Skip to content Skip to footer

2 Soruda Antisosyal Ne Demektir?

antisosyal

2 Soruda Antisosyal Ne Demektir?

Antisosyal kelime anlamıyla asosyal ile oldukça fazla karışmaktadır. Ancak neredeyse birbirine zıt anlamlar oluşturmaktadırlar.

Antisosyal zarar veren davranışlar veya eylemler ile belirgin sosyopati veya psikopati ile özdeşleştirilir.

Asosyal ise kişinin sosyal ortamlarda yaşadığı zorlukları tanımlayabilir. Bu kelimeyi bugünkü yazımızda antisosyal kişilik bozukluğu belirtileri üzerinden değerlendireceğiz.

Antisosyal kişilik bozukluğu tedavisi var olan ancak uzun süreli ve düzenli ilaç tedavisi ve psikoterapi desteği gerektiren bir ruhsal rahatsızlıktır.

Eğer siz de antisosyal olduğunuzdan şüphe ediyorsanız bizden psikolog yardımı alabilirsiniz.

antisosyal nedir

Antisosyal Nedir?

Antisosyal kişilik bozukluğu, insanların olayları düşünme ve algılama biçimini etkileyen kronik bir ruhsal bozukluk olarak kabul edilir.

Antisosyallere psikopat ya da sosyopat da denir. Bu insanlar kendi davranışları üzerinde yargılayıcı değildir ve doğru ile yanlışı ayırt edemezler.

Sürekli başkalarının haklarını ihlal eder ve başlarını belaya sokarlar. Antisosyaller sıklıkla yalan söyler, zararlı davranışlarda bulunur ve alkol ve maddelere bağımlıdır.

Genellikle dürtüseldirler, ihtiyaçlarının hemen karşılanmasını isterler ve hayal kırıklığına veya beklemeye tahammül edemezler.

Antisosyaller, başkalarına zarar vermek söz konusu olduğunda sadece kendilerini düşünürler, başkaları için endişelenmezler ve suçluluk duymazlar.

Genellikle okul, iş ve aile sorumluluklarını üstlenemezler. Hem kendi bedenlerine hem de başkalarına zarar verebilirler.

Bu, başkalarına zarar veremediğinizde olur. Kalıcı ve tutarlı ilişkiler kuramama bir antisosyal kişilik bozukluğu belirtisi olarak görülür.

İlişkilerini sürdürseler bile bu ancak zorlama, yıldırma ve fiziksel şiddet yoluyla mümkündür.

Toplum içinde sosyal olmayan kişiye antisosyal denir ancak bu yanlış bir kullanımdır.

Asosyal denilen kişilerin veya içlerinde bulundukları bu durumun sosyopati ile alakası yoktur.

Genellikle 15 yaşından sonra ortaya çıkar. Ergenlikten sonra kurallara uymakta güçlük çeken çocuklarda görülme olasılığı daha yüksektir.

Ne olursa olsun güç kazanmaya ve savunmaya ihtiyacı olan bu insanlar toplumda çok başarılı olabilirler ve hatta başarıları çok değerlidir.

Bu durumu teşhis etmek için kullanılan belirteçler genellikle davranışsal olduğundan ve iç faktörleri hesaba katmadığından, antisosyal kişilik bozukluğu olan birçok kişi iş yerinde yüksek pozisyonlardadır.

Yüksek statü, başarı, zeka ve operasyonel becerilere sahip bu kişiler, her türlü kurumda güçlü pozisyonlara erişebilirler.

Hatta beyaz yakalı antisosyaller oldukça tehlikeli iş ortamı oluşturabilirler. Belki birilerini öldürmeyebilirler ancak karşısındaki bireylerin hayatına bir karabasan gibi çökerler.

Başarılarının ve manipülatif yeteneklerinin altında vicdansızlıkları ve başkalarının duygularını takdir etmemeleri gizlidir.

antisosyal kişilik bozukluğu tedavisi

Antisosyal Kişilik Bozukluğu Tedavisi Var Mıdır?

Antisosyal kişilik bozukluğu olan kişilerin tedavisi çok zordur. Psikoterapiye yönelik birkaç yeni yaklaşım, bu kişilik bozukluğunu daha uyumlu ve kontrol edilebilir hale getirebilir.

Ancak, zorlama olmadan gönüllü olarak psikoterapi görmezler. Antisosyal kişilik bozukluğu olan kişiler statü ve ekonomik güç elde edebilirler.

