Skip to content Skip to footer

Çocuklarda Davranış Bozukluğu Tedavisi

Çocukluk döneminde zaman zaman pek çok davranış bozukluğu görülmektedir. Karşı gelme, karşıt olma başkaldırma gibi davranışlar olduğu gibi başkalarının haklarını ve toplumsal kuralları ihlal etme gibi davranışlar da gözlemlenebilmektedir. Davranış bozukluğu tedavisi yetişkinlerde olduğu gibi çocuklarda da mümkündür. 

Çocuklarda davranış bozukluğu tedavisi hakkında bilgi almak ve davranış bozukluğunun nelere sebep olabileceğini öğrenmek için sayfamızı inceleyebilir ya da hemen bizimle iletişime geçerek ilk randevunuzu alabilirsiniz.

Karşıt Gelme Karşıt Olma Bozukluğu Belirtileri Nelerdir?

Karşıt gelme karşıt olma bozukluğu birçok çocukta ve ergende oldukça yaygın rastlanılan bir davranış bozukluğu olarak tanımlanabilir. Bu bozukluğa sahip çocuklar çok çabuk sinirlenmektedirler. Karşıt gelme karşıt olma bozukluğu bulunan çocuk ve ergenler yaşlarından beklenilmeyecek seviyede agresif, çatışmacı, anne ve babaların karşı oldukça karşı gelici gibi davranışlar başta olmak üzere aileler için oldukça zorlayıcı bir davranış bozukluğudur. Ek olarak karşıt gelme karşıt olma bozukluğu bulunan çocuklar sıklıkla anne-baba, öğretmen gibi otorite figürlerine karşı gelmektedir. 

Karşıt gelme karşıt olma bozukluğu bulunan çocuklar aileleri veya öğretmenleri tarafından konulan kurallara karşı gelmektedirler. Karşıt gelme karşıt olma bozukluğu bulunan çocuk arkadaşlarını veya herhangi bir bireyi bilerek ve isteyerek sinirlendirebilir. Kendi hatalarının sorumluluklarını almak yerine başkalarını bu durumdan sorumlu tutmaktadırlar. Sıklıkla agresif tutum ve davranış sergilemektedirler. Yaşadıkları bu durumlardan dolayı sosyal ve akademik olarak olumsuz etkilenmekte akranlarıyla sağlıklı ilişkiler kuramamaktadırlar. 

Ayrıca karşıt gelme karşıt olma bozukluğu bulunan çocuklar ve ergenler sergiledikleri davranışlarda kendilerini haklı görmektedirler. Karşıt gelme karşıt olma bozukluğu belirtileri arasında çocuklar ve ergenlerin sıklıkla öfkelenmesi, sinirlenmesi, kolaylıkla karşı tarafa agresif tutumlar içerisinde bulunma, genellikle sinirli görünme hali, ebeveynlerinin veya öğretmenlerinin belirlediği kurallara uymama ve düşmanca tutumlar içerisinde olma görülebilir. Davranış bozukluğu tedavisi içinde agresif tutumla ilgili destek ön planda yer almaktadır. 

Diğer karşıt gelme karşıt olma bozukluğu belirtileri ise yetişkinlerine veya akranlarına karşı kin tutma, çevresindeki bireylerle (anne, baba, öğretmen, arkadaşları gibi) sık sık çatışma yaşama, kavga etme kendi istekleriyle yani kasti olarak bireyleri kızdırma, öfkelendirme, rahatsız etme, gösterdikleri tutum ve davranışlardan dolayı başkalarını suçlama ve kendilerini her zaman haklı görme olarak sıralanabilir.

Karşıt Gelme Karşıt Olma Bozukluğu Görülme Sıklığı Nedir?

