Skip to content Skip to footer

5 Soruda Bipolar Bozukluk Tedavi Edilir Mi?

bipolar bozukluk tedavi

5 Soruda Bipolar Bozukluk Tedavi Edilir Mi?

Bipolar bozukluk, iki farklı duygudurum olan mani ve depresyon evrelerinin farklı dönemlerde kişiyi olumsuz etkilemesi ile belirgin bir ruhsal bozukluktur. Mani ve depresyon dediğimiz iki farklı dönem birbirinin özellikleri itibariyle tam zıttır ve bipolar bozukluk tedavi sürecinde de bu nedenle iki farklı döneme ayrı ayrı değinilmektedir.

Bipolar bozukluk tedavi edilebilir bir ruhsal rahatsızlıktır. Bipolar bozukluk tedavi süreci iki farklı yöntemin birlikte yürütülmesiyle gerçekleşir. Bunlardan biri ilaç tedavisi iken diğer yöntem ise psikoterapi sürecinden geçmektir. Eğer siz de bipolar bozukluk tedavi sürecine dahil olmak istiyorsanız, bizimle iletişime geçebilir ve psikolog desteği almaya başlayabilirsiniz.

bipolar bozukluk tedavi edilen bir sorundur

Bipolar Bozukluk Nedir?

Bipolar bozukluk veya diğer bilinen adıyla manik depresif bozukluk, depresyon ve mani adı verilen iki ayrı duygudurumun farklı dönemlerde ortaya çıkmasıyla oluşan bir ruhsal rahatsızlıktır.

Kişinin depresyon döneminde üzgün, mutsuz, huzursuz, isteksiz, çaresiz ve karamsar olması hastalığın ortak özelliğidir. Öte yandan, mani döneminde ise kişi kendisini aşırı mutlu, heyecanlı, enerjik, coşkun hisseder ve taşkınlık bu dönemin en belirgin davranışları arasındadır.

Bipolar bozukluk tedavi edilebilir ve en ideal tedavi yöntemi düzenli ve sürekli ilaç kullanımıyla beraber yürütülen psikolojik destek ile gerçekleşir. Bipolar bozukluğu bulunan bireylerin profesyonel destek alması mutlaka önerilmektedir.

bipolar bozukluk tedavi edilirken depresyon dönemine dikkat edilmelidir

Depresyon Dönemi Nasıl Anlaşılır?

Depresyon, kişinin kendisini mutsuz, huzursuz, isteksiz, çaresiz, karamsar hissettiği ve enerjisinin azaldığı bir duygudurum evresidir. Bipolar bozukluk, depresyon ile mani süreçlerinden oluşmaktadır. Bipolar bozukluğu oluşturan evrelerden depresyon evresinde kişi maninin tersine yaşam temposu açısından yavaşlar.

Depresyon belirtileri arasında en sık göze çarpan belirti mutsuzluktur. Elbette hepimiz zaman zaman kendimizi mutsuz hissedebiliriz ancak bipolar depresyonu zaman zaman yaşadığımız bu olumsuz histen farklıdır.

Örneğin; mutsuzluk hissi zaman zaman gerçekleşmez ve kalıcıdır. Bir başka deyişle, artık mutsuzluk kişinin yaşamını sürekli etkileyen bir bozukluk halini almıştır. Bipolar depresyon evresinde kişi kendisini belli olayların veya içinde bulunduğu durumların etkisinde kalacak şekilde mutsuz hissetmez.

Yani mutsuzluk tablosu herhangi bir olumsuz gelişmenin etkisiyle gerçekleşip güzel bir gelişmeyle sonlanmaz. Mutsuzluk tedavi gerektiren bir hal almış bulunmaktadır. Kişinin mutsuz hali kalıcı olduğu gibi onu bunaltan bir süreci de beraberinde getirir ve tedavi bu sebeple gerçekleşmelidir.

