Skip to content Skip to footer

13 Maddede DEHB Belirtileri

dehb belirtileri

13 Maddede DEHB Belirtileri

Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB), çocuklukta başlayan ve yaşam boyunca yayılabilen kronik bir nöropsikiyatrik bozukluktur. DEHB belirtileri görüldüğünde mutlaka uzman desteği alınmalıdır. Kalıtım, genetik ve biyolojik kökenlerine ilişkin beyin görüntüleme çalışmaları, bu bozukluğun anlaşılmasına önemli ölçüde katkıda bulunmuştur.

İyi tanımlanmış bir psikiyatrik bozukluk olmasına rağmen, hem DEHB tanısına sosyokültürel itirazlar hem de ek psikolojik eştanılar, yeterince anlaşılmamış bir bozukluk olarak kalması anlamına gelmektedir.

Ayrıca hastalığın farklı semptomlarının farklı zamanlarda daha belirgin hale gelmesi ebeveynleri, eğitimcileri ve hatta doktorları bile şaşırtabilir. Yazımızda DEHB belirtileri sergileyen çocuk ve yetişkinlerin neler yaşadığını inceleyeceğiz.

Eğer siz de kendinizde veya bir yakınınızda dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu belirtileri olduğundan şüpheleniyorsanız bizden psikolog desteği alabilirsiniz.

dehb belirtileri

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Nedir?

Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, okul öncesi ve okul çağındaki çocukların eğitim hayatını ve sosyal ilişkilerini olumsuz yönde etkileyen bir bozukluktur.

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB), kalıtsal olan, çocuklukta başlayan ve yaşam boyu yayılabilen, çocuklukta çok sık görülen kronik bir nörobiyolojik bozukluktur. Aile ve sosyal çevre bu hastalığı etkilemez.

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, çocuğun yaşına ve gelişim evresine göre farklı belirtiler gösterir. DEHB belirtileri arasında dikkat, hiperaktivite, dürtüsellik ve arzuyu erteleyememe başlıca sorundur.

Dürtüsellik, kişinin dürtülerine ve isteklerine hakim olamaması ve kontrol edememesi durumudur. DEHB belirtileri olan bireylerin dürtülerine hakim olamamaları en önemli sorunlardan birisidir.

dehb belirtileri

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Hakkında

Dikkatsizlik, dürtüsellik veya hiperaktivite memnuniyetsizliği olan tüm yetişkinlerde dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu belirtileri düşünülmelidir.

Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, kişilerarası ilişkiler, okul ve iş üzerindeki olumsuz etkileri açısından en önemli sosyal ve tıbbi sorunlardan biridir.

İster çocuklukta ister yetişkinlikte DEHB belirtileri sadece hastayı değil, çevresindeki insanları, ailesini ve anne-babasını da etkiler.

Sağlık açısından riskli davranış riski taşıyan ergen ve genç erişkinlerde DEHB, tütün ve uyuşturucu kullanımı, yasal sorunlar, zayıf akran ilişkileri, özgüven kaybı, düşük akademik ve kariyer başarısı ve psikiyatrik eştanıların varlığı mevcuttur.

Yetişkinliğin kurallarının çoğu olan diğer psikiyatrik bozuklukların varlığı ve karmaşıklığı, yani psikiyatrik eştanıların varlığı ve yetişkinliğin karmaşıklığı, yetişkinlikte DEHB tedavisinde çocuklara göre daha kapsamlı tedavilerdir.

İlaç tedavisini komorbiditeleri göz önünde bulundurarak planlamak ve onu problem odaklı bilişsel davranışçı psikoterapi ile desteklemek çok önemlidir.

Çocukluğundan beri DEHB belirtileri olan insanları düşününce her ikisi de yetişkinlikte benzer belirtiler gösterir ve belirtiler ortadan kalksa bile çocuklukta yapılan hasarı yansıtabilir.

