Skip to content Skip to footer

Çocuklarda ve Ergenlerde Depresyon Tedavisi

Çocuklarda ve ergenlerde depresyon, çoğu zaman göz ardı edilir. Her çocuğun ve ergenin zaman zaman yorucu olaylar yaşadığı ve bunalımlı bir ruh haline girdiği doğrudur. Ancak bu dönemin hafif atlatılması ve hasar bırakmaması için profesyonel bir yardım almak çok önemlidir.

Çocuklarda depresyon  belirtilerini incelemek ve geçimsizliğin nelere sebep olabileceğini öğrenmek için sayfamızı inceleyebilir ya da hemen bizimle iletişime geçerek ilk randevunuzu alabilirsiniz.

Çocuklarda ve Ergenlerde Depresyon Nedir?

       Depresyon sadece yetişkin bireylerde değil aynı zamanda çocuklar ve ergenler de de görülebilmektedir. Çocuklar ve gençler sürekli olarak gelişmektedirler. Ek olarak çocuklarda ve ergenlerde depresyon oldukça sık karşılaşılan bir problemdir. Çocuk ve ergenlerde görülen depresyonla ilgili olarak yapılan araştırmalara göre, çocukluk dönemlerinde yüzde 10 ergenlik dönemlerin de ise yüzde 30 ila 40 arasında depresyona yakalanma oranları olduğu belirtilmiştir. Ayrıca ailede depresyon var ise özellikle ebeveynlerde depresyon problemi var ise çocukların ve ergenlerin depresyona yakalanma oranının daha yüksek olduğu belirtilmektedir. Çocukların ve ergenlerin karşılarına çıkan stresli yaşam olaylarından ve çevresel stres faktörlerinden doğrudan etkilenebilmektedirler. Çocuklar yaşadıkları stresli olaylara veya durumlara gelişim dönemlerine göre farklı tepkiler gösterebilmektedirler. Özetle depresyon çocukların ve ergenlerin kendilerini yoğun bir şekilde umutsuz, üzgün ve değersiz hissetmeleri durumudur. Çocuklar yaş grupları gereği yaşadıkları sorunları dil yoluyla sözel olarak değil daha çok davranışlarıyla göstermektedirler. Bu durum kendi içlerinde ne hissettiklerini ne yaşadıklarını doğrudan anlayabilmemizi engelleyebilmektedir. Çocuklarda depresyonu anlamanın en iyi yolu gelişim dönemlerine ayırıp o şekilde değerlendirmektir. Bebeklik, oyun çocukluğu, okul çocukluğu ve son olarak ergenlik dönemlerinde yaşanan depresyonlar olarak sıralayabilmekteyiz.

Çocuk ve Ergenlerde Depresyonun Görülme Sebepleri Nelerdir?

Depresyonla ilgili yapılan araştırmalara göre, bireylerde depresyonun görülme nedenlerinin başında çevresel ve genetik faktörlerin etkili olduğu belirtilmektedir.

Depresyona Yakalanma Oranını Arttıran Etmenler Nelerdir?

Ergenlik dönemi içerisinde bulunma veya erken ergenlik dönemi içerisinde bulunma.

Kız cinsiyete sahip olma

Ebeveynlerde depresyon ve bipolar bozukluklarının olması

Ebeveynlerde farklı başka ruhsal bozuklukların olması

Bireylerin yaşadığı kayıplar

Bireylerin yaşadığı travmalar

Bireylerde var olan kronik rahatsızlıklar

Bireylerin mizaçlarının depresyona yatkın olup olmaması durumu. Örnek vermek gerekirse duygusal mizaçlarının olması, genellikle olumsuz duygu ve düşünceler içerisinde olması gibi durumlardan bahsedilmektedir.

Bireylerin akran zorbalığına veya zorbalığa maruz kalmış olmaları durumu

Ailesel desteğinin az olması

Bireylerin ihlal ve istismara mazur kalma durumu

Bireylerin sosyal olarak desteklerinin az olmaları durumu depresyona yakalanma oranlarını arttıran faktörler olarak belirtilmektedir.

