Skip to content Skip to footer

6 Soruda En İyi Pedagog Nasıl Seçilir?

istanbul en iyi pedagog

6 Soruda En İyi Pedagog Nasıl Seçilir?

Pedagog, çocuğun psikolojisini ve entelektüel gelişimini takip etme, gelecekte olması ihtimal dahilinde olan sorunlar hakkında en iyi tavsiyelerde bulunma ve çözüm arama konusunda uzman kişilerdir.

Pedagog, ruh sağlığı konularını en iyi şekilde ele almanın yanı sıra fiziksel, sosyal, duygusal ve zihinsel olarak sağlıklı çocukların en iyi biçimde nasıl yetiştirileceği konusunda rehberlik sağlar.

Ebeveynler çocuklarının gelişimi konusunda danışmanlık alabilmek için pedagoglar ile iletişime geçebilir.

Ancak en iyi pedagog nasıl seçilir? En iyi pedagog kimdir ve nasıl özelliklere sahip olmalıdır?

Eğer siz de bu soruların cevabını arıyorsanız, yazımızı dikkatlice okumanızı tavsiye ederiz.

en iyi pedagog istanbul

Pedagoji Nedir?

Pedagoji, en iyi şekilde tanımı gereği, “insanın yaşam döngüsü boyunca insan gelişimini ve oluşumunu en iyi biçimde inceleyen insan bilimidir.”

Aslında, bu insan biliminin yanlışlıkla çocukların incelenmesiyle sınırlı olduğu varsayılır.

Ancak bunun yerine en iyi pedagog bireyler, doğumdan yaşlılığa kadar tüm aşamalarda insan gelişimini ve oluşumunu incelemeyi tercih ederler.

Pedagoji terimi Yunancadan türetilmiştir ve çok eski bir tarihe sahiptir. Günümüz pedagojisi, okul eğitiminden öğretimine kadar çocukların ve insanların yaşamlarının farklı alanlarını kapsamaktadır.

Biraz önce de belirttiğimiz gibi en iyi pedagog uzmanlar her zaman yaşamı bütüncül olarak incelemeyi tercih ederler.

Modern pedagoji bağlamında insanı ve onun özünü kapsamlı bir şekilde ele alır ve pedagog genellikle ortaya çıkan sorunlar ve engellerle ilgilenir.

Pedagoji, diğer beşeri bilimler gibi, muhtemelen felsefe, edebiyat, sanat ve tarih gibi diğer beşeri bilimler çalışmalarına daha derinden kök salmıştır.

Son olarak, en iyi pedagog amacı, yalnızca insan gelişimi ve eğitimi ile ilgili teoriler formüle etmek değil, her şeyden önce insanların eğitim ve öğretim sürecinde karşılaşabilecekleri pratik sorunları çözmektir.

Sadece pratik ve doğrudan müdahale yoluyla pedagoji, olası çözümler bulmak için en sorunlu durumları bile gerçekten yardımcı olabilir ve analiz edebilir.

Pedagog genellikle sadece çocuklarla ilgili alanlarda düşünülür, ancak pedagog aslında bir bütün olarak toplum için çok önemlidir.

Pedagoji, tüm insanın eğitimini veya yaşam döngüsü boyunca insanın çalışmasını inceleyen bir insan bilimidir.

Sadece çocuklar ve bebekler değil, aynı zamanda gençler, yetişkinler, yaşlılar ve engelliler de en iyi biçimde bu hizmetlerden yararlanabilir.

Bu nedenle, diğer beşeri bilimlerle birlikte, pedagojinin kendisinin “dönüştürülebilirlik” sürecinin de farkında olunmalıdır.

Eğitim, bir insanda olanı “açığa çıkarmak” anlamına gelir. Bir insanda mümkün olanın en iyi şeklini geliştirmek anlamına gelir.

