Skip to content Skip to footer

Çocuklarda Özgüven Eksikliği ve Tedavisi

Çocuklarda özgüven eksikliği, hem çocukluk hem de yetişkinlik döneminde pek çok farklı soruna yol açabilir.

Çocuklarda özgüven eksikliği belirtilerini incelemek ve çocuklarda özgüven eksikliğinin nelere sebep olabileceğini öğrenmek için sayfamızı inceleyebilir ya da hemen bizimle iletişime geçerek ilk randevunuzu alabilirsiniz.

Çocuklarda Özgüven Eksikliği

     Çocukların yaşamında özgüven duygusu oldukça büyük bir öneme sahiptir. Çocukların ileri ki yaşamlarında özgüvenli birer yetişkin olmaları hem kendilerine güvenleri hem de başarılı ve mutlu birer birey olmaları adına ilk adımlar arasında gelmektedir. Özgüven duygusu bir bireyin davranışlarını, tutumlarını, duygularını, kendi becerilerini, yeteneklerini, başkalarının gözünde nasıl olduğu, kabul edilip edilmediği eğer kabul-onay görüyor ise ne denli kabul ve onay gördüğü anlamına gelmektedir. Görüldüğü üzere özgüven duygusu birçok farklı durumu içerisinde barındırmaktadır. Bu sebeple özgüven çocukların kendilerini başarılı ve mutlu hissedebilmeleri adına oldukça önemlidir. Bir örnek vermek gerekirse, herhangi bir çocuk düşünelim sahip olduğu yetenekler ile gerçekte olmasını istediği yetenekler uyuşmuyor ise bu durum çocuğun özgüven düzeyinin düşük olmasına sebep olabilir. Düşük özgüven duygusuna sahip bir çocuğun okul başarısı, sosyal ilişkileri (örneğin sınıf arkadaşlarıyla olan ilişkileri) olumsuz yönde etkilenecektir. Çocuk bu sebeple kendisini başarısız veya mutsuz hissedebilir.

Küçük yaş grubu çocuklar özgüven düzeylerini anlamlandırıp tespit edemezler fakat daha büyük yaş grubu çocuklar yavaş yavaş özgüven düzeylerinin farkına varmaya başlarlar. Başkalarının gözünde ne anlam taşıdıklarının ve nerede durduklarını anlamlandırmaya başlarlar. Böylelikle çocuklar sahip oldukları özgüven düzeyini değerlendirirler. Çocuklar özgüvenlerini değerlendirme başladıkları noktada anne-babaları öğretmenleri ve arkadaşları oldukça büyük önem taşır. Çocuklar bu noktada arkadaşlarının, akranlarının, öğretmenlerinin ve ailelerinin onlara karşı tutum ve davranışlarından hareketle yola çıkarak kendi özgüvenlerini değerlendirmeye başlarlar. Çocuklar özgüvenlerini değerlendirmeye başladıkları noktada okul yaşamları oldukça önemli bir yol göstericidir. Okul yaşamı içerisinde birçok farklı etmeni barındırmaktadır. Çocuklar okulda hem eğitim öğretim hem de sosyal yaşamla ilgili pek çok şey öğrenir. Bu noktada okul oldukça önemli bir yere sahiptir. Anne ve babalar bu noktada oldukça özen göstermelidir. Özellikle çocukların evde okul ile ilgili neler anlattığı, okulu nasıl gördükleri oldukça önemlidir. Çocuklar sosyalleşmeye okul yaşamıyla birlikte adım atarlar bu sebeple özgüvenlerinin gelişmesi noktasında okul yaşamı çok kritik bir role sahiptir. Örnek vermek gerekirse, anne ve babaların çocuklara gün içinde okulda ne yaptıkları, neler öğrendikleriyle ilgili sorularının yanında o gün okulda ne hissettiklerini yani duygularını da sormaları ve bunlarla ilgili sohbet etmeleri gerekmektedir. Bu nokta çocukların özgüvenlerinin gelişebilmesi adına oldukça önemlidir. Ebeveynler olarak çocukların duygularına önem vermek, özen göstermek ilerde özgüvenli, kendilerine güvenli birer yetişkin olabilmeleri adına oldukça gereklidir. Aileler olarak unutmamamız gereken en önemli noktalardan biri çocukların duyguları ile ilgili siz ebeveynleriyle konuşmaya ihtiyaçları olduğudur. Bu çocukların kendilerini daha mutlu daha özgüvenli ve daha başarılı görebilmeleri adına gereklidir. Çocukların özgüvenlerinin gelişmesindeki en büyük rol ebeveynleridir. Bu sebeple siz ailelere oldukça önemli roller düşmektedir. Çocuklar siz yetişkinlerden, ebeveynlerden aldıkları geri bildirimler ile kendilerini geliştireceklerdir. Çocukların özgüvenlerinin gelişmesindeki ilk kaynak aile daha sonra öğretmenleri daha sonrada akranları yani arkadaşlarıdır. Bu bilgiler ışığında ailelere büyük roller düştüğü kadar öğretmenlere de kritik roller düşmektedir. Çocukların yaşları büyüdükçe daha olgunlaştıkları noktada akranları ile olan iletişimleri özgüvenleri üzerinde oldukça büyük önem taşır. Arkadaşlarının onlarla ilgili ne düşündüğü ne hissettiği onları nasıl konumlandırdığı özgüven düzeyleri üzerinde oldukça etkili bir yere sahiptir.

