine doğru çalışmaya teşvik ederler.

Birbirinizi suçlamayı bırakmanız ve bir çözüm bulmak için birlikte  nasıl çalışabileceğinizi düşünmeye başlamanız için sizi teşvik ederler. Sorunlarını çözmek için baş etme becerilerini ve güçlü yanlarını  kullanırlar.

Sorunları çözmek için sorumluluk alarak onları desteklerler. Bazı ailelerin davranışlarını diğerlerinden daha fazla değiştirmesi gerekebilir. Nede iyi olduklarını, kişiliklerinin gücünü anlarlar ve bunları vurgulamaya çalışırlar.

aile terapisti ile çalışılan aile terapisi ne gibi avantajlar sağlar

Aile Terapisi Nasıl Avantajlar Sunar?

Aile terapisi, birbirine karşı sevgi duysa da bunu gösteremeyen insanlara, ifade edilmesi zor düşünce ve duyguları güvenli bir alanda ifade etme fırsatı sunar.

Birbirlerinin deneyimlerini, düşüncelerini, ihtiyaçlarını anlamalarını ve ilişkilerinde fark yaratmalarını sağlar. Aile terapisi, aile çatışmalarının üstesinden gelmeye yardımcı olur.

Aile terapisti böylece sorunun daha da kötüye gitmesini önleyebilir. Ayrıca ilişkinin raydan çıkmasını, zarar görmesini veya sona ermesini önleyebilir.

Güçlü, sağlıklı ve mutlu bir aile, bir çift olmaya yardımcı olabilir. Bireysele yönelik terapiye odaklanmaktan rahatsız olan danışanlar ailenin katıldığı bir seansı daha rahat bulabilirler.

Bir aile üyesinin gündeme getirmekten çekinebileceği bazı önemli şeyler, başka bir aile üyesi tarafından çıkarılabilir. Aileler, aile terapisine katılmaları ve tedavi süreci boyunca birbirlerini motive edebilirler.

Aile terapisti danışanı sadece bire bir ilişkilerde değil, aileleri ile olan dinamik ilişkilerde de gözlemleme olanağına sahiptir. Alkol ve madde bağımlılığı gibi durumlarda bireyselleşen bir terapi modelinden daha faydalı olabilir. 

Aile  ilişkilerini güçlendirmek iletişimin önünü açabilir. Tedavi gören bir aile üyesinin varlığı, sorunları birlikte çözmek için ideal olabilir. Bütün aile çözümün bir parçası olabilir. 

Çözüm konusunda birlikte karar vermek, üyelerin bu kararların uygulanmasına katkısını artırmaktadır. Aile terapisi ile meydana gelen değişiklikler bireysel terapiden daha kalıcı olabilir.

Danışan ailesine döndüğünde bireysel tedavi sürecinden elde edilen faydalar kaybedilebilir. Bireysel terapötik müdahaleler, kişinin dengedeki değişiklikler nedeniyle kişisel olarak değişen ailesi için ciddi sorunlara neden olabilir. Aile terapisi bunu engeller.

aile terapisti dezavantajları

Aile Terapisi Nasıl Dezavantajlar Yaratır?

Çift terapisinde olduğu gibi, aile üyeleri her konuyu eşleri veya çocukları ile tartışmak istemeyebilirler.  Aile üyelerinin sırlarını saklamak daha zor hale gelir.

Aile terapisti için seansları organize edebilmek bireysel terapiden daha zordur. Doğru büyüklükte bir oda sağlamak için ve herkes için uygun bir zaman bulmak daha zordur.

Bireysel terapiden daha yüksek ücretler gerektirebilir.  Aile terapisi uygulaması aile terapisti için zordur. Bu nedenle iki terapistin birlikte çalışması daha uygun olabilir.

