Skip to content Skip to footer

7 Soruda Bilişsel Davranışçı Terapi Nedir?

bilişsel davranışçı terapi

7 Soruda Bilişsel Davranışçı Terapi Nedir?

İnsanlara ruhsal yönden destek sağlamak için bazı psikoterapi ekolleri ortaya atılmıştır. Zamanla bazı bilim insanları geçmişte kullanılan teknikleri eleştirmiş ve yeni teoriler geliştirmişlerdir.

Tüm bu gelişimler aslında bireylerin ruhsal değişimleri için yararına gerçekleşmiştir. Zamanla birçok terapi ekolü ortaya çıkmış ve çeşitli dönemlerde farklı ekoller psikologların dikkatini çekmiştir.

Örneğin; davranışçı ekole eleştiride bulunanlar bilişsel yöntemlerle birlikte bilişsel davranışçı terapi ekolünü kullanmaya başlamışlardır.

Mentalium Psikoloji olarak biz de bilişsel davranışçı terapi yöntemlerini kullanmaktayız. Eğer siz de bilişsel ve davranışçı metodlarla ruhsal destek almak isterseniz  uzman psikolog kadromuza ulaşabilirsiniz.

bilişsel davranışçı terapi nedir

Bilişsel Davranışçı Terapi

Olayları olduğu gibi değil, gördüğümüz gibi algılamaktayız. Hepimiz algılarımızdan oluşan gözlükler yardımıyla çevremizi görürüz ve değerlendiririz.

Bu algılar mizaç, aile ve çevresel faktörlerin etkisiyle şekillenmektedir. Herkes kendini ve olayları kendi bakış açısından tanır. Tüm psikolojik bakış açıları böylece birbirinden farklı olacaktır.

Bilişsel davranışçı terapi bu görüşü ve değerlendirmeyi değiştirmeyi amaçlar. Bu, ruhsal bir süreç temelinde gerçekleşir. Beyin deneyimden (öğrenmeden) yararlanır ve tüm olayları bu şekilde değerlendirir.

Bilişsel davranışçı terapi yöntemleri ile beyinde oluşan bilgiler yeni bağlantılarla değişir. Bir başka deyişle, yeni bağlantılar kurmayı amaçlayan bir terapi türüdür diyebiliriz.

Beyinde yeni bağlantılar yapıldıkça ilişkili duygu ve davranışlar da değişir. Yani düşüncelerimiz değiştiğinde duygularımız, duygularımız değiştiğinde davranışlarımız da değişir.

Bu tedavi yeni bir öğrenme yaratır. Bu tedavinin bilişsel kısmıdır. Yeni öğrenme alıştırmaları verilir, ödevler verilir ve bu eylemin bir parçasıdır. Böylece davranışçı kısım da gerçekleşir.

Bilişsel çalışmalar davranışçı çalışmalar ile birleşir ve ortaya yıllardır dünya üzerinde en çok tercih edilen psikoterapi ekollerinden birisi ortaya çıkar.

Bilişsel davranışçı terapi bir psikoterapi şeklidir. İnsan davranışlarını ve duygularını inceleyen psikolojik bir model kullanılarak geliştirilmiştir.

Bu, birçok ruhsal bozuklukta ve çeşitli problemlerde kanıtlanmış, bilime dayalı bir tedavi yaklaşımıdır.

Davranışçı terapi, davranış bozukluklarının analizi ve tedavisi için öğrenme ilkelerinin sistematik bir uygulaması olarak tanımlanabilir. Davranışçı terapi, doğrudan uyumsuz davranışa odaklanır.

Davranışçı yöntemler, bireylere tedavinin gerekçesini ve kaygı durumlarından kaçmak yerine kaygıyı yönetmek için hangi yöntemlerin kullanılabileceğini öğretir.

Bilişsel kurama göre çocukluk yaşantısı, öğrenme yoluyla bazı temel düşünce, varsayım ve inanç sistemlerinin oluşmasına yol açar. Bu temel fikir ve inançlara “şemalar” denir.

