Skip to content Skip to footer

Çocuklarda ve Ergenlerde Obsesif Kompulsif Bozukluk Tedavisi

Çocuklarda obsesif kompulsif bozukluk belirtilerini incelemek ve obsesif kompulsif bozukluğun nelere sebep olabileceğini öğrenmek için sayfamızı inceleyebilir ya da hemen bizimle iletişime geçerek ilk randevunuzu alabilirsiniz.

Çocuklarda ve Ergenlerde Görülen Obsesif Kompulsif Bozukluk Nedir?

Obsesif Kompulsif Bozuklukta obsesyonlar yani takıntılar ve onları izleyen kompulsiyonlar yani tekrarlar/zorlantılar görülmektedir. Bireylerde istemsizce akla gelen, tekrarlayan düşünceler, görüntüler sebebiyle yaşanılan aşırı kaygı hali obsesyon olarak tanımlanmaktadır. Bu tarz görüntüler veya düşünceler akla geldiğinde kişiler kendilerini rahatlatabilmek adına birtakım davranışlarda (Örneğin: el yıkamak, sayı saymak gibi.) bulunmaktadırlar. Bu davranışlar ise kompulsiyon olarak tanımlanmaktadır. Çocuklarda yineleyen, tekrar eden tarzda davranışlar görülmektedir. Örneğin sık sık el yıkama, bir şeyleri sıraya koymak gibi. Çocuklar bu davranışları oldukça katı bir şekilde yapmaktadırlar. Çocuklar bu davranışları yaşadıkları kaygıyı azalmak adına yapmaktadırlar. Bu davranışlar sebebiyle çocukların sosyal ilişkileri, günlük rutinleri, akademik başarıları oldukça olumsuz etkilenmektedir. Obsesif kompulsif bozukluk bir anda meydana gelebilmektedir. Çocuk ve ergenler zihinlerine gelen tuhaf ve saçma düşüncelerden dolayı zaman zaman utanma ve suçluluk duygusuna sahip olabilmektedirler. Bu sebepten ötürü çocuk ve ergenler ailelerine durumu anlatmayabilirler. Çocuk ve ergenler yeterli iç görüye sahip olamadıkları ve yaşadıkları durumu anlamlandıramadıkları için ebeveynlerinden belirtilerini gizleyebilmektedirler. Çocuk ve ergenlerin ailelerinden belirtileri saklama durumu nedeniyle bozukluğun geç fark edilmesi söz konusu olabilmektedir. Ayrıca çocuk ve gençlerin belirtileri gizlemesi hastalığın anca hayatlarında belirli bir alanda yaşanan önemli bozulmalar sonucu gün yüzüne çıkmasına sebep olabilmektedir. Obsesif kompulsif bozukluğunun teşhisi genellikle hastalık başladıktan çok sonra belirlenebilmektedir. Bu durum da tedaviyi zaman zaman zor hale getirebilmektedir. Bu sebeple obsesif kompulsif bozukluk ne kadar erken fark edilirse tedavinin seyri açısından o kadar yararlı ve önemlidir.

     Çocuk ve ergenlerde birtakım kalıplaşmış davranışlar gözlemlenebilmektedir. Örnek vermek gerekirse, yoldaki çizgilere basmadan yürümeye çalışmak, belirli sayılar kadar el yıkamak, yolun ya hep sağ veya hep sol tarafından yürümek, nesne ve objeleri zihninden saymak gibi sürekli olarak yaptıkları ritüelleşmiş davranışlar görülebilmektedir. Obsesif kompulsif bozukluğa sahip bireylerde obsesyonlar ve onlara eşlik eden kompulsiyonlar eş zamanlı görülmektedir. Fakat çocuklarda durum yetişkinlerden daha farklıdır. Obsesif kompulsif bozukluğa sahip çocuklarda kompulsiyonlar yanı obsesyonlarını rahatlatmak adına yaptıkları davranışlar daha sık gözlemlenebilmektedir. Kimi zaman çocuklarda yalnızca kompulsiyonlar gözlemlenebilmektedir. Tüm bu bilgilere ek olarak, obsesif kompulsif bozukluğa sahip kişilerde çoğunlukla birbirinden farklı obsesyonlar ve kompulsiyonlar görülebilmektedir. Her bir bireyde birbirlerinden farklı içeriğe sahip obsesyon ve kompulsiyon görülebilmektedir. Bunlar birbirlerinden oldukça çeşitli ve farklıdır.