Ancak ciddi ruh sağlığı sorunlarına rağmen ihtiyaçlarını karşılayabildikleri için antisosyal kişiler genellikle tedavi aramazlar.

Antisosyal kişilik bozukluğu olan kişiler üzerinde yapılan araştırmalar, bu kişilerin çocukluk döneminde şiddetli ve kalıcı duygusal ve fiziksel şiddete maruz kaldıklarını ve duygusal olarak ihmal edildiğini ortaya koymuştur.

Bir babanın fiziksel yokluğu, yoğun şiddet, babanın varlığına duygusal bağlanma eksikliği en sık karşılaştığımız travmalar arasındadır.

Bununla birlikte, istismara uğrayan çocuklar, babalarından güç alamayacaklarını ve daha sonra bunu yapma fırsatı doğduğunda, ne pahasına olursa olsun bunu yapmaları gerektiğini düşünüyor gibi görünmektedir.

Antisosyal kişilik bozukluğu ve antisosyallik özellikleri olan kişilerin belirgin özellikleri şunlardır.

Vicdan duyguları oldukça eksiktir. İnsanlara, etraflarındakilere veya mülklerine verdikleri fiziksel ve duygusal zararlardan dolayı suçluluk duymazlar.

Hayatta kalsa bile, antisosyallerin zihinlerinde yakında yok olacağını düşünürler ve vicdan azabı hissetmezler.

Olumsuz ve yıkıcı yaklaşım ve eylemlerden kendilerini sorumlu hissedemezler.

Diğer kişi duygusal olarak tepki verirse, kötü davranırsa veya kendisine antisosyaller gibi davranıldığını hissederse, çok sinirlenir ve harekete geçer.

Bu genellikle diğer kişiyi suçlamak yerine öfke patlamaları ve zarar verme biçimini alır. Sürekli yasayı çiğneme eğilimi vardır.

Suçluluk hissetmedikleri ve eylemlerinden sonuç çıkaramadıkları için aynı hataları, suçları ve şiddet eylemlerini tekrarlamaya devam ederler.

Yaşanan olumsuzluklardan ve ödenen bedelden ders alamamaktadırlar. Yalanlar ve suistimal edici davranışlar antisosyallerin en belirgin özellikleri arasındadır.

Antisosyaller yalan söyleme ve çevrelerindekileri manipüle etme konusunda yeteneklidirler. Yalan söylemekte çok az tereddütleri vardır.

Öfkelerini onları ağır bir şekilde küçük düşürerek gösterirler. Aşağılama fiziksel şiddet içerebilir. Fiziksel saldırganlık çoğunlukla vardır.

Saldırgan bir dil konuşmalı ve güçlü ve şiddetli görünmelidir. Öfkeli vücut dilleri ve yüz ifadeleri vardır.

Antisosyalliğe yönelik tanısı bulunan kişiler genellikle fiziksel şiddet kullanmaktan çekinmezler. Başkalarının öz saygısını veya özgüvenini gerçekten umursamıyorlardır.

Küçük düşürüldükleri, şiddete başvurdukları veya pişmanlık duymadıkları için diğer insanların durumlarını veya nasıl hissettiklerini umursamıyorlardır.

Antisosyal bireyler başkalarına yardım ettiklerinde, bunu vicdanlarından değil, güçlenmiş hissetmek için yaparlar.

İş ve aile ortamlarında sürekli sorumsuz davranışlara sahiptirler. Aileye karşı hiçbir sorumluluğu almazlar.

İşe gitmek istemezler veya iş bulmakta zorlanırlar. Başkalarına zarar verebilecek bir iş ise, buna bağlı kalırlar çünkü bu, öfkelerini başkalarına atabileceği bir ortamdır.

Öfkelerini ifade etme ve başkalarına zarar verme biçimleri fiziksel veya duygusal şiddet (zorbalık) şeklinde olabilir.

Eğer siz de antisosyal eylemlerde bulunuyorsanız bir psikolog ile görüşmenizde fayda vardır.

Kadıköy Göztepe Şube

Göztepe Mh. Fahrettin Kerim Gökay Cd.

No: 240 D: 7 Eren Apt.

Kadıköy / İstanbul

Mentalium Psikoloji Kadıköy psikolog alternatifleri arasında öne çıkan bir psikolojik danışmanlık merkezidir. Eğer aradığınız İstanbul psikolog seçenekleri arasında uygun fiyatlı, etik çalışan ve kurumsal bir merkez ise bizi tercih edebilirsiniz.

Mentalium Psikoloji © 2024. Tüm Hakları Saklıdır.