Bu şemalar, daha sonraki yaşamlarında bireyin kendisine ve içinde yaşadığı dünyaya ilişkin algısını şekillendirmek için kullanılacak olan katı düşünce (bilişsel) kalıplarıdır.

Psikiyatrik bozukluklar, bireyin farkında olmadığı bu olumsuz kalıpların içeriğinin temel fikirlerini destekleyen yaşam olaylarından sonra ortaya çıkar.

Terapi esnasında danışan ve terapist birlikte düşünür, duygusal ve davranışçı bağlantılar üzerinde çalışır ve çeşitli terapi problemlerini belirleyip anlar.

Bilişsel davranışçı terapi, insanları rahatsız eden “şimdi ve burada” sorununa odaklanma eğilimindedir. Hasta ile birlikte çeşitli hastalıkların yaşamı sınırlayan etkileri bilişsel davranışçı terapi sürecinde belirlenir.

Terapi sürecinin amacı, bireyin hastalık nedeniyle yapamadığı çeşitli aktiviteleri belirlemek ve terapi sonunda hastalık nedeniyle yaşam sınırlarını aşmak ve yaşam kalitesini yükseltmektir.

Bilişsel davranışçı terapi ile tedavi süresi çok kısadır. Bilişsel davranışçı yöntemlerde temel amaç, insanların kaynaklarını stresli durumlarla başa çıkmak için kullanmalarına yardımcı olacak beceriler kazanmaktır.

Öğrendiklerimiz, terapistler ve danışanlar tarafından belirlenen hedeflere ulaşmak ve “değişim” yaratmak için birlikte çalışmak için seanslar arasında uygulamaya konulur.

Uygulamada, terapist tarafından öğrenilen bilgileri seans sırasında becerilere dönüştürmek için “ev ödevi” veya alıştırmalar kullanılır.

Özetle, bilişsel davranışçı terapi aşamasında ağrılı semptomlarla mücadelede, stresi azaltmada, düşünce kalıplarını yeniden düşünmede ve sorunları çözmeye yardımcı olacak yeni stratejiler öğretmede etkili olduğu gösterilmiştir.

Bilişsel davranışçı terapi bir değişim sürecidir. Bilişsel davranışçı terapide, terapist ve danışan, danışanın sorununun ortak bir resmini oluşturmaya çalışır.

Ayrıca sorunu birlikte anlamaya çalışır, mevcut sorunun danışanın düşüncelerini, duygularını ve davranışlarını nasıl etkilediğini ve gün boyunca nasıl çalıştığını anlamaya çalışır.

Ardından, danışanın kişisel sorunlarına ilişkin anlayışını izleyerek, terapist ve danışan terapi hedefleri belirler ve bir terapi planı geliştirir.

Bilişsel davranışçı terapi amacı itibariyle, danışanların sorunu çözmek için halihazırda kullandıkları başa çıkma stratejilerinden daha faydalı olabilecek yeni çözümler bulmalarını sağlamaktır.

Bu, danışanı terapi seansında bilişsel ve davranışçı yönden öğrendiklerini terapi seansları arasındaki sürece uygulamaya teşvik eder.

Terapi süresi, bazı pratik gereklilikler (örneğin, bir süre terapiye gelebilmek) dışında terapist ve danışan tarafından ortaklaşa belirlenir.

Genel olarak, birkaç seanstan sonra terapist, ilk birkaç seansta belirlenen hedeflere ulaşmanın ne kadar süreceğini görebilir.

Bir diğer deyişle, bilişsel davranışçı terapi uygulayan terapist birkaç seans içerisinde terapi sürecinin kaç seans süreceğini belirtebilir. Bazı danışanlar için 6-10 görüşme gibi çok kısa bir süre yeterli olabilir.

Kişilik bozuklukları gibi uzun süreli çözümler gerektiren durumlarda hastaların aylarca hatta bir yıl boyunca tedaviye devam etmesi gerekebilir.

Ciddi bir kriz olmadığı sürece bilişsel davranışçı terapi alan danışan ile başlangıçta haftada bir görüşme yapılır. Kişiler iyileştikçe seans aralıkları artmaya başlar ve seanslar giderek seyrekleşir.