Tedavi edilmeyen bu durumun uygun şekilde teşhis edilmesi ve uygun şekilde tedavi edilmesi önemlidir. Önlenebilir kayıpları önlemek için, semptomlar ortaya çıktığında, tüm tedavi seçeneklerini tüketen etkili tedaviye derhal ve dikkatli bir şekilde başlanmalıdır.

Bunun için DEHB belirtileri olan kişilerin öncelikle bir psikiyatriste görünmesi ancak eğer farkındalığı olmayan dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu belirtileri olan kişilerin ise bir psikiyatriste yönlendirilmesi gerekir.

dehb belirtileri

DEHB Belirtileri Nelerdir?

DEHB belirtileri sergileyen bireylerin toplumdaki yaygınlığının çocuklukta %8, ergenlikte %6 ve yetişkinlikte %4 civarında olduğu bildirilmektedir.

Çocukken var olan dikkat eksikliği, hiperaktivite ve dürtüsel davranışlar olarak okula başladıklarında öne çıkar. Sınıfta oturamayan, arkadaşlarıyla oyun oynamakta ciddi sorunları olan ve okumada gecikmesi olan çocuklar görece hızlı bulunup doktora sevk edilebilirler.

Başka bir deyişle, DEHB belirtileri arasında ana semptom hiperaktivite ise, dikkat eksikliğine bağlı semptomların belirgin olduğu duruma göre daha erken tedavi uygulanır. Bununla birlikte, semptomların yaygınlığı değerlendirilirken, çok az insan tedavi arar ve etkili tedaviyi başarır.

Yaşla birlikte görülme sıklığındaki azalma, aslında DEHB belirtileri için bir azalmaya işaret eder. Çoğu durumda, semptomlar tamamen kaybolmaz ancak dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu belirtileri sadece azalabilir.

Eklenen süre özellikleri nedeniyle, özellikle ergenlik döneminde engelliliğin varlığı, gelecekteki tehlikeli sağlık davranışlarını ve kalıcı hasarları sınırlar.

Ancak bilinen hiperaktivite ve dürtüsel davranışların sonuçları dikkate alınmadan zamanla azalma eğiliminde olduğu söylenebilir. Bu düşüş trendine rağmen iş bulamıyorum, verimsizim, iş yerinde yeterli zaman yönetimim yok, birçok işe başlasam bile bir çok işi bitiremiyorum, sürekli karşılaşıyorum başa çıkamama, yapılamayan stres ve öfke nöbetleri ile, sürücü sorunlarının ve evlilik ve sorumluluklarla ilgili ciddi sorunların sıklıkla ortaya çıkması ve devam etmesi oldukça olasıdır.

Yetişkinlerde bu bozukluğu tedavi ederken, çocukluktan farklı olarak yetişkin yaşamının karmaşıklığını ve yaşla birlikte semptomların değişimini göz önünde bulundurmak gerekir.

dehb belirtileri

Görülme Sıklığı Cinsiyete Göre Değişir Mi?

Çocukluk çağında erkek/kız oranı çeşitli çalışmalarda 1’e 2 ve 1’e 6 arasında bildirilmiş, ancak erişkinlerde farklılık göstermediği de görülmüştür. Yaşla birlikte cinsiyet oranlarındaki bu farklılıkların kaybolması için çeşitli açıklamalar vardır.

Bunlardan biri, özellikle yetişkinlik döneminde dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu belirtileri için sorunlara yol açması ve cinsiyet oranının kadınlarda dikkat eksikliği belirtilerinin baskın olduğu düzeye gelmesidir.

Diğer bir olasılık ise çocuğun akrabalarına başvurması ve yetişkinin kendisi için başvurarak şikayette bulunmasıdır. DEHB belirtileri arasında dikkatsizlik bireyi daha çok rahatsız ederken, diğer yıkıcı belirtiler erkek çocuklara göre çevreyi daha çok rahatsız eder ve şikayet eder.

