Skip to content Skip to footer

4 Soruda Bipolar Olduğumu Nasıl Anlarım ?

bipolar olduğumu nasıl anlarım

4 Soruda Bipolar Olduğumu Nasıl Anlarım ?

Bipolar bozukluk veya diğer adıyla manik depresif bozukluk, kişinin depresyon ve mani adı verilen iki farklı duygudurumu yaşamasıyla belirgin bir ruhsal bozukluktur. Bipolar bozukluk dikkate alınması gereken ciddi bir rahatsızlıktır ancak tedavisi de mevcuttur.

Bipolar bozukluk tedavisi ilaç ve psikoterapi yönteminin birlikte yürütülmesiyle en iyi sonuçları vermektedir. Bipolar bozukluk hakkında birçok yanlış bilinen şey vardır. Bipolar hastalarının tehlikeli bireyler olduğu ve saldırgan davranışlar sergiledikleri düşünülür.

Bu nedenle bipolar hastalığı olanların evlenmeleri, çalışmaları, eğitim almaları ve çocuk sahibi olmaları hakkında dahi şüpheler mevcuttur. Ancak bipolar bozukluk yaygınlığı giderek artan bir ruhsal sorundur ve tedavisi de mümkün olan bir ruhsal rahatsızlıktır.

Özellikle son yıllarda yeni psikiyatrik ilaçların keşfi ve kullanımına ek olarak psikoterapi ekollerinin tedavi modüllerine eklenmesi ile beraber tedavi seçenekleri ve şansı oldukça artmıştır.

Bu ruhsal sorunla mücadele eden bireyler kesinlikle toplumdan dışlanmamalıdır çünkü herkesin yaşayabileceği tedavi edilebilir bir ruhsal sorundur. Bugünkü yazımızda bu doğru bilinen yanlışları tespit edebilmeniz için önemli bilgiler bulacaksınız.

Bipolar olduğumu nasıl anlarım diye kendinize soruyorsanız yazımızın devamında bu sorunun cevabı hakkında fikir sahibi olabilirsiniz. Eğer siz de psikolojik destek almak ve bipolar bozukluk tedavisi görmek isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

bipolar olduğumu nasıl anlarım

Bipolar Bozukluk Nedir?

Bipolar bozukluk veya diğer bilinen adıyla manik depresif bozukluk, biraz önce de belirttiğimiz gibi mani ve depresyon dönemlerinin birlikte görüldüğü bir duygudurum bozukluğudur. Bipolar bozukluk son yıllarda sayısı artan vakalarıyla bir toplumsal sorun haline gelmektedir.

Özellikle kişilerin hastalığın yakınmaları sebebiyle çalışamaz hale gelebildikleri veya toplumdan izole oldukları birçok vaka mevcuttur. Ancak buna karşılık eğer psikososyal destek ve tıbbi tedavi alınıyorsa, kişinin herkes gibi sosyalleşebildiği görülebilir.

Ayrıca yaşamını sürdürebildiği ve yakınmalarının ya tamamen geçtiği ya da ciddi oranda azaldığı da görülmektedir. Bipolar bozukluk korkulacak ve tedavisi olmayan bir rahatsızlık değildir.

Bazı bipolar bozukluk hastaları ne yazık ki toplumda sıkça bilinen yanlışlar sebebiyle bir dışlanma ve izolasyon sürecini yaşayabilmektedirler. Manik depresif bozuklukta aslında kişinin toplumdan uzaklaşmasını gerektirecek hiçbir yakınma söz konusu dahi değildir.

Ancak önyargılar her konuda kötü olduğu gibi bu ruhsal sorunda da problemler yaratmaktadır. Manik depresif hastaların duygudurum geçişleri söz konusudur. Bu geçişler depresyon ve mani dönemleri ile gerçekleşmektedir.

Yazımızın devamında detaylı bir şekilde mani ve depresyon dönemleri ve bu dönemlerde kişilerin yaşadığı yakınmalardan bahsedeceğiz. Mani ile depresyon dönemleri bazı kişilerde gün içinde dahi görülebilecek durumdayken bazı kişilerde iki haftada bir, bazılarında ise aylar sonra geçişler görülebilir.

Depresyondan sonra mani dönemi gelir veya maniden sonra depresyona girilir gibi bir kural söz konusu değildir. Kişi bazen de yakınmaların sona erdiği bir sürece girebilir. Haftalar veya aylar süren bu dönemden sonra ise yakınmalar tekrar alevlenebilir ve manik depresif dönemlerden biri tekrardan yakınmaları hissettirir.