Depresyon evresinde bipolar bozukluk hastası ayrıca kendisini huzursuz ve gergin hissedebilir. Bipolar bozukluk belirtileri yaşayan kişi huzursuzdur çünkü hayatındaki hiçbir şeyin iyi gitmediğini ve ilerde de gitmeyeceğini düşünür.

Zaman zaman kendimizi elbette huzursuz hissedebiliriz ancak kalıcı olduğunda tedavi sürecine girmek zorunda kaldığımızı da artık düşünmeye başlarız. İşte bu yüzden bipolar bozukluk tedavi edilmesi gereken etkiler yaratmaktadır.

Depresyondaki birey kendisini bu evrede oldukça çaresiz hissedebilir. Yaşamına dair hissettiği çaresizlik bipolar hastasının tüm yaşamsal planlarının olumsuz sonuçlandığı izlenimi vermektedir. Bipolar bozukluk tedavi aşamasında çaresizlik duygusuyla çalışmak çok önemlidir çünkü çaresizlik beraberinde intihar düşüncelerini de gündeme getirebilir.

Bipolar bozukluk tedavi aşamalarında intihar girişimlerine özellikle önem verilmektedir çünkü hayati tehlike ortaya çıkar. Bipolar bozukluk depresif evredeyken intihar oranı yüksek olan bir ruhsal bozukluk olarak görülmektedir.

İntihar her zaman eylemlerle kendisini göstermez. Bazen düşüncelerdeki bozukluk eyleme dönüşmez ancak dönüşme riski tedavi sürecinde önemli bir soru işaretini de barındırır. İntihar düşünceleri kişinin kendisi, aile üyeleri ve psikolog tarafından özenle takip edilmelidir.

Tedavi aşamasında dahi intihar düşünceleri görülebilir ve başlangıçta eyleme dönüşmemesi hedeflenmelidir. İntihar düşünceleri olan kişiyle bu nedenle bipolar bozukluk tedavi sürecinde bir intihar sözleşmesi de yapılmaktadır.

İntiharı bir kez eyleme dönüştüren bipolar hastasının bir sonraki intihar eylemi olasılığı daha önce intiharı denememiş kişilere oranla daha yüksektir. Bu yönden tedavi sürecinde takip müdahale kadar önemlidir.

Bipolar bozukluk bulunan kişinin karamsar ruh hali depresyonun önemli göstergelerindendir. Çoğumuzun geleceğe dair umutları vardır ve hayatımızı bu umutlar doğrultusunda şekillendiririz. Geleceğe yönelik umutlarımız sayesinde yaşamımızı sürdürürüz.

Ancak depresyon semptomları sergileyen bireyin geleceğe dair umutları da zedelenmiştir. Şu anda hayatında hiçbir şeyin iyi gitmediği gibi gelecekte de yaşamında olumlu anlamda değişen bir şey olmayacağı inancı vardır.

Hatta karamsar ruh hali neticesinde gelecek yılların kendisine daha olumsuz şeyler getireceğini de düşünmektedir. Karamsar bireyin gelecek hedefleri ve hayalleri de bu durumdan oldukça fazla etkilenir. Bipolar bozukluk depresyon evresine girdiğinde kişide bazı fiziksel rahatsızlıklar da ortaya çıkabilir.

Fiziksel bozukluk elbette fiziksel bir rahatsızlığa bağlanmayacak veya fiziksel tedavi gerçekleşse dahi belirtiler devam edecek durumda olmalıdır. Örneğin; depresyondaki bireylerin mide bağırsak sorunları olabilir.

Mide ağrıları ya da reflü gibi belirtiler de görülebilir. Mide bağırsak sistemi ile ruhsal yakınmalar arasında güçlü bir bağlantı vardır. Depresif dönemde cinsel sorunlar da görülebilir. Bunların başında cinsel isteksizlik baş rolü çekmektedir.

Depresyona giren bireyin libidosu azalır. Bipolar bozukluk mani döneminde ise tam tersi kişinin libidosu yükselebilir. Azalan libido sayesinde kişi eskisi gibi cinselliğe sıcak yaklaşamaz.