Karşıt gelme karşıt olma bozukluğu gençlerde ve çocuklarda oldukça sık rastlanan bir ruh sağlığı bozukluğudur. Karşıt gelme karşıt olma bozukluğu ile ilgili yapılan araştırmalarda çocukların ve gençlerin yaklaşık olarak yüzde sekiz ve yirmi arasında meydana gelmektedir. 

Ayrıca ebeveynlik tarzlarının da karşıt gelme ve karşıt olma bozukluğunun görülme sıklığında rolü oldukça etkilidir. Kısacası anne ve babaların çocukları nasıl yetiştirdiği noktası karşıt gelme karşıt olma bozukluğu görülme sıklığında önemli bir yere sahiptir. 

Yapılan incelemeler sonucunda erkek çocuklarında özellikle ergenlik dönemlerinde oldukça sık görüldüğü ifade edilmiştir. Ayrıca tüm bunlara ek olarak yapılan farklı araştırmalara göre, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) teşhisi almış olan çocuk ve ergenlerde daha çok meydana geldiği belirtilmektedir. 

Karşıt Gelme Karşıt Olma Bozukluğunun Sebepleri Nelerdir?

Karşıt gelme karşıt olma bozukluğunun sebepleri arasında pek çok farklı bileşenin etkili olduğu belirtilmektedir. Çocukların mizaç özellikleri, yapısal faktörleri karşıt gelme karşıt olma bozukluğunun sebepleri arasında gösterilmektedir. Mizaç olarak kendi davranışlarını ve isteklerini kontrol altına almakta sorun yaşayan, grup içerisinde öne çıkmayı seven, daha hareketli, çatışmayı seven çocuk ve ergenlerin karşıt gelme karşıt olma bozukluğuna yatkın olduğu ifade edilmektedir. 

Tüm bunların yanında ailesel faktörlerinde karşıt gelme karşıt olma bozukluğuna neden olduğu belirtilmektedir. Tartışmacı ve kavgalı bir aile ortamı, anne ve babaların sık sık kavga etmesi, çocuk ve ergenlerle yeteri kadar veya hiç ilgilenmemeleri, aile içinde öfkeli davranışların sık sık yaşanması çocuklarda ve ergenlerde karşıt gelme ve karşıt olma bozukluğunun görülmesinin nedenleri arasında gösterilmektedir. Anne ve babaların çocuk eğitimi noktasında yaptıkları bazı hatalı davranışlarda karşıt gelme karşıt olma bozukluğunun sebepleri arasında gösterilmektedir. 

Anne ve babaların çocuğa karşı sert bir disiplin göstermesi veya tam tersi olarak yok denecek kadar az disiplin göstermesi karşıt olma karşıt gelme bozukluğu görülme oranını yükseltmektedir. Tüm bunlara ek olarak yaşıtlarıyla anlaşamayan, çocuklarda karşıt gelme karşıt olma bozukluğunun görülme oranının yüksek olduğu ifade edilmektedir.

Karşıt Gelme Karşıt Olma Bozukluğu Teşhisi Nasıl Belirlenir?

Karşıt gelme karşıt olma bozukluğu teşhisi konusunda oldukça titiz ve dikkatli olunmaktadır. Karşıt gelme karşıt olma bozukluğunun teşhisi belirlenme noktasında, okul, öğretmen, aile, akran ilişkisi, sosyal çevre gibi pek çok bileşenin incelikli ve kapsamlı olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. 

Karşıt gelme karşıt olma bozukluğu teşhisinde tek bir bileşenden değil pek çok farklı bileşenden elde edilen ve gözlemlenen bilgiler doğrultusunda karar verilmektedir. Karşıt gelme karşıt olma bozukluğu teşhisi noktasında gerekli görülür ise klinik değerlendirme testleri kullanılabilmektedir.

Davranış Bozukluğu Nedir?