Peki şüpheleniyorsunuz ve bipolar olduğumu nasıl anlarım diye kendi kendinize soruyor musunuz? İşte sorunuzun cevabını bulacağınız kısmı sizinle paylaşıyoruz. Unutmamalısınız ki aşağıda yazılanları okuyup kendinize tanı koymayın.

Aşağıda yazılanlar bipolar olduğumu nasıl anlarım diye merak eden kişilerin bir uzmana başvurmasına gerek olup olmadığını değerlendirebilecekleri bilgilendirme bölümüdür.

bipolar olduğumu nasıl anlarım

Bipolar Olduğumu Nasıl Anlarım?

Bipolar olduğumu nasıl anlarım sorusu bu rahatsızlıkla ilgili en sık sorulan sorulardan biridir. Bipolar bozukluk iki farklı evreden oluşur ve bu evreler birbiriyle zıt bazı özellikler ve belirtiler taşımaktadırlar. Rahatsızlığın iki birbirine zıt evresine depresyon ve mani denilmektedir.

Depresyon evresinde iken kişi kendisini daha mutsuz, huzursuz, gergin, çaresiz, karamsar, isteksiz veya kararsız hissedebilir. Depresyondaki bireyin unipolar depresyon ile bipolar depresyon sürecinde olması arasındaki farkı da belirleyen mani dönemidir.

Mani döneminin gerçekleşmesi halinde de bipolar bozukluk tanısı koyulabilir. Bipolar olduğumu nasıl anlarım diye kendi kendine soran bireylerin aşağıda daha detaylı açıklayacağımız iki farklı evreyi incelemesi faydalı olacaktır.

Depresyon ile manik evrelerin varlığı halinde bu tanı koyulabilir ancak bunun için bir uzman desteği özellikle önerilmektedir. Bipolar olduğumu nasıl anlarım sorusuna özetle vereceğimiz cevap, önce depresyon ve mani dönemlerinin özelliklerini tespit etmeli ve şüphe duyduğunuzda bu soruyu cevaplamanızdır.

bipolar olduğumu nasıl anlarım

Depresyon Varsa Bipolar Olduğumu Nasıl Anlarım ?

Bipolar olduğumu nasıl anlarım sorusuna iki yönden cevap verebiliriz. Bipolar bozukluğun oluşması için depresyon ve mani dönemlerinin birlikte görülmesi önemlidir ancak bipolar depresyonu unipolar depresyondan ayıran manik evredir.

Ancak depresyonun varlığına da mutlaka değinmemiz gerekmektedir. Depresyon kişinin duygularının, düşüncelerinin ve davranışlarının olumsuzluklar barındırması olarak en genel tabiriyle tanımlanabilir.

Ancak bu olumsuzluklar hepimizin yaşantısında zaman zaman yer alabilir. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki nasıl bir yaşamı olursa olsun herkesin mutlu anları olduğu kadar yaşamı boyunca olumsuz anıları da olmaktadır. Depresyondaki birey üzgündür ve mutsuzdur.

Bu mutsuzluk tablosunun ne kadar sürdüğü, ne sıklıkla var olduğu ve kişinin yaşamını ne kadar olumsuz etkilediği de önemlidir. Mutsuzluk gibi diğer duyguların da süresi, sıklığı ve ne derecede etkilediği önemlidir. Bu durumda şunu söyleyebiliriz.

Depresyon, kişinin kendisini en az iki hafta boyunca mutsuz, huzursuz, gergin, isteksiz, karamsar, çaresiz veya kararsız hissetmesiyle belirgin olan bir ruhsal sorundur.

Bu olumsuz duyguların, düşüncelerin ve davranışların iki haftadan uzun sürmesi halinde bipolar olduğumu nasıl anlarım sorusu depresif duygudurumla birleşerek gündeme gelebilir.

Depresyon tanısının koyulması için ayrıca kişinin gün boyunca olumsuz duygu ve düşünceleri yaşaması gerekmektedir. Günün çoğunluğunda yaşanan depresyon belirtilerinin kişinin yaşantısına olumsuz etkiler şeklinde yansıması da diğer belirtiler arasındadır.

Depresyondaki birey kendisini sadece mutsuz hissetmez. Aynı zamanda olağanüstü bir çaresizlik içinde hissedebilir. İçinde bulunduğu olumsuz koşullar hakkında bir çıkış yolu bulamayabilir. Örneğin; derslerinin çok kötü gittiğini düşünen bir öğrenci depresyonda değilse farklı çözüm yolları üretebilir.

