Skip to content Skip to footer

Ergen Psikoloğu Kimdir?

Ergen Psikoloğu

Ergenlik yaşamımızın en dalgalı ve çalkantılı dönemidir. Yetişkinlik döneminde yapmayı düşünmediğimiz bazı şeyleri ergenlik döneminde yapabiliriz. Ergenlik birçok yetişkin için hem çok güzel hem de hoş olmayan bazı anıların var olduğu bir dönemdir. Ergenlik döneminde kişinin bu nedenlerle uzman psikolog desteği alması çok doğru bir karardır. 

Ergenlik sorunları yetişkinlik sürecini de etkilediği için mutlaka dikkate alınması gereken durumları çağrıştırır. Ergen ruh sağlığı ile çalışan uzman psikolog ergen psikoloğu olarak adlandırılır. Merkezimizde ergen psikoloğu desteğimiz vardır ve bize bu konuda başvuruda bulunabilirsiniz. Peki bir ergen psikoloğu hangi sorunlarla çalışır?

Ergen Psikoloğu Kimdir?

Ergen psikoloğu, lisans eğitimini psikoloji alanında tamamlayıp ardından yüksek lisansını ilgili alanlarda yaparak uzmanlığını alan kişidir. Ergen psikoloğu olmak için yalnızca eğitim yetmemektedir. Aynı zamanda ergen danışanlarla çalışmak, ergenler üzerine süpervizyonlar almak ve teorik eğitimleri ergen psikolojisi üzerine tamamlamış olmak gerekmektedir. 

Ergen psikolojisi duygudurum vb. birçok açıdan diğer yaşam dönemlerinden ayrıldığı için çok daha özel bir alandır. Mentalium Psikoloji olarak ergen psikolojisi üzerinde mevcut uzman psikolog desteğimiz vardır.

 

Kimler Ergen Psikoloğu ile Görüşmelidir?

Bu tanım için kesin bir yaş aralığı doğru değildir. Zihinsel gelişim, kemik yaşı, çevresel faktörler, yaş vb. birçok değişken gencin ergenlik sürecine girdiği yaşı etkilemektedir. Ancak birçok kaynakta belirtildiği şekliyle 13-19 yaş arası ergen olarak kabul edilmektedir. Ergen psikolojisi konusunda destek alması gereken gencin kişisel maddi imkanları çoğu zaman yeterli olmayacağı için ailelere bu konuda çok büyük bir görev düşmektedir. 

Ergenlik sürecindeki çocuklarının davranış değişimlerini takip etmeleri ve bir ergen psikoloğu ile görüşme konusunda anlaşma sağlamaları çok önemlidir. Ergen psikoloğu çok çeşitli konularda çalışabilir. Ergen ile aile arasındaki çatışma bu konulardan biridir. Yukarda da belirttiğimiz gibi ergenlik yaşamın en çalkantılı dönemlerinden biri olup ebeveynlerle de en çok sorunların da yaşandığı dönemdir. 

Bu dönemde otorite olarak gördüğü ebeveynlerle ergen arasında çok sıcak çatışmalar olabilir. Birçok ebeveyn ise bu çatışmayı ne yazık ki yönetememektedir. Çatışmanın kontrolden çıkması neticesinde psikolojik ve fiziksel şiddete kadar varabilir. Bu çatışmanın çözülmesi için ebeveynler mutlaka bir uzman psikolog desteği almalıdır. Ergenlikte yaşanan sorunların ileri dönemlerde daha büyük sorunlar haline gelmemesi için önemli adımlardan biri ergen psikoloğu ile görüşmekten geçer. 

Ergen psikoloğu ayrıca ruhsal gelişimini henüz sürdüren ergen ile bu konuda çalışabilmektedir. Kimlik bunalımı yaşayan birçok genç ne yazık ki ebeveynlerinden de yeterli ve doğru desteği bulamadığı için bazı olumsuz adımlar atabilmektedir. Bu durumlarla baş başa kalmamak için bir an evvel bir uzman psikolog desteği alınmalıdır. 

Okulda yaşanan sorunlar, şiddet eğilimi, öfke sorunu, sosyal içe dönüklük, bağımlılık vb. sorunlar da ergen psikoloğu ile ergen bireyin görüşmesi için diğer nedenlerdir. Görüldüğü üzere ergen psikolojisi oldukça geniş bir alanı temsil etmektedir.

