Skip to content Skip to footer

10 Soruda Takıntı Hastalığı Belirtileri Nelerdir?

takıntı hastalığı belirtileri

10 Soruda Takıntı Hastalığı Belirtileri Nelerdir?

Obsesif kompulsif bozukluk (OKB), tekrarlayan obsesif-kompulsif düşüncelerde ve/veya genellikle kronik olan, düzenli seyir gösteren ve kişinin günlük işleyişini önemli ölçüde etkileyen takıntı ve zorlantı gözlenen bir durumdur.

İşte bu yüzden biz de takıntı hastalığı belirtileri gösteren bu ruhsal rahatsızlığa takıntı hastalığı diyebiliyoruz. Birçok insanın bazen farklı konular hakkında endişeleri ve takıntıları olabilir. Ancak günlük hayatımızda ortaya çıkan ve sorunları hayatımızı etkilemeden önce çözebilen bu duygularla sıklıkla uğraşırız.

Obsesif kompulsif düşünceler günlük hayatımızı etkiliyor ve günlük hayatımızı kısıtlıyorsa obsesif kompulsif bozukluk (OKB) adı verilen bir ruhsal rahatsızlığı düşünmemiz gerekir. Eğer siz de takıntı hastalığı belirtileri sergiliyorsanız bizden psikolog desteği alabilirsiniz.

takıntı hastalığı belirtileri

Takıntı Hastalığı Nedir?

Obsesif kompulsif bozukluk olarak da bilinen takıntı hastalığı, kişinin kendi isteğiyle kurtulamadığı tekrarlayan bazı takıntılı düşüncelerin varlığı ve bu düşüncelerle mücadele etmek amacıyla sergilenen zorlantı davranışlarından oluşan bir ruhsal rahatsızlıktır.

Obsesyon olarak da adlandırılan takıntı, kişinin iradesi dışında kalıcı ve zorla akla gelen, kişi tarafından absürt veya absürt kabul edilen, korkuya (kaygı) neden olan ve tekrarlayan düşünce, dürtü veya görüntü olarak tanımlanır.

Takıntı hastalığı belirtileri arasında görülen zorlantı davranışı ise bağlılığa bağlı olarak veya belirli kurallara göre yapmak zorunda hissettiği tekrarlayan ritüeller veya manevi eylemlerdir.

Kaygıyı azaltmayı ve korkulan olay ve durumları önlemeyi amaçlayan bu törensel davranışlar, insanlar tarafından aşırı ve mantıksız olarak algılanır. Takıntılar ve zorlantılı davranışlar günlük hayatımızda büyük strese neden olur.

Kişi bu hastalıklarla uğraşmak için çok ciddi zaman harcar. Takıntı hastalığı belirtileri kişinin normal günlük işlerini, görevlerini veya normal sosyal aktivitelerini önemli ölçüde etkiler.

Takıntı hastalığı belirtileri ile seyir gösteren bu ruhsal rahatsızlık, Dünya Sağlık Örgütü tarafından da yaşamı en çok olumsuz etkileyen 10 hastalıktan biri olarak tanımlanmaktadır.

takıntı hastalığı belirtileri

Takıntı Hastalığı Neden Olur?

Takıntı hastalığı belirtileri sergileyen bireylerde bu rahatsızlığın oluşma nedenleri biyolojik ve psikososyal nedenlere ayrılabilir. Yakın zamana kadar, bu bozukluğun öncelikle psikolojik kökenli olduğu düşünülüyordu, ancak bazı ilaçların yaygınlığı ve etkinliği, biyolojik kökenin varlığını düşündürmeye başlıyor.

Takıntı hastalığı belirtileri olan hastaların beyindeki sinir hücreleri arasındaki iletişimi sağlayan kimyasal habercilerden biri olan “serotonin sistemi”nde işlev bozukluğu olduğu bilinmektedir.

Psikososyal açıdan bakıldığında, sosyal kural ve yapıların hastalığa karşı etkili olduğu varsayılmaktadır. Özellikle çocukluk döneminde yüksek oranda reçeteli, disiplinli, dikkatli, reçeteli, ritüel gelişim sağlayan toplumlarda daha yaygın olduğuna inanılmaktadır.

