Skip to content Skip to footer

8 Maddede Uygun Ücretli Terapi Nasıl Bulunur?

Uygun ücretli terapi

8 Maddede Uygun Ücretli Terapi Nasıl Bulunur?

Ekonomik açıdan zorlandığımız günlerde her şeyin uygun ücretli olanlarını araştırır olduk.

Bundan 50 sene önce terapi almak bugüne kadar daha lüks olarak görülebilecek bir süreç olurken günümüzde artık insanlar kendi başa çıkamadıkları sorunlarda terapi almayı tercih ediyorlar.

Peki ya maddi açıdan terapiye gücümüz yetmiyor ise uygun ücretli terapi almamız mümkün mü?

Terapiye uygun ücretli olan veya olmayan şekliyle bakmalı mıyız? Günümüzde artık terapi ihtiyaç olarak değerlendirdiğine göre bireylerin de uygun ücretli terapi almak istemeleri oldukça doğaldır.

Eğer siz de uygun ücretli terapi seçeneklerini inceliyor ve bizden uygun ücretli destek almak istiyorsanız, bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Uygun ücretli terapi

Terapi Nedir?

Terapi ya da daha doğru adıyla psikoterapi, kişinin belli kurallar çerçevesinde danışmanıyla kurduğu ilişki neticesinde yaşadığı ruhsal değişim olarak tanımlanabilir.

Terapi, psikolojik, duygusal ve davranışsal sorunları çözmek, psikolojik dengeyi korumak ve geliştirmek için konuşmaya dayalı psikolojik destek süreci olarak da tanımlanabilir.

Bu desteğin terapi olabilmesi için belirli bir psikolojik teoriye dayanması, profesyonel bir psikolog tarafından yapılandırılması ve uygulanması gerekir.

Psikoterapinin özü, terapist ile ruhsal sorundan mustarip veya psikolojik desteğe ihtiyaç duyan danışan arasındaki etkileşim ve iletişime dayanır.

Terapist ile hasta arasında gerçek bir güven ortamı yaratmak, psikoterapinin terapötik gücü için esastır.

Psikoterapi sürecinde terapist ile danışan arasında terapötik tartışmalar, ara sıra psiko-duygusal yapıya müdahaleler ve zamanı geldiğinde çatışmalar olur.

Yüzleşme için psikoterapötik destek alan kişinin ego gücü belli bir düzeye ulaşmış olmalıdır.

Aksi halde çatışmayla baş edemeyen danışanlar psikolojik olarak zarar görebilir. Psikoterapistin uzmanlığı ve tecrübesi bu noktada çok önemlidir.

Psikoterapide danışanlar zihinsel yapılarını öğrenerek, ruh hallerinin, duygularının, düşüncelerinin ve davranışlarının farkına vararak onları kontrol etmeyi öğrenerek yaşamlarında söz sahibi olurlar.

Başka bir deyişle, yaşadığı durumun nedenini anlayarak ve öğrenerek, sorununun özünü anlayacaktır.

Sorunlu düşüncelerin davranışlarını nasıl etkilediğini anladığında ve sorunun nedenini bulduğunda çözüm kolaylaşır.

Bunu ilişkilere yansıtmak kişilerarası sorunları ve çatışmaları iyileştirebilir, hayata gerçekçi hedefler koyabilir, mutluluk ve huzur ruhunun yanı sıra çaresizlik, öfke, kaygı gibi durumları da engelleyebilir.

Ayrıca düşük benlik saygısı da böylece zamanla olumlu anlamda değişim yaşayabilir. Terapi, günümüzün en enteresan ve en popüler konularından biridir.

Özellikle bu ülkede psikoterapide terim karmaşası yaratan yasal bir boşluk vardır. Psikoterapi adına birçok eksik ve yanlış uygulama yapılabilir.

Bu bakımdan psikoterapist seçerken danışanın da dikkat etmesi şiddetle tavsiye edilir.