Bipolar bozukluk tedavi sürecindeyken bazı kişilerde gerek ilaçlara bağlı gerekse bozukluk neticesinde ereksiyon sorunları da gerçekleşmektedir. Bu sorunlar herhangi bir cinsel bozukluk ile bağlantılı olmamalı ve fiziksel bir rahatsızlık görülmemelidir.

Yeme sorunları da depresyonun önemli bulguları arasındadır. Depresyondaki birey ya çok fazla yer ya da neredeyse bir deri bir kemik kalacak kadar iştahı kesilebilir. İştahı azalan için de artan için de yaşanan depresif tablo hem fiziki hem de ruhsal zararlar oluşturur.

Depresyondaki birey ayrıca motivasyon eksikliği, kararsızlık ve onaylanma ihtiyacı da hissedebilir. Birçok şeye odaklanmakta güçlük yaşar ve bu sebeple hem eğitim hem de iş hayatı bundan olumsuz etkilenmektedir.

Odaklanma ve motivasyon sorunları nedeniyle iş performansı bozulur veya öğrenciyse derslerdeki notları düşüşe geçer. Depresyonun en ciddi ve rahatsız edici belirtilerinden birisi de isteksizliktir. Depresif birey herhangi bir aktivite konusunda oldukça isteksizdir.

Bipolar hastası depresyon dönemindeyken herhangi bir aktivite yapmaktan keyif almaz. Eskiden yaptığı ve hoşuna giden aktiviteler artık onun için yapılması zor şeyler haline gelmiştir.

Eskisi gibi kendisini enerjik hissedemekte ve yorgun hissetmesi sebebiyle de aktivite yapmakta ciddi anlamda zorlanmaktadır. Git gide daha da azalmakta olan enerjisi sebebiyle hayatı monoton ve yavaş bir hale gelir.

Bipolar bozukluk hastasının depresif dönemde yaşadığı olumsuz düşüncelerin isteksizliğine de etkisi vardır. Bu sebeple bipolar bozukluk tedavi edilirken elbette bu düşüncelerin değişimi de hedef alınacaktır.

bipolar bozukluk tedavi

Mani Dönemi Nasıl Anlaşılır?

Bipolar bozukluk iki farklı evreden oluşmaktadır. Birincisi biraz önce detaylı işlediğimiz depresyon dönemiyken diğer dönem ise mani dönemidir. Manik evre, aslında depresyon evresinin zıttı şeklinde kendisini göstermektedir.

Manik dönemde kişi kendisini aşırı enerjik, coşkun hisseder ve taşkın davranışlar sergileyebilir. Bu taşkın davranışlar bazen kişinin yaşamı için tehlike arz edebilir. Manik dönemde kişinin düşünceleri de duyguları gibi hareketlidir.

Düşünceler adeta uçar gibi hızlı bir akış seyreder. Aynı anda zihni farklı şeylere odaklanmaya çalışır ve hiçbir düşünce tam anlamıyla irdelenemez. Herhangi bir şeye odaklanmakta zorlanabilir. Manik dönemde kişi hiperaktif bir seyir izler ve yerinde duramaz.

Bipolar bozukluk rahatsızlığı olan bir öğrenci dersi dinlemekte ve derste anlatılan konuya odaklanmakta çok zorlanır. Zorlandığı derslerin sınavlarında da soruları çözmekte zorlanmaktadır. Derslerdeki başarısı manik evrede düşer ve akademik yaşamı bipolar bozukluk sebebiyle düşüşe geçer.

Bu sebeple dahi bipolar bozukluk tedavi edilmesi gereken bir ruhsal rahatsızlıktır. Bu bozukluk sadece herhangi bir konuya odaklanmakla ilgili değildir. Karşısındaki kişiyi dinlerken bile zorlanabilir. Odak noktası değişir ve farklı şeyler düşünmeye başlar.

