Skip to content Skip to footer

Majör Depresyon Hakkında 7 Soru 7 Cevap

Majör Depresyon Hakkında Sorular ve Cevapları

Majör depresyon, kişinin mutsuz, huzursuz, yetersiz, çaresiz, karamsar veya isteksiz olarak hissetmesiyle belirgin olan bir ruhsal rahatsızlıktır. Majör depresyon tedavisi bulunan bir ruhsal rahatsızlıktır ancak bir yandan da kronik bir rahatsızlıktır. Majör depresyon belirtileri sergilediğinizi düşünüyorsanız, siz de zaman kaybetmeden uzman psikolog desteği almak için bize başvurabilirsiniz. Yazımızın devamında ise majör depresyon hakkında en sık merak edilen sorular ve cevapları bulabileceksiniz. 

Majör Depresyon Nedir?

Majör depresyon, genel tanım itibariyle bireylerin devamlı olarak üzüntülü ve mutsuz hissetmesine sebep olabilen bir duygu durum bozukluğu olabildiği ifade edilmektedir. Depresyon hastalığı bulunan bireyler içlerinde bulundukları bu durum sebebiyle olumsuz etkilenebildikleri belirtilmektedir. 

Majör depresyon ile ilgili yapılan akademik araştırmaların bulgularına göre, bireylerin düşünceleri ve davranışları etkilenebilmekte ve bununla birlikte bireyler de birbirlerinden farklı olarak çeşitli duygusal ve fiziksel zorluklar meydana gelebilmekte olduğu ifade edilmektedir. Tüm bu bilgilere ek olarak majör depresyon sanılanın aksine sadece bir mutsuzluk, keyifsizlik veya ilgi kaybı anlamıma gelmemekte olduğu belirtilmekle birlikte hemen anlık olarak çözüme kavuşturulabilecek kadar kolay olan bir problem olmadığı belirtilmektedir. 

Sanılanın aksine majör depresyon sadece yetişkin bireylerde görülmemektedir. Majör depresyon ayrıca çocuklarda ve ergen bireylerde de sıklıkla görülebilir. Çocuk ve ergenlerde görülen majör depresyon tedavisi bakımından daha fazla önem taşımaktadır. 

Çocuklarda ve Ergenlerde Depresyon Nedir?

Majör depresyon sadece yetişkin bireylerde değil aynı zamanda çocuklar ve ergenlerde de görülebilmektedir. Çocuklar ve ergenler sürekli olarak gelişmektedirler. Ek olarak ergenlerde majör depresyon kadar çocuklarda majör depresyon da oldukça sık karşılaşılan bir problemdir.

Çocuklarda depresyon ile ilgili olarak yapılan araştırmalara göre, çocukluk dönemlerinde yüzde 10 ergenlik dönemlerinde ise yüzde 30 ila 40 arasında depresyona yakalanma oranları olduğu belirtilmiştir. 

Ayrıca ailede majör depresyon var ise özellikle ebeveynlerde majör depresyon problemi var ise çocuklarda depresyon görülen oranının daha yüksek olduğu belirtilmektedir. Çocuklar ve ergenler karşılarına çıkan stresli yaşam olaylarından ve çevresel stres faktörlerinden doğrudan etkilenebilmektedirler. 

Çocuklar yaşadıkları stresli olaylara veya durumlara gelişim dönemlerine göre farklı tepkiler gösterebilmektedirler. Özetle çocuklarda depresyon çocukların kendilerini yoğun bir şekilde çaresiz, karamsar, isteksiz, umutsuz, üzgün ve değersiz hissetmeleri durumudur. 

Çocuklar yaş grupları gereği yaşadıkları sorunları dil yoluyla sözel olarak değil daha çok davranışlarıyla göstermektedirler. Bu durum kendi içlerinde ne hissettiklerini ne yaşadıklarını doğrudan anlayabilmemizi engelleyebilmektedir.

Çocuklarda depresyon sürecini anlamanın en iyi yolu gelişim dönemlerine ayırıp o şekilde değerlendirmektir. Bebeklik, oyun çocukluğu, okul çocukluğu ve son olarak ergenlik dönemlerinde yaşanan majör depresyon türleri olarak sıralamaktayız.

Majör Depresyon Nedenleri Nelerdir?

