Skip to content Skip to footer

7 Maddede Obsesif Kompulsif Bozukluğu Yenmenin Yolları

obsesif kompulsif bozukluğu yenmenin yolları nelerdir?

7 Maddede Obsesif Kompulsif Bozukluğu Yenmenin Yolları

Obsesif kompulsif bozukluğu tanımlarken kişinin takıntı içeren düşünceleri ve bu takıntıyı rahatlatmak için gerçekleştirdiği zorlantı içeren davranışlarının bir bütünü olarak değerlendirebiliriz.

Obsesif kompulsif bozukluk tedavisi var olan bir ruhsal rahatsızlıktır. Obsesif kompulsif bozukluğu yenmenin yolları da bu nedenle öğrenilmelidir. Eğer siz de obsesif kompulsif bozukluğu yenmek istiyorsanız bizden destek alabilirsiniz.

obsesif kompulsif bozukluğu yenmenin yolları

Obsesif Kompulsif Bozukluk Nedir?

Obsesif kompulsif bozukluğu yenmenin yolları hakkında incelemeler yapmadan önce obsesif kompulsif bozukluğu tanımamız gerekir.

Obsesif kompulsif bozukluk (OKB), tekrarlayan obsesif-kompulsif düşüncelerde veya genellikle kronik olan, düzenli seyir gösteren ve kişinin günlük işleyişini önemli ölçüde etkileyen bir ruhsal sorundur.

Obsesyon veya daha bilinen ismiyle takıntı, kişinin iradesi dışında sürdürülebilir ve ikna edici bir şekilde zihnine giren, tekrarlayıcı, kaygı uyandıran düşünce, dürtü veya imgeler olarak tanımlanır.

Kompulsiyon veya diğer adıyla zorlantı davranışı ise kişinin obsesyonlara yanıt olarak veya belirli kurallara göre gerçekleştirmeye kendini mecbur hissettiği, tekrarlayıcı ritüelistik veya ruhsal davranıştır.

Kaygıyı azaltmayı, korkulan olay ve durumları önlemeyi amaçlayan bu törensel davranışlar, insanlar tarafından  aşırı ve mantıksız olarak algılanır. Zorlantılar ve takıntılar günlük hayatımızda büyük strese neden olur.

Kişi bu hastalıklarla uğraşmak için çok ciddi zaman harcar. Kişinin normal günlük işlerini, görevlerini veya normal sosyal aktivitelerini önemli ölçüde etkiler.

Obsesif kompulsif bozukluk, Dünya Sağlık Örgütü tarafından da en çok rahatsız edici ve kişileri büyük ölçüde etkileyen 10 hastalıktan biri olarak tanımlanmaktadır.

Obsesif kompulsif bozukluğu yenmenin yolları bu nedenle çok önemlidir ve hatta birazdan açıklayacağımız şekilde obsesif kompulsif bozukluğu yenmenin yolları içinde tedavi önemli rol oynar.

obsesif kompulsif bozukluğu yenmenin yolları

Obsesif Kompulsif Bozukluğu Ne Sıklıkla Görürüz?

Ülkemizde her 100 kişiden 2’sinin obsesif kompulsif bozukluğu olduğu tahmin edilmektedir.

Birçok kişi semptomları çok hafif olduğu için, hastalıkları konusunda sessiz kaldıkları veya yıllardır var olan hastalığı olduğu için doktora gitmekten kaçınırlar.

OKB hastalarının üçte birinde ilk belirtiler çocuklukta ortaya çıkar. Vakaların yarısından fazlasında semptomlar aniden ortaya çıkar.

Kişinin stres yüklü hayatının olması da obsesif kompulsif bozukluğun tetiklenmesine sebep olabilir. Yetişkinlerde hastalığın ortaya çıkması açısından cinsiyet farkı genellikle görülmez.

Ergenlerde ise erkeklerde görülme sıklığı kızlara göre biraz daha fazladır. Araştırmalara göre obsesif kompulsif bozukluğun ailevi yatkınlığı vardır diyebiliriz.

obsesif kompulsif bozukluğu yenmenin yolları psikolojik yardım almaktan geçer

Obsesif Kompulsif Bozukluğu Oluşturan Nedenler Nelerdir?