Semptom gösteren erkeklerin aksine, kızlar genellikle olumsuz geribildirimi içselleştirme, özür dileme, uyum sağlamaya çalışma, sorumluluk alma ve kavga etmeme eğilimindedir. Beklentileri karşılamak ve eksikliklerle başa çıkmak için çok çalışarak lise boyunca başarılı bir öğrenci olabilirsiniz.

Ancak hastalığın hafif seyrinde ve buna bağlı sorun alanlarında gerekli müdahalelerin yapılamaması, kadınların yaşamları, özellikle akademik gelişimleri üzerinde ciddi olumsuz etkiler yaratmaktadır. DEHB belirtileri azalmayan bireylerde akademik başarı git gide artış gösterir ve akademik yaşamın gelişimini zorlaştırır.

dehb belirtileri

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Nedenleri Nelerdir?

Genellikle genetik bir faktörden kaynaklanır, ancak bu faktör tek başına DEHB belirtileri ortaya çıkışını açıklayamaz.

Genetik faktörlerin yanında gebelikte annenin alkol tüketimi, yetersiz beslenme ve gıda zehirlenmeleri, kimyasal toksinlere maruz kalma, doğumda zorluk, enfeksiyonlara ve kimyasal toksinlere maruz kalma, demir eksikliği gibi faktörler de DEHB belirtileri gelişimine neden olur.

Hiperaktivite bozukluğuna da genetik nedenler ve beyindeki yapısal farklılıklar neden olur. Veli ve öğretmen tutumları doğrudan dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğuna neden olmaz.

Genetik yatkınlığı, hamilelik (doğum öncesi) sigara ve madde kullanımı, erken bebek komplikasyonları (doğum sırasında) ve önceden var olan tıbbi durumları (doğum sonrası) olan kişilerde dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu riski artmış olabilir.

Ayrıca çocuklarda karşıt olma karşı gelme bozukluğu, davranış bozuklukları, özel öğrenme güçlükleri gibi bozukluklarla birlikte ya da bunların sonucunda ortaya çıkabilir.

dehb belirtileri

Dikkat Eksikliği Nedir?

Dikkat eksikliği, kişinin yaşına veya gelişim süresine uymayan kısa, düşük dikkat ve yoğunluktur. Dikkati odaklaması zor ve dikkati kolayca dağılıyorsa dikkat eksikliği belirtisidir.

Dikkat eksikliği belirtileri olan bireyler uzun süre işlerine dikkat edemezler. Çünkü içinden gelen uyarılara karşı koyamazlar. Televizyon veya bilgisayar oyunları karşısında uzun süre ayakta kalabilirler.

Ancak, zihinsel çaba gerektiren görevlerden kaçınma eğilimindedirler. Dikkat eksikliği, okul hayatı başladıkça daha belirgin ve belirgin hale gelen bir bozukluktur.

dehb belirtileri

Dikkat Eksikliği Belirtileri Nelerdir?