Çocuk ve Ergenlerde Görülen Depresyon Belirtileri Nelerdir?

Çocuk ve ergenlerin uyku düzenlerinde bozulma. Doğalından fazla uyma veya az uyuma durumu.

Çocuk ve ergenlerin yeme düzenlerinin bozulması. Doğalından farklı olarak fazla veya oldukça az yeme durumu.

Çocuk ve ergenlerin genellikle kendilerini üzgün, mutsuz hissetmesi. Genellikle çökkün görüntüye sahip olmaları durumu.

Çocuk ve ergenlerin önceden mutlu ve keyif alarak yaptıkları aktiviteleri artık yapmak istememe hali.

Çocuk ve ergenlerin hareketlerinin doğalından farklı olarak azalması hali. Enerjilerinin oldukça azalması durumu.

Çocuk ve ergenlerde kendilerini değersiz hissetme durumu.

Çocuk ve ergenlerde kendilerini suçlu hissetme durumunun artış göstermesi

Çocuk ve ergenlerin sıklıkla karamsar bir ruh hali içerisinde olması durumu.

Çocuk ve ergenlerin öz güvenlerinin azalması durumu.

Çocuk ve ergenlerin sosyal ilişkilerinin bozulması durumu. Akranlarıyla iletişimlerinin bozulması durumu.

Çocuk ve ergenlerin sıklıkla odaklanma ve konsantrasyon sorunu yaşaması durumu. Kendilerini bir türlü odaklayamama durumunun artması.

Çocuk ve ergenlerin sıklıkla yaşadıkları hayatı anlamsız ve değersiz bulma gibi düşüncelerinin varlığı.

Çocuk ve ergenlerin sosyal anlamda yalnızlaşmaları, sosyal olarak kendilerini geri çekme durumlarının artış göstermesi durumu.

Çocuk ve ergenlerin motivasyonlarında önemli ölçüde azalma görülmesi durumu.

Çocuk ve ergenlerin sıklıkla davranış problemleri yaşaması. Örnek vermek gerekirse, sınıf arkadaşlarıyla sıklıkla kavga etme, kardeş rekabetinin artış göstermesi ve bununla birlikle sık sık kardeş kavgaları yaşanması durumu. Evde yetişkinleriyle sık sık çatışma ve kavga içerisinde olma hali.

Çocuk ve ergenlerin son zamanlarda kendilerini başarısız hissetme gibi olumsuz düşüncelerinin artış göstermesi durumu.

Çocuk ve ergenlerin hayatı ve kendilerini değersiz görme düşüncelerinden dolayı kendilerine zarar verme düşüncelerinin artması. Kendilerine zarar verme girişiminde bulunmaları durumu gibi belirtiler çocuk ve ergenlerde olası bir depresyon şüphesini düşündürtmektedir.

Çocukların Okul Öncesi Dönemlerinde Gözlemlenen Depresyon Belirtileri Nelerdir?

Çocuklarda okul öncesi dönemde sıklıkla huzursuzluk, ağlama, severek ve isteyerek oynadıkları oyunları oynamak istememe, oyunlara karşı ilgisiz davranma, kaygılarının artması, anne ve babalarından ayrılmak istememe, ayrılmaya dair kaygılarının artması, öfkeli ve saldırgan tutum ve davranışlar içerisinde olma, akranlarına ve yetişkinlerine karşı öfkeli ve agresif davranma, zaman zaman kendilerine ve eşyalara zarar verme davranışları, yaşlarından uyumsuz olarak bebeksi davranışlar sergilemeleri, bedensel yakınmalarının ve kaygılarının varlığı ve artışı gibi belirtiler çocukların okul öncesi dönemlerinde gözlemlenen depresyon belirtileri arasında yer almaktadır.

Ergenlik Döneminde Gözlemlenen Depresyon Belirtileri Nelerdir?