Obsesif kompulsif bozukluğun nedenleri biyolojik ve psikososyal olarak ikiye ayrılabilir. Yakın zamana kadar, bu bozukluğun öncelikle psikolojik kökenli olduğu düşünülüyordu.

Ancak bazı ilaçların yaygınlığı ve etkinliği, biyolojik  kökenin varlığını düşündürmeye başlamaktadır.

Obsesif kompulsif bozukluğu olan hastaların beynindeki sinir hücreleri arasındaki iletişimi sağlayan kimyasal habercilerden biri olan serotonin sisteminde işlev bozukluğu olduğu bilinmektedir.

Psikososyal açıdan bakıldığında, sosyal kuralların ve sosyal yapıların hastalığa karşı etkili olduğu varsayılmaktadır.

Özellikle çocukken dikkatli, kurallı, törensel bir şekilde yetiştirilen toplumlarda daha yaygın olarak kabul edilir ve son derece kurallı ve disiplinlidir.

Son zamanlarda yapılan araştırmalar obsesif kompulsif bozukluğun sadece biyolojik faktörlerin değil, aynı zamanda yaşam deneyimi, stres, travma, inançlar ve tutumlar gibi psikolojik faktörlerin de neden olduğunu göstermiştir.

Birçok ruhsal bozukluk, takıntı ve zorlantı gibi belirtilerle bir arada bulunabilir. OKB ile aynı aralıktaki hastalıklara örnek olarak alkolizm, madde kötüye kullanımı,  kumar ve yeme bozuklukları dahildir.

obsesif kompulsif bozukluğu yenmenin yolları için belirtileri anlamalısınız

Obsesif Kompulsif Bozukluk Belirtileri Nelerdir?

Obsesif kompulsif kişiler aşırı düşünen, kurallar, düzen ve kontrol ile belirgin bazı özellikler gösteren kişilerdir.

Bu insanlar, bir şey kontrollerinden çıktığında aşırı endişe duyarlar ve bu nedenle bu tür durumlardan kaçınırlar. Hatta bu sebeple obsesif kompulsif bozukluğu yenmenin yolları bu nedenle bile aranabilir.

Kontrol edemeyecekleri durumlarda sinirlenirler. İş konusunda çok hassas ve normatif oldukları için çok başarılı olabilirler. Kültürel normlara çok takıntılı olmalarına rağmen inatçı bir kişilik yapısına sahiptirler.

Normatiftirler ve kurallara tam olarak uymayı beklerler. Aşırı düzenleme iletişim sorunlarına yol açabilir. Kendinin veya başkalarının hatalarına tahammül edemez durumdadırlar.

Hata yapmamak için yaptıklarını kontrol etmeye devam ederler.  Genellikle katı, inatçı ve cimri insanlardır. Belirsizliğe tahammül edemezler.

Pek çok insan belirsizliği sevmez ancak obsesif kompulsif kişiliğe sahip olanlar için belirsizlik korkutucudur.

Biraz önce de belirttiğimiz gibi OKB tanısı alabilen kişilerin obsesif kompulsif bozukluğu yenmenin yolları bir şekilde bulunmalıdır çünkü belirsizlik kaygıları hayatı onlara zindan eder.

Kontrol meraklıları bu insanlar arasında özellikle yaygındır ve çoğu vakada ileri boyutta olmaktadır.

Yaptıklarının mükemmel ve hatasız olduğundan emin olmaya devam etmekten başka seçenekleri yok gibi gelmektedir ancak obsesif kompulsif bozukluğu yenmenin yolları elbette vardır.

obsesif kompulsif bozukluğu yenmenin yolları

Her Takıntı OKB Mi?

Takıntılar her zaman hastalık demek değildir. Günlük yaşamlarında masum veya zararsız takıntılardan muzdarip ve yıllardır takıntılara sahip olan birçok insan vardır.

Ancak kişi, takıntıları sonucunda günlük yaşamında, işinde ve sosyal çevresinde  sorunlar yaşamaya başlıyorsa, bu takıntılar yaşamın önemli bir bölümünde zor geliyorsa bu obsesif kompulsif bozukluğu çağrıştırır.

Ayrıca zamanının önemli bir bölümünü alıyorsa, artık obsesif kompulsif bozukluğu yenmenin yolları araştırılmalıdır.