 1. Oturması veya bir yerde sabit durması gerektiğinde uyum sağlayamama ve hareket etme
 1. Elleriyle ayakları gibi uzuvlarını devamlı hareket ettirme
 1. Çok konuşmak
 1. Koşmak ve tırmanmak için fiziki kuralları hiçe saymak
 1. Hareketlerin problem oluşturacak düzeyde sık ve süreklilikte olması
 1. Çevresiyle sorun yaşaması ve sıralı işlerde kendi sırasını bekleyememesi
 1. Aldığı görevler ile planlanan işleri bitirememesi.
 1. Aceleci olması
 1. Sorulan sorudan ziyade verilen cevabın önemliliği
 1. İstek ve dürtülerini erteleyememe sorunu
 1. Dikkatini toparlayamama, detayları atlama ve sıkça hatalar yapma
 1. Eşyalarını kaybetme veya başka yerlerde unutma
 1. Çevresi ile iletişim problemleri yaşama ve ekip çalışmalarında zorluk yaşama
 1. Rutin işlerin unutulması
 1. Dikkatini korumayla ilgili bazı sıkıntılar yaşama
 1. Verilen bazı komutları baştan sona kadar sorunsuz takip edememe
 1. Eşyalarını sık sık kaybetme
 1. Karşıdaki bireyi dinlemiyormuş gibi görünmek
 1. Majör ve minör detaylara dikkat edememe
 1. Dikkatin severek yapılan işlerde bile kolayca dağılıyor olması
 1. Gün içi bazı yapacağı aktiviteleri unutma
 1. Uzun süreli ve yoğun zihinsel efor gerektiren eylemlerde zorlanması ve bunları yapmaktan kaçınması (problem çözmek, ders çalışmak vb.)
 1. Düzenli ve planlı olamamak
 1. Organizasyon yapma konusunda problem yaşama
dehb belirtileri

Hiperaktivite Nedir?

Hiperaktivite bozukluğu, çocuğun aşırı hareketli ve aceleci olması, yaşına ve gelişim dönemine uygun olmaması durumudur. Hareketliliğin hedef odaklı olmaması, onu normal kabul edilen hareketlilikten ayırır.

Çocuk hareketsiz kalamayacak derecede hareketli olabilir. Hiperaktif özelliği daha çok ön plana çıkan çocuklar gerek aileleri gerekse okuldaki öğretmenleri tarafından daha kolay tespit edilir ve bir uzmana yönlendirilebilir.

Ancak dikkat eksikliği ne kadar fazla sorun yaratıyorsa hiperaktivite de o denli sorun yaratabilen bir ruhsal durumdur. Hiperaktif özelliği olan çocuklar bir an evvel bir uzmanla görüşmeye yönlendirilmelidir.

 

dehb belirtileri

Hiperaktivite Belirtileri Nelerdir?

 1. Eller ve ayaklarda kıpır kıpır olma durumu
 2. Aşırı hareketli olma durumu
 3. Yerinde duramama veya uzun süreler boyunca aynı yerde oturmama
 4. Herhangi bir şeyi sessiz ve sakin bir şekilde yapamama
 5. Soru tamamlanıncaya kadar beklemeden hemen cevaplamaya çalışmak
 6. Başkalarını dinleyememek veya rahatsız etmek
 7. Çok uzun ve kaotik bir konu hakkında konuşamamak
 8. Sırada bekleyememek ilgili sorunlar yaşamak
dehb belirtileri

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Belirtileri Yaşa Göre Değişir Mi?

 

Okul Öncesi DEHB Belirtileri

 1. Sürekli hareket etme, zıplama, zıplama,
 2. Çok konuşmak, sürekli soru sormak, cevapları dinlememek,
 3. Oyunu uzun süre oynamamak, aynı şeyi uzun süre yapmamak
 4. Kendisinden talep edilen şeyin yerine getirilememesi
 5. Okul etkinliklerini tamamlayamama
 6. Akranlarla takılmamak veya olursa da arkadaşları zorlamak
 7. Sırada duramamak
 8. Bağırmak.

İlkokul DEHB Belirtileri

 1. Sınıfta hareketsiz ve sessizce oturamama
 2. Derste rahatsız edici davranışlarda bulunulması
 3. Arkadaşlarla ilişkinin iyi olmaması
 4. Sınavda basit hatalar yapmak
 5. Düzensiz ders notlarına sahip olmak
 6. Kendisine verilen görev ve sorumlulukları yerine getirememek
 7. Yarım kalan ve eksik ödevler
 8. Okul başarısının öğrencinin yeteneğinden düşük olması
 9. Ortalığı karıştırma veya bir şeyleri kaybetme.