Bunun için özellikle uygun ücretli terapi uygulaması ararken uygulayan terapistin de yeterliliğine dikkat etmek gerekir.

Sadece uygun ücretli seans sunması ancak yeterliliğe sahip olmaması halinde zarar vermesi kaçınılmaz olacaktır.

Uygun ücretli terapi arayışında terapistin yetkinliği kadar terapi sürecinin uzunluğu da önemlidir.

Bazı terapi ekolleri yıllarca sürebilirken bazı terapi ekolleri ise birkaç hafta içerisinde sonlanabiliyor.

Böylece bazı terapi ekolleri kişinin bütçesini aşabiliyorken bazı ekoller ise uygun ücretli terapi işlevi görebiliyor.

Bu sebeple uygun ücretli terapi sürecini araştırırken terapi ekollerini de iyi araştırmak gerekir. Aşağıda bazı terapi ekolleri ile ilgili detaylı açıklamalar mevcuttur.

Uygun ücretli terapi

Nasıl Uygun Ücretli Terapi Alırım?

Ekonomik açıdan zorlandığımız şu günlerde pek çok kişi uygun fiyatlı terapi almaya yönelmektedir.

Bu nedenle uygun fiyatlı terapist arayışına girerler. Ancak ne yazık ki günümüzde yaşanan ekonomik zorluklar nedeniyle uygun ücretli psikolog bulmak da zor hale gelmiştir.

Ancak yine de uygun ücretli terapi almak bir ihtiyaç niteliği taşımaktadır. Peki uygun ücretli terapi fiyatları nelerdir?

Uygun ücretli terapi İstanbul gibi terapi ücretlerinin yüksek olduğu bir ilde mümkün müdür? Bu soruları cevaplayabilmek için uygun ücretli terapi konusunu incelememiz gerekmektedir.

Öncelikle her terapi merkezi farklı ücret uygulamaları yapmaktadır. Aynı ilçede X danışmanlık merkezinde seans ücretleri 800 TL iken Y danışmanlık merkezinde ise psikolog seans ücretleri 300 TL olabilir.

Herkes için uygun ücretli terapi kavramı da böylece farklılık gösterebilir.

Ayrıca bazı ilçeler yüksek sosyoekonomik yapısı sebebiyle uygun ücretli seans yapabilme şansını sağlamazken bazı ilçelerde ise uygun ücretli terapi bulabilmek mümkündür.

Psikolog ücretleri açısından bir genel değerlendirme yaparsak ortalama seans ücretlerinin 300 TL’den 1000 TL’ye kadar değiştiğini söyleyebiliriz.

Uygun ücretli terapi ararken bir diğer önemli konu ise bu sürecin ne kadar süreceğidir.

Örneğin; 300 TL seans ücretiyle 1 sene sürecek bir psikoterapi ekolü tercih edilirse 14.400 TL terapi için ayrılmalıdır.

Ancak bir başka psikoterapi ekolü ise bu sorunla 16-20 seans arasında başa çıkmanızı sağlayabilir.

Böylece 2400 TL bütçe ayırmanız yeterli olabilir. Uygun ücretli terapi arayışındayken böylece hangi terapi ekolünü tercih edeceğinizi de değerlendirmeniz gerekebilir.

Bu nedenle size bazı terapi ekollerini incelemeniz için uygun şekilde derledik.

Uygun ücretli terapi

Uygun Ücretli Aile Çift Terapisi

Çift terapisi evlilik danışmanlığı olarak da adlandırılabilir. Bu terapi çeşidi, insanların ilişkilerini geliştirmelerine yardımcı olmak amacını taşımaktadır.

Evlilik ve aile terapistleri, aile üyelerinin ruhsal sağlıklarını ve tüm ailenin refahını etkileyen sorunlarla ilgilenen çiftlere ve ailelere terapi desteğinde bulunur.