Ergenle Tartışmak Çözüm Değil

Ergenlik dönemindeki çocuğunuzla tartışmanız ve ona bazı şeyleri dikte etmeye çalışmanız sonuç vermeyeceği gibi aynı zamanda aranızdaki bağın da kopmasına neden olacaktır. Günümüzde dahi birçok ebeveyn ergen çocuklarını bazı davranışları sebebiyle şiddet uygulayarak iyileştirebileceklerini düşünürler. Bu konuda hem başarısız olurlar hem de çocuklarına sadece şiddeti öğretmiş olurlar. 

Şiddet hangi problemi çözmüştür ki ergenin yaşadığı sorunları çözsün? Bu ergenin her dediğini kabul etmek ve yerine getirmek anlamı da taşımamalıdır. Ergen psikolojisi ergen ile doğru iletişim yöntemlerini araştıran bir alandır ve birçok aile artık günümüzde kendileri için bile destek almaktadır. 

Ergen psikoloğu bu sebeple sadece ergen danışanıyla değil ebeveynlerle de görüşme yapmaktadır. Bu özel yaşam evresini iyi ele almak ve kontrol edebilmek bireyin kendine, aileye ve topluma faydalı olabilmesi açısından oldukça önemlidir.

 

 

Ergen İstemezse Aile Destek Almalı

Ergenliğin doğası gereği ebeveynlere karşı isyan bayrağı açılması söz konusu olabilir. Ebeveynlerin bazı olumlu yaklaşımları dahi sonuçsuz kalabilir. Birçok aile bu durumda ergen çocuklarına karşı herhangi bir yaklaşımda bulunmamaya çalışmaktadır. Ancak bu durum ergen ile ebeveynleri arasındaki ilişkinin de zedelenmesi sonucunu doğurabilir. 

Bu nedenle eğer genç ile ebeveynler destek alma konusunda uzlaşamazlarsa ebeveynler ergen psikoloğu ile çocuk olmadan da görüşebilirler. Doğru yaklaşım yöntemleri ve ergenlik sürecini tanımak bu noktada çok önemlidir. Bazı durumlarda ergen psikoloğu ile genç görüşme yapmasa dahi ebeveyn çocuk arasındaki ilişkide düzelmeler dahi olabilir. Bu nedenle çocukları kabul etmese bile ebeveynler ergen psikoloğu ile mutlaka görüşmelidir.

Ergeni Anlayın

Hepimiz ergenlik dönemini yaşadık ve bazı dönemlerde ebeveynlerimizle irili ufaklı tartışmalar yaşarız. Bu bazılarında basit sözlü tartışmalarla bazılarında ise evi terk etmeyle dahi sonuçlanabilen süreçleri doğurur. Bu noktada en az ergen kadar ebeveynlerine iş düşmektedir. Hepimizin geçtiği o çalkantılı süreci anlamak oldukça kritik bir durumdur. Eğer ebeveynler çocuklarının yaşadığı fiziksel ve ruhsal değişimi iyi analiz edebilirlerse çocuğu daha iyi anlayabileceklerdir. 

Empati hepimiz için olmazsa olmazdır. Ebeveynlerin üzerindeki en önemli sorumluluk da çocuklarının bu süreçte yaşadıklarını düşünmektir. Onun bakış açısından baktığınızda sorunları çözebilmek de kolaylaşacaktır. Empati yapamadığınız durumlarda ergen psikoloğu size yardımcı olacaktır. Eğer ergenlik dönemindeki çocuğunuzla ilişki kurmakta zorlanıyorsanız bize başvurabilir ve uzman psikolog desteği alabilirsiniz.

Kadıköy Göztepe Şube

Göztepe Mh. Fahrettin Kerim Gökay Cd.

No: 240 D: 7 Eren Apt.

Kadıköy / İstanbul

Mentalium Psikoloji Kadıköy psikolog alternatifleri arasında öne çıkan bir psikolojik danışmanlık merkezidir. Eğer aradığınız İstanbul psikolog seçenekleri arasında uygun fiyatlı, etik çalışan ve kurumsal bir merkez ise bizi tercih edebilirsiniz.

Mentalium Psikoloji © 2024. Tüm Hakları Saklıdır.