Ergenlikte DEHB Belirtileri

 1. Okul notlarının problemli olması
 2. Hiperaktivitenin etkinliğinin diğer dönemlere göre azalması
 3. Uzun süre dikkat gerektiren görevleri yerine getirememe
 4. Öğrenme başarısızlığı
 5. Ödev yapamamak
 6. Arkadaşlarla, aileyle ve öğretmenlerle ilişki sorunları
 7. Depresyon ve duygudurum bozuklukları
dehb belirtileri

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Belirtileri Ne Sıklıkta Görülür?

Toplumda DEHB belirtileri prevalansı %58’dir. İlkokul çağındaki çocuklarda görülme sıklığı %35’tir. Ortalama 20-30 çocuktan 1’ini etkileyen bir hastalıktır.

Bu, her sınıftan en az bir çocuğun DEHB belirtileri sergilediği anlamına gelir. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) çocuklukta başlar ve vakaların %60-70’inde yetişkinliğe kadar devam eder.

Tedavi edilmediği halde erişkinlik zamanlarında alkol ve madde bağımlılığı, depresyon, anksiyete, davranış bozuklukları ve eğitim sürecinde sorunlara neden olabilen bir rahatsızlıktır.

Bu nedenle DEHB belirtileri gösteren çocuk ve gençlerin mümkün olduğu kadar kısa sürede bir ruh sağlığı uzmanına yönlendirilmesi gerekmektedir.

dehb belirtileri

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Tedavi Edilir Mi?

Yetişkin evrede hemen hemen bir kaide olan psikiyatrik eş tanı ve yetişkin hayatın karmaşıklığı çocuklardan değişik olarak yetişkin dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu tedavisinde daha kapsamlı tedavi yaklaşımlarını lüzumlu kılmaktadır.

Nörobiyolojik zemini olan dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu için ilaçlı tedavi holistik tedavi yaklaşımının temelini oluşturmaktadır. İlaçların yetişkinde tıbbi ve psikolojik eş tanıları dikkate alınarak planlanması gerekmektedir.

Bundan sonrasında sıra sıkıntı odaklı, yapılandırılmış bilişsel davranışçı psikoterapileri tedaviye eklemeye gelmektedir. Erişkin dönemde DEHB bireyin davranışları, duyguları, ilişkilerini ve kendisini iyi mi değerlendirdiğini kuvvetli halde etkiler.

Erişkin dönemde özsaygı ve utancın birincil belirleyicisi bireyin kendini çocukluk ve erişkinlik döneminde iyi mi değerlendirdiğidir. Erişkin DEHB olayları çocukluk çağından beri süregelen ve müessir başa çıkma becerilerini engellemiş olan temel nöropsikiyatrik bozukluklara sahiptirler.

Dikkatin çelinebilirliği, organize olamama, verilen görevleri sürdürme güçlüğü ve dürtüsellik benzer biçimde özgül emareler DEHB olan bireylerin müessir başa çıkma becerileri geliştirmelerini öğrenme yahut kullanmalarını önleyebilir.

Etkili başa çıkma becerilerinin yokluğu sebebiyle bu bozukluğa haiz kişilerin bir çok yineleyen başarısızlıklar yaşamıştır yahut mağlubiyet olarak adlandırabilecekleri deneyimleri olmuştur. Bu başarısızlık öyküleri bireyin kendi hakkındaki negatif düşünceler geliştirmesine yol açabilir.

Bunun yanı sıra üstlendikleri görevler mevzusunda da işlevsel olmayan düşünceler geliştirebilirler. Sonuç olarak ortaya çıkan bu negatif fikir ve inançlar mevcud kaçınma davranışları yahut çelinebilirliği arttırabilir.

Bu fikir ve inançların kararı olarak kişiler vazife yahut sorunla yüz yüze kaldığında dikkatleri daha oldukça kayabilir ve ilişkili davranışsal emareler daha da kötüleşebilir.

Tedavide bu bozukluğa haiz olanlar çoğunlukla bildirdikleri benzer biçimde organizasyon ve planlama güçlükleri, dikkat dağınıklığı, kaytarma-kaçınma davranışları, yazışma güçlükleri ve anksiyete-depresyon-hiddet emarelerine odaklı, yapılandırılmış bilişsel davranışçı psikoterapilerden mühim yararlar sağlayabilir.

dehb belirtileri

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğuna Karşı Nasıl Önlem Almalı?

 

Duyguların Boşalmasına İzin Verin

Çalışmalar hiperaktivite vakalarının sadece %5’inin nörolojik bozukluklarla ilişkili olduğunu göstermektedir. Hiperaktivite sorunlarının, acı veren duyguları serbest bırakamamaktan kaynaklandığı düşünülmektedir. 

Bizim toplumumuzda; doğumda ağlamayan bebeklerin mutlu ve çabuk susabilen, onların anne babalarının ise başarılı anne babalar olduğu gibi bir yanılgı vardır. Ancak ağlamak ve gülmek, bir bebek için kelimelerle ifade edilemeyen duyguları dışa vurmanın bir yoludur. Bebekler kendilerini mutlu ve güvende hissettiklerinde gülerler; herhangi bir olumsuz duygudan dolayı da ağlarlar. 

Ancak anne babaların bebeklerinin ağladığını görmeleri duygusal açıdan zor olduğu için hemen kucağına alıp ovalar, sallar veya bebeklerine emzik verirler. Sonuç olarak, çocuklar olumsuz acı bir duygu yaşamak üzereyken bilinçsizce hareket etmeye veya emmeye (parmak, meme vb.) koşullanır ve ebeveynler ne yapacağını bilemez durumda kalırlar.

Ağlamasına İzin Verin

Duygularını ifade edemeyen bebekler, titreme, emzik gibi uyaranları farkında olmadan yaşarlar. Bununla nasıl başa çıkacağını bilmiyor çünkü daha önce hiç acı gibi olumsuz bir duygu bırakmadı. Bu çocuklarda hiperaktivite (veya parmak emme, tırnak yeme) duygularını kontrol etmenin bir yolu haline gelir. 

Bebeğinizi sallamak, hoplatmak, onunla aktif olarak ilgilenilmek ruhsal gelişimi açısından yararlı olsa da bu uyaranları, bebeklerin ağlama ihtiyaçlarını ortadan kaldırmak için yapmamaya özen gösterin. Çünkü yanlış zamanlarda verilen hareket uyaranları, ağlama ihtiyacını bastırmasına neden oluyor.

Duygularını İfade Etmesini Destekleyin

Bir çocuğun hiperaktif olması, ebeveynin başarısız olduğu anlamına gelmez. Ancak ebeveynler, çocuklarını hangi duygulara sahip olurlarsa olsunlar (kahkahalar, ağlamalar, öfkeler vb.) kendilerini ifade etmeye teşvik ettiklerinde, hiperaktivite/dikkat eksikliği/parmak emme/tırnak yeme ihtimallerini azaltırlar. 

Duyguları en saf haliyle ifade etmenin, gerilimi azaltan sağlıklı bir serbest bırakma mekanizması olduğunu unutmayın. Sabırlı olun ve bir uzmandan yardım alın

Sabırla Profesyonel Destek Alın

Çocukların ve ebeveynlerin yıllar içinde öğrendiği bu alışkanlığı bırakmak ve doğal iyileşme mekanizmasını harekete geçirmek kolay değildir. Bir ebeveyn çocuğuna “Artık ağlayabilirsin, seni üzdüm” dediğinde, çocuğun hemen kabul etmesi ve açması zor olabilir. 

Bir çocuğun ağlaması için, ebeveynlerin çocuğu anlama, destekleme ve güven verme konusunda bir güven duygusu geliştirmesi gerekir. Buna katlanmak zorundasın. Bu süreç için profesyonel destek işinizi kolaylaştıracaktır.

dehb belirtileri

Mentalium Psikoloji Kimdir?

Mentalium Psikoloji 2019 yılında Klinik Psikolog Onur Aydın tarafından Kadıköy ilçesi Göztepe semtinde kurulmuş bir psikolojik danışmanlık ve eğitim merkezidir.

Kadıköy şubesinin ardından Beşiktaş , Şişli ve yakın bölgelere ulaşabilmek amacıyla Mecidiyeköy semtinde ikinci şubesi 2021 yılında hizmete girmiştir. Merkezimizde alanında uzman ve tecrübeli klinik psikologlar psikoterapi hizmeti sunmaktadırlar.

Tüm uzmanlarımız lisans eğitimlerini psikoloji alanında gerçekleştirmişlerdir. Psikoloji lisans eğitimini tamamladıktan sonra yüksek lisans eğitimlerini klinik psikoloji alanında gerçekleştiren uzmanlarımız böylece klinik psikolog unvanı almışlardır.

Psikoterapist olabilmek için yalnızca lisans ve yüksek lisans eğitimleri yetmemektedir. Ayrıca psikoterapi ekollerinden en az birinde teorik eğitim ve süpervizyonlarını tamamlayan uzmanlarımız bundan sonra psikoterapi tecrübesi kazanmak amacıyla hem gelişimlerine devam etmiş hem de kendi süreçlerinden geçmişlerdir.

Merkezimizde hem bireysel psikoterapi hem de aile çift terapisi hizmetleri sunulmaktadır. Bireysel psikoterapide başlıca çalışma alanlarımız arasında dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, depresyon, anksiyete, travma, sosyal fobi, panik atak, kişilik bozuklukları, cinsel sorunlar ve ilişki sorunlarına ek olarak obsesif kompulsif bozukluk gibi bazı patolojik sorunlar vardır.

Bireysel psikoterapi konusunda yer alan hizmetlerimizin dışında aile ve çiftlere psikolojik destek de sunulmaktadır. Bireysel psikoterapi alanında yer alan hizmetlerimizden birisi de biraz önce belirttiğimiz gibi dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğudur.

DEHB belirtileri yaşayan kişilerin mümkün olduğu kadar kısa sürede hem ilaç tedavisi hem de psikoterapi desteğine başvurması gerekmektedir.

İlaç tedavisi yazımızda da belirttiğimiz gibi DEHB belirtileri gösteren bireyler için mutlaka başvurulması gereken bir tedavi yöntemidir. Ancak yalnızca ilaç tedavisi çoğu zaman yeterli olmayabilir.

Bu nedenle kişinin psikolojik destek almasını da önermekteyiz. Psikolojik destek alınarak kişi böylece dikkati toplama, motivasyon, ertelemeyi önleme gibi DEHB belirtileri için iyileşme sağlayabilir.

Bu nedenle ilaç tedavisinin yanı sıra psikolojik destek sağlanması ve bu iki yöntemin beraber devam ettirilmesi en başarılı tedavi sonuçlarını gözlemlemeye yol açabilir.

Bu nedenle psikolog ve psikiyatristlerin ortak çalışması bu ruhsal rahatsızlık için çok önemlidir. Eğer siz de DEHB belirtileri sergiliyorsanız, bizden destek alabilirsiniz.

Kadıköy Göztepe Şube

Göztepe Mh. Fahrettin Kerim Gökay Cd.

No: 240 D: 7 Eren Apt.

Kadıköy / İstanbul

Mentalium Psikoloji Kadıköy psikolog alternatifleri arasında öne çıkan bir psikolojik danışmanlık merkezidir. Eğer aradığınız İstanbul psikolog seçenekleri arasında uygun fiyatlı, etik çalışan ve kurumsal bir merkez ise bizi tercih edebilirsiniz.

Mentalium Psikoloji © 2024. Tüm Hakları Saklıdır.