Bu, organizasyonu karmaşıklaştırır ve  daha büyük bir fiziksel yük getirebilir.  Aile üyeleri arasında tartışmalar çıkabilir. Bir aile terapistinin herkese karşı objektif ve hoşgörülü kalması zor olabilir.

Bir veya daha fazla aile üyesi, aile terapisine katılmayı kabul etmeyebilir. Diğer tüm terapilerde olduğu gibi, bunun yardımcı olacağının garantisi yoktur.

aile terapisti sistemik aile terapisi uygular

Sistemik Aile Terapisi ve Amaçları Nelerdir?

Sistemik aile terapisi ilk önce güven ortamı oluşturmayı hedefler.  Ailenin düşüncelerini ve duygularını güvenilir bir ortamda paylaşmasına izin verebilir. İlişkilerde farkındalık sağlamayı hedefler.

Birbirlerinin fikirlerini anlayarak, ihtiyaçlarını tanıyarak ve güçlenerek ailelerin ilişkilerini ve yaşamlarını değiştirmelerine yardımcı olabilir. Aileler arasında karşılıklı anlayış ve duygusal desteğin geliştirilmesi konusunda destek sağlamaktadır.

Çeşitli yaşam ortamları ve ikilemlerle başa çıkma yöntemlerinin ve problem çözme stratejilerinin geliştirilmesi konusunda aile terapisti yardımcı olmaktadır.

Birey ve bireyin ruhsal sorunlarındansa bir bütün olarak aile değerlendirilir. Sorunu çözmeye çalışmak yerine, sorun olmasını engellemeye çalışır.

Yani geçici bir sorun çözme amacı taşımaz. Aile terapisti gereksiz algıları, yaşam tarzlarını, etkileşimleri ve sistemleri ortadan kaldırmaya yardımcı olur. Aile kaynakları kullanılmaya çalışılır.

Aslında aile terapisine gelmeden öncesindeki dönemde aile terapisi başlamış olur. Şimdi bir soru zihninizde oluşabilir ki bu değişim varsa neden sorunlar devam etmektedir?

Bu sadece bir başlangıçtır ancak psikoterapide en önemli adımlardan birisi zaten kişinin psikoterapi sürecine başlama kararı almasıdır. Sistemik aile terapisine katılmaya karar veren çiftler önemli bir değişimi zaten başlatmışlardır.

aile terapisti

Sistemik Aile Terapisi Nasıl Uygulanır?

Sistemik aile terapisi çalışmalarında danışanın hayatındaki önemli kişiler genellikle terapiye davet edilir. Sistemik aile terapisti, ailenin dışındaki geniş sosyal ağlarla iletişim kurabilir.

Örneğin; çocuklarla çalışırken, düzenli olarak öğrencinin okulunu ziyaret edebilirler. Öğretmenler, sosyal hizmet uzmanları, yurt personeli ve bakıcılarla iletişim kurabilirler.

Herhangi bir aile üyesine herhangi bir sorumluluk yüklenmez. Aileden kimsenin üzerine tek bir sorumluluk yüklenmez çünkü bu durum aile üyelerinden birinin kendisini suçlu ve sorumlu hissetmesine neden olacaktır.

Aile terapisti danışanlarıyla birlikte, her aile üyesinin kaygı uyandıran durumlarda sergilediği belirli davranış kalıplarını belirler. Bu şekilde, insanlar kendi davranış kalıplarını daha iyi anlarlar.

Daha uyumlu ve faydalı davranışları benimsemeye başlayabilirler. Ev ödevi, çalışma seansları arasında düzenli olarak yapılır. Bu görevler, düşünmek, yeni bir davranış denemek veya eşinizle farklı iletişim biçimleri gibi egzersizler olabilir.

aile terapisti

Yapısal Aile Terapisi Nedir?

Yapısal aile terapisinde bütünün ve parçanın ancak parçalar arasındaki ilişkilerle anlaşılabileceği varsayılır. Aile yapısı, bireylerin işlevlerini sürdürmek için birbirleriyle kurdukları bir ilişki biçimi ve onları düzenleyen kurallardır.