Özgüven Duygusu Gelişmiş Olan Çocuklarda Görülen Yaygın Davranışlar Nelerdir?

İlk olarak özgüven duyguları gelişmiş olan çocuklar akademik yaşamlarında (okul gibi) ve sosyal yaşamlarında (arkadaş ilişkileri gibi) kendilerine oldukça güvenirler ve kendilerini yeterli bulurlar. Bu oldukça yaygın görülen bir durumdur.

Yaşamlarında karşılaştıkları zorluklarla başa çıkabilme becerileri oldukça gelişmiştir. Yaşadıkları sorunlar karşısında etkili bir şekilde sorun çözme becerileri vardır. Zor durumları başarabilme noktasında kendilerine oldukça güven duyarlar. Kendilerini başarılı olarak görürler.

Başkalarıyla ilgili olumlu duygulara sahiptirler. Örneğin, arkadaşları, öğretmenleriyle ilgili olumlu duygular beslerler. Sosyal olarak gelişmişlerdir. Arkadaşlarıyla iyi iletişim kurarlar ve bu iletişimleri süreklilik gösterir. Kısacası sosyal anlamda iletişim kurma becerileri oldukça gelişmiştir.

Özgüven Duygusu Yeteri Kadar Gelişmemiş Çocuklarda Yaygın Davranışlar Nelerdir?

Utangaç ve içe dönüktürler. Çok fazla sosyal olarak iletişim kurmazlar.

Kendileriyle ilgili olumsuz değerlendirmelere sahiptirler. Kendilerine çok fazla güvenmezler. Kaygılı yapıdadırlar. Kendileriyle ilgili olarak olumsuz fikirlere sahiptirler.

Sosyal ilişkilerden uzak dururlar. Örneğin, okulda akranlarıyla çok fazla arkadaşlık kurmaz sohbet etmezler. Sosyal iletişim yönleri zayıftır.

Yaşadıkları sorunlar karşısında başa çıkma becerileri düşüktür. Zorlandıkları herhangi bir durum karşısında destek alma ihtiyaçları özgüvenli çocuklara oranla daha fazladır. Özellikle anne-baba veya öğretmenlerinden destek alırlar. Sorun çözebilme noktasında kendilerine güvenmezler.

Çocukların Özgüven Duygularının Gelişebilmesi Adına Anne ve Babalar Neler Yapabilir?

Başarı gösteremedikleri noktada anne ve babaları tarafından cesaretlendirilmeli ve doğru model oluşturulmalıdır.

Kısmen daha başarılı oldukları alanlara vurgu yapılmalı ve kendilerine olan güvenleri desteklenmelidir.