Örneğin, OKB’si olan kişi her sabah kapıyı kontrol etmeye çalışırken işini kaçırmaya başlarsa veya banyoyu temizlemek için harcadığı zaman normal sayılabilecek süreyi aştıysa bu sorunun başladığını gösterir.

Ayrıca yaşamının belli gerekliliklerini ve yaşamın rutinini bu kompulsiyonlara göre ayarlamaya başladıysa obsesif kompulsif bozukluğu yenmenin yolları aranmalıdır.

Takıntılar her zaman hastalık demek değildir. Günlük yaşamlarında masum veya zararsız takıntılardan muzdarip ve yıllardır takıntılara sahip olan birçok insan vardır.

Ancak kişi, takıntıları sonucunda günlük yaşamında, işinde ve sosyal çevresinde  sorunlar yaşamaya başlıyorsa, bu takıntılar yaşamın önemli bir bölümünde zor geliyorsa bu obsesif kompulsif bozukluğu çağrıştırır.

Ayrıca zamanının önemli bir bölümünü alıyorsa, artık obsesif kompulsif bozukluğu yenmenin yolları araştırılmalıdır.

Örneğin, OKB’si olan kişi her sabah kapıyı kontrol etmeye çalışırken işini kaçırmaya başlarsa veya banyoyu temizlemek için harcadığı zaman normal sayılabilecek süreyi aştıysa bu sorunun başladığını gösterir.

Ayrıca yaşamının belli gerekliliklerini ve yaşamın rutinini bu kompulsiyonlara göre ayarlamaya başladıysa obsesif kompulsif bozukluğu yenmenin yolları aranmalıdır.

obsesif kompulsif bozukluğu yenmenin yolları için ilaç kullanmalısınız

Obsesif Kompulsif Bozukluğu Yenmenin Yolları - İlaç

Obsesif kompulsif bozukluğu yenmenin yolları arasında en ön plana çıkan iki yöntem vardır. Bunlardan biri ruhsal destek almak iken diğeri ise ilaç tedavisidir.

Obsesif kompulsif bozukluğun (OKB) tedavisi, serotonin geri alımını durduran ilaçları içermektedir.

Bu grup dahilindeki ilaçlar sitalopram, fluoksetin, klomipramin, fluvoksamin, esitalopram, paroksetin ve sertralin olarak adlandırılmaktadır.

Ortalama etkiler 2-3 hafta içerisinde ortaya çıkarken tam etikleri ise 2 ay ile 3 ay arasında göstermektedirler. En az üç serotonin geri alım inhibitörü ve bilişsel-davranışçı terapi kullanımı hastaların çoğunu iyileştirmektedir.

Bu elbette ilk tedavidir. Tedaviye yanıt vermeyen OKB ek bazı tedaviler kullanılır. Klonazepam, buspiron, lityum ve antipsikotikler, güçlendirme tedavisi için tercih edilen çeşitli ilaçlardır.

Yanıt yoksa klonazepam, MAO inhibitörleri ve buspiron ile alternatif tedavi kullanılır. Tedavide sonraki basamaklar intravenöz klomipramin ve EKT’dir. Serotoninin geri alımını engelleyen ilaçlar genellikle antidepresanlardır.

“Antidepresanlar tedavi etmemektedir, yalnızca sorunun üstünü kapatır”, “Antidepresanlar sorunlara çözümü sunmaz, beyni felç edebilir”, “Antidepresanlar bağımlılık yapar”, “Antidepresanlar bir kez kullanmaya başladınız mı, ömür boyu kullanmalısınız.

İşte bu cümlelerin hepsi en sık kullanılan ancak hiçbir doğruluk taşımayan ifadelerdir. Düzenli psikiyatrik takip ile antidepresan tedavisinin zararı olmaz.

Tedavinin başlangıcında bazı yan etkiler ortaya çıkabilir ancak bunlar geçicidir ve psikiyatrist tarafından detaylı olarak anlatılacaktır. Karaciğer ve böbrek fonksiyonu da bazen kan testleri ile kontrol edilir.

Antidepresanlar doğrudan tedavi etkisine sahiptir, serotonin seviyelerini etkiler, motivasyonu arttırır ve psikoterapinin etkilerini teşvik eder.