Aile terapisinde yapısal bir model kullanırken insanların o andaki gerçekliğinin ne olduğunu görür. Aile terapisti problem çözmeye odaklanır.

Yapısal aile terapisti, belirli sınırların varlığı, belirli düzeyler, bireysel özerklik, esnekliğin değerlendirilmesi ve bireysel karşılıklı bağımlılığın önceliklendirilmesi gibi kriterleri kullanarak normal aile işlevini tanımlar. Normal bir aile zamanla değişmeli ve sınırlar net ama esnek olmalıdır.

Hiyerarşik bir işlev bozukluğu düzeni olduğunda ve sınırlar kaybolduğunda, gelişimsel ve çevresel ihtiyaçlara uyumsuz tepkiler ortaya çıkar. Yapısal aile terapisinde aile terapisti için asıl iş aileyi organize etmek ve konumlandırmaktır.

Bu amaçla aile terapisti, işlevsiz ilişki kalıplarını söküp değiştirir, ebeveyn dostu hiyerarşileri güçlendirir, net ve esnek sınırlar oluşturur ve daha uyumlu alternatif ilişki kalıpları yaratır, ailenin konumunu canlandırır ve netleştirir.

Yapısal aile terapisi sorununu tanımak önemli bir terapötik hedeftir. Fonksiyonun arızalanmasına neden olan konumu bulmanız gerekir. Bir problem ile sistemdeki diğer problemler arasındaki ilişki ve problem yaratma ve korumaya yönelik etkin sistemler tedavi yoluyla tartışılır.

Yapısal modelde aile terapisinde öncelikle sınırlar dikkate alınır. Birey ile ait olduğu alt sistem, alt sistem ile aile ve aile sistemi ile sosyal çevre arasında sınırlar vardır.

Sınırın bölünmüş uçları katılık, kararlılık ve şeffaflıktan yoksundur. Her insan kendi yönünde hareket eder ve aralarında bir boşluk vardır. Bazı durumlarda limit aşılabilir.

Aile yapısının bütünleşmesi de önemlidir. İki üye ortak bir amaç için birleşebilir, üçüncü üye dışarıda kalabilir veya iki aile üçüncü kişiyle yüzleşmek için birleşebilir.

Böylece iki kişi bir koalisyon halindeyken, stresi azaltmak için üçüncü kişiyi kaynama olarak ilan edebilir ve üçüncü kişiyi sorunun nedeni olarak gösterebilirler.

Yapısal aile terapisinde her üyenin aktivitenin sonucu üzerindeki göreceli etkisine “güç” denir. Ailenin işlevsel olarak güçlü olmaması en önemli sorunlardan biridir.

Ailedeki bir birey, güç eksikliği nedeniyle yaşının gerektirdiği gibi davranamaz. Özetle, yapısal aile terapisti, sınırları, birliği ve gücü aşarak aile  ve bireysel sorunları çözmeyi amaçlar.

aile-terapisti

Bilişsel Davranışçı Terapi ve Aile Terapisi

Psikoterapistler arasında en sık kullanılan bireysel yaklaşımlardan birisi olan bilişsel davranışçı terapi birçok aile terapisti arasında da kullanılmaktadır.

Bu teoride, kötü aile işleyişinde kötü davranışların, iletişim başarısızlığının ve olumsuz davranışların istemeden pekiştirildiği ve olumlu davranışların yeterince ödüllendirilmediği varsayılır.

Davranışsal aile terapisti, evlilik uyumsuzluğunu olumlu pekiştirmenin yokluğuna veya yokluğuna bağlar. Çiftin neyi sevip neyi sevmediği terapinin odak noktasıdır.

Çift ve aile davranış terapisinde çiftlerden eşleri üzerinde pekiştirici etkisi olan davranışları tanımlamaları ve bu davranışların sıklığını artırarak sorunu çözmeye çalışmaları istenir.