Önce 15 günde bir, sonra 3 haftada bir. Bu, terapi sürecinde öğrendiğiniz becerileri günlük yaşamınıza uygulamanızı sağlar. Güçlendirme seansları, tedavinin bitiminden 3, 6 ve 12 ay sonra gerçekleşir.

Bilişsel davranışçı terapi ilaç tedavisi ile birleştirilebilir. İlaç almaları gerektiğini düşünürlerse, bilişsel davranışçı terapist sizi durum hakkında bilgilendirecek ve durumun artılarını ve eksilerini sizinle tartışacaktır.

Birçok semptom ilaçsız tedavi edilebilir ve ilaçsız çözülemeyecek sorunlar için ise ilaçlara başvurulur. Her iki tedavi türü de etkiliyse, seçim bilişsel davranışçı terapi sürecine gelen kişiye bağlıdır.

Bazı koşullar genellikle iki tedavinin birlikte kullanılmasına daha iyi yanıt verir. Çocuklarda ve ergenlerde bilişsel davranışçı terapi kullanımı da çok iyi sonuçlar göstermiştir.

Depresyon, anksiyete bozuklukları, dikkat bozuklukları ve hiperaktivite bozuklukları, öfke kontrol sorunları, travma ve travma sonrası stres bozuklukları ile ilişkili semptomları tedavi etmek için yaygın olarak kullanılır.

dünden bugüne bilişsel davranışçı terapi

Dünden Bugüne Bilişsel Davranışçı Terapi

1960’ların başında Aaron Beck, “bilişsel terapi” adı verilen bir terapi ekolü geliştirdi. Bilişsel terapi artık çoğu profesyonel tarafından bilişsel davranışçı terapi ile birbirinin yerine kullanılmaktadır.

Beck aslında bu teoriyi başlarda depresyon için tasarlamıştır. Mevcut sorunları çözmeyi ve işlevsiz (yanlış ve/veya yararsız) düşünce ve davranışları değiştirmeyi amaçlayan kısa süreli, “şu anda odaklanmış” bir terapi yöntemi tasarladı.

Beck modeline dayanan tüm bilişsel davranışçı terapi biçimlerinde; tedavi, bilişsel formülasyona, davranışsal stratejilere ve belirli bir bozukluğu karakterize eden inançlara dayanır.

Bu terapi ekolünü benimseyen psikologlar, duygusal ve davranışsal değişiklikler üretmek için hastanın düşünce ve inanç sisteminde bilişsel değişiklikler meydana getirmenin farklı yollarını ararlar.

Bilişsel davranışçı terapi aşağıda belirtilen ruhsal sorunlarda özellikle tercih edilir.

 

 1.     Cinsel İşlev Bozuklukları (Erken boşalma, İsteksizlik vb.)
 2.     Cinsel Kimlik ve Yönelim
 3.     Davranış Bozuklukları
 4.     Depresyon
 5.     EMDR Terapi (Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma)
 6.     Ergenlik Dönemi Ruhsal Sorunları
 7.     Evlilik Öncesi Danışmanlık
 8.     Fobiler
 9.     İlişki ve Evlilik Terapisi
 10.     İş Performansını Arttırma
 11.     Kaygı Bozuklukları
 12.     Kilo Kontrolü
 13.     Kişilerarası İletişim Problemleri
 14.     Kişilik Gelişim Danışmanlığı
 15.     Konuşma ve Dil Bozuklukları
 16.     Kronik Hastalara ve Hasta Yakınlarına Psikolojik Destek (Kanser)
 17.     Madde Bağımlılığı
 18.     Mesleki İlgi ve Kariyer Danışmanlığı
 19.     Mobbing (İş Yerinde Psikolojik Baskı)
 20.     Obezite
 21.     Obsesif Kompulsif Bozukluk (Takıntılar ve Tekrarlar)
 22.     Öfke Yönetimi
 23.     Panik Bozukluk
 24.     Performans Kaygısı
 25.     Psikotik Bozukluklar (Şizofreni vb.)
 26.     Sınav Kaygısı
 27.     Sosyal Fobi
 28.     Stresle Başa Çıkma ve Öfke Kontrolü
 29.     Travma Sonrası Stres Bozukluğu
 30.     Uçak Fobisi
 31.     Uyku Bozuklukları
bilişsel davranışçı terapi nasıl bir temele dayanır

Bilişsel Davranışçı Terapi Nasıl Bir Temele Dayanır?