Ortalama 1-2 yıl boyunca ilacı alıp tedaviyi bilişsel-davranışçı terapi ile destekleyerek %100’e yakın başarı elde edebilirsiniz. OKB tedavisinde kullanılan selektif serotonin geri alım inhibitörlerini kısaca açıklamak gerekirse,

 Fluoksetin: Günde 20-60 mg kullanılır. Obsesif kompulsif bozuklukta etkinliği 2-3 aya ulaşabilir. Can sıkıntısı, mide bulantısı, iştahsızlık, uykusuzluk ve kilo kaybı gibi geçici yan etkileri vardır.

 Sertralin: Etkin dozu günde 50-200 mg civarındadır. Sıkıntı, bulantı, iştahsızlık, uykusuzluk, kilo kaybı, ishal, ellerde titreme, cinsel istekte azalma, geç boşalma gibi yan etkilere sahiptir. OKB tedavisinde ilk tercih ilaçlardandır.

Fluvoksamin: OKB tedavisinde etkin dozu günde 100-300 miligramdır. Sertralin ile benzer yan etkilere sahiptir.

Paroksetin: OKB tedavisinde günde 20-60 mg dozunda kullanılır. Bu ilacın etkileri de 2-3 aylık bir süre boyunca ortaya çıkar. Yan etkiler benzerdir.

Sitalopram: Ülkemizde 20 miligram ve 40 miligram tablet bulunmaktadır. OKB tedavisinde etkili doz günde 20-60 miligramdır. Can sıkıntısı, mide bulantısı ve cinsel istek azalması gibi yan etkileri vardır.

Essitalopram: Günde 10-20 mg dozunda kullanılır. Tedavi için en popüler ilaçlardan biridir. Benzer yan etkileri vardır. Aksiyon biraz daha hızlıdır ve daha hızlı başlar.

Klomipramin: Bu, OKB tedavisinde kullanılan en basit ve en klasik ilaçtır. Serotonin ve norepinefrin geri alımını durdurarak sinir bölgesindeki serotonin ve norepinefrin seviyelerini artırarak çalışır.

Diğer ilaçlar için referans haline gelen eski bir ilaçtır. Tedavideki yeri tartışılmaz bir durumdadır ancak yan etkilerinin fazlalığı nedeniyle kullanımı giderek azalmaktadır.

Kilo alımı, artan uyku hali, ağız kuruluğu, ortostatik hipotansiyon, kabızlık, uyuşukluk, mide bulantısı ve aritmi gibi yan etkileri vardır. OKB tedavisinde etkili doz günde 75-300 miligramdır. 

Venlafaksin: Yeni nesil serotonin ve norepinefrin geri alım inhibitörleridir. OKB tedavisi için etkili doz 75-300 mg/gün’dür. Bulantı, iştahsızlık, uykusuzluk, kabızlık, kilo kaybı ve kan basıncının yükselmesine neden olabilir.

MAO inhibitörleri: Tiramin açısından zengin gıdalarla birlikte alındığında, beyindeki kan damarlarında kanamaya neden olabilecek ciddi yüksek tansiyon ataklarına neden olabileceğinden kullanımları sınırlanmıştır.

Seçici ve geri dönüşümlü bir etkiye sahiptir ve tiramin ile etkileşim potansiyeli düşüktür. İlaç direncinin yüksek olduğu durumlar dışında diğer alternatif ilaçların varlığında MAO inhibitörlerinin kullanımı azalmıştır. 

 Benzodiazepinler: Benzodiazepinler OKB tedavisinde yardımcı  olarak kullanılır. Bağımlılık ve sık suistimal riski vardır. Psikiyatrist alprazolam ve klonazepam gibi benzodiazepinleri kısa bir süre kullanmayı tercih edecek ve daha sonra dozu azaltacaktır.

 Antipsikotikler: Tedavide özellikle OKB tedavisini pekiştirmek için risperidon, olanzapin, ketiapin gibi yeni nesil antipsikotikler kullanılmaktadır.

obsesif kompulsif bozukluğu yenmenin yolları

Obsesif Kompulsif Bozukluğu Yenmenin Yolları - Psikoterapi

Obsesif kompulsif bozukluğu yenmenin yolları sadece ilaç tedavisinden geçmez. En az ilaç kadar önemli diğer basamak da psikolojik destektir.