Çocuk ve Ergenlerde Sık Görülen Obsesyon ve Kompulsiyonlar Nelerdir?

Çocuk ve ergenlerde sık görülen obsesyonlar: Çoğunlukla bir yerlerden kendilerine mikrop bulaşabileceğine dair düşünme, sevdiği kişilere özellikle ailedeki bireylere zarar verebileceğini düşünme korkusu, cinsellikle ilgili takıntılı düşünceler, saldırganlıkla ilgili takıntılı düşünceler, dini içerikli takıntılı düşünceler, kötü şeyler olabileceği düşüncesi, kuşku, şüphe duyma, ölüm düşünceleri, hastalıklarla ilgili düşünceler, düzen, titizlik ve simetri ile ilgili düşüncele, tuvaletlerini olur olmadık bir yerde kaçırabileceklerine dair düşünceler çocuk ve ergenlerde sıklıkla görülen obsesyonlardır.

Çocuk ve ergenlerde sık görülen kompulsiyonlar: Kendi içlerinden veya dışlarından sesli olarak herhangi bir şeyler tekrarlama, el yıkama, temizliğe yönelik davranışlar, bir şeyleri kontrol etmeye çalışma, zihninden sayı sayma, işlem yapma, sıraya dizme, belirli sayılarda bir yerlere dokunma, biriktirme, eşyaları atamama, sıralama gibi davranışlar çocuk ve ergenlerde sıklıkla görülebilen kompulsiyonlardır. Belirtildiği üzere obsesyonların ve kompülsiyonların içerikleri birbirlerinden farklılık göstermektedir.

Çocuk ve Ergenlerde Obsesif Kompulsif Bozukluk Görülme Sıklığı Nedir?

Obsesif Kompulsif Bozukluğa sahip olan çocuklar ve ergenler yaşadıkları bu sorunu sadece kendilerine özgü olarak görmektedir. Bunun esas sebebi ise obsesif düşüncelerin oldukça rahatsız edici ve tuhaf olmasıyla birlikte bu rahatsızlık veren düşüncelerden kurtulabilmek adına yaptıkları kompulsiyonun yanı davranışlarında en az obsesyonlar kadar onlara saçma ve tuhaf gelmesidir. Fakat çocuklar ve gençler zihinlerine istemsizce gelen bu saçma düşüncelere karşılık yaptıkları davranışlardan vazgeçemezler. Çünkü bu yaşanan döngüyü sona erdirmek onların ellerinde değildir. Sanılanın aksine obsesif kompulsif bozukluğun görülme sıklığı ile ilgili yapılan araştırmalardan elde edilen sonuçlara göre obsesif kompulsif bozukluğun görülme oranının oldukça fazla olduğu sonucuna varılmıştır. Obsesif kompulsif bozukluğun çocukluk dönemlerinde yaklaşık olarak yüzde 1 ila 2 oranında görüldüğü ifade edilmektedir. Yapılan araştırmalara göre ise kız ve erkek çocuklarda görülme oranının benzer olduğu belirtilmektedir. Tüm bunlara ek olarak yetişkinlerde meydana gelen obsesif kompulsif bozukluğunun yarısının ise çocukluk veya ergenlik dönemlerinde başladığı belirtilmektedir. Bu bilgiler ışığında çocukluk ve ergenlik dönemlerinde meydana gelen obsesif kompulsif bozukluğun tedavi edilmesinin ne kadar önemli olduğunu bizlere göstermektedir.

Obsesif Kompulsif Bozukluğun Sebepleri Neler Olabilir?

Obsesif kompulsif bozukluğun tam ve kesin nedenleri bilinmemekle birlikte çevresel, genetik ve psikolojik etmenlerin birbirleriyle ilişkisi sonucunda meydana geldiği belirtilmektedir. Bireylerin yaşadıkları travmalar, olumsuz yaşam olayları, yetiştirilme tarzı, kaygı ve stresin risk faktörlerini arttırdığı ifade edilmektedir. Kişilerin içlerinde bulundukları çevre ve kültür obsesyonlarını ve obsesyonlara eşlik eden kompulsiyonlarını belirlemektedir.