Kişinin ruh halini ve davranışını etkileyen işlevsiz düşüncenin tüm ruhsal rahatsızlıklarda ortak olduğunu iddia eden terapi ekolüne bilişsel davranışçı terapi adı verilir.

İnsanlar düşüncelerini daha gerçekçi ve uyumlu bir şekilde değerlendirmeyi öğrendiklerinde, ruh hali ve davranışsal gelişmeler yaşarlar.

Bilişsel terapistler, hastanın ruh hali ve davranışı, hastanın kendisi, temel inançları (değersiz, yetersiz, çaresiz) ve başkalarının sürekli gelişimi ile ilgili olarak daha derin bir biliş seviyesine sahiptir.

Altta yatan işlev bozukluğu inancını değiştirerek daha kalıcı değişiklikler yapılır. Örneğin, yeteneklerinizi sürekli olarak hafife alıyorsanız, yetersiz olduklarına dair temel bir inancınız olabilir.

Bu temel inancı değiştirmek (örneğin, kendinizi güçlü ve zayıf yönlerinizle daha gerçekçi bir konumda görmek), günlük olarak karşılaştığınız belirli durumlara ilişkin algınızı değiştirebilir.

Artık konu hakkında fazla düşünmeyeceksiniz. “Hiçbir şeyi doğru yapamam.” Bunun yerine, hata yaptığınız bazı durumlarda muhtemelen “Bunda iyi değilim” diye düşünürsünüz.

Bilişsel davranışçı terapi, bilişle alakalı yöntemlerle davranış bazlı bazı yöntemlerin temel ilkelerini birleştirerek oluşturulmuş bir terapi ekolüdür.

Söz konusu terapi yöntemi, ruh sağlığı uzmanları tarafından birçok ruhsal bozukluğun tedavisinde yaygın olarak kullanılmaktadır.

Terapi sırasında danışan geçmişteki olayları ziyaret eder ve şu anda karşı karşıya oldukları sorunun nedenini bulmak için bu olayları inceler.

Bunun nedeni, ruhsal destek arayan kişinin sorununun nedeninin geçmişte olması ve izlerinin günümüze yansıması ve bu güne kadar devam etmesidir.

Geçmişte yaşanan olumsuz durumlar, bireylerin halihazırda yaşamakta oldukları sorunların veya mantıksız olumsuz düşüncelerin nedenidir.

Bilişsel davranışçı terapinin amacı, danışanın geçmişte yaşadığı psikolojik deneyimlerin ve olumsuz duyguların nedenlerini bulmak, kaçmak yerine bu duygularla baş etmesine yardımcı olmak ve sorunları çözmenin yollarını bulmaktır.

Bilişsel davranışçı ekolün amaçladığı, danışanın yaşadığı olumsuz duygular ve rahatsızlıklar nedeniyle mümkün olan veya olmayabilecek eylem ve aktiviteleri durdurarak, danışanın terapiye katılımını arttırmaktır.

Başarılı bilişsel davranışçı terapi süreci, danışanların  ve terapistlerin işbirliğini gerektirir. Danışanın sürece dahil olmadığı ve yanıt vermediği bir tedavinin başarı sağlama olasılığı çok düşüktür.

Bu nedenle bilişsel davranışçı terapi hastalarına genellikle bazı ödevler verilebilir.

Bu uygulamalar, ruhsal destek sürecindeki bireyin daha önce yapamadıklarını yavaş yavaş yapmayı, bir günlük tutmayı ve gün boyunca ne yaptığını ve nasıl hissettiğini yazmayı içerir.

Kişi tarafından tutulan günlükler, müşterinin duygu ve düşüncelerini daha iyi anlamanın ve olumsuzluk ve kafa karışıklığını serbest bırakmanın çok iyi bir yoludur.