 1. Ergenlik dönemi içerisinde bulunma veya erken ergenlik dönemi içerisinde bulunma.
 2. Kız cinsiyete sahip olma
 3. Ebeveynlerde depresyon ve bipolar bozukluklarının olması
 4. Ebeveynlerde farklı başka ruhsal bozuklukların olması
 5. Bireylerin yaşadığı kayıplar
 6. Bireylerin yaşadığı travmalar
 7. Bireylerde var olan kronik rahatsızlıklar
 8. Bireylerin mizaçlarının depresyona yatkın olup olmaması durumu. Örnek vermek gerekirse duygusal mizaçlarının olması, genellikle olumsuz duygu ve düşünceler içerisinde olması gibi durumlardan bahsedilmektedir.
 9. Bireylerin akran zorbalığına veya zorbalığa maruz kalmış olmaları durumu
 10. Ailesel desteğinin az olması
 11. Bireylerin ihlal ve istismara mazur kalma durumu
 12. Bireylerin sosyal olarak desteklerinin az olmaları durumu depresyona yakalanma oranlarını arttıran faktörler olarak belirtilmektedir.

Çocuklarda Majör Depresyon Belirtileri Nelerdir?

 • Çocuk ve ergenlerin uyku düzenlerinde bozulma. Doğalından fazla uyma veya az uyuma durumu.
 • Çocuk ve ergenlerin yeme düzenlerinin bozulması. Doğalından farklı olarak fazla veya oldukça az yeme durumu.
 • Çocuk ve ergenlerin genellikle kendilerini üzgün, mutsuz hissetmesi. Genellikle çökkün görüntüye sahip olmaları durumu.
 • Çocuk ve ergenlerin önceden mutlu ve keyif alarak yaptıkları aktiviteleri artık yapmak istememe hali.
 • Çocuk ve ergenlerin hareketlerinin doğalından farklı olarak azalması hali. Enerjilerinin oldukça azalması durumu.
 • Çocuk ve ergenlerde kendilerini değersiz hissetme durumu.
 • Çocuk ve ergenlerde kendilerini suçlu hissetme durumunun artış göstermesi
 • Çocuk ve ergenlerin sıklıkla karamsar bir ruh hali içerisinde olması durumu.
 • Çocuk ve ergenlerin öz güvenlerinin azalması durumu.
 • Çocuk ve ergenlerin sosyal ilişkilerinin bozulması durumu. Akranlarıyla iletişimlerinin bozulması durumu.
 • Çocuk ve ergenlerin sıklıkla odaklanma ve konsantrasyon sorunu yaşaması durumu. Kendilerini bir türlü odaklayamama durumunun artması.
 • Çocuk ve ergenlerin sıklıkla yaşadıkları hayatı anlamsız ve değersiz bulma gibi düşüncelerinin varlığı.
 • Çocuk ve ergenlerin sosyal anlamda yalnızlaşmaları, sosyal olarak kendilerini geri çekme durumlarının artış göstermesi durumu.
 • Çocuk ve ergenlerin motivasyonlarında önemli ölçüde azalma görülmesi durumu.
 • Çocuk ve ergenlerin sıklıkla davranış problemleri yaşaması. Örnek vermek gerekirse, sınıf arkadaşlarıyla sıklıkla kavga etme, kardeş rekabetinin artış göstermesi ve bununla birlikle sık sık kardeş kavgaları yaşanması durumu. Evde yetişkinleriyle sık sık çatışma ve kavga içerisinde olma hali.
 • Çocuk ve ergenlerin son zamanlarda kendilerini başarısız hissetme gibi olumsuz düşüncelerinin artış göstermesi durumu.
 • Çocuk ve ergenlerin hayatı ve kendilerini değersiz görme düşüncelerinden dolayı kendilerine zarar verme düşüncelerinin artması. Kendilerine zarar verme girişiminde bulunmaları durumu gibi belirtiler çocuk ve ergenlerde olası bir majör depresyon şüphesini düşündürtmektedir.

Ergenlerde Majör Depresyon Belirtileri Nelerdir?

Ergenlerde majör depresyon sıklıkla huzursuzluk, yeme ve uyku düzenlerinde değişim, doğalından fazla veya yok denecek kadar az yeme, doğalından farklı olarak fazla veya yok denecek kadar az uyuma şeklinde belirmektedir. 