Son zamanlarda yapılan araştırmalar takıntı hastalığının sadece biyolojik faktörlerin değil, aynı zamanda yaşam deneyimi, stres, travma, inançlar ve tutumlar gibi psikolojik faktörlerin de neden olduğunu göstermiştir.

Birçok ruhsal bozukluk, obsesif-kompulsif belirtilerle bir arada bulunabilir. Takıntı hastalığı belirtileri ile aynı aralıktaki hastalıklara örnek olarak alkolizm, madde kötüye kullanımı, kumar ve yeme bozuklukları dahildir.

takıntı hastalığı belirtileri

Takıntı Hastalığı Belirtileri Nelerdir?

Saldırganlık, takıntının içeriği veya arkasındaki ilişkiler üzerinde önemli bir etkiye sahiptir ve genellikle başkalarını farklı şekillerde öldürme, incitme veya incitme fikri şeklini alır.

Örneğin anne veya baba çocuğunu öldürmeyi veya yaralamayı düşünüyorsa, yeni doğan anne bebeği boğabilir veya pencereden aşağı atabilir.

Bazı hastalar kendilerine zarar vermekten daha çok korkarlar. Takıntı hastalığı belirtileri, bir arabanın önüne atlama veya kendinizi camdan dışarı atma fikri olarak kendini gösterebilir.

Tuvalete gittiğinizde idrar sıçrayabilir. İdrar, dışkı, meni, tokalaşma, kapı kolu, para gibi nesnelere dokunma şeklinde ortaya çıkabilen çok yaygın obsesyonlardır.

Bu tür takıntı hastalığı belirtileri olan kişiler, enfeksiyondan korunmak için insanlarla temastan veya yakın temastan kaçınırlar. Yakın aile ve sosyal çevrelerden uzak durmaya çalışabilirler.

 

Hangi eylemi yaptığınızdan emin olmadığınızda şüpheleriniz olduğunu söylüyorsunuz. Örneğin; takıntı hastalığı belirtileri olan bir kişi, ütünün fişinin çekildiğinden, kapının kilitli olduğundan veya sobanın kapalı olduğundan emin olamaz.

Yukarıda bahsedildiği gibi, genellikle bir tehlike durumuna işaret ederler, bu nedenle kontrol kompulsiyonları takip eder. Cinsellikle ilgili takıntı hastalığı belirtileri en yaygın görülenler arasındadır. Cinsel saplantıların içeriği genellikle utanç vericidir ve birey için kabul edilemezdir.

Cinsel saplantısı olan bir kişi, çocukları veya ebeveynleri ile cinsel ilişkiye dair düşüncelere veya görüntülere sahip olabilir. Bu görüntüler gözlerinizin önüne gelebilir.

Bu tür takıntılar, eşcinsel olma korkusunu içeren düşünceler olarak da ortaya çıkabilir. Şeylerin ve olayların belirli bir düzen ve konumda olmaları veya mükemmel bir simetri ve düzen içinde olmaları ile oluşan takıntılardır.

 

Takıntı hastalığı belirtileri olanların düşünceleri genellikle kendilerini dindar insanların zihninde günahkar düşünceler olarak gösteren takıntılardır. Peygamberi tanımadan, Allah’ın varlığını inkar eder gibi Allah’a saygısızlık etmek takıntı hastalığı belirtileri arasındadır.

Bu tür bağlanmalar, kanser, AIDS ve tetanoz gibi yaşamı tehdit eden hastalıklarla ilişkilendirilebilir. Bu gibi durumlarda kişi her zaman söz konusu hastalığa yakalanmaktan korkar ve çeşitli koruyucu önlemlere başvurur.

 

Bağlanmalara tepki olarak ortaya çıkan veya belirli kurallara göre bazen monoton bir şekilde uygulanan tekrarlayıcı, amaca yönelik davranışlara kompulsiyon denir. En yaygın kompulsiyonlar temizlik ve kontrolla ilgilidir.

Bu eylemler, kaygıyı gidermek, kaygılı olayları nötralize etmek veya önlemek için yapılır. Bununla birlikte, aktivite, kaçınılması gereken veya aşırı olanlarla gerçekçi bir şekilde ilişkili değildir. Kaygıyı azaltmaya yönelik bu davranışlar zihinsel davranış biçimini de alabilir.