Eğitim, eğitimci ve öğrenci olmak üzere iki ilişkiden oluşur. Öğrencilerin ihtiyaçlarını anlamaları ve becerilerini geliştiren eğitimcinin eğitim düzeyine uyum sağlamaları gerekmektedir.

En iyi pedagog desteği de bu şekilde gerçekleşebilir zaten. Günümüz eğitim bilimi olan pedagojinin kökleri, 19. yüzyılda Avrupa’da hüküm süren pozitivist kültürel modelin tipik bilimsel karakterinde yatmaktadır.

Modern pedagoji, insanlara yaşamları boyunca eğitim potansiyeli ilkelerine göre davranır.

Bireyin yaşam kalitesinin en iyi hedefi ve olması gereken, kişinin hedeflerine yönelik açıklığını ve seçim özgürlüğünü ortaya çıkarmaya yardımcı olmasıdır.

Pedagoji, sadece bir bireyin hayatının mevsimleri ve anlarıyla ilgili değildir. Çocukluk ve ergenlik eğitimi ile sınırlı değildir.

Doğumdan ölüme kadar insanın “gerçek olması gerektiği” her anı içerir. Pedagog pedagojik düşüncelerle ve bilinmeyenle yüzleşmeye çalışmaktadır.

Pedagoji, gerçeğin ve dünyanın görünümünü karşılaştırarak, gruplara entegrasyon, zihin arayışı, kimlik inşası, farklılıklar, hastalık ve mutluluk, refah ve yoksulluk, yaşlılık ve ölümle insanları inceler.

Yaşam evrelerini anlamak, hakikati anlamak, sadece düşünmek değil, var olması ve iletilmesi gerekenleri geliştirmek için en iyi yoldur. Pedagojinin çalışma alanı, insan varlığı, gelişimi ve öğrenmesidir.

Pedagog da en iyi bu alanda çalışmaktadır. Eğitim önemli bir insan etkinliğidir. Her kültürde ve her tarihsel durumda kaçınılmaz ve anlaşılır bir süreçtir.

Eğitim tüm formlardan ve tüm sosyal normlardan geçer. O kadar karmaşıktır ki, insan tanımından ayrılamaz olduğu anlaşılmadan incelenemez.

Kendini insan üzerindeki her türlü çalışmadan ayırt edebilmek için pedagojiyi ve insanı gelişen varlıklar olarak tanıması gerekir.

Eğitsel davranış çok fazla bilgi gerektirir ve sezgisel değildir. Konunun bilgisi, ulaşılacak hedefler, bunlara ulaşmak için prosedürler ve araçlar ve bunların değerlendirilmesi gerekir.

Pedagoji, bir insanın ne olduğunu yansıtan bir boyutta ortaya çıkar ve potansiyelini daha iyi geliştirme ve gerçekliği değiştirme potansiyeli empoze edilir.

Pedagoji, sürdürülebilir değişimi amaçladığı için toplumun işleyişini güçlendirmeyi amaçlayan “dönüştürücü bilgi”dir. Pedagojinin akla dayalı bir bilim olması da bunun en iyi açıklamasıdır.

kadıköy en iyi pedagog

Pedagog Nedir?

Pedagog amacı itibariyle çocuğun zihinsel, fiziksel ve duygusal gelişimine en iyi düzeyde eşlik etmek, desteklemek ve bu konuda ebeveynlere en iyi şekilde rehberlik etmektir.

Eğitimci olan pedagoglar aynı zamanda eğitim bilimleri alanında uzmandırlar. Çocuğun gelişim aşamalarını en iyi biçimde takip eden ve analiz eden profesyonellere pedagog unvanı verilmektedir.

Söz konusu çocuğun ailesini gelecek için potansiyel risk faktörleri hakkında bilgilendirir ve en iyi koruyucu bilgilendirmeleri yapar.

Pedagogların ana uzmanlığı çocuklardır. 0-12 yaş arası çocukların duygusal, zihinsel ve sosyal gelişimlerini destekler, çocuklara ve ailelerine bu konuda en iyi tavsiyeleri verir.