Çift terapistleri ve evlilik danışmanları, depresyon ve anksiyete, madde bağımlılığı ve TSSB gibi diğer psikologlarla aynı sorunların bazılarıyla ilgilenir.

Ancak çalışmaları belirli hedef gruplara ve aile sorunlarına odaklanmaktadır.

Aile danışmanlarının karşılaştığı yaygın sorunlardan bazıları, evlilik çatışması, ergen davranış sorunları, aile içi şiddet ve infertiliteyle ilgili sorunlardır.

Evlilik ve aile terapistleri, insanların aile içinde nasıl davrandığını gözlemler ve ilişki sorunlarını belirler.

Daha sonra her bireyin ihtiyaçlarını karşılamak için bir tedavi planı oluştururlar ve aile birimi herkesin yararına ve iyiliği için çalışabilir.

Uygun ücretli terapi

Uygun Ücretli Bilişsel Davranışçı Terapi

Bilişsel davranışçı terapi, günümüz sorunları için kısa süreli bir psikoterapi şeklidir ve bir kişinin düşünme ve hissetme biçiminin, hareket etme biçimini etkilediği görüşüne dayanır.

Odak noktası problem çözmedir ve amaç, bireyin zor durumlara tepkisini değiştirmek için düşünce kalıplarını değiştirmektir.

Uygun ücretli terapi olarak da görülebilecek bilişsel davranışçı terapi çocuklar, ergenler ve yetişkinler ile bireyler, aileler ve çiftler için uygundur.

Bilişsel davranışçı terapi uygun ücretli terapi modeli olarak görülebilir çünkü birçok terapi ekolüne kıyasla çok daha kısa süreli uygulanmaktadır.

Depresyon, yaygın anksiyete bozukluğu, travma sonrası stres bozukluğu, genel stres ve öfke sorunlarının tedavisinde etkilidir.

Ayrıca panik bozukluk, fobiler, sosyal sorunlar, yeme bozuklukları, evlilik güçlükleri, obsesif kompulsif bozuklukların tedavisinde son derece etkili olduğu gösterilmiştir.

Ayrıca çocukluk çağı kaygı ve depresyon bozuklukları, kronik ağrı ve ilgili yas koşulları için bir müdahale olarak da etkili olabilir.

Bilişsel davranışçı ekolde öncelikle güncel olaylar hakkında sahip olduğunuz üzücü ve olumsuz düşünceleri belirlemeyi ve bu düşüncelerin gerçekçi olup olmadığını belirlemeyi öğreneceksiniz.

Bu düşüncelerin gerçekçi olmadığı düşünülürse, belirli bir durumda daha doğru olmaları için düşünce kalıplarınızı değiştirmenize yardımcı olacak beceriler öğreneceksiniz.

Bakış açınız daha gerçekçi hale geldikçe, bir terapist uygun bir davranım tarzı belirlemenize yardımcı olabilir. Muhtemelen seans oturumları arasında “ödev” yapabilirsiniz.

Bu çalışma, günlük yaşamda düşündüğünüz gibi nasıl davranacağınızı öğrenmenize yardımcı olacak alıştırmaları, terapi sürecinde uygun bulduğunuz becerileri ve uygun çözümleri içerebilir.

Bilişsel davranışçı yaklaşım ve bütünleştirici bilişsel teoriler, insanların bir durumu algılama biçiminin, durumun gerçek durumundan daha fazla tepkilerini belirlediğini söyler.

Bir kişi sıkıntılı veya depresyonda olduğunda, deneyime ilişkin görüşleri gerçekçi olmayabilir.

Bireylerin düşünme ve dünyayı görme biçimini değiştirmek, koşullara tepkilerini değiştirebilir.

Bu terapi ekolü şimdiki zamana dayanır, bu nedenle terapistler ilk önce danışanlarına mümkün olduğunda akıllarında neler olup bittiğini sorar, böylece rahatsız edici düşünce ve duyguları tespit eder.