Bilişsel davranışçı terapi, davranışçı terapi ile bilişsel terapinin temel ilkelerini birleştiren bir tedavidir.

Bu tedaviyi geliştirirken, kendini tanıyan bilişsel davranışçı terapi prensipleri, kişinin kendini ifade etmesinin, bireysel davranışlarının, duygu ve düşüncelerinin önemi birleştirilir.

Davranışçı terapi ilkeleri arasında öğrenmenin önemi, küçük hedeflerin tedavi sürecindeki değişikliklere katkısı ve hedeflere ulaşma sürecinin önemi yer almıştır.

Bilişsel davranışçı terapi, faydaya dayalı, iyi yapılandırılmış, şimdiye dair konulara odaklanmış ve işbirlikçi olmasıyla diğer terapi ekollerinden farklıdır.

Bilişsel ve davranışçı yöntemlerin kullandığı bu terapi yönteminde, problem tanımlama ve çözmeye odaklanıldığı için fayda amaçlı bir psikoterapidir.

Ek olarak, bilişsel davranışçı terapi, danışanların şikayet ettiği konulara odaklanır. Bilişsel ve davranışçı ekolü takip eden terapistler, tüm yaşamı değil, destek alan kişinin mücadele ettiği sorunlara odaklanmayı tercih ederler.

Ayrıca bilişsel davranışçı terapi geçmiş olaylara çözüm aramaz. Geçmişteki olayların günümüze etkilerini ve bu etkilerle nasıl başa çıkılacağını inceleyen ekol, bu yönüyle güncel konulara odaklanmaktadır.

Bilişsel davranışsal terapi sürecinde, psikoterapist kişiye ne yapması gerektiğini doğrudan söylemez. Psikoterapist ile  birlikte danışan, psikoterapist tarafından belirlenen soruna bir çözüm bulur.

Bu nedenle bilişsel davranışçı terapistler danışanlarıyla tam anlamıyla bir işbirliği içindedir.

bilişsel davranışçı terapi ne kadar sürer

Bilişsel Davranışçı Terapi Ne Kadar Sürer?

Bilişsel terapinin süresi danışanın sorunlarına ve çabalarına bağlıdır. Ancak bilişsel davranışçı terapi yöntemleri, danışanların diğer terapi yöntemlerine göre daha kısa sürede ilerlemesini ve iyileşme sürecine daha az seansta girmesini sağlar.

Bilişsel davranışçı ekol için ortalama seans sayısı 16’dır. Bu süre hastanın şikayetine ve tedavi sürecine bağlıdır.

Bilişsel davranışçı terapide danışanı muayene ettikten sonra seans sıklığı ve süresine görüşülen uzman karar verir.

Seanslar genellikle haftalıktır, ancak destek alan kişi kriz durumları gerçekleştiğinde haftada birden fazla seansa gereksinim duyabilir.

Terapi sürecindeki danışan iyileştirmeleri nedeniyle 2 veya 3 haftada bir seanslar yapılabilir. Terapi süreci tamamlandıktan üç ay sonra bir yoğunlaştırma seansı yapılacaktır.

Güçlendirmeye yönelik bu seanslar, danışanın durumun tekrarını önleme ve iyileşmeyi sürdürme becerisi için kritik öneme sahiptir.

Tedavi sonrası güçlendirme süreci 6. ve 12. ayda gerçekleştiği için, tedavinin etkisi kişiyi takip ederken açıkça görülür. Bilişsel davranışçı yaklaşımda ilk adım bir hedef belirlemektir.

Lütfen kendinize şu soruyu öncelikle sorun. “Tedavimin sonuna geldiğimde nasıl olmak istiyorum, nerede olacağım ve neyi değiştirmek istiyorum?”

İşte bu soru sizin bilişsel davranışçı yaklaşıma hazırlanma sürecinizin temelini oluşturur. Özellikle iş, ev, okul, aile, arkadaşlar, meslektaşlar ve diğerleri ile olan ilişkilerinizde ne gibi değişiklikler istiyorsunuz?