Karşısındaki dinlemiyor gibi görünür ve bipolar hastalığı olduğunu bilmeyen insanlar bu durumu kendilerine karşı şahsi bir davranış ve saldırı olarak algılayabilirler. Manik dönemde enerji artışını boşaltmak için de bazı davranışlar sergilediği görülür.

Örneğin; yerinde duramadığı için kilometrelerce yolu koşarak giden bazı bipolar hastaları dahi mevcuttur. Bazen çok uzaklara gitme ve içinde bulunduğu ortamdan uzaklaşma fikirleri görülebilir. Mani evresinde kişinin toplum tarafından hoş karşılanmayan bazı taşkın davranışları da olabilir.

Bipolar hastalarının ne yazık ki kendilerini toplumdan dışlanmış hissetmelerine neden olan şeylerden birisi de taşkın davranışlardır. Bazı manik davranışlar manik dönemin ardından çok üzgün bir şekilde çevresiyle paylaşılabilir.

Bipolar bozukluk tedavi sürecinde hasta bazen o dönemde yaptığı davranışları pişmanlığını dile getirerek ve ağlayarak anlatabilir. Örneğin; mani döneminde saçlarını boyatmak için kuaföre giden bir kişi saçlarındaki boyanın kuruması için beklemesi gereken süre zarfında sabit şekilde durmakta zorlanmıştır.

Kuaförün mutfağına gittiğini ve bulaşıkları elinde yıkayarak zamanı geçirdiğini söylemiştir. Bunu anlatırken ise çok üzgün olduğunu, herkese rezil olduğunu, oraya bir daha gitmeyeceğini ağlayarak anlatmıştır. Depresif dönemde buna benzer şekilde manik evrede yaptığı davranışlardan dolayı yaşadığı pişmanlığı dile getirir.

Manik dönemde pişmanlık yaşamayacak şekilde dürtüsel davranışları vardır ve bu davranışlardan ötürü yaşadığı pişmanlık ve suçluluk duyguları depresif dönemde artar. Bu aslında tam bir kısır döngünün varlığını da bize gösterir.

Manik dönemde yaptıklarından depresif dönemde pişmanlık duyar. Pişmanlık duymasına rağmen mani evresinde tekrar aynı taşkın davranışları istemsizce sergiler ve tekrar depresif evrede pişmanlık ve suçluluk hisseder.

Bunlara sebep olan taşkın davranışlar zaten kişinin manik evrede dürtü kontrolünü sağlayamamasından kaynaklanır. Dürtüler kontrol edilemediği için başı belaya girebilir ve bir takım risklere ve kazalara da açık hale gelebilir.

Kişinin bipolar bozukluk tedavi aşamasında dürtü kontrolü üzerine çalışılması bu riskleri azaltmaktadır. Bipolar hastası manik evredeyken kolaylıkla kavgaya karışabilir. Kavga sırasında dürtüsel davranışları söz konusudur.

Kavga sonucunda başına ne gelebileceğini düşünmez. Kendisine veya karşıdaki kişiye verebileceği zararları düşünmediği için her an zarar görmesi olasıdır. Öfke kontrolü eksikliği de bipolar bozukluğun önemli belirtileri arasındadır. Bu nedenle bipolar bozukluk tedavi aşamasında öfke kontrolü çalışma alanlarından biri olmaktadır.

Herhangi bir olay ya da durum karşısında çok çabuk öfkelenir ve öfkesini kontrol edemez. Eskiden bu kadar kolay halde öfkelenmediği şeylere artık kontrolünü tamamen yitirecek şekilde öfkelenmektedir. Öfke kontrolünü sağlayamadığı için kendisine zarar verici davranışlar sergileyebilir.

Öfke duygusu artık işlevsel bir bozukluk yarattığı için mutlaka tedavi edilmelidir. Hepimiz zaman zaman öfkelenebiliriz ancak bipolar hastası manik evrede öfke patlaması sebebiyle zor dönemler geçirmek zorunda kalabilir. Öfkenin aşırı olumsuz sonuçları ortaya çıkabilir.