Terapist, bu düşüncelerin ve duyguların etkili veya hatta değerli olup olmadığını keşfedecektir.

Bu terapinin amacı, yaşamlarını iyileştirmenin yolunun düşünce ve yaklaşımlarını günlük durumlara uyarlamak olduğunu anlamaları için danışanları tedavi planlarına aktif olarak dahil etmektir.

Bu süreç genellikle pek çok terapi ekolüne göre kısa süreli olacaktır. Bu nedenle de diğer terapi ekollerine göre bilişsel davranışçı yaklaşım uygun ücretli terapi modeli olarak görülebilir.

Uygun ücretli terapi

Uygun Ücretli Şema Terapi

Uygun ücretli terapi arayışındayken hangi terapi ekolünü seçeceğinizin önemli olduğunu vurgulamıştık.

Şema terapi de etkinliği ve süresi yönünden uygun ücretli terapi olarak görülebilir.

Peki şema terapi nedir? Şema; insanların kendilerini, başkalarını ve çevrelerindeki dünyayı tanıması ve anlaması için bir yol olarak tanımlanabilir.

İnsanların bir problem hakkında nasıl düşündükleri, bu konuda nasıl hissettikleri ve durumlarını nasıl değerlendirdikleri sahip oldukları şema kalıplarına bağlıdır.

Doğuştan gelen özellikler ve erken deneyim şema adlı yapıyı oluşturur.

Bakım verenler ve travmatik yaşam olayları nedeniyle çocukların ihtiyaçlarının yetersiz, tutarsız veya aşırı tatmin edilmesi gibi durumlar ve bu olayların sık sık oluşan anıları bir şema oluşturur.

Böylece kişi bu şema doğrultusunda yaşamını sürdürür. Şema terapi adından da anlaşılabileceği üzere şema adı verilen bu yapılara odaklanır.

Şema terapi, Jeffrey Young ve arkadaşları tarafından tedavisi zor kabul edilen kişilik bozuklukları ve ruh sağlığı sorunlarının üstesinden gelmek için geliştirilmiş bir terapi yöntemidir.

Kronik depresyon, kronik anksiyete, kişilerarası ilişkiler, yeme bozukluğu, uyuşturucu bağımlılığı gibi sorunların çözümünde şema terapi etkilidir.

Bilişsel davranışçı terapi, gestalt terapi, psikodinamik terapi, kişilerarası terapi, özne ilişkileri ve bağlanma teorisi gibi yöntem ve teorileri kullanarak sorunları daha geniş bir perspektiften ele alabilir.

Şema terapi, bireyin sahip olduğu şema ile diğerleri arasındaki ilişkiye odaklanan bir terapi ekolüdür.

Özellikle çocukken yaşanan olumsuz deneyimler, erken dönem uyumsuzluk şema ve türevlerinin oluşmasına neden olur.

Erken dönem uyumsuzluk şema yapıları yaşam boyu süren, tekrarlayan ve zararlı kalıplardır.

Şema terapi bu kalıpları değiştirmeyi amaçlamaktadır. Şema adını verdiğimiz bu zararlı ve kalıcı kalıplar meydana gelen sorun hakkında bir bakış açısı sağlarlar.

İnsanlar, zarar görseler bile, sorunu bu açıdan ele alırlar. Bu nedenle, ilk uyumsuzluk şeması tekrar etmeye devam etmektedir.

Bu durumun nedeni de kişinin sahip olduğu şema üzerinde bilgisinin olması ve ona bağlanmasıdır.

Örneğin terk edilmekten korkan bir kişi kısa süreli bir ilişkiye girebilir. Bu nedenle, onunla da tatmin edici bir ilişkisi olamaz. Ama kendini terk edilmekten korur.

Gördüğünüz gibi şema ne kadar güçlüyse, tetiklenme ve sorunlara neden olma olasılığı o kadar yüksektir.

Erken dönem uyumsuzluk şema yapılarının çoğu, çocukluk ve ergenlik döneminde tekrarlanan olumsuz deneyimlerin bir sonucu olarak gelişir.