Şimdi hangi semptomu umursuyorsunuz? Hangi semptomu tamamen azaltmak veya ortadan kaldırmak istiyorsunuz? Hayatınızı iyileştirebilecek diğer alanları düşünün.

Kültürel ve entelektüel kazanımlar, artan fiziksel aktivite, azalan kötü alışkanlıklar, kazanılmış yeni insan becerileri ve ev ve iş durumlarıyla daha iyi başa çıkma hakkında bilgi edinin.

Terapistiniz bu hedefleri sizinle tartışacak ve bunları bulmanıza ve kendiniz ve tedavinizle hangi hedeflerin üstesinden gelebileceğinize yardımcı olacaktır.

bilişsel davranışçı terapi

Terapi Seansında Neler Olur?

Terapi seansı başlamadan önce, terapist sizden durumunuzla ilgili bazı formları ve psikolojik testleri doldurmanızı isteyecektir.

Bu şekilde her seanstan önce durumun nereye doğru gittiği konusunda daha objektif bir değerlendirme yapabilirsiniz.

Seans başladıktan sonra terapistinizin yaptığı ilk şey, bir önceki haftaya kıyasla bu hafta genel olarak nasıl hissettiğinizi sormaktır.

Ardından bu oturumda hangi konu üzerinde çalışmak istediğiniz ve hafta içi önemli etkinliklerin olup olmadığı belirlenerek konu belirlenir.

Daha sonra bir önceki seansta sizin için neyin önemli olduğunu, o hafta yaptığınız egzersizleri ve önceki seans ile şimdiki seans arasında bağlantı kurmak için değiştirmek istediğiniz bir süreç olup olmadığını tartışabilirsiniz.

Ardından terapistle günün gündemindeki bir veya daha fazla konuyu tartışabilir ve problem çözme ve problem durumları hakkındaki düşünce ve inançlarınızın geçerliliğini ve tutarlılığını tartışabilirsiniz.

Bu sayede yeni beceriler de öğrenebilirsiniz. Gelecek haftaki seansta öğrendiklerinizi en iyi nasıl uygulayacağınızı tartıştıktan sonra, terapist seansın noktalarını özetleyecek ve geri bildirim isteyecektir.

Öte yandan, terapistin bir yanlış anlaması varsa veya bir şeyi değiştirmek istiyorsanız, terapiste bildirmeniz önemli olacaktır.

Görüldüğü gibi bilişsel davranışçı terapi hem terapistler hem de danışmanlığa gelenler için oldukça aktif olan bir terapi türüdür.

bilişsel davranışçı terapi ve obsesif kompulsif bozukluk

Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Bilişsel Davranışçı Terapi

Obsesif kompulsif bozukluk, kaygılı duygu ve inatçı davranışlara (obsesif düşüncelerle kompulsif davranışlar) neden olan ve bu düşünceleri ortadan kaldırmaya çalışan, tekrarlayıcı davranışlar şeklinde bir ruhsal bozukluktur.

Bilişsel davranışçı terapi kuramına göre obsesif kompulsif hastalığı, sonuçları iyileştirmek için gerçekleştirilen bir eylemdir.

Obsesif kompulsif bozukluk tedavisinin bilişsel ve davranışçı açıdan amacı, yanlış düşüncelere neden olan kişilerin inançlarını değiştirmektir. Obsesif kompulsif bozukluğun terapi süreci de üç bölüme ayrılır.

Bu üç kısımdan biri davranışsal tekniklerin uygulanmasıdır. Özellikle majör depresyon olan kişilerde davranışçı terapi tekniklerinin kullanılması önemlidir.

Aktivite arttıkça, aktivite düzeylerinin azalması, yetersizlik, hayal kırıklığı, memnuniyetsizlik ve özgüven açısından depresyonu sona erdirmek için aktivite arttıkça sonuçlara ulaşmak yeterli değildir, ancak etkili bir araçtır.

İkinci kısım bilişsel değişimdir. Bilişsel davranışçı terapi, bir kişinin olumsuz düşüncelerini mantıksal olarak değiştirmesine ve düşüncelerini kontrol etmesine izin verir.

