Skip to content Skip to footer
dikkat eksikliği ve hiperaktivite tedavisi için psikolog desteği almalısınız

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Tedavisi

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite tedavisi olan bir ruhsal sorundur. Çocuklarda dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu tanısı alındıktan sonra çok fazla zaman geçmeden müdahale edilmesi gerekmektedir. 

Bu müdahale psikolojik destek ve ilaç desteğiyle birlikte gerçekleştirilebilir. DEHB tanısı olan çocukların okul başarılarında düşüş yaşanması halinde çocuğa yönelik psikolojik baskılar onun daha da olumsuz etkilenmesine yol açabilir. 

Bu nedenle dikkat eksikliği ve hiperaktivite tedavisi için mutlaka bir uzmandan destek alınmalıdır. Kadıköy psikolog ekibimizle çocuğunuzun DEHB semptomları üzerine çalışmasını talep ediyorsanız bizden randevu alabilirsiniz.

dikkat eksikliği ve hiperaktivite tedavisi psikolog yardımıyla kontrol altına alınması ile gerçekleşir

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Nedir?

Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB), çocukluk çağında başlayan ve yaşam boyu yayılabilen kronik bir nöropsikiyatrik bozukluktur. Biyolojik kökenlerine ilişkin kalıtım, genetik ve nörogörüntüleme çalışmaları, bu bozukluğu anlamamıza büyük katkıda bulunmuştur. 

İyi tanımlanmış bir psikiyatrik bozukluk olmasına rağmen hem DEHB tanısına sosyokültürel muhalefet hem de ek psikiyatrik komorbiditeler nedeniyle DEHB, tam olarak anlaşılamayan bir bozukluk olmaya devam etmektedir. Ayrıca belirli zamanlarda farklı semptomların ortaya çıkması ebeveynleri, eğitimcileri ve hatta doktorları şaşırtabilir. 

Aslında, yaşla birlikte azalan görülme olasılığı, hastalık semptomlarında bir azalma olduğunu düşündürmektedir. Semptomlar çoğu zaman tamamen ortadan kalkmaz. Özellikle ergenlerde bu dönemin eklenen özellikleri, gelecekte kalıcı hasarlarla riskli sağlık davranışlarının zirve yapmasına neden olur. 

Ancak bilinen hiperaktivite ve sonuçlarına aldırış etmeyen dürtüsel davranışların zamanla azalma eğiliminde olduğu söylenebilir. Bu düşüş eğilimine rağmen iş bulamama, işte verimsizlik ve kötü zaman yönetimi, çok işe başladığı halde çok işi bitirememe, toplantıları bitirememe ve stresle baş edememe gibi sorunlar yaşanabilir. 

Öfke nöbetleriyle başa çıkma, kötü araba kullanma ve evlilik ve sorumluluklarla başa çıkma ile ilgili ciddi sorunlar sıklıkla ortaya çıkar veya devam eder. Çocukluğun tersine, yetişkinlerde dikkat eksikliği ve hiperaktivite tedavisi, yetişkin yaşamının karmaşıklığının ve yaşla birlikte değişen semptomların tanınmasını gerektirir.

dikkat eksikliği ve hiperaktivite tedavisi

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Tedavisi Nasıl Olur?

Yetişkinlikte neredeyse standart olan psikiyatrik hastalık komorbiditeleri ve yetişkin yaşamının karmaşıklığı, DEHB’nin yönetiminde çocuklardan farklı olarak yetişkinlerde daha kapsamlı bir terapötik yaklaşımı gerektirmektedir. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite tedavisi bu terapötik yaklaşım sayesinde oldukça etkilidir. 

Bütüncül bir terapötik yaklaşımın temel taşı, nörobiyolojik DEHB için ilaç tedavisidir. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite tedavisi esnasında ilaç dozlarının ayarlanmasında erişkinlerdeki tıbbi ve psikolojik komorbiditeler dikkate alınmalıdır. Ardından, tedaviyi sorun odaklı, yapılandırılmış bilişsel-davranışçı psikoterapiyi içerecek şekilde genişletme zamanı gelmiştir. 

Yetişkinlikte DEHB, bir kişinin nasıl davrandığı, hissettiği, başkalarıyla ilişki kurduğu ve kendini değerlendirdiği üzerinde derin bir etkiye sahiptir. Yetişkinlikte benlik saygısı ve utancın en önemli belirleyicisi, insanların çocukluk ve ergenlik döneminde kendilerini nasıl gördükleridir. 

Erişkinlerdeki DEHB vakalarının temelinde çocuklukta başlayan ve etkili baş etme becerilerini engelleyen nöropsikiyatrik bozukluklar vardır. Dikkat dağınıklığı, kafa karışıklığı, verilen görevleri takip etmede güçlük ve dürtüsellik gibi belirli belirtiler, DEHB hastalarının etkili başa çıkma becerilerini öğrenmesini ve kullanmasını engeller. 

Etkili başa çıkma becerilerindeki eksiklik nedeniyle, bu bozukluğu olan çoğu insan, tekrarlanan başarısızlıklar ve yenilgiler olarak tanımlanabilecek şeyler yaşar. Bu başarısızlık hikayeleri, insanların kendileri hakkında olumsuz düşünmelerine neden olabilir. Ayrıca üstlendikleri görevlerle ilgili işlevsiz düşüncelere sahip olabilirler. 

Sonuç olarak, bu olumsuz düşünceler ve inançlar, mevcut kaçınma davranışlarını ve işlevsellikten uzaklaşmalarını güçlendirebilir. İnsanlara bir meydan okuma veya problem sunulduğunda, bu düşünce ve inançlar dikkatin daha fazla kaymasına neden olabilir ve ilişkili davranışsal semptomları şiddetlendirebilir. 

Bu bozukluğa sahip hastalar tedavi sırasında sıklıkla semptomları rapor ettikleri için, organize etme ve planlama güçlükleri, dikkat dağınıklığı, tembellik/kaçınma davranışı, iletişim güçlükleri ve kaygı/depresyon/öfke belirtilerine odaklanan yapılandırılmış bir çalışma Bilişsel-davranışçı psikoterapiden büyük fayda sağlayabilirsiniz. Eğer dikkat eksikliği ve hiperaktivite tedavisi için çocuğunuzun ihtiyacı olduğunu düşünüyorsanız bizden destek alabilirsiniz.

Kadıköy Göztepe Şube

Göztepe Mh. Fahrettin Kerim Gökay Cd.

No: 240 D: 7 Eren Apt.

Kadıköy / İstanbul

Mentalium Psikoloji Kadıköy psikolog alternatifleri arasında öne çıkan bir psikolojik danışmanlık merkezidir. Eğer aradığınız İstanbul psikolog seçenekleri arasında uygun fiyatlı, etik çalışan ve kurumsal bir merkez ise bizi tercih edebilirsiniz.

Mentalium Psikoloji © 2024. Tüm Hakları Saklıdır.