Davranış bozukluğu bulunan çocuklarda sıklıkla diğer bireylerin haklarına saldırgan davranma ve bununla birlikte toplumsal değer, yargı ve kurallara uymayı reddetme davranışları görülmektedir. Davranış bozukluğu bulunan çocuklarda sıklıkla agresif davranışlar sergileme, çevresindeki hayvanlara ve öfke, zorbalık, zarar verme gibi davranışlar görülmektedir. 

İnsan ve hayvanlara ek olarak nesnelere karşı da kötü davranma, zarar verme davranışları gözlemlenmektedir. Davranış bozukluğu belirtileri gösteren çocuklarda yalan söyleme, okuldan kaçma gibi davranışlar sık sık görülebilmektedir. Tüm bu bilgilere ek olarak yapılan araştırma bulgularına göre, davranış bozukluklarının daha çok ergenlik döneminde veya geç çocukluk döneminde görüldüğü ifade edilmektedir.

Davranış Bozukluğu Tedavisi

Davranış bozukluğu tedavisi bulunan bir ruhsal sorundur. Davranış bozukluğu tedavisi iki şekilde gerçekleştirilebilir: İlaç kullanımı ve psikoterapi. Çocuklarla sürdürülen psikoterapi sürecinde ailenin yanı sıra okul ve öğretmenlerle de iş birliğinin kurulması oldukça önemlidir. Davranış bozukluğu tedavisi için psikoterapi mutlaka gerçekleşmesi gereken bir süreçtir. 

Çocuğun sahip olduğu davranış bozukluğu ile ilgili olarak çocuğa, aileye ve okula psiko-eğitim vermek tedavinin önemli bir parçasıdır. Çocukla yürütülen psikoterapi sürecinde davranışlarını değiştirme, olumlu davranışını pekiştirme üzerine çalışılmaktadır. Yaşadığı duygu ve düşüncelerini özellikle yaşadığı öfke duygusunun farkına varması sağlanmaktadır. 

Davranış bozukluğu tedavisi için çocuklara sosyal beceri kazandırma, problem çözme becerisi, empati kurabilme çalışmaları yapılmaktadır. Tüm bu bilgiler ışığında davranış bozukluğu tedavisi için gereken sürecin uzun soluklu olduğunu söylemek gerekmektedir. Belirtilen sebep dolayısıyla ailelerin, çocukların ve gençlerin bu süreçte sabırlı olması büyük önem taşımaktadır. Davranış bozukluğu tedavisi için gereken süreçte ebeveyn ayağı okul ayağı ve öğretmen ayağı oldukça büyük önem taşımaktadır.

Davranış Bozukluğu Mentalium Tedavi Programı

Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirlenen tedavi protokolleri Bilişsel Davranışçı Tedavi yöntemi ve Oyun Terapisi yöntemleri ile oluşturulan ve ülkemizde de birçok kamu ve özel sağlık kuruluşlarında uygulanan davranış bozukluğu tedavisi programımız mevcuttur. 

Ayrıca merkezimizde çocuklarda yaşanılan davranış bozukluğu tedavisi için uzman terapistimiz tarafından mindfulness (bilinçli farkındalık) nefes çalışmaları uygulanılmaktadır. 

Davranış bozukluğu tedavisi sayesinde çocuklar nefeslerini doğru ve etkin bir şekilde kullanmayı öğrenirken yaşamlarında karşılaştıkları zorluklara karşılık baş edebilme becerisi kazanabilmektedir. 

Bilinçli farkındalık çalışmalarıyla birlikte duygu, düşünce ve davranışlarının farkına varabilmektedirler. Bu nedenle davranış bozukluğu tedavisi için gerçekleşen aşamalarda bilinçli farkındalık önemli bir yer arz etmektedir.

Davranış bozukluğu yaşayan çocuklarla empati kazandırma, sosyal beceri geliştirme sürdürme, duygu-düşünce farkındalığı, zor durumlar karşısında başa çıkabilme yöntemleri gibi çalışmalar yapılmaktadır.

Davranış bozukluğu tedavisi için merkezimize