Obsesif kompulsif bozukluğu yenmenin yolları aranırken psikoterapi asla gözden kaçırılmamalıdır.

Bir anksiyete bozukluğu olan obsesif kompulsif bozukluğu tüm anksiyete bozukluklarında olduğu gibi, normal düşüncenin tehlikeli olarak algılanma biçiminde bilişsel bir çarpıtma vardır.

Bunun sonucunda gerekeni yapma ihtiyacına ve aşırı dozda korkuya neden olur. Obsesif kompulsif bozukluğu yenmenin yolları arasında yer alan psikoterapi bu ilkelere dayanmaktadır.

Psikoterapideki amacımız, düşünce hatalarını bulmak ve onları daha işlevsel olanlarla değiştirmektir. Bu amaçla kullanılan psikoterapi tekniği bilişsel davranışsal terapidir.

Obsesif kompulsif bozukluğu olan bireyler aşağıdaki bilişsel çarpıtmalara sahiptir. Düşünceler ve eylemler aynı kabul edilir. Yani ellerini kirli sanan hastalar ellerini çok kirli hissederler ve tabi ki temizlemeleri gerekir.

Alternatif olarak, bebeğine zarar verebileceğini düşünen bir anne büyük bir üzüntü ve suçluluk hisseder ve gerçekten zarar vermiş gibi hisseder. Bu durum psikiyatri ve psikoloji dünyasında düşünce ve eylemin birleşimi olarak bilinir.

OKB hastaları, düşüncelerinin olayı açığa vurduğuna inanarak, düşüncelerine gerçekçi olmayan anlamlar verirler. Başka bir deyişle, akla gelen kötü şeyler, gerçekte kötü şeylere neden olacaktır.

Bu düşünce büyüsel düşünce olarak adlandırılır.  Obsesif kompulsif bozukluğu olan hastalar obsesif kompulsif bozukluğu yenmenin yolları için şu düşüncelere dikkat etmelidirler:

“Ya kapıyı kitlemediysem”, “Ya fişi çekmeden evden çıktıysam”, “Ya bebeğimi aç bırakır ve ona zarar verirsem”, “Ya trafikte kaza yaparsam”.

Örneğin, OKB hastaları kötü olayları düşündüklerinde, bunun daha olası olduğunu düşünebilirler. Obsesif kompulsif bozukluğu yenmenin yolları aranırken şu kurala dikkat etmek gerekir.

Obsesif kompulsif bozukluğu bulunan bireyler için olası tehlikeyi abartmak yaygındır. Bu durumu şöyle açıklayabiliriz. Hepimizin zaman zaman şiddeti değişse de başı ağrır.

Bu baş ağrısı zaman zaman rahatsız edici de olabilir. Yaşadığınız baş ağrısını düşündüğünüzde aklınıza gelen düşünceler genellikle sizde beyin tümörü olduğu yönünde ise bu durum ne kadar olasıdır?

Ortalama 100 bin kişiden 3 ila 5’inde beyin tümörü görülmektedir. Ama insanların yaklaşık olarak yarısı hayatının birçok döneminde baş ağrısı yaşar.

Matematiksel olarak düşündüğümüzde bir kişinin baş ağrısı yaşadığı zaman yalnızca bu belirtiden yola çıkarak beyin tümörü olduğu düşüncesi bir kaygı sorununun olduğunu göstermektedir.

Elbette bu düşünce şeklinde bir yandan da belirsizlikler de vardır. Obsesif kompulsif bozukluğu yenmenin yolları arasında bu duygu ve düşüncelerle çalışmak bu yüzden çok önemlidir.

Obsesif kompulsif bozukluk tanısı olan bireylerde belirsizlik kabul edilemez. Bireyler her şeyin kontrolünü tamamen kaybettiğinde huzursuz olurlar.

Mükemmeliyetçilik obsesif kompulsif bozukluğun önemli bir özelliğidir. Çoğu zaman işleri mükemmelleştirmeye, her fırsatı değerlendirmeye ve çok fazla kontrol etmeye ihtiyaç vardır.

Her şey zamanında yapılır ve bunun yerine hiçbir hataya tolerans gösterilmez. Obsesif kompulsif bozukluk olan kişiler, ya hep ya hiç fikrine sahiptir. Bir şey ya doğru ya da yanlış olarak değerlendirilir.