Bipolar bozukluğun manik evresinde bağımlılık yapıcı davranışlar da sık sık görülebilir. Kişinin alkol veya madde kullanımı bu dönemde artabilir. Alkol tüketimi bu dönemde oldukça artabilir. Alkol alma dürtüsünü kontrol edemediği dönemler de olabilir.

Bu dönemde alkol kullanımı da eklenince dışarda başka kişilerle tartışmalar ve kavgalar yaşayabilir. Alkolü fazla kaçırdığı zamanlarda sokaklarda uyuyakaldığı ve evini bulamaz hale geldiği görülebilir.

Alkol kullandığı dönemlerde manik evrede alkollü evrede araç kullanması sebebiyle trafik kazalarına karışabilir. Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımı da manik dönemde bipolar hastalarında görülebilmektedir. Uyuşturucu bağımlılığı geliştirmesi bu dönemin görülen özellikleri arasındadır.

Benzer şekilde, bipolar bozukluk manik evrede kumar oynama dürtüsünü kontrol etmekte zorlanabilir. Çok yüksek miktarlarda ve sık şekilde kumar oynayabilir. Kumar oynarken kaybettikleri miktarlar sonucu ciddi borçların altına girebilir.

Ancak kumar oynama dürtüsünü kontrol etmede güçlük çektiği için borçlara rağmen yine de oynamaya devam edebilir. Borçlar depresif evreye girildiğinde bipolar hastasının pişmanlık ve suçluluk duygularını aktif hale getirebilir.

Kumar oynama davranışlarından dolayı pişman olur ve depresif belirtileri artış gösterebilir. Bu konuda kendisini suçlar ancak yakınları tarafından da sorumsuz olarak nitelendirilir ve tartışmalar yaşayabilir. Dürtü kontrolü bu nedenle bipolar bozukluk tedavi sürecinde baş etme yöntemleriyle çalışılmalıdır.

Manide ayrıca kişinin bazı büyüklenmeci düşünce ve davranışları mevcuttur. Bu evrede birey kendisini herşeye gücü yeten, kudretli ve çok yetenekli biri gibi görür. Bu süreçte bu sebeple aldığı kararlar da bir hayli etkilenebilir.

Örneğin; daha önce cesaret edemediği bazı kararları kolaylıkla alabilir. Aldığı kararları uygularken de cesur davranışlar sergiler ancak sonrasında pişman olabileceği girişimler genellikle ortaya çıkmaktadır.

Kendisini olağanüstü yeteneklerle donatılmış biri olarak düşünmektedir ve gücünün çok üzerinde olan şeylere karşı onları küçümser tavırlarla yaklaşır.

Bu durum aslında özgüvenin artışıyla da açıklanabilir ancak kendisine zarar veren bir özgüven artışı göze çarpmaktadır. Bu nedenle büyüklenmeci düşünceler mutlaka psikoterapi sürecinde ele alınmalıdır.

bipolar bozukluk tedavi süreci

Bipolar Bozukluk Tedavi Edilir Mi?

Bipolar bozukluk tedavi edilen bir ruhsal bozukluktur ancak tedavi uzun süreli ve düzenli ilaç kullanımı ve psikoterapi desteğinin birlikte uygulanmasıyla gerçekleştirilir. İlaç tedavisi bipolar bozuklukta öncelikli ve mutlaka gerçekleşmesi önerilen bir yöntemdir.

İlaçlar öncelikle kişinin yaşadığı duygudurumu kontrol etmeye ve stabilize hale getirmeye yöneliktir. İlaç kullanımı uzman hekim kontrolünde gerçekleştirilir. Bipolar bozukluk tedavi aşamasında ilaç kullanımı ne yazık ki bazı hastalar tarafından düzensiz olarak yürütülmektedir.