Tekrar eden dualar, plaka sayma, ev numarası sayma ve belirli sayıda belirli kelimelerin tekrarı gibi zihinsel işlemler, zihinsel dürtülere örnek olarak gösterilebilir. Kompulsif davranışa direnirken, kişi yoğun bir kaygı yaşar.

 

Takıntı hastalığı belirtileri içerisinde biraz önce de belirttiğimiz gibi obsesyon ve kompulsiyonlar vardır. İşte bu kompulsiyonlar birbirinden özellikleri ve içerikleri itibariyle farklılık kazanabilir.

Takıntı hastalığı belirtileri olarak da irdelenebilecek olan kompulsiyonlar aşağıda özellikleri ve içeriklerine göre ayrı şekilde sınıflandırılmaktadır.

 

Temizlik Kompulsiyonu: Tekrarlanan saatlerce el yıkama, banyo yapma, ev ve eşyaların sürekli temizlenmesi, bulaşık yıkama ve yıkanma olarak kabul edilen dürtülerdir.

 

Kontrol Kompulsiyonu: Bunlar, genellikle güvenliği sağlamakla ilişkilendirilen kısıtlamalardır. Örneğin, hava gazı valfinin kapalı olup olmadığını ve ütünün prizde kalıp kalmadığını tekrar tekrar kontrol edebilmek.

Düzen Kompulsiyonu: Denge ve simetri sağlamak için nesneleri bir araya getirmeye çalışan kompulsiyonlardır. Genellikle ciddi oranda kendisini gösteren bir rahatsızlığı ortadan kaldırmaya yönelik girişimlerdir bir diğer anlamıyla.

 

Yineleme Kompulsiyonu: Belirli bir eylemin belirli bir şekilde ve sayıda tekrarlandığı kompulsiyonlardır. Bu gibi durumlarda ritüelin doğru yapıldığından emin olmak mümkün değildir ve kesinleşene kadar hareket tekrar edilebilir.

 

Sayma Kompulsiyonu: Plaka, ev numarası gibi sayımlar sayma tarzında yapılır.

 

Dokunma Kompulsiyonu: Bir kişinin belirli bir nesneye dokunmak zorunda hissettiği kuvvettir.

 

İstifleme Kompulsiyonu: İhtiyacınız olmadığında birçok şey satın almak ve onları kesinlikle atmamak şeklinde kendisini gösteren takıntı hastalığı belirtileri istifleme kompulsiyonunu gösterir.

takıntı hastalığı belirtileri

Takıntı Hastalığı Belirtileri Olanların Özellikleri

Takıntı hastalığı olan bireyler genellikle aşırı düşünen, kurallar, düzen ve kontrol ile karakterizedir. Bu insanlar, bir şey kontrollerinden çıktığında aşırı endişe duyarlar ve bu nedenle bu tür durumlardan kaçınırlar. Kontrol edemeyecekleri durumlarda sinirlenirler.

İş konusunda çok hassas ve normatif oldukları için çok başarılı olabilirler. Kültürel normlara çok takıntılı olmalarına rağmen, inatçı bir kişilik yapısına sahiptirler. Normatiftirler ve kurallara tam olarak uymayı beklerler.

Aşırı düzenleme iletişim sorunlarına yol açabilir. Kendisinin veya başkalarının hatalarına tahammül edememeleri takıntı hastalığı belirtileri gösteren bireylerin yaşamını özetler. Hata yapmamak için yaptıklarını kontrol etmeye devam ederler.

Genellikle katı, inatçı ve cimri insanlardır. Belirsizliğe tahammül edemezler. Pek çok insan belirsizliği sevmez, ancak obsesif kompulsif kişiliğe sahip olanlar için belirsizlik korkutucudur. 

Kontrol meraklıları özellikle bu insanlar arasında yaygındır. Yaptıklarının mükemmel ve hatasız olduğundan emin olmaya devam etmekten başka seçenekleri yok.

takıntı hastalığı belirtileri

Takıntı Hastalığı Tedavisi Nasıl Olur?

Takıntı hastalığı belirtileri olan kişilerin yaşam kalitesini eski haline getirmek için tedavi şarttır. Artık takıntı hastalığı hastalarının çoğuna ilaç ve davranış terapisinin yardımcı olduğu bilinmektedir.