Günümüzde artık ebeveynler çocuklarının gelişimi konusunda destek almak için en iyi pedagog seçeneklerini araştırmaktadırlar. Peki en iyi pedagog nasıl seçilir?

Bu sorunun cevabını aramadan önce neden bir pedagog desteği almaya ihtiyaç duyarsınız sorusunu cevaplamamız gerekecektir. Çocuklar, gelişimin belirli aşamalarında farklı davranabilirler.

Ebeveynler bu gelişim aşamalarında bu konuya en iyi biçimde aşina olmalıdır.

Çocukluk döneminde ortaya çıkması en muhtemel sorunlar çocuk veya aile tarafından çözülmezse, bunların psikiyatrik ve psikolojik destek gerektiren durumlara dönüşme ihtimalini göz önünde bulundurmak gerekir.

Çocuğun sosyal varlığını desteklemek, olumlu bir benlik imajı geliştirmesine en iyi şekilde yardımcı olur.

Başkalarıyla sağlıklı bir ilişki kurabilen bir çocuk, kendini ifade etme becerisi kazanmış demektir. 

Duygularını tanıyabilmek ve ifade edebilmek çocuğun sosyal ve psikolojik gelişimi için en iyi aşamalardır.

Duygularını ifade eden ve aileleriyle kolayca paylaşabilen çocuklar daha az korkarlar. Kendini daha mutlu hissedebilmek için paylaşım en iyi yoldur.

Ruhsal sorunlar, uyku bozuklukları, yeme bozuklukları gibi birçok sorunun temelinde psikolojik faktörler yatmaktadır. Diğer danışmanlık hizmetleri gibi pedagoji de önleyici danışmanlık sağlar.

Pedagoji hizmetini sağlayan uzman pedagog olarak isimlendirilir. Danışmanlık hizmetlerinin temel amacı, kendine güvenen, kendini ifade edebilen ve yetenekli insanları ortaya çıkarabilmektir.

Bunun için çocuklara öncelikle kendilerini, çevrelerini ve dünyayı inşa etmeleri ve anlamaları konusunda en iyi şekilde yardım edilmelidir. En iyi pedagog desteği de zaten bu şekilde gerçekleşir.

Aynı zamanda çocuk gelişimi anne ve çocuk arasındaki güvenli bağ ile ilgilidir. Peki nedir bu güvenli bağ? Anne ve çocuk arasındaki sözsüz iletişim yoluyla gelen sevgi ve güvene dayalı bir iletişimdir.

Güvenli bağlanmanın olmadığı durumlarda çocuklar endişeli olabilirler. Anneye kaygılı bağlanma, bebeğin çevre algısını etkileyebilir.

Örneğin özgüven, uyumsuzluk, kendini ifade edememe, kardeş kıskançlığı gibi durumlar çocuk tarafından algılanır. Pedagog tüm bu konulara hizmet eder.

Psikoterapi uygulayamaz ancak en iyi gelişim desteğini verebilecek uzmanların da başında gelir.

Pedagog için en iyi amaç çocukların doğru gelişimidir ancak tek başına çalışarak bu gelişim en iyi biçimde desteklenmeyebilir.

Bu nedenle öğretmenler de aile danışmanlığı konusunda destekleyici olmalıdır. Her çocuk özeldir ve her çocuğun ihtiyaçları farklıdır. Çocuğunuzu tanımak ve onunla güvenli bir bağ kurmak önemlidir.

Bu şekilde gelecekte olası sorun alanlarını daraltabilirsiniz. Çünkü çocuğunuz size güveniyor, sevginizi hissediyor ve size tepki veriyor olacaktır.

Bu ilişkinin kurulabilmesi için ebeveynlerin bir eğitim sürecinden ve pedagog desteğinden geçmesi önemlidir. Ebeveynler o anda çocuk gelişiminin bazı noktalarını kaçırabilir.