Aralarında ulaşma bir türlü bulunamaz. Örneğin, kendine tam olarak güvenmiyorsa, o kişi büyük risk altında olduğunu söyleyebilir. Yarışmada birinci olmazsa, en az yetenekli sporcudur. 

Aşırı sorumluluk fikri, obsesif kompulsif bozukluğu en iyi tanımlayan tipik bir özelliğidir. Kişi bilmeden de olsa başkalarına virüs bulaştırmamak, masum insanlara zarar vermemek için yersiz bir sorumluluk hisseder ve giderek bu sorumluluğun altında ezilir. 

Aşırı ahlak olarak tanımlanan küçük hataların bile cezalandırılması gerektiği inancı obsesif kompulsif bozukluğu tanımlayan özelliğidir.

Obsesif kompulsif bozukluk hastaları, zorlayıcı eylemlerde bulunurken sevdiklerini korumanın asil bir görevi olduğuna inanırlar. OKB ile bardak asla yarısını doldurmaz ve her zaman karamsar bir bakış  vardır. 

Yukarıdaki düşünce çarpıklıkları ve genellemeler bilişsel davranışsal terapi ile daha akılcı ve işlevsel düşüncelere dönüştürüldüğünde Obsesif kompulsif bozukluk tedavisi sağlanır.

Bu amaçla, obsesif kompulsif bozukluğu tedavi etmek için bilişsel davranışçı terapi kullanıyoruz. Elbette bazen de rahatlatıcı ve gevşetici bazı egzersizleri de bu süreçte kullanmaktayız.

Obsesif kompulsif bozukluğu yenmenin yolları içerisinde bu egzersizler oldukça önemli rol oynayabilir.

obsesif kompulsif bozukluğu yenmenin yolları

Obsesif Kompulsif Bozukluk Testi

 1. Bana bir hastalık bulaşır korkusuyla herkesin kullandığı
  telefonları kullanmaktan kaçınırım.
  2. Sık sık hoşa gitmeyen şeyler düşünür, onları zihnimden
  uzaklaştırmakta güçlük çekerim.
  3. Dürüstlüğe herkesten çok önem veririm
  4. İşleri zamanında bitiremediğim için çoğu kez geç kalırım.
  5. Bir hayvana dokununca hastalık bulaşır diye kaygılanırım.
  6. Sık sık havagazını, su musluklarını ve kapıları birkaç kez
  kontrol ederim.
  7. Değişmez kurallarım vardır.
  8. Aklıma takılan nahoş düşünceler hemen her gün beni rahatsız
  eder.
  9. Kaza ile bir başkasına çarptığımda rahatsız olurum.
  10. Her gün yaptığım basit günlük işlerden bile emin olamam.
  11. Çocukken annem de babam da beni fazla sıkmazlardı.
  12. Bazı şeyleri tekrar tekrar yaptığım için işimde geri kaldığım
  oluyor.
  13. Çok fazla sabun kullanırım.
  14. Bana göre bazı sayılar son derece uğursuzdur.
  15. Mektupları postalamadan önce onları tekrar tekrar kontrol
  ederim.
  16. Sabahları giyinmek için uzun zaman harcarım.
  17. Temizliğe aşırı düşkünüm.
  18. Ayrıntılara gereğinden fazla dikkat ederim.
  19. Pis tuvaletlere giremem.
  20. Esas sorunum bazı şeyleri tekrar tekrar kontrol etmemdir.
  21. Mikrop kapmaktan ve hastalanmaktan korkar ve kaygılanırım.
 2. Bazı şeyleri birden fazla kontrol ederim.
  23. Günlük işlerimi belirli bir programa göre yaparım.
  24. Paraya dokunduktan sonra ellerimi kirli hissederim.
  25. Alıştığım işi yaparken bile kaç kere yaptığımı sayrım.
  26. Sabahları elimi yüzümü yıkamak çok zamanımı alır.
  27. Çok miktarda mikrop öldürücü ilaç kullanırım.
  28. Her gün bazı şeyleri tekrar tekrar kontrol etmek bana zaman
  kaybettirir.
  29. Geceleri giyeceklerimi katlayıp asmak uzun zamanımı alır.
  30. Dikkatle yaptığım bir işin bile tam doğru olup olmadığına
  emin olamam.
  31. Kendimi toparlayamadığım için günler, haftalar, hatta aylarca
  hiçbir şeye el sürmediğim olur.
  32. En büyük mücadelelerimi kendimle yaparım.
  33. Çoğu zaman büyük bir hata ya da kötülük yaptığım duygusuna
  kapılırım.
  34. Sık sık kendime birşeyleri dert edinirim.
  35. Önemsiz ufak şeylerde bile karar verip işe girişmeden önce
  durup düşünürüm.
  36. Reklamlardaki ampuller gibi önemsiz şeyleri sayma
  alışkanlığım vardır.
  37. Bazen önemsiz düşünceler aklıma takılır ve beni günlerce
  rahatsız eder.