Ayrıca davranış sorunlarının görülmesi, akranlarıyla ve yetişkinleriyle sık sık tartışma ve kavga etme, yaşadıkları sorunlarla baş edememe ve baş edebilme becerilerinin zayıf olması da sık görülen ergenlerde depresyon belirtileri arasındadır. Ergenlerde majör depresyon ayrıca kendileriyle ilgili olumsuz tutum ve davranışlarda bulunmaları, kendilerini değersiz ve yetersiz görme gibi olumsuz düşüncelerin varlığıyla da kendisini gösterebilir.  

Ergenlerde depresyon sorunu var olduğunda ergenlerin özgüvenlerinde azalma, olumsuz beden algısı, okuldan ve evden kaçma gibi davranışlar sergilemeleri, kendilerine zarar verme düşünceleri, alkol ve madde kullanımı gibi davranışlar da sıklıkla depresyonu çağrıştıran yakınmalardır. 

Ergenlerde Majör Depresyon Değerlendirmesi Nasıldır?

Ergenlerde majör depresyon diğer ruhsal bozukluklarda olduğu gibi tek bir kaynaktan hareketle değil birçok farklı kaynağın değerlendirilmesi sonucunda belirlenebilmektedir. Ek olarak ergenlerde depresyon değerlendirilmesi amacıyla çeşitli klinik ölçme ve değerlendirilme testleri, envanterleri kullanılmaktadır. 

Ergenlerde depresyon tanılanması amacıyla kullanılan klinik ölçme ve değerlendirme testleri oldukça yardımcı ve yol gösterici olmaktadırlar. Ergenlerde depresyon tanısı belirlenirken ailelerden alınan detaylı bilgiler de oldukça yol gösterici olmaktadır. Aile özellikle çocuk ve ergenlerde depresyon sürecinde sosyal destek sağlamalıdır. 

Çocuk ve ergenlerin herhangi başka bir ruhsal probleme sahip olup olmadığı, aileleriyle olan iletişimleri, ilişkileri, akran (arkadaş) ilişkileri, akademik (okul) yaşamları, öğretmenlerinden alınan detaylı bilgiler oldukça büyük önem taşımaktadır. Özetle çocuk ve ergenlerde majör depresyon tanılanması için çocuk ve ergenlerin yaşamlarına dair tüm kaynaklar detaylı bir biçimde değerlendirilmektedir.

Depresyona Girmemek İçin Ne Yapmalı?

Düzenli bir şekilde uyumak, uyku düzenini düzene sokmanın depresyona girmemek için oldukça önemli olabileceği belirtilmektedir.

 • Düzenli bir biçimde egzersiz yapabilmenin de depresyona girmemek adına yapılabilecek önemli bir adım olabileceği belirtilmektedir. Ek olarak depresyon ile ilgili yapılan akademik araştırmalara göre , düzenli egzersiz, spor yapmanın fiziksel sağlığın yanında ruh sağlığı üzerinde de pek çok olumlu etkiye sahip olabileceği ifade edilmektedir.
 • Sosyal etkinliklerin de depresyona girmemek adına oldukça etkili bir yöntem olabileceği belirtilmektedir. Bireylerin sevdikleri ve keyifli vakit geçirdikleri arkadaşları ile görüşmelerinin sosyal olarak aktif olabilmelerinin depresyon üzerinde olumlu etkilerinin olabileceği belirtilmektedir.
 • Yeme alışkanlıklarını da düzenlenmesinin depresyon üzerin de etkili olabileceği belirtilmektedir. Sağlıklı yiyecekler tüketmenin özellikle bol meyve, sebze ve sıvı tüketiminin bireylerin depresyonlara girmemeleri üzerinde oldukça etkili olabileceği ifade edilmektedir.

Majör depresyon, hafife alınmayacak bir ruhsal problemdir. Bu gerçeği unutmamak ve bununla birlikte psikolojik destek almanın oldukça önemli olduğu ifade edilmektedir.

Kadıköy Göztepe Şube

Göztepe Mh. Fahrettin Kerim Gökay Cd.

No: 240 D: 7 Eren Apt.

Kadıköy / İstanbul

Mentalium Psikoloji Kadıköy psikolog alternatifleri arasında öne çıkan bir psikolojik danışmanlık merkezidir. Eğer aradığınız İstanbul psikolog seçenekleri arasında uygun fiyatlı, etik çalışan ve kurumsal bir merkez ise bizi tercih edebilirsiniz.

Mentalium Psikoloji © 2024. Tüm Hakları Saklıdır.