Bu terapi yaklaşımında, asıl sorunun uzun vadeli değişimi ve çözümü değil, sadece semptomun tedavisi amaçlanır. Daha kısa süreli çözümler talep edildiğinde yönlenebilinir.

aile-terapisti

Dinamik Terapi ve Aile Terapisi

Dinamik aile terapisi, sağlıklı ve normal aileyi, ebeveynlik ilişkilerinin mevcut gerçeklere dayandığı, ebeveynlerin sağladığı ittifaklar ve nesiller arasındaki sınırların belirlendiği bir yapı olarak işlev görür. 

Aile kökeninden kaynaklanan çözülmemiş çatışma ve kayıpların aileye yansıdığı durumlar, işlevsiz bir aile oluşturur. Dinamik yaklaşım, ailenin kaderinin büyük ölçüde aileyi oluşturan bireysel kişiliklerin erken gelişimi tarafından belirlendiğini savunur.

Buna göre eş yetişkin ve sağlıklı ise aile de uyum içinde olacaktır. Bu aileler başkalarına bağımlı, açık, ulaşılabilir ve erişilebilir, açık ve anlaşılır, ayrılığa ve bireyselliğe saygı duyan, gücü paylaşan, uyumlu bir birlik oluşturabilen, pazarlık edilebilir, esnek, esprili ve destekleyicidir.

Aile bireyleri birbirine karşı ve rekabet halindeyse, eşlerden biri diğerine belirgin bir şekilde hükmediyorsa ve çiftlerden biri kimliklerini tehlikeye atacak bir uyum arıyorsa uygulanabilir olabilir.

Ayrıca biri gerçek yakın  ilişki kurulmamışsa, eğer bireyler aile rollerinin yapısına sıkışıp kaldıkları için gerçek dünyaya açılamıyorsa, bireyler ayrı kimliklere sahip değilse, o zaman eşlerden biri gerçeği görmezden gelecektir.

Bir ailede, diğerini bükerek ve çarpıtarak  kontrol ederse, çatışmalar ve sıkıntılar önlenemez. Birçok aile terapisti dinamik yaklaşımı benimsemiş ve uygulamaktadır.

aile-terapisti

Kısa Terapi ve Aile Terapisi

Kısa terapi, bireysel, çift ya da aile terapisinde kullanılan ve danışanın şikayetini bir semptom ya da durum değil, sorun olarak gören psikoterapötik bir yaklaşımdır.

Bu anlayışa göre, insan davranışının bireyin içsel çatışması sonucunda ortaya çıktığına inanmak yerine, davranışın aile, arkadaşlar, meslektaşlar gibi belirli kişilerle etkileşimler sonucunda ortaya çıktığına inanılmaktadır.

Bireyin davranışını kalıcı ve kalıcı kılan temel faktör başkalarının davranışlarıdır. Kısa terapide aile terapisti, danışan şikayetlerini problem tanımlarına çevirir ve “neden” sorularını “nasıl” sorusuna dönüştürür.

Kısa terapide sağlıklı ve sağlıksız aile ilişkileri, işlevsel ve işlevsiz ilişkiler arasında bir ayrım yoktur. Aile terapisti için amaç semptomları hafifletmek değil, kişilerin tanımlanmış bir hedefe ulaşmak için kendiliğinden hareket etmesine izin vermektir.

Kısa terapi ile diğer modeller arasındaki temel farklardan biri, durum veya problem ne kadar büyük ve karmaşık olursa olsun, insanların davranıştaki küçük bir değişikliğin fark yaratabileceğine inanmalarıdır.

Küçük değişimler büyük farklılıkları tetikleyebilir. Kısa süreli terapi ile aile ve evlilik terapisinde, tüm aile toplantısının yapılması değil, her iki eşin de terapiye dahil edilmesi gerekli değildir.