 

Yukardaki sorulara verdiğiniz her doğru cevap 1 puanı, her yanlış cevap ise 0 puanı temsil eder. Daha sonra elde ettiğiniz puanları toplayın ve toplam sonucu elde edin.

 0-12 puan: Psikiyatrik muayene ile obsesif kompulsif bozukluk saptanma olasılığı düşük

13-17 puan: Psikiyatrik muayene ile obsesif kompulsif bozukluk tanısı konma olasılığı var

18+ puan: Psikiyatrik muayene ile obsesif kompulsif bozukluk saptanma olasılığı yüksek

obsesif kompulsif bozukluğu yenmenin yolları hakkında neler biliyorsunuz?

Mentalium Psikoloji Kimdir?

Klinik Psikolog Onur Aydın tarafından 2019 yılında Kadıköy Göztepe semtinde kurulan Mentalium Psikoloji 2021 yılında ise Şişli Mecidiyeköy semtinde ikinci şubesini açan bir psikolojik danışmanlık merkezidir.

Merkezimizde tüm çalışanlarımız klinik psikolog olup farklı yaş gruplarıyla çalışmaktadırlar.

Kadıköy şubemizde hem çocuk hem de ergen ve yetişkin danışanlarımıza psikolojik destek sunulurken Mecidiyeköy şubemizde ise yalnızca ergen ve yetişkin danışanlarımıza psikolojik destek sunulmaktadır.

Merkezimizde çalışan tüm uzmanlarımız klinik psikolog unvanına sahip olup yeterli psikoterapi eğitimlerini almış ve danışan tecrübesine sahip bireylerdir.

Mentalium Psikoloji olarak başta obsesif kompulsif bozukluğu olmak üzere depresyon, kaygı bozuklukları, sosyal fobi, panik atak, travma, ilişki sorunları başlıca çalışma alanlarımızdan bazılarıdır.

Ayrıca bireysel psikoterapiye ek olarak, aile ve çift terapisi hizmetimiz de söz konusudur. İlişkilerinde sorun yaşayan çiftlerle çalışan çift terapistlerimiz mevcuttur.

Obsesif kompulsif bozukluğu tanımlarken kişinin yaşamına bazı olumsuz katkıları olduğunu belirtmiştik. Obsesif kompulsif bozukluğu yenmenin yolları da elbette mevcuttur.

Ancak bu süreç psikolojik destek alınarak gerçekleştirilmektedir. Yalnızca bazı psikiyatrik ilaçları kullanmanız uzun vadede olumlu kalıcı değişikliklere sebep olmayabilir.

İlaç kullanımı etkilidir ancak psikoterapi ile desteklenirse en iyi sonuçları verecektir. Eğer siz de obsesif kompulsif bozukluğu yenmenin yolları hakkında araştırmalar yapıyorsanız, bizden destek alabilirsiniz.

Kadıköy Göztepe Şube

Göztepe Mh. Fahrettin Kerim Gökay Cd.

No: 240 D: 7 Eren Apt.

Kadıköy / İstanbul

Mentalium Psikoloji Kadıköy psikolog alternatifleri arasında öne çıkan bir psikolojik danışmanlık merkezidir. Eğer aradığınız İstanbul psikolog seçenekleri arasında uygun fiyatlı, etik çalışan ve kurumsal bir merkez ise bizi tercih edebilirsiniz.

Mentalium Psikoloji © 2024. Tüm Hakları Saklıdır.