Sosyal becerilerinin geliştirilebilmesi adına sorunları aile tarafından çözüme kavuşturulmamalıdır. Çocuk kendi sorununu kendi çözebilmesi için desteklenmelidir. Sorunu çözebilmesi için alternatifler sunulmalı fakat onların yerine sorun çözülmemelidir. Bu oldukça büyük önem taşımaktadır. Kendi sorunlarını kendi çözebilen çocuklar ileri ki yaşamlarında kendilerine daha güvenli daha mutlu ve daha başarılı birer yetişkin olmaktadırlar.

Ebeveynler çocukların duygu ve düşüncelerini ifade edebilmeleri noktasında yardımcı olmalıdırlar. Sabırla ve özenle onları dinlemek yaşadıkları duygu ve düşüncelerini siz ebeveynlerine aktarması oldukça önemli bir role sahiptir.

Sorumluluk alması oldukça önemlidir. Özgüvenlerinin gelişmesi adına çocukların yaşlarına uygun ufak sorumluluklar vermek gereklidir. Örneğin, kendi yatağını toplaması, odasının düzeninden sorumlu olmak gibi. Sorumluluk aldıkça ve bu sorumlulukları yerine getirdikçe çocuklar kendilerini daha başarılı ve mutlu hissedecektir. Onlara ev içerisinde bir şeyler yapmaları için alan tanımak çok ama çok önemlidir.

Çocukların sosyal ortamlarda kendilerini daha iyi ifade edebilmeleri sosyal becerilerinin geliştirilebilmesi adına farklı sosyal ortamlarda olabilmelerini sağlamaya çalışmak önemlidir.

Çocuklarda Görülen Özgüven Eksikliğinin Tedavisi Nedir?

Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirlenen tedavi protokolleri Bilişsel Davranışçı Tedavi    yöntemi ve Oyun Terapisi yöntemleri ile oluşturulan ve ülkemizde de birçok kamu ve özel sağlık kuruluşlarında uygulanan tedavi programlarımız mevcuttur. Ayrıca merkezimizde çocuklarda yaşanılan özgüven sorunların tedavisi için uzman terapistimiz tarafından mindfulness (bilinçli farkındalık) nefes çalışmaları uygulanılmaktadır. Böylelikle çocuklar nefeslerini doğru ve etkin bir şekilde kullanmayı öğrenirken yaşamlarında karşılaştıkları zorluklara karşılık baş edebilme becerisi kazanabilmektedir. Bilinçli farkındalık çalışmalarıyla birlikte duygu, düşünce ve davranışlarının farkına varabilmektedirler. Tüm bunlara ek olarak çocukların yaş gruplarına göre Oyun Terapisi veya Bilişsel Davranışçı Terapi yöntemleri uygulanılmaktadır. Ek olarak değerlendirme görüşmemizde uzmanımız siz ebeveynlere çocuk için en etkili tedavi yönteminin ne olduğu hakkında detaylı bir bilgilendirme yapacak ve tedavi planını sizlere aktaracaktır. Aklınıza takılan herhangi bir nokta var ise siz ebeveynleri bilgilendirecektir. Öncelikli olarak uzmanımız siz aileler ile görüşme yapıp daha sonra ise çocuk ile görüşme sağlayacaktır. Ebeveynler çocukla başlatılan süreçle ilgili uzmanımız tarafından bilgilendirecektir. Profesyonel bir destek almak için merkezimizle iletişime geçebilirsiniz.

Şimdi Randevu Alın!

Kadıköy Göztepe Şube

Göztepe Mh. Fahrettin Kerim Gökay Cd.

No: 240 D: 7 Eren Apt.

Kadıköy / İstanbul

Mentalium Psikoloji Kadıköy psikolog alternatifleri arasında öne çıkan bir psikolojik danışmanlık merkezidir. Eğer aradığınız İstanbul psikolog seçenekleri arasında uygun fiyatlı, etik çalışan ve kurumsal bir merkez ise bizi tercih edebilirsiniz.

Mentalium Psikoloji © 2024. Tüm Hakları Saklıdır.