Bu çözüm yollarını devreye soktuğunda bu sorunun üstesinden gelebileceğini bilmektedir. Bu konuda gerekli önlemleri alarak sorunun çözülebileceği açıktır. Ancak kişinin depresyonda olması halinde çarelerin pek de bir anlamı kalmaz kendisi için.

Çarelerin çaresizliğe bürünmesi halidir depresyon ve bipolar olduğumu nasıl anlarım sorusunun da depresif evre açısından önemli bir göstergesidir. Depresyondaki bireyin bu süreçte yaşadığı isteksizlik çok önemli boyutlara varabilir.

Tabi ki bunun da dereceleri olabilir. Bipolar olduğumu nasıl anlarım sorusuna cevap arayan bireyler için atakların şiddetini de dikkate almaları gerektiğini söylemeliyiz çünkü herkesin atak seviyesi aynı boyutta değildir.

Bazıları için isteksizlik eskiden buluşup vakit geçirdiği arkadaşlarıyla artık buluşmak istememesi iken bazıları için ise evden dışarı çıkmamak halinde seyredebilir.

Kişi artık eskiden zevk aldığı şeylerden zevk alamaz hale gelebilir. Eskiden deniz kenarında bisiklet sürmek onu mutlu ediyor veya huzur veriyorsa, artık bisiklete binmek onun için bir şey ifade etmemektedir.

Bunlara ek olarak, yorgunluk ve bitkinlik de isteksizliğe eşlik edebilir. Kişi bipolar depresyonunda kendisini o kadar yorgun, halsiz, bitkin ve isteksiz hissetmektedir ki hiçbir şey yapmak içinden gelmez.

bipolar olduğumu nasıl anlarım

Mani Varsa Bipolar Olduğumu Nasıl Anlarım ?

Bipolar olduğumu nasıl anlarım diye düşünüyorsanız, ilk olarak bakmanız gereken dönem manik duygu, düşünce veya davranışlarınızın olduğu zaman dilimi olabilir. Bipolar depresyonu ile unipolar depresyon arasındaki farkı da ortaya koyan bu durumdur.

Manik evrede kişi depresyonun tam tersine çok mutlu ve enerjiktir. Bu mutluluk tablosu her şeyin pespembe göründüğü ve yaşam olayları ile açıklanamayan türden bir sevinç halinde olabilir.

Kişi mani döneminde aşırı enerjiktir ve yerinde duramaz haldedir. İçi kıpır kıpır haldedir ve bu aşırı enerji birikimini atabilmek ve rahatlayabilmek amacıyla fiziksel aktiviteleri de arttırır. Bu dönemde ister istemez kişinin fiziksel aktivasyonu aşırı derecede artmış halde olur.

İçinde hissettiği enerjiyi açığa çıkarmak zorunda kalır ve bunu yaparken çevresindekiler tarafından olumsuz tepkilerle de karşılaşabilir. Bipolar olduğumu nasıl anlarım diye kendinize soruyorsanız, bu enerji artışını iyi değerlendirmeniz gerekir.

Enerji artışının hiçbir uyarıcı madde veya ilaca bağlı olarak gelişmediğini de gözden kaçırmayı unutmamalısınız. Aşırı enerjik olma haline şöyle bir örnek verebiliriz. Bipolar olduğumu nasıl anlarım sorusunu soran birisi ilk olarak enerjik durumunun kaynağına bakmalıdır.

Bir başka deyişle, enerji artışına neden olan bir ilaç veya uyarıcı madde var mıdır? Eğer yoksa onun çok mutlu, enerjik veya neşeli olmasına sebep olan şey nedir? Ve bu aşırı enerjik olma hali hangi boyuttadır?

Örneğin; saçlarını boyatmak için kuaföre giden bir bipolar hastasının boyanın kuruması için gereken sürede oturamayıp kuaförün mutfağına girerek bulaşıkları yıkaması kendisini o an enerji atmak için zorunda hissettiğini çağrıştırabilir.

Bu davranış kuaförde çalışanlara yardım amacıyla yapılmıyorsa eğer manik dönemin bir belirtisi olarak düşünülebilir. Eğer sportif amaçlarla veya sağlıklı yaşam amacıyla yapılmıyorsa, Beşiktaş ‘tan koşmaya başlayıp Kadıköy ‘e kadar durmaksızın koşarak gelen bir kişinin davranışı mani döneminde yaşanan bir eylem olarak nitelendirilebilir.