Bilişsel tekniklerde, terapistler ve danışanlar, sorunlara neden olan deneyimlerin yanlış ve uygunsuz yorumları biçimindeki bilişsel inançları ortaya çıkarmak ve ortadan kaldırmak için birlikte çalışırlar.

Terapist, yeni öğrenmeyi kolaylaştırmak için dikkatlice tasarlanmış sorular sorar.

Soru sormanın amacı, sorunu açıklamaya veya açıklamaya yardımcı olmak, düşünceleri, görüntüleri ve varsayımları belirlemek, olayın hasta için anlamını belirlemek ve uyumsuz düşünce ve davranışların sonuçlarını değerlendirmektir.

bilişsel davranışçı terapi ve depresyon tedavisi

Depresyon ve Bilişsel Davranışçı Terapi

Bilişsel davranışçı terapi, depresyon tedavisinde etkili olduğu gösterilen en iyi terapi metotlarından birisidir.

Klinik deneyler, hafif ila orta derecede depresyon için bilişsel davranışçı terapinin etkinliğini ve orta derecede depresyon için ilaç tedavisinin etkinliğini göstermiştir.

Bilişsel ve davranışçı faktörler, nedeni ne olursa olsun depresyon yaşamada önemli bir rol oynamaktadır. Depresif hastalar, sorunlarının üstesinden gelinemeyecek kadar büyük olduğunu düşünürler.

Tedavide ise problem daha küçük parçalara bölünür ve terapi öncelikle motivasyona yöneliktir, önce davranışçı, sonra bilişsel durumla ilgilenilir.

Depresyon tedavisinde hastanın durumunu izlemek için çeşitli testler kullanılır.

Tedavi bir değerlendirme görüşmesi ile başlar ve hastanın duygularını, otomatik düşünme çarpıklıklarını, temel inançlarını, ilişkili erken yaşam olaylarını ve depresyon ile ilişkili hasta uyumsuzluk davranışlarını inceler.

Davranışlar değerlendirilirken; davranışçı düşüşler, kişilerarası ilişkilerle ilgili davranışçı düşüşler ve sosyal beceri sorunları izlenebilir.

Değerlendirme sırasında ortaya çıkan depresyon belirtilerinin yanı sıra ilgili yaşam olayları ve çevresel koşullar da terapi için koyulan amaçlardır.

bilişsel davranışçı terapi mentalium psikoloji

Mentalium Psikoloji Kimdir?

2019 yılında Kadıköy Göztepe semtinde ilk şubesi açılan Mentalium Psikoloji ikinci şubesini Şişli Mecidiyeköy semtinde açmış bir psikolojik danışmanlık merkezidir.

Merkezimizde tamamı klinik psikolog olan uzmanlar psikolojik destek sağlamaktadır. Merkezimizde bilişsel davranışçı terapi başta olmak üzere bazı diğer terapi modelleri de kullanılmaktadır.

Hem çocuk ve ergen hem de yetişkin alanında birçok ruhsal sorunla çalışılmaktadır.

Başta depresyon olmak üzere kaygı bozukluğu, sosyal fobi, özgül fobi, panik atak, travma, obsesif kompulsif bozukluk, DEHB, kişilik bozukluğu, ilişki sorunları olmak üzere birçok farklı alanda çalışılmaktadır.

Biraz önce de belirttiğimiz gibi bilişsel davranışçı terapi birçok ruhsal sorunda etkili şekilde uygulanmaktadır.

Eğer siz de bilişsel ve davranışçı yöntemler kullanan bir psikolog ile çalışmak isterseniz, hemen bize ulaşabilirsiniz.

Kadıköy Göztepe Şube

Göztepe Mh. Fahrettin Kerim Gökay Cd.

No: 240 D: 7 Eren Apt.

Kadıköy / İstanbul

Mentalium Psikoloji Kadıköy psikolog alternatifleri arasında öne çıkan bir psikolojik danışmanlık merkezidir. Eğer aradığınız İstanbul psikolog seçenekleri arasında uygun fiyatlı, etik çalışan ve kurumsal bir merkez ise bizi tercih edebilirsiniz.

Mentalium Psikoloji © 2024. Tüm Hakları Saklıdır.