Terapi öncesinde yaşanan olumsuz travmalar kişide özellikle çocukluk döneminde şema adını verdiğimiz kalıplara neden olur.

Çocukluk çağı travması, erken uyumsuzluk şemaları geliştirmek için faydalıdır. Ancak çocukluk travması tüm şema yapılarının temeli değildir.

Temeli çocukluk ve ergenliğe dayanan şema, insanların düşüncelerinde, duygularında, davranışlarında, başkalarıyla ilişkilerinde, algılarında ve ruh hallerinde önemli bir rol oynar.

Ayrıca şema yetişkin olayları tarafından tetiklenir. Şema doğrultusunda kişi istemeden ona zarar veren koşulları taklit eder.

Erken dönem uyumsuzluk şema yapıları kendi kendini yenilgiye uğratır ve acı verir. Ancak insanlara rahat ve dostane bir dünya sağlar.

Bu nedenle insanlar şema tetikleyicisi olaylara aşinadır. Bu durum, şemayı değiştirmenin zor olmasının nedenlerinden biridir.

Bu nedenle şema terapi bazen de kişinin yaşadığı soruna oranla terapi desteğine geç başvurduğunu bize gösterir.

İnsanlar çocuklukta gerçekçi olan ancak artık başkalarıyla ilişkili olarak yararlı amaçlara hizmet etmeyen şema yapıları oluşturmaya devam ettikçe, şema yapısının işlevsiz doğası en belirgin hale gelir.

Böylece sorunun kendisinin artmasına neden olur. Şemaların bir diğer özelliği de boyutsal olmalarıdır.

Bu, şema şiddeti ve yaygınlığının kişiden kişiye bağlı olarak değiştiği anlamına gelir.

Şema şiddeti arttıkça, şema tetikleyicisi durumların sayısı ve ortaya çıkan olumsuz duyguların yoğunluğu ve süresi de artmaktadır.

Şema terapi çalışma alanına giren toplam 5 şema alanı ve 18 şema vardır. Şema terapi uygun ücretli terapi olarak görülebilecek ekollerdendir çünkü bazı ekollere göre daha kısa süreli destek sunmaktadır.

Uygun ücretli terapi

Uygun Ücretli EMDR Terapisi

Uygun ücretli terapi arıyor ve genellikle travmatik bazı süreçlerden geçmişseniz EMDR yöntemi sizin için uygun olabilir.

Ancak EMDR sadece travmayla çalışmaz. EMDR, travmatik olayların anısıyla ilişkili olumsuz duyguları hafifletmek için tasarlanmış benzersiz, geleneksel olmayan bir psikoterapidir.

Çoğu terapi biçiminden farklı olarak, EMDR nadiren travmatik olayın kendisine odaklanır.

Bundan kaynaklanan hoş olmayan duygulara veya semptomlara daha az odaklanır.

Tedavi, terapistin, bir sarkacın sallanmasına benzer şekilde kişinin göz hareketlerini yana çevirmek için kullandığı el hareketi tekniklerini içerir.

EMDR tartışmalı bir müdahaledir çünkü tam olarak nasıl çalıştığı belli değildir ve bazı psikologlar işe yaramadığını iddia etmektedir.

Bununla birlikte, bazı araştırmalar EMDR’nin belirli ruhsal bozuklukların tedavisinde etkili olduğunu göstermiştir.

EMDR başlangıçta travma sonrası stres bozukluğu, kaygı ve fobi semptomlarını tedavi etmek için geliştirildi.

Bazı terapistler, depresyon, yeme bozuklukları, şizofreni, cinsel işlev bozukluğu ve kronik hastalıkların neden olduğu stresi tedavi etmek için EMDR kullanır.

EMDR uygun ücretli terapi ekolü olarak görülebilir çünkü seans süreçleri uzun olmamaktadır.