Ergenlik dönemlerinde sıklıkla huzursuzluk, yeme ve uyku düzenlerinde değişim, doğalından fazla veya yok denecek kadar az yeme, doğalından farklı olarak fazla veya yok denecek kadar az uyuma, davranış sorunlarının görülmesi, akranlarıyla ve yetişkinleriyle sık sık tartışma ve kavga etme, yaşadıkları sorunlarla baş edememe, baş edebilme becerilerinin zayıf olması, kendileriyle ilgili olumsuz tutum ve davranışlarda bulunmaları, kendilerini değersiz ve yetersiz görme gibi olumsuz düşüncelerin varlığı, özgüvenlerin de azalma, olumsuz beden algısı, okuldan ve evden kaçma gibi davranışlar sergilemeleri, kendilerine zarar verme düşünceleri, alkol ve madde kullanımı gibi davranışlar ergenlik dönemlerinde gençlerde gözlemlenen depresyon belirtileri arasında yer almaktadır.

Çocuklarda ve Ergenlerde Görülen Depresyonun Tedavisi Nasıldır?

    Depresyon yaşayan çocuk ve ergenlerin tedavisinde psikoterapi oldukça önemli bir yere sahiptir. Ayrıca depresyonun tedavisi için psikoterapi süreci belirlenecek ilk yöntem olarak belirtilmektedir. Çocukların ve ergenlerin tedavi süreçlerini bir bütün olarak değerlendirmek oldukça önemlidir. Aile, öğretmen, okul ve psikolog iş birliği içerisinde hareket etmelidir. Bu oldukça önemli bir noktadır. Çocukların ve gençlerin yaşadıkları depresyon ve gelişim dönemlerine uygun olarak oyun terapisi, bilişsel davranışçı terapi, aile danışmanlığı tedavileri kullanılmaktadır. Çocukların ve ergenlerin içlerinde bulundukları durumu yaşadıkları duygu ve düşünceleri anlamak onlara en doğru ve sağlıklı şekilde yaklaşmak oldukça önemlidir. Küçük yaş gruplarında oyun terapisi tedavi yöntemi oldukça işe yaramakla birlikte çocuğun dünyasını keşfedebilmek adına eşsiz bir aracıdır. Oyun terapisi yöntemiyle küçük yaş grubu çocuklarının yaşadıkları sorunlar daha etkili bir şekilde gün yüzüne çıkmakla birlikte çocuklara oldukça iyi ve yararlı gelen bir tedavi yöntemidir. Daha büyük yaş grubu çocuklar için bilişsel davranışçı terapinin oldukça etkili olduğu bilinmektedir. Çocuklar böylelikle kendi duygu ve düşüncelerinin farkına varmakta yanlış ve sağlıksız düşüncelerini değiştirebilmektedirler. Yine kurumumuzda çocukları desteklemek farkındalıklarının artmasının sağlanabilmesi adına mindfulness (bilinçli farkındalık) çalışmaları yapılmaktadır.

    Değerlendirme görüşmemizde uzman psikoloğumuz ailelere tedavi yöntemini detaylı bir şekilde aktaracaktır. Aklınıza takılan herhangi bir nokta var ise siz ebeveynleri bilgilendirecektir. Öncelikli olarak uzmanımız siz aileler ile görüşme yapıp daha sonra ise çocuk ve ergen danışanlarla görüşme sağlayacaktır. Ebeveynler çocukla başlatılan süreçle ilgili uzmanımız tarafından bilgilendirecektir. Depresyon göz ardı edilecek veya ertelenecek bir durum değildir eğer çocuklar ve gençler depresyon problemi yaşıyorlar ise profesyonel bir desteğe başvurmak için merkezimizle iletişime geçebilirsiniz.

Şimdi Randevu Alın!

Kadıköy Göztepe Şube

Göztepe Mh. Fahrettin Kerim Gökay Cd.

No: 240 D: 7 Eren Apt.

Kadıköy / İstanbul

Mentalium Psikoloji Kadıköy psikolog alternatifleri arasında öne çıkan bir psikolojik danışmanlık merkezidir. Eğer aradığınız İstanbul psikolog seçenekleri arasında uygun fiyatlı, etik çalışan ve kurumsal bir merkez ise bizi tercih edebilirsiniz.

Mentalium Psikoloji © 2024. Tüm Hakları Saklıdır.