Bipolar olduğumu nasıl anlarım diye düşünüyorsanız, mani döneminde ortaya çıkan düşüncelerinizin de içeriğine dikkat etmelisiniz. Bu dönemde kişilerde düşünceler adeta havada uçuşur. Bir şey hakkında fikirleri çok hızlı değişebilir ve fikirlerin çok fazla olması nedeniyle herhangi bir şeye odaklanmakta da güçlük çekebilir.

Mani evresinde sadece düşünceler hız bakımından veya akış yönünden etkilenmez. Bir yandan da düşüncelerin içeriği olumsuz yönde etkilenmektedir ancak düşünceler olumsuz değildir.

Kişinin bu dönemde düşünceleri olumsuz olmaktansa tam tersine aşırı olumlu, öforik ve grandiyöz niteliktedir. Grandiyöz düşünceler kişinin bu dönemde her şeye gücünün yetebileceği veya kendisinin çok üstün yetenekleri olduğunu anlatması şeklinde açıklanabilir.

Bipolar olduğumu nasıl anlarım diye soruyorsanız, mani döneminde aldığınız kararlara bakarak bazı grandiyöz düşüncelere sahip olup olmadığınızı değerlendirebilirsiniz. Bu dönemde yapılan yatırımlar bu sebeple çok tehlikeli bazı maddi sonuçlar doğurabilmektedir.

Hatta bazı vakalarda mahkeme kararıyla bazı ticari hamlelerin yapılabilmesi engellenmektedir. Bipolar olduğumu nasıl anlarım sorusunun bir diğer cevabı da dürtüsel bazı davranışların olmasıdır.

Dürtüsellik, kişinin dürtülerine veya daha basit ifadeyle arzuladığı bazı eylemlerine hakim olamamasıdır. Hepimizin yaşamında arzuladığı şeyler vardır elbette ancak arzularımız her zaman tatmin olmayabilir.

Örneğin; kuyumcunun vitrininde göz alıcı bir mücevheri gören bir kadın bu mücevhere sahip olmayı isteyebilir. Hangimiz güzel bir takıya sahip olmak ve onu üstümüzde taşımak istemeyiz ki?

Ancak bu mücevheri o kuyumcudan alacak kadar maddi imkanımız yoksa isteklerimiz ve arzularımızı nasıl kontrol altına alabiliriz? Dürtüsünü kontrol etmeyip de mücevheri kuyumcudan çalan kişi bu eyleminin sonuçlarını tam olarak değerlendirmemiş sayılacaktır.

İşte dürtüsellik tanımı tam olarak budur. Bipolar olduğumu nasıl anlarım diyorsanız, dürtüsel eylemleriniz olup olmadığını değerlendirin. Mani döneminde sık sık görülen dürtüsel davranışların başında alkol ve madde kullanımı vardır.

Bu dönemde özellikle geçmişte uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı olan bireylerin madde kullanımına tekrar başlama olasılıkları artabilir. Ayrıca alkol kullanan ancak bağımlılık tanısı olmayan bireylerin de alkol kullanımları belirgin oranda artar.

Bu süreç içerisinde aşırı alkol alabilir, alkollü araç kullanabilir ve kaza yapabilirler. Dürtüsellik bu konuda şöyle aktiftir. Alkol alacağımız zaman mekandan dönüşte ne yapacağımızı önceden düşünürüz ve taksi kullanmayı tercih ederiz.

Peki neden taksi bulmayla uğraşmaktansa kendi aracımızla alkollü mekandan evimize dönmüyoruz? Alkol almaya başlamadan önce eğer alkollü araba kullanırsak başta kendimize sonra da başkalarına zarar verebilecek bir kaza yaşayabileceğimizi düşünüyoruz ve rahatımıza gelecek dürtümüze engel olabiliyoruz.

İşte bu ve bunun gibi dürtülerin kontrolü mani döneminde yitirilmektedir. Bunun sonucunda da vücudumuza ve ruhsal yapımıza zarar verebilecek uyuşturucu kullanımı ve alkollüyken gerçekleşen kazalar meydana gelebilmektedir.

Bipolar olduğumu nasıl anlarım diye soruyorsanız, alkol ve madde kullanımına ek olarak kumar oynama davranışınıza da dikkat etmeniz önemle tavsiye edilir. Manik dönemlerde yüksek rakamlarda kumar oyunları oynandığı birçok araştırmayla ortaya koyulmuştur.