Obsesif Kompulsif Bozukluk Nasıl Teşhis Edilebilmektedir?

Obsesif kompulsif bozukluğun teşhisi genel olarak bir ruh sağlığı uzman tarafından klinik görüşme ile belirlenmektedir. Konulan teşhisi desteklemek amacıyla klinik değerlendirme ölçeklerinden ve gerekli psikolojik testlerden yararlanılabilmektedir. Bireylerin yaşadıkları bir takım fiziksel rahatsızlıklarda obsesif kompulsif bozukluğu ile aynı belirtileri gösterebilmektedir. Bu sebeple bireylerin fiziksel herhangi bir rahatsızlığının olmadığından emin olmak gerekmektedir. Bu sebeple bireylerin tıbbi muayene olmaları da zaman zaman gerekebilmektedir. Kişilerin herhangi bir fiziksel rahatsızlığı yok ise tıbbi muayeneye gerek duyulmamaktadır.

Obsesif Kompulsif Bozukluk Nasıl Seyretmektedir?

Obsesif kompulsif bozukluk kronik olarak seyreden bir rahatsızlıktır. Bazı bireylerde stable (sabit) olarak seyretmekte bazı bireylerde ise dalgalı bir şekilde seyretmektedir. Obsesif kompulsif bozukluk her bireyde aynı seyri göstermemektedir. Ayrıca obsesif kompulsif bozukluk depresyon ile birlikte görülebilmektedir. Obsesif kompulsif bozukluk uzun soluklu ve sabredilmesi gereken bir bozukluktur. Bu sebeple tedavi sürecinde sabırlı ve tutarlı olmak oldukça büyük bir öneme sahiptir.

Çocuklarda ve Ergenlerde Görülen Obsesif Kompulsif Bozukluğun Tedavisi Nedir? (Takıntılar- Tekrarlar)

Obsesif kompulsif bozukluğun tedavisinde psikoterapi oldukça büyük önem taşımaktadır. Küçük yaş grubu çocuklarda Oyun Terapisi yöntemi oldukça etkili bir yöntemdir.

Bilişsel Davranışçı Terapi yöntemi obsesif kompulsif bozukluğun tedavisinde kullanılan oldukça etkili bir başka yöntemdir. Çocuğun yaşadığı sıkıntılı durum ve yaşadığı rahatsızlığın aileye, çocuğa ve okula detaylı bir şekilde anlatılması (psikoeğitim) tedavinin önemli ayaklarından biridir. Çocuklar veya ergenler tedavi sayesinde onları rahatsız eden durumlarla karşılaştıklarında rahatsız edici yineleyen düşünceler geldiğinde rahatlamak adına yaptığı fakat işe yaramadığı gibi yaşam kalitesini de bozan bu davranışların (kompülsiyon) önlenmesi ve işlevsel hale getirilmesi amaçlanmaktadır. Uzman psikolog eşliğinde maruz bırakma adı verilen yöntemle çocuk veya gençteki kompulsiyon davranışları önlenmeye çalışılmaktadır. Obsesif kompulsif bozukluk göz ardı edilecek veya ertelenecek bir rahatsızlık değildir. Ciddi ve kronik seyir gösteren bir bozukluktur. Bu sebeple geç kalınmadan profesyonel desteğin alınması oldukça büyük önem taşımaktadır.

Şimdi Randevu Alın!

Kadıköy Göztepe Şube

Göztepe Mh. Fahrettin Kerim Gökay Cd.

No: 240 D: 7 Eren Apt.

Kadıköy / İstanbul

Mentalium Psikoloji Kadıköy psikolog alternatifleri arasında öne çıkan bir psikolojik danışmanlık merkezidir. Eğer aradığınız İstanbul psikolog seçenekleri arasında uygun fiyatlı, etik çalışan ve kurumsal bir merkez ise bizi tercih edebilirsiniz.

Mentalium Psikoloji © 2024. Tüm Hakları Saklıdır.