Çocukta gözden kaçırılanlar, profesyonel eğitimle birlikte pedagog tarafından en iyi biçimde ebeveynlere iletilebilir.

Pedagog çocuğun ailesine nelere dikkat etmesi gerektiğini ve ne gibi sorunlar çıkabileceğini anlatarak danışmanlık hizmetine devam edecektir.

En iyi pedagog desteği de aileyle iyi iletişim kuran uzmanlar tarafından verilmektedir.

en iyi pedagog kadıköy

Pedagog Desteğine Neden İhtiyaç Duyarız?

Sanılanın aksine çocukların sorunsuz olsalar da bir pedagog ile görüşmeleri en iyi yollardan birisidir.

En iyi şekilde organize edilmiş pedagog rehberliğinde bilinçli bir şekilde çocuk yetiştirmek, ileride yaşanabilecek sıkıntıların önüne geçecektir.

Ayrıca en iyi pedagog desteğiyle çocuğunuzun mutlu ve sağlıklı büyümesinin önü açılacaktır.

Hamilelikten başlayarak, bebeğin aileye gelişi konusunda farkındalık yaratmak ve çocuğun gelişimini en iyi biçimde desteklemek önemlidir.

Bebeğiniz doğduktan sonra bebeğinizin bakımı ve gelişimi, psikolojisi, aileniz ve bebeğiniz arasındaki ilişki, bebeğinizin gelişimini destekleyen oyun ve oyuncak seçimleri hakkında bilgi almak için en iyi yol pedagog tavsiyeleri almaktır.

Bir çocuğun hayatındaki önemli durumlar ve değişiklikler, çocuğun ruhsal yapısını olumsuz etkileyebilir.

Bu değişikliklerden kaynaklanabilecek sorunların önlenmesi, sağlıklı ve mutlu çocukların yetiştirilmesinde en iyi rolü oynar.

Aile problemleri; ebeveyn krizleri ve boşanmalar, ebeveynlerin ayrı yaşaması durumlarında en iyi pedagog desteği alınmalıdır.

Ayrıca aileye yeni bir bebeğin gelmesi ve çocuğun yeni doğan kardeşlerinin kabulü; anaokuluna, ilkokula başlayan veya geçiş yapan çocuklar pedagog desteği almalıdır.

Buna ek olarak, ebeveynler işe başlar veya işten ayrılır, ebeveyn veya birincil bakıcının psikolojik bir sorunu olabilir.

Ayrıca aileden birinin yaşamında meydana gelen ciddi bir kaza, hastalık veya kayıplarda destek alınabilir. Bu süreçte en iyi izlenecek yol bir pedagog ile görüşmeye başlanmasıdır.

Çocuğunuzda daha önce fark etmemiş olabileceğiniz veya fark ettiğiniz ama umursamadığınız sorunlar gerçekten ciddi olabilir. Çocuğun gelişiminde erken teşhis en iyi önlemdir.

Bu nedenle, çocuğunuzun semptomlarını değerlendirmek ve uygun danışmanlık sürecini başlatmak için eğitim danışmanlığı önemlidir. Pedagog bu süreçte etkili bir rol oynayabilir.

Çocuk ciddi bir şekilde yaralanmışsa; cinsel istismara uğramışsa, çocuğun gelişiminde bir gecikme varsa en iyi yöntem pedagog ile çocuğun görüşmesini sağlamaktır.

Örneğin çocuk yaşıtlarına göre henüz konuşmaya başlamamışsa; yaşlarına göre öğrenme güçlükleri varsa ve konsantre olma zorluğu yaşıyorsa en iyi yapılacak şey pedagog desteğini almaktır.

Çeşitli fobileri ve duyguları varsa, yalan söylüyorsa, çocuğun doktoru fizyolojik bir sebep bulmadan düzenli olarak yatağını ıslatabiliyorsa pedagog yönlendirmesi en iyi yol olacaktır.