Risk almak ve risk almanın verdiği heyecanın bu dönemde bipolar olduğumu nasıl anlarım sorusuna cevap vermek için önemli bir payı vardır. Bu dönemde oynanan kumar ve sonucunda kaybedilen büyük çapta paralar borçlara sebep olur.

Borçlar bu dönemde arttıkça artar ancak kişi yine de kendisine maddi ve manevi zararlar veren davranışı tekrarlamaya devam eder. Çünkü bu dönemde dürtü kontrolü oldukça zorlayıcı bir süreçtir. Dürtü kontrolü ile alakalı bazı olumsuz ve tehlikeli davranışlar kişinin bu dönemde yaşamının bir kaçınılmazı haline gelebilir.

Bipolar olduğumu nasıl anlarım diyorsanız, belli bir dönemde korunmasız cinsel ilişkiye girmek, sık sık kavgalara karışmak, hızlı ve tehlikeli araç kullanmak ve bağımlılık yapıcı maddelerin kullanımı bu noktada kişinin bipolar mani döneminde olduğu yönünde ipuçları verebilir.

Ancak tabi ki yukarda bahsettiğimiz dürtüsel davranışları sergileyen herkesin bipolar bozukluk tanısı alabileceğini söylemek de doğru değildir.

bipolar olduğumu nasıl anlarım

Bipolar Bozukluk Tedavisi Var Mı?

Bipolar olduğumu nasıl anlarım şeklinde kaygılanıyorsanız bu yazı size bazı ipuçları verecektir. Ancak şunu kesin olarak belirtmeliyiz ki bir ruhsal rahatsızlığın tanısı kişinin kendi başına koyabileceği bir şey değildir.

Ancak bireyler kendisinde bir sorun olduğu yönünde şüpheleniyorlarsa internetten bu şekilde bilgilenebilir ve ardından bir ruh sağlığı uzmanı ile görüşme yapabilir.

Bu görüşme esnasında uzman kişinin yaşadıklarını, sorunlarını, semptomlarını dinledikten sonra tanıyı koyacak ve tedavi programını başlatacaktır. Bipolar bozukluk tedavisi olan bir ruhsal rahatsızlıktır. Bu rahatsızlığın tedavisi için mutlaka ilaç ve psikoterapi desteği alınması gerekmektedir.

Bipolar bozukluğu tedavi ederken ilaç tedavisi genellikle ilk seçenek olarak yer alır ancak tek seçenek değildir. Yıllar önce bipolar hastaları için uygulanan tedavi yöntemlerinde tek seçenek tıbbi destek olarak görülmekteydi.

Ancak yıllar içerisinde psikoterapinin bu hastalarda oldukça etkili olduğu tespit edilmiştir. Psikolojik destek ilaç kullanımı olmadan etkisiz kalabilirken yalnızca ilaç kullanımı da psikoterapinin desteği olmadan yetersiz kalabilmektedir.

Bu nedenle en etkili bipolar bozukluk tedavi yöntemi hem ilaç hem psikolojik destek uygulanmasını içerir. İlaçların uygulanmasının hedeflerinden birisi kişinin yaşadığı duygudurumu stabilize etmektir.

Duygudurumun stabil hale gelmesiyle kişinin atakları ya daha az şiddette ya da daha seyrek şekilde oluşabilir. Tıbbi tedavinin uygulanması uzman hekim tarafından gerçekleştirilir. Uzman hekim tıbbi tedavi protokolünü uygularken hastayı ve hasta yakınlarını da süreç hakkında bilgilendirmektedir.

Bu bilgilendirme tedavinin ne kadar süreceği, hangi ilaçların kullanılacağı, ilaçların ne kadar süre boyunca kullanılacağı ve hangi dozda kullanılacağını içermektedir. Ayrıca yine hekim, hasta ve yakınlarının ortak kararıyla hastanın yatışına karar verilebilir.

Psikolojik desteğin ise bu süreçte mutlaka yer alması gerekmektedir. Bipolar olduğumu nasıl anlarım sorusunu cevaplarken hastalığın depresyon ve mani adı verilen iki farklı evreden oluştuğunu söylemiştik. Depresyon evresinde kişinin kendisini mutsuz, çaresiz, karamsar, isteksiz, yorgun ve öfkeli hissettiğini belirtmiştik.

Mani döneminde ise tam tersine aşırı mutlu, enerjik, büyüklenmeci ve sıra dışı hissettiğini eklemiştik. İşte bu duygular, duygulara paralel bazı düşünceler ve bazı olumsuz davranışların üçgeninde kişinin yaşamı süregelir.