Normal yaşamın zorluklarını yanlış  ele almak, ailevi kalıcı sorunlar yaratır. Bunlar arasında iş kaybı, evlenme, bebek sahibi olma, okul dönemlerine başlama, çocukların  ergenliğe girmesi,  evden kaçma, eşinin kaybı veya boşanmaya başvuru sayılabilir.

Kısa terapi bu tür aile ve evlilik sorunlarında etkili bir psikoterapi yöntemidir. Günümüzde birçok aile terapisti kısa terapileri tercih edebilmektedir.

aile-terapisti

Aile Terapisti Evliliği Kurtarır Mı?

Aslında bu soruya evet ya da hayır diyebilmek çok mümkün değildir. Bireysel terapilerde de bunun gibi psikoterapinin başarısını sorgulamak doğru değildir.

Danışma hattımıza gelen en önde gelen sorulardan birisi psikoterapi sürecinin başarı yüzdesi ile ilgili sorulardır. Psikoterapi süreci bir fiziksel süreç değildir.

Bu süreç ne bir ameliyata ne de fiziksel bir tedaviye benzer. Örneğin; ameliyatlarda operatör doktorun bilgisi, tecrübesi ve yeteneği birinci sıradadır.

Kişinin eğer fiziksel önemli veya kronik bir hastalığı yoksa kayda değer olan şeyler hastanenin ameliyat için gerekli olan donanımının olması ve ameliyatı gerçekleştirecek operatörün tecrübesidir.

Ancak psikoterapide böyle bir durum söz konusu değildir. Kişinin değişimini sağlayacak olan başrol kişinin kendisidir. Bir başka ifadeyle, terapist sadece bir yardımcıdır.

Elbette terapistin donanımı ve tecrübesi önemlidir ancak birincil önem arz etmemektedir. Aile terapisti için de aynı durum geçerlidir. Eğer partnerler birbirlerini seviyor ancak anlaşamıyorlarsa aile terapisti evliliğin sağlıklı devamlılığı için destek sağlayabilir.

Ancak çift arasında sevgi adına hiçbir bağ kalmamışsa aile terapisti mucize yaratabilecek ne güce ne de role sahiptir. Bu nedenle aile terapisti size yardımcı olmak için elinden geleni yapar ancak partnerler veya aile üyeleri asıl role sahiptir.

mentalium

Mentalium Psikoloji Kimdir?

Mentalium Psikoloji 2019 yılında Klinik Psikolog Onur Aydın tarafından Kadıköy Göztepe’de kurulmuş bir psikolojik danışmanlık merkezimizdir. 2021 yılında ikinci şubesi Şişli Mecidiyeköy’de açılmıştır.

Merkezimizde tamamı klinik psikolog olan uzmanlar psikoterapi hizmeti vermektedir. Merkezimizde bireysel psikoterapilerin yanı sıra aile ve çift terapisi uygulayan aile terapisti de bulunmaktadır.

Eğer siz de ilişkilerinizde sorun yaşıyor ve bu durumun üstesinden ailece gelemiyorsanız Mentalium Psikoloji bünyesindeki aile terapisti olan psikoloğumuz size profesyonel destek sağlayabilir. Randevu almak için bizimle bir an evvel iletişime geçebilirsiniz.

Kadıköy Göztepe Şube

Göztepe Mh. Fahrettin Kerim Gökay Cd.

No: 240 D: 7 Eren Apt.

Kadıköy / İstanbul

Mentalium Psikoloji Kadıköy psikolog alternatifleri arasında öne çıkan bir psikolojik danışmanlık merkezidir. Eğer aradığınız İstanbul psikolog seçenekleri arasında uygun fiyatlı, etik çalışan ve kurumsal bir merkez ise bizi tercih edebilirsiniz.

Mentalium Psikoloji © 2024. Tüm Hakları Saklıdır.