Evde ve okulda çok aktif veya pasif olmak, dürtüleri kontrol etme zorluğu, inatçılık ve istediğini bağırarak veya ağlayarak elde ediyorsa pedagog incelemelidir.

Ayrıca çocuk sabırsızsa ve istediğini hemen istiyorsa ancak talimatları almakta zorluk çekebiliyorsa pedagog ile görüşülmesinde faydalar vardır.

Çocuğun göz teması yok, tırnaklarını yemekte güçlük çekiyor ve ailesi dışında kimseyle iletişim kurmuyor ise en iyi yol pedagog ve çocuğu bir araya getirmektir.

Kendi yatağında uyuyamıyorsa ve o uyurken anne ve babasını yanında görmek istiyorsa en iyi pedagog araştırmaları aile tarafından yapılmalıdır.

En iyi pedagog görevleri arasında okula gitme isteksizliği, akademik performansta önemli bir düşüş varlığı ve çocuğun her şeye hayır demesi üzerine çalışmalar yapmak bulunmaktadır.

Aşağıda pedagog olan bireylerin hangi alanlarda hizmet verdikleri tanımlanmıştır.

 • Bebeğin gelişimi ve bebeğe dair bakım gibi konularda en iyi pedagog desteği almak
 • Yeni doğan bebeği, kardeşinin kabullenebilme sürecine yönelik en iyi pedagog desteği almak
 • Çocuğa alınan oyuncakların seçimleri konusunda en iyi pedagog desteği almak
 • Çocuğun yaşamında ani değişikliklerin oluşumuna karşı en iyi pedagog desteğini almak
 • Aileye yeni bebek gelmesi durumunda yaşanacaklara karşı en iyi pedagog desteğini almak
 • Boşanma durumlarına karşı en iyi pedagog desteğini almak
 • Yaşanan yerde değişim ve işsizlik karşısında destek almak
 • Aile içi kritik bir hastalık, kaza veya vefat hallerinde en iyi pedagog desteğini almak
 • Çocuğun okul değişikliği olduğunda en iyi pedagog desteğini almak
 • Çocukta uyku ve beslenme sorunlarına karşı en iyi pedagog desteğini almak
 • Çocuğun korku ve kaygılarına karşı en iyi pedagog desteğini almak
 • Çocuğun altına ıslatmasına karşı en iyi pedagog desteğini almak
 • Saldırgan ve agresif davranışlara karşı en iyi pedagog desteğini almak
 • Sık sık kabuslar görmeye karşı en iyi pedagog desteğini almak
 • Odaklanma ve dersi dinlemede güçlük yaşamaya karşı en iyi pedagog desteğini almak
 • Okuldan kaçmak, okula devamsızlık konusunda en iyi pedagog desteğini almak
 • Cinsel istismar sonrası en iyi pedagog desteğini almak
en iyi pedagog nasıl seçilir

En İyi Pedagog Nasıl Seçilir?

Üniversitelerin dört yıllık psikolojik danışmanlık ve rehberlik derecesi ile mezun olan uzmanlara pedagog unvanı verilir.

Çocukların uygun psikolojik ve zihinsel gelişimleri ve bu doğrultuda yetiştirilmeleri için çalışan kişilere pedagog denir.

Çocuk gelişimi ve eğitimi konusunda uzmanlaşmış bir pedagog 0-16 yaş arası çocukların tüm gelişimlerini takip ederler.

Peki en iyi pedagog nasıl seçilir? En iyi pedagog nasıl belirlenir? Ebeveynler çocuklarının gelişiminde en iyi pedagog hizmetini almak için araştırma yapmalıdır.

En iyi pedagog alternatiflerini değerlendirirken mutlaka göz atılması gereken kriterler mevcuttur.

Öncelikle en iyi pedagog eğitimini veren üniversitelerden mezun olan adaylara göz atılabilir. Pedagoji bölümü 1982 yılından beri pedagog adı altında mezun vermemektedir.