Bazen de depresif evrede intihar girişimlerinin olması sebebiyle hastaneye yatış gerekli hale gelebilir. Hastanede ilaç tedavisi uzman hekim ve hemşirelerin kontrolünde gerçekleştirilir. Hastane yatışı bazen kısa bir süreçte bazen ise kişinin durumuna bağlı olarak uzun vadeli olarak düzenlenebilir.

Hastane yatışı ile beraber duygudurum kontrol altına alınabilir ancak hastaneden taburcu olduktan sonra bipolar bozukluk tedavi aşaması sonlanmaz. Hastaneden taburcu olduktan sonra da yine ilaç tedavisi sürecektir.

İlaçlarda lityum özellikle on yıllardır önemli bir tedavi edici rolü üstlenir. Lityum kullanımı ile bipolar bozukluk tedavi süreci planlanabilir ancak hangi ilacın kullanılacağını muayene ve tetkikler sonucu uzman hekim karar verecektir.

Bipolar bozukluk tedavi edilirken uzman hekim belli aralıklarla kişiyi muayene edecek ve ilacın devamlılığına karar verebilecektir. Bipolar hastalığının tedavi aşamasında mutlaka psikiyatrist desteği alınması gerekir.

Bazı bipolar bozukluk hastaları tedavi olmaktansa başka yakınlarının reçeteli ilaçlarını kullanmayı dener ancak her ilaç herkeste aynı etkiyi göstermeyebilir. Bunun için mutlaka profesyonel destek alınması gerekir.

Bipolar bozukluk tedavi süreciyle ilgili son yıllarda özellikle psikoterapinin oldukça faydalı olduğu artık bilinen bir gerçektir. Kişinin ilaçlı tedavi görürken mutlaka uzman psikolog desteği de alması önerilmektedir.

Psikolog ile beraber yürütülen psikoterapi süreci kişinin duygudurum düzensizliği ile mücadelesini kolaylaştırır. Psikolog ile ilk görüşmede kişinin hastalık öyküsü alınır. Hastalığın hangi zamanlarda alevlendiği veya nüks aşamasına girdiği öğrenilir.

Elbette bu süreçte bu bozukluk ile nasıl mücadele ettiği ve nasıl bir tedavi süreci gerçekleştirdiği öğrenilir. Eğer daha önce bipolar bozukluk tedavi aşamasına hiç dahil olmadıysa bu konuda psikoeğitim planlanır.

Psikolog ailesiyle yaşadıklarını, nasıl bir ailede büyüdüğünü de öğrenir. Psikoterapi ile bipolar bozukluk tedavi planı birlikte ortaya koyulur ve kişinin psikoterapiden ne beklediği öğrenilir. Kişinin risk ve ihtiyaçları doğrultusunda tedavi planı hazırlanır ve kişiyle paylaşılır.

Psikoterapi atakları engellemekten ziyade ataklar esnasında kişinin yaşamını şekillendirme ve ataklar sırasındaki olumsuz düşüncelerini değiştirmeyi hedefler. Psikoterapi atakların gerçekleşmesini engellemez çünkü bu hedef ilaçlarla gerçekleştirilebilir. İlaçlarla ataklar hafifleyebilir ancak kişi bazen de sosyal işlevselliğini kaybedebilir.

Özellikle depresyon sürecindeyken kişi eve kapanır, kimseyle görüşmez ve hiçbir şey yapmak istemez. Bu durum kişiyi sosyalleşmekten alıkoyar. Sosyalleşmek her zaman bir yerleri gezmek veya tatil yapmak demek değildir. Kişi sosyal bir ortama dahil olamadığı için işe ya da okula da gidemez hale gelebilir.

Bu nedenle sosyal yaşamı ciddi anlamda olumsuz etkilenebilir. İşte psikoterapi bu konuda faydalı olabilir. Kişinin depresif duygu, düşünce ve davranışları üzerine çalışılmaktadır. Özellikle bilişsel davranışçı terapi yöntemleri ve teknikleri duygu, düşünce ve davranış üçlüsünün olumsuz özelliklerini değiştirmede faydalı ve etkilidir.