Uygun ücretli terapi

Uygun Ücretli Gestalt Terapi

Gestalt terapi, şimdiye odaklanan ve danışanın geçmiş deneyimlere dayanarak ne algıladığından çok, şimdiki yaşamda gerçekte neler olduğunu anlayan danışan merkezli bir terapi yaklaşımıdır.

Danışanlar, geçmiş durumlar hakkında konuşmak yerine onları yeniden yaşamaya teşvik edilir.

Geştalt sürecinde danışanlar, olumsuz düşünce kalıplarının ve davranışlarının gerçek öz farkındalığı nasıl etkilediğinin ve onları nasıl mutsuz ettiğinin daha çok farkına varırlar. “Gestalt” kelimesi her şeyi ifade eder.

Gestalt terapisi, psikoterapist Fritz Pearls’ün çoğunlukla beden, zihin ve ruhtan oluştuğu ve çoğu da geçmişten çok kendi gözleriyle görerek varolduğu görülen ilkelerine dayanmaktadır.

Gestalt terapi, çözülmemiş öfke, acı, korku, kızgınlık ve diğer olumsuz duyguların giderilmesini vurgular.

Bu duygular sadece inkâr edilemez değil, aynı zamanda bugün olumlu bir şekilde ifade edilmeleri gerekmektedir. Bu olmazsa hem psikolojik hem de fiziksel belirtiler ortaya çıkabilir.

Perl, bu dünyada başkalarının beklentilerini karşılamamız gerektiğine ve başkalarının bizim beklentilerimizi karşılamasını beklememiz gerektiğine inanıyordu.

Gestalt terapisi, danışanların öz farkındalık yaratarak ve yaptıkları seçimlerin sağlıklarını ve ilişkilerini nasıl etkilediğini oluşturarak kendilerini daha iyi anlamalarına yardımcı olur.

Bu öz farkındalık, danışanların duygusal ve fiziksel benliklerinin nasıl bağlantılı olduğunu anlamaya başlamalarına ve daha tatmin edici bir yaşam sürmelerine yardım eder.

Ayrıca sorunlarla daha etkin bir şekilde başa çıkma konusunda güven kazanmalarına olanak tanır.

Her ne kadar geştalt terapi uygun ücretli terapi olarak avantajlı olmasa da öz farkındalık yönünden kesinlikle düşünülmesi gereken bir ekoldür.

Uygun ücretli terapi

Uygun Ücretli Kişilerarası Terapi

Kişilerarası terapi, duygudurum bozukluklarını tedavi etmek için sınırlı süreli, odaklanmış, kanıta dayalı bir yaklaşımdır.

Bu yaklaşımın temel amacı, danışanın kişilerarası ilişkilerinin ve sosyal işlevlerinin kalitesini iyileştirmek ve sıkıntıyı azaltmaktır.

Kişilerarası terapi, dört temel alanda sorunları çözmek için stratejiler sağlar.

İlki, sosyal izolasyon ve yetersiz ilişkilere dahil olma gibi kişilerarası eksikliklerle ilgilenir.

İkincisi, hastaların çözülmemiş yaslarıyla baş etmelerine yardımcı olabilir. Böylece stresin başlangıcı, sevilen birinin yakın zamanda veya geçmişte ölümüyle ilişkilidir.

Üçüncüsü, emeklilik, boşanma ve başka bir şehre taşınma gibi zorlu yaşam geçişlerinde yardımcı olabilir.

Dördüncüsü, ortaklar, aile üyeleri, yakın arkadaşlar veya meslektaşlar arasındaki çatışan beklentilerden kaynaklanan kişilerarası çatışmaları çözmek için önerilir.

Kişilerarası terapi başlangıçta majör depresyonu tedavi etmek için geliştirildi.

Ayrıca yeme bozuklukları, depresyon, uyuşturucu ve alkol kötüye kullanımı, distimi ve bipolar bozukluk gibi diğer duygudurum bozukluklarını tedavi etmek için de etkili bir şekilde kullanılır.