Bunun yerine, psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümü mezunları pedagog olarak çocuklara destek sağlayabilir. Ancak her psikolojik danışmanlık ve rehberlik mezunu da pedagog olarak görev yapamaz.

Bu yüzden en iyi pedagog aslında pedagoji üzerine uygun eğitimleri alan profesyonelleridir. Çocukların gelişimlerini en iyi şekilde takip edebilmesi için her şeyden önce çocuklarla iletişim kurulabilmelidir.

Dolayısıyla en iyi pedagog çocuklarla en iyi şekilde iletişim kurabilen uzman olacaktır.

Mesleki tecrübe de en iyi pedagog seçiminde göz önüne alabileceğiniz kriterlerden bir tanesi olabilir.

Pedagog ne kadar çocuğun gelişimini gözlemlediyse en iyi şekilde tecrübe kazanacağı için tecrübeli pedagog daha fazla tercih edilebilir.

en iyi pedagog

Pedagog Kaç Yaş Grubuna Bakar?

Modern dünyada hepimizin yaşamı hızla gelişen ve değişen bir durumda devam etmektedir. Bazen hayatın monotonluğundan sıkılıp kabuğumuza çekilebiliriz.

Çocuklar bizim gibi iç dünyalarında kalarak dış dünya ile iletişim kurmak istemeyebilirler.

Çoğu aile bu sorunu kendileri çözmeye çalışır, ancak profesyonel yardım almak her zaman en iyi yoldur. En iyi pedagog desteği her zaman çocuk için olumlu sonuçlar verecektir.

Çocuğun ruhsal ve iç dünyası ile ilgilenen ve bu alanda uzun yıllar eğitim almış uzmanlara biraz önce de belirttiğimiz gibi pedagog denir. Pedagog 0-12 yaş arası çocuklara özel hizmet vermektedir.

13 yaşın üzerindeki daha büyük bir grup çocuğa bir psikolog veya psikiyatrist tarafından bakılır. Ailenin en değerli üyesi olan 0-12 yaş arası çocuklar bazen psikolojik desteğe ihtiyaç duyarlar.

Bu noktada yapılacak en iyi şey psikoterapi sürecini bir çocuk psikoloğu ile gerçekleştirmektir. Çocukların ebeveynlerinin bu ihtiyacın olup olmadığını bilmesi gerekir.

Elbette okul çağındaki çocuklar için öğretmenler de bu durumu fark edip velileri ile paylaşabilir. Bir çocuğun en yaygın belirtisi içe dönük bir durumda hareket etmektir.

Başkalarıyla konuşmak istemiyor olabilir. Her zaman memnuniyetsiz davranabilir. Bazı durumlarda iletişim çocuklar için işkence bile olabilir.

Zaman zaman farklı şekillerde davranmaya zorlanabilir. Bazı çocuklar hayal kırıklığına uğrar ve her şeye aşırı tepki verir, tıpkı bazılarının sessiz olması gibi.

Bu noktada pedagog bu gelişimi en iyi şekilde izleyen uzman olduğu için bir psikoterapiste yönlendirme yapacaktır.

istanbuldaki en iyi pedagog

Pedagog Mu Psikolog Mu?

Unutulmaması gereken bir diğer önemli nokta ise pedagog olarak adlandırılan uzmanların eğitim alanında eğitim ve danışmanlık vermelerine karşın çocukları tedavi edememeleridir.

En iyi pedagog tanımı da burada gizlenmektedir. En iyi pedagog olarak tanımlanabilecek donanıma sahip pedagoji uzmanları dahi hiçbir koşulda çocukların ruhsal süreçlerinin tedavisinde yer alamazlar.

Pedagog halk tarafından çocuk psikoloğu olarak algılanır, ancak çocuğun ruh sağlığı sorunlarını tedavi etmek pedagog değil, çocuğun psikiyatristi ve psikoloğunun görevidir.