Bu üçgenin değerlendirilmesi, yorumlanması ve değiştirilmesi ile ilgili psikoterapi süreci oldukça faydalı sonuçlar ortaya koyabilir. Psikoterapist ilk görüşmede sizi dinler, tanır ve nasıl bir sürecin olacağını sizinle paylaşabilir.

Terapist ve danışanın terapi sürecinden nasıl beklentileri olduğu konuşulur ve kararlaştırılır. Danışanın terapi sürecinde ruhsal değişimi üzerine konuşulabilir. Ardından duygularla, düşüncelerle, davranışlarla ve kök inançlarla çalışılabilir.

Kişinin depresyon ve manik atakları tanıması ve bu ataklarla mücadelesi böylece daha da kolaylaşır. İntihar bipolar bozuklukta önemli bir eylem olarak karşımıza çıkar. Bazen yalnızca intihar düşünceleri varken bazen de düşünceler eyleme dönüşebilir.

İster düşünce sınırları içinde kalsın isterse eyleme dönüşmüş olsun intihar riski önemli bir gündemdir. Ayrıca önceden bir intihar hikayesi mevcut ise o zaman kişinin ruhsal destek alması daha da önemli hale gelir. İşte bu yönden intihar düşünceleri veya dönüşmüş ise eylemi müdahale gerektirir.

Psikolog ile görüşmek ve ruhsal destek almak bipolar bozukluk sorunu yaşayan kişilerin başvurması gerekenler arasında üst sıralardadır. Eğer siz de psikolojik destek almak isterseniz, merkezimize ulaşabilir ve randevu alabilirsiniz.

bipolar olduğumu nasıl anlarım

Mentalium Psikoloji Kimdir?

2019 yılında Klinik Psikolog Onur Aydın tarafından Kadıköy Göztepe sınırları içerisinde kurulan Mentalium Psikoloji bir psikolojik danışmanlık merkezidir. İkinci şubesini ise Şişli Mecidiyeköy bölgesinde faaliyete sokan kurumumuzda uzman psikologlar hizmet vermektedir.

Kurumumuzda çalışan tüm uzmanlarımız gerekli eğitimleri ve süpervizyonlarını tamamlamış klinik psikologlardır. Merkezimizde hem bireysel hem de aile çift terapisi hizmetleri sunulmaktadır.

Bireysel terapi alanında başta bipolar bozukluk olmak üzere depresyon, panik atak, yaygın anksiyete bozukluğu, sosyal fobi, özgül fobi, travma, obsesif kompulsif bozukluk ve kişilik bozuklukları olmak üzere birçok farklı ruhsal sorun vardır.

Bireysel terapi hizmeti almak isteyen bireylere klinik psikoloji alanında uzmanlığını tamamlamış ruh sağlığı profesyonelleri destek sunmaktadır. Merkezimizde yalnızca bireysel terapi hizmeti sunulmamaktadır.

Ayrıca aile ve çift terapisi hizmeti de verilmektedir ve bu konuda uzman olan psikologlar çiftlere kendileri başa çıkamadıkları sorunlarında destek sunmaktadırlar.

Biraz önce de belirttiğimiz gibi bipolar bozukluk hem tıbbi hem de ruhsal desteğin alınmasını gerektiren bir ruhsal rahatsızlıktır. Bu rahatsızlıkla mücadele etmek ve ataklarla başa çıkabilmek için ilaçların kullanımına ek olarak kişinin bireysel ruhsal değişimi de oldukça önemlidir.

Bu yazımızda amacımız bipolar olduğumu nasıl anlarım sorusunu cevaplamak ve psikolojik desteğin bu ruhsal rahatsızlıkla mücadele kapsamında neden önemli olduğunu belirtmekti. Eğer siz de bipolar bozukluk tedavisi almak ve bu sorunla mücadele etmek istiyorsanız bizden randevu alabilirsiniz.

Kadıköy Göztepe Şube

Göztepe Mh. Fahrettin Kerim Gökay Cd.

No: 240 D: 7 Eren Apt.

Kadıköy / İstanbul

Mentalium Psikoloji Kadıköy psikolog alternatifleri arasında öne çıkan bir psikolojik danışmanlık merkezidir. Eğer aradığınız İstanbul psikolog seçenekleri arasında uygun fiyatlı, etik çalışan ve kurumsal bir merkez ise bizi tercih edebilirsiniz.

Mentalium Psikoloji © 2024. Tüm Hakları Saklıdır.