Kendisini mutsuz hissederken aklından geçen karamsar düşünceler sebebiyle alkol alma davranışı sergileyebilir. Bu durumda kişinin depresyon ataklarına antidepresan ilaçlarla müdahale edilir ancak bilişsel ve davranışsal müdahale de psikoterapi ile gerçekleştirilir.

Manik dönemde de kişide öfke kontrolü oldukça zor hale gelir. Kişi çok sık öfke patlamaları yaşar ve kendisine veya başkalarına zarar verebilir. Kişinin kendisine veya başkalarına verdiği zararları kontrol altına almak yine psikolog ve danışanın çalışmasıyla hedeflenebilir.

Kişinin dürtülerini kontrol etme noktasında yapabilecekleri birlikte belirlenebilir. Bipolar bozukluk tedavi sürecinde mutlaka psikiyatrist ve psikoloğun birlikte bir ekip çalışması yapması gerekir. Bipolar bozukluk tedavisi en ideal bu şekilde yürütülür.

Bipolar hastalığının ataklarının azalması ve kişinin stabil hale gelmesi ilaçla sağlanırken, ruhsal destek alması da psikoterapi süreciyle sağlanmaktadır. Bipolar bozukluğun iyileşmesinde ilaç ve psikolojik desteğin alınması önemle önerilmektedir.

istanbul bipolar bozukluk tedavi merkezleri

Mentalium Psikoloji Kimdir?

Mentalium Psikoloji 2019 yılında Klinik Psikolog Onur Aydın tarafından İstanbul’un Kadıköy ilçesinde kurulan bir psikolojik danışmanlık merkezidir. Merkezimiz bünyesinde çocuk, ergen ve yetişkin danışanlarına psikolojik hizmet verme amacıyla uzman psikolog arkadaşlarımız çalışmaktadır.

Uzmanlarımızın tamamı lisans eğitimlerini psikoloji üzerine almış ve yüksek lisans eğitimlerini klinik psikoloji alanında tamamlamışlardır. Ayrıca psikoterapi ekollerinden en az birini seçmiş ve bu ekolle ilgili eğitimlerini ve süpervizyonlarını almış tecrübeli psikoterapistlerdir.

Merkezimizde çalışan psikologlarımız hem bireysel hem de aile çift terapisi alanında hizmet vermektedir. Bireysel psikoterapide birçok farklı alanda çalışılmaktadır.

Bipolar bozukluk tedavi süreci dahil olmak üzere depresyon, yaygın anksiyete bozukluğu, sosyal kaygı bozukluğu, özgül fobi, panik bozukluk, obsesif kompulsif bozukluk, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, bağımlılık, kişilik bozuklukları ve travma başlıca uzmanlık alanlarımızdır.

Bipolar bozukluk tedavi protokolümüz gereği bu ruhsal bozukluk için psikolojik destek hizmeti sunmaktayız. Kişinin bipolar hastalığı sonucunda oluşan duygu, düşünce ve davranışlarını kontrol edebilmesi ve değiştirebilmesi hususunda destek sağlamaktayız. Eğer siz de uzman psikolog kadromuzdan psikoterapi hizmeti almak isterseniz, bize başvurabilir ve randevu alabilirsiniz.

Kadıköy Göztepe Şube

Göztepe Mh. Fahrettin Kerim Gökay Cd.

No: 240 D: 7 Eren Apt.

Kadıköy / İstanbul

Mentalium Psikoloji Kadıköy psikolog alternatifleri arasında öne çıkan bir psikolojik danışmanlık merkezidir. Eğer aradığınız İstanbul psikolog seçenekleri arasında uygun fiyatlı, etik çalışan ve kurumsal bir merkez ise bizi tercih edebilirsiniz.

Mentalium Psikoloji © 2024. Tüm Hakları Saklıdır.