Buna ek olarak, çocuğunuzun pedagojiye gitmekte zorlanması gerekmez. Eğitimciler, ailenin göremediği önemli ayrıntılara dikkat ederek çocuklarında oluşabilecek sorunları önceden tahmin edebilirler.

Çocuğunuzun büyümesi sırasında bir uzman yardımı ile çocuğunuzun bilinçli gelişimine en iyi biçimde destek olabilir, önlem alabilir ve ileride ortaya çıkabilecek sorulara sağlam bir temel oluşturabilirsiniz.

Bu nedenle, pedagog desteği almak oldukça normaldir ve atılabilecek en iyi adımlardan birisidir.

en iyi pedagog

Mentalium Psikoloji Kimdir?

Mentalium Psikoloji 2019 yılında Klinik Psikolog Onur Aydın tarafından Kadıköy Göztepe semtinde kurtulmuş bir psikolojik danışmanlık merkezidir.

2021 yılında ise ikinci şubesi Şişli Mecidiyeköy ‘de hizmete girmiştir. Tamamı klinik psikolog olan uzmanlarımız hem bireysel hem de aile çift terapisi uygulamaktadır.

Hem çocuk hem de ergen ve yetişkin olmak üzere tüm yaş gruplarında pek çok ruhsal sorunda psikoterapi hizmeti sunulmaktadır. Çocuklarımız en büyük değerlerimizdir.

Çocuklarımız söz konusu olduğunda en iyi pedagog desteğini aramamız da elbette çok doğaldır. Pedagog bir eğitimcidir ve çocuğunuzun gelişim süreciyle alakalı sizi en iyi şekilde eğitecektir.

Ancak pedagog çocukların psikolojik sorunlarını tedavi misyonunu üstlenemez.

Dolayısıyla çocuğunuzun gelişimiyle alakalı bir destek almak yerine ruhsal sorunlarına destek almak isterseniz bir çocuk psikoloğu ile görüşmeniz gerekmektedir.

Böylece en iyi ruhsal desteği bir psikologdan alabilirsiniz.

Çocuğunuzun pek çok ruhsal sorunu olabilir ve ruh sağlığı uzmanları sizin dahi ebeveynleri olarak göremediğiniz bazı sorunları çocuğunuzla konuşarak anlayabilir.

Sorun tespit edildikten sonra ise artık ruhsal müdahale süreci başlayacaktır.

Pedagog sorundan şüphelendiğinde bir eğitimci olarak müdahale etmemeli ve psikolog veya psikiyatristlere yönlendirme yapmalıdır.

Mentalium Psikoloji olarak 2019 yılından beri çocuk psikoloğumuz ile yüzlerce çocuğa destek sağlamış bulunmaktayız.

Çocuğunuzun düzenli olarak psikoterapi sürecine devamı hem gelişimi hem de ruhsal değişimi açısından oldukça önemlidir.

Bu durum çocuğun ilerde ergenlik ve yetişkinlik dönemlerinde ruhsal açıdan daha kapsamlı sorunlar yaşamasının önüne geçebilir.

Eğer siz de çocuğunuza ruhsal destek almak isterseniz, Kadıköy Göztepe şubemizde Klinik Psikolog  Merve Demirsoy Özata ile görüşmeye başlayabilirsiniz.

Kadıköy Göztepe Şube

Göztepe Mh. Fahrettin Kerim Gökay Cd.

No: 240 D: 7 Eren Apt.

Kadıköy / İstanbul

Mentalium Psikoloji Kadıköy psikolog alternatifleri arasında öne çıkan bir psikolojik danışmanlık merkezidir. Eğer aradığınız İstanbul psikolog seçenekleri arasında uygun fiyatlı, etik çalışan ve kurumsal bir merkez ise bizi tercih edebilirsiniz.

Mentalium Psikoloji © 2024. Tüm Hakları Saklıdır.