Serotonin geri alım inhibitörü ilaçlar öncelikle obsesif-kompulsif bozukluğu tedavi etmek için kullanılır. “Uygulama” ve “tepki önleme” dahil olmak üzere davranışsal terapi birlikte kullanılır.

OKB için kullanılan antidepresanlar, depresyon tedavisine göre daha yüksek dozlarda ve daha uzun süre kullanılmalıdır. Tedavinin olumlu etkileri, tedaviye başladıktan sadece birkaç ay sonra görülür.

Çeşitli araştırmalar, ilaç tedavisi ve davranış terapisi kombinasyonunun en iyi sonuçları verdiğini göstermiştir. Psikoterapinin temel amacı, hastaya problemin altında yatan varsayımları göstermek ve onların davranış ve duygularını değiştirmek için problemin üstesinden gelmesine yardımcı olmaktır.

Terapide hastadan obsesyonları engellerken belirli bir program dahilinde ağrısını ve kompulsiyonunu artıran durumları yaşaması istenir. Kompulsif davranışı etkili bir şekilde durdurarak veya önleyerek hasta en çok korktuğu durumla yüzleşebilir.

Takıntı hastalığı belirtileri olan bireylerde rahatlık ve güven inşa edilir. Birçok gerçek olmayan ancak dilden dile dolanan efsaneler nedeniyle, birçok hasta bu ilaçları kullanmaktan kaçınır.

Ayrıca doktorlarının önerdiğinden daha küçük miktarlarda veya daha kısa sürelerde kullanır. Bu durum takıntı hastalığının tedavi edilmesini zorlaştırmaktadır.

takıntı hastalığı belirtileri

Takıntı Hastalığı ve EMDR

Takıntı hastalığı belirtileri sergileyen çoğu insanın geçmiş yaşamlarında travma yaşadığı ortaya çıkmıştır. Özellikle suçluluk, günahkârlık, sorumluluk ve çevre kirliliğine neden olan travma ve taciz, kompulsif bir imaj yaratabilir.

Özellikle yıllarca yüksek dozlara rağmen düzelmeyen takıntı hastalığında travma düşünülmelidir. EMDR terapisi, obsesyon bariz travmaya dayandığında çok etkilidir.

EMDR’ye bağlanmaya neden olan travmatik olaya karşı duyarsızlaştırıldığında, bağlanma daha az şiddetli hale gelir ve zamanla tamamen kaybolur.

EMDR ayrıca bilişsel müdahale ve maruz bırakma içerir. Bu, bilişsel ve davranışsal terapi yöntemlerinden biri ve aynı zamanda dinamik psikoterapi yaklaşımıdır. Bu açıdan avantajlı ve hızlı bir işlemdir.

takıntı hastalığı belirtileri

Yakının Takıntı Hastalığı Belirtileri Gösteriyorsa Ne Yapmalısın?

Takıntı hastalığı belirtileri sergileyen kişiler genellikle, başkaları takıntılı düşünce ve davranışlarını fark ettiğinde nasıl algılanacakları konusunda endişelenirler.

Hastaların çoğu, utanacaklarını, alay edileceklerini veya küçük düşürüleceklerini düşündükleri için duygularını paylaşmaktan veya ifşa etmekten kaçınırlar. Hastalar damgalanma korkusuyla hastalığın başlangıcından çok sonra tedaviye gelebilirler.

Aile ve arkadaşlar, hastanın bazen çevresel rahatsızlığa neden olabilen kompülsif davranışının, hastanın önleyemediği ve direnemediği düşüncesinden kaynaklandığını bilmeli ve tedaviye uyum sağlamasına yardımcı olmalıdır.

takıntı hastalığı belirtileri

Takıntı Hastalığı Testi

Aşağıda verdiğimiz cümleleri dikkatlice okuyun. Eğer aşağıdaki cümleler size uygunsa “DOĞRU”yu uygun değilse “YANLIŞ”ı işaretleyebilirsiniz. Lütfen soruların tamamını cevaplandırın.