Bu terapi ekolü, diğer geleneksel psikodinamik yaklaşımlardan, geçmiş ilişkilerden ziyade mevcut duruma bakması ve iç çatışmaları tanımaması, ancak bunlara odaklanmaması bakımından farklıdır.

Uygulamalar bilişsel olarak çeşitlidir ve davranışsal yaklaşımlar yalnızca uyumsuz düşünce ve davranışlar kişilerarası ilişkilere uygulandığında ele alınır.

Bu terapi yaklaşımı, ilişkili depresif belirtilerden ziyade ilişki kalıplarını değiştirmeyi ve bu belirtileri şiddetlendiren ilişki zorluklarını hedeflemeyi amaçlar.

Böylece bilişsel davranışçı bir yaklaşımdan daha az yönlendiricidir. Kişilerarası yaklaşım, bireysel kişilik özelliklerine değinmeden hastaya özel hedef alanlara odaklanır.

20 yılı aşkın bir süre önce majör depresyon için özel olarak geliştirildi ve son yıllarda giderek daha popüler hale geldi.

Uygulayıcılar, sosyal çevredeki değişikliklerin depresyonun gelişiminde ve depresyonun gelişiminde önemli faktörler olduğuna inanmaktadır.

Orijinal olarak yetişkinler için geliştirilmiş olan bu terapi yaklaşımı, ergen ve yaşlı hastalarda kullanılmak üzere modifiye edilmiştir.

İlk olarak antidepresanların etkinliğini araştıran bir çalışmanın parçası olarak ortaya çıkmış ve etkinlik açısından karşılaştırılabilir olduğu bulunmuştur.

Kişilerarası yaklaşım da ayrıca süreci ve süresi itibariyle uygun ücretli terapi yaklaşımı olarak da görülebilir.

Uygun ücretli terapi

Neden Mentalium Psikoloji?

Uygun fiyatlı psikolog İstanbul gibi ekonomik koşulların zorlaştığı bir ilde oldukça zor bulunmaktadır.

Günümüzde ise yine koşullar sebebiyle pek çok kişi uygun ücretli terapi aramaktadır.

Uygun ücretli terapi merkezi bulmak ciddi bir araştırma gerektirebilir. Uygun fiyatlı terapist bulabilmek kadar terapistin ne derecede yetkin olduğu da önemlidir.

Elbette terapi sürecini ekonomik yönden karşılamak önemlidir ve uygun ücretli psikolog arayışı doğaldır.

Ancak uygun fiyatlı terapi ararken yetkin olmayan terapi uygulayıcılarından da kaçınmak gerekmektedir.

Bu nedenle uygun fiyatlı online terapi de tercih edilebilir. 2019 yılında Kadıköy’de uygun ücretli terapi ve uygun fiyatlı psikolog desteği sunmak için kurulan Mentalium Psikoloji size bu konuda destek sunabilir.

Herkesin terapi hizmetine erişebilmesi çok önemlidir. Bunun için de uygun ücretli terapi desteği sunulması oldukça değerlidir.

Ancak bir yandan da doğru uzmandan psikolojik destek alınmalıdır. Eğer siz de uygun ücretli terapi hizmetini donanımlı bir uzmandan almak isterseniz, bize ulaşabilirsiniz.

Kadıköy Göztepe Şube

Göztepe Mh. Fahrettin Kerim Gökay Cd.

No: 240 D: 7 Eren Apt.

Kadıköy / İstanbul

Mentalium Psikoloji Kadıköy psikolog alternatifleri arasında öne çıkan bir psikolojik danışmanlık merkezidir. Eğer aradığınız İstanbul psikolog seçenekleri arasında uygun fiyatlı, etik çalışan ve kurumsal bir merkez ise bizi tercih edebilirsiniz.

Mentalium Psikoloji © 2024. Tüm Hakları Saklıdır.