1. Bana bir hastalık bulaşır korkusuyla herkesin kullandığı
telefonları kullanmaktan kaçınırım.
2. Sık sık hoşa gitmeyen şeyler düşünür, onları zihnimden
uzaklaştırmakta güçlük çekerim.
3. Dürüstlüğe herkesten çok önem veririm
4. İşleri zamanında bitiremediğim için çoğu kez geç kalırım.
5. Bir hayvana dokununca hastalık bulaşır diye kaygılanırım.
6. Sık sık havagazını, su musluklarını ve kapıları birkaç kez
kontrol ederim.
7. Değişmez kurallarım vardır.
8. Aklıma takılan nahoş düşünceler hemen her gün beni rahatsız
eder.
9. Kaza ile bir başkasına çarptığımda rahatsız olurum.
10. Her gün yaptığım basit günlük işlerden bile emin olamam.
11. Çocukken annem de babam da beni fazla sıkmazlardı.
12. Bazı şeyleri tekrar tekrar yaptığım için işimde geri kaldığım
oluyor.
13. Çok fazla sabun kullanırım.
14. Bana göre bazı sayılar son derece uğursuzdur.
15. Mektupları postalamadan önce onları tekrar tekrar kontrol
ederim.
16. Sabahları giyinmek için uzun zaman harcarım.
17. Temizliğe aşırı düşkünüm.
18. Ayrıntılara gereğinden fazla dikkat ederim.
19. Pis tuvaletlere giremem.
20. Esas sorunum bazı şeyleri tekrar tekrar kontrol etmemdir.
21. Mikrop kapmaktan ve hastalanmaktan korkar ve kaygılanırım.

 1. Bazı şeyleri birden fazla kontrol ederim.
  23. Günlük işlerimi belirli bir programa göre yaparım.
  24. Paraya dokunduktan sonra ellerimi kirli hissederim.
  25. Alıştığım işi yaparken bile kaç kere yaptığımı sayrım.
  26. Sabahları elimi yüzümü yıkamak çok zamanımı alır.
  27. Çok miktarda mikrop öldürücü ilaç kullanırım.
  28. Her gün bazı şeyleri tekrar tekrar kontrol etmek bana zaman
  kaybettirir.
  29. Geceleri giyeceklerimi katlayıp asmak uzun zamanımı alır.
  30. Dikkatle yaptığım bir işin bile tam doğru olup olmadığına
  emin olamam.
  31. Kendimi toparlayamadığım için günler, haftalar, hatta aylarca
  hiçbir şeye el sürmediğim olur.
  32. En büyük mücadelelerimi kendimle yaparım.
  33. Çoğu zaman büyük bir hata ya da kötülük yaptığım duygusuna
  kapılırım.
  34. Sık sık kendime birşeyleri dert edinirim.
  35. Önemsiz ufak şeylerde bile karar verip işe girişmeden önce
  durup düşünürüm.
  36. Reklamlardaki ampuller gibi önemsiz şeyleri sayma
  alışkanlığım vardır.
  37. Bazen önemsiz düşünceler aklıma takılır ve beni günlerce
  rahatsız eder.

 

Takıntı hastalığı belirtileri sergiliyorsanız çözebileceğiniz bu testte her “evet” cevabı 1 puan, hayır cevabı “0” puan alır. Kararsız kaldığınız sorularda ise “evet” cevabını işaretleyebilirsiniz.

Testten yüksek puan almanız takıntı hastalığı hakkında fikir verirken takıntı hastalığı belirtileri olan bireylerin düşük puan aldığı görülebilir. İşte bu nedenle eğer siz de takıntı hastalığı belirtileri sergilediğinizi düşünüyorsanız, bir ruh sağlığı uzmanı ile görüşerek kesin bir fikre sahip olabilirsiniz.

0-12 puan arası: Psikiyatrik muayene sonrasında kişide takıntı hastalığı belirtileri saptanma ihtimali var ancak bu ihtimali düşük,

13-17 puan arası: Psikiyatrik muayene sonrasında kişide obsesif kompulsif bozukluk saptanma ihtimali var,

18 puan ve üstü: Psikiyatrik muayene ile obsesif kompulsif bozukluk saptanması ihtimali oldukça yüksek.

takıntı hastalığı belirtileri

Takıntılarımı Yenmek İçin Ne Yapmalıyım?

 

Korkularınızı Tanımlayın

Takıntı hastalığı belirtileri olan obsesyonlarınızın bir listesini kağıt üzerinde yapmak yardımcı olabilir. Korkularınızla başlayın (bulaşma korkusu, hata yapma korkusu…) ve sonra takıntınızın altında yatan tahminleri yazın (başım belada, hastayım, insanlar benimle dalga geçiyor…). Bu listeye duygu ve düşüncelerinizi de ekleyebilirsiniz (çok garip davranışlar, çok utanıyorum, kötü bir düşünce sistemim var…).

Kaçınma Davranışlarını Belirleyin

Kompulsiyonlar, kaçınma davranışları ve koruyucu davranışlardır. Sizi korkularınızdan korurlar. Başkalarına çok garip gelebilir, ancak takıntı hastalığı belirtileri olanlar için, kendilerini güvende hissettiren tek şey bu eylemlerdir. Yukarıdaki liste, takıntılarla başa çıkmak için kullanılan ritüelleri ve eylemleri detaylandırmaktadır.

Motivasyon Değişikliği

Takıntı hastalığı belirtileri ile savaşmanın anahtarı maruz kalmaktır. Bu düşünce ve durumlardan kaçınmak yerine onlarla yüzleşmek yapabileceğiniz en iyi şeylerden biridir. Takıntılarla yüzleşme fırsatı bulduğunuzda korku ve endişe biraz daha azalır.

Tabii ki, bu deneyim eğlenceli değildir. Takıntı hastalığı belirtileri olan insanların yıllardır kaçındıkları şeylerle yüzleşmek çok tatsızdır. Ancak bununla yüzleşme yeteneği sadece korku getirmez.

Aynı zamanda insanlara dünyanın sonunun zorunlu eylem olmadan olmayacağını da gösterir. Başka bir deyişle, değilse, o kişi, düşündüğü şey olmadıkça ve tahminleri doğru çıkmadıkça, takıntısının yenilebilir olduğunu daha iyi anlayacaktır.

Takıntınızla Olan İlişkinizi Değiştirin

Bastırma eyleminin bu fikirle başa çıkmanın iyi bir yolu olmadığını kendinize kanıtlayın. Örneğin, kötülükleri düşünmemeye ne kadar çok alışırsanız, kutup kötülükleri düşünme olasılığınız o kadar artar.

Ayrıca, takıntınızın gerçeklikle tutarsız olduğunu kendinize kanıtlayın. Sevdiklerinize bir şey olmaması için sürekli dua ediyorsanız, dualarınızın gerçeği değiştirmediğini ve olacakları kabul edin. Bir takıntınız varsa, onu kontrol etmeye değil, gözlemlemeye çalışın.

Hiçbir şey yapmazsanız, o fikrin senin tarafından geçtiğini göreceksiniz. Takıntı hastalığı belirtileri olan insanlar kurban olduğunda acı verir. Takıntılarınızın size saldırmasına ve sizi feda etmesine izin vermeyin, onu geçen bir misafir olarak görün. Onu kontrol etmeye çalıştığınızda ona kızarsanız, saldırganlığı artar.

Bir Kaygı Hiyerarşisi Oluşturun

İlk öğelerin listesine dayanarak, en az sinir bozucu takıntılardan en çok sinir bozucu takıntılara kadar bir liste oluşturun. Her fikre, size ne kadar korku ve endişe yol açtığına bağlı olarak 0’dan 10’a kadar bir sayı verin.

Korkuyu Makul Bir Şekilde Değerlendirin

OKB’si olan kişiler, obsesyonları gidermek için mantığı kullanamazlar, ancak korkuyu sakin ve mantıklı bir şekilde araştırmaya her zaman yardımcı olurlar.

Merak ediyor olabilirsiniz, “Benden başkası bu durumu nasıl rasyonelleştirebilir ve değerlendirebilir?” Örneğin, çoğu insanın sizin gibi düşünebileceğini bilseydiniz nasıl hissederdiniz? Rahat olacak mı?

Aslında, diğerleri gibi benzer düşünceler var, ancak bu insanlar obsesif kompulsif olmamaktadır. O zaman bu fikirlerin rahatsız oldukları ve anlamlı oldukları anlamına gelir.

Korkunuzu Kafanızdaki Canlandırın

Hiyerarşi listenizdeki korkunuzu canlandıralım. Örneğin, eğer kompulsif davranış kapıya kilitlenirse, kapıyı bir kez canlandırın ve kafanıza gidin.

Lütfen bu resmi kafanızda 10 dakika boyunca tekrarlayın ve neler olup bittiğini kontrol edin. Korkusu, muhtemelen bu fikrine alışması için azalacak. Bir süre sonra, bu resim şimdi sıkıcıdır, bu bizim hedefimizdir. Hiyerarşik bir liste gibi, ne olacağını ve ne olacağını görün.

Maruz Kalın

Temizlemenizi yavaşça beklemenize getirin ve ne olduğunu görün. Yine, en az rahatsız edici düşüncelerle başlayın ve her seferinde yaşadığınız kaygıyı 0 ila 10 arasında derecelendirin.

Burada her seferinde bir adım değil, her seferinde bir adım yapmak önemlidir. Her küçük adım, bağlılığın üstesinden gelmeyi başarır.

Uzun Vadeli Bir Strateji İzleyin

OKB’li çoğu insan genellikle tüm takıntı ve takıntılardan %100 muaf değildir. Ancak bu, bağlılığın insanları eskisi kadar etkilediği anlamına gelmez. Burada önemli olan kabul etmektir. Bu fikirlerin olabileceğini biliyorum, ama önemli değiller.

Bazen, özellikle kişinin stresli saatlerinde bazı geri dönüşler olabilir. Bu aksiliğin farkında olmak ve onunla tekrar başa çıkmaya hazır olmak önemlidir. Kişi bu ilkeleri uyguladığı sürece, fikirleri olsa bile eskisi gibi bunlardan rahatsız olmayacak ve bu fikirler onları geçmeyecektir.

Mentalium Psikoloji Kimdir?

Mentalium Psikoloji, 2019 yılında klinik psikolog Onur Aydın tarafından Kadıköy’ün Göztepe ilçesinde kurulmuş bir psikolojik danışma ve eğitim merkezidir. 2021 yılında merkezimizin ikinci şubesi Şişli ilçesindeki Mecidiyeköy semtinde açılmıştır.

Merkezimizde profesyonel psikologlar çalışmakta ve tüm psikologlar psikoterapi yapma yeteneğine sahiptir. Tüm profesyonellerimiz psikoloji alanında temel eğitimlerini tamamlamıştır. Lisans derecesini aldıktan sonra klinik psikoloji alanında yüksek lisans derecesi de almışlardır.

Klinik Psikolog ünvanını alan uzmanlarımız ayrıca en az bir psikoterapi eğitimine devam etmiş ve bunun için teorik eğitim ve süpervizyonu tamamlamıştır. Bu alanda deneyim sahibi bazı profesyonellerimiz bireysel ve aile çift terapileri sunmaktadır.

Bu nedenle merkezimiz hem bireysel psikoterapiyi hem de aile çift terapisini desteklemektedir. Profesyonellerimiz tarafından verilen bireysel psikoterapi alanları arasında depresyon, anksiyete bozuklukları, sosyal anksiyete, travma, obsesif kompulsif bozukluk, DEHB, kişilik bozuklukları ve ilişki sorunları gibi birçok psikolojik sorun yer almaktadır.

Çiftlerin destek almasına yardımcı olmak için bir aile çift terapisi hizmeti de bulunmaktadır. Eğer siz de takıntı hastalığı belirtileri sergiliyor ve psikolog desteği alarak sorunun üstesinden gelmek istiyorsanız bizden destek alabilirsiniz.

Kadıköy Göztepe Şube

Göztepe Mh. Fahrettin Kerim Gökay Cd.

No: 240 D: 7 Eren Apt.

Kadıköy / İstanbul

Mentalium Psikoloji Kadıköy psikolog alternatifleri arasında öne çıkan bir psikolojik danışmanlık merkezidir. Eğer aradığınız İstanbul psikolog seçenekleri arasında uygun fiyatlı, etik çalışan ve kurumsal bir merkez ise bizi tercih edebilirsiniz.

Mentalium Psikoloji © 2024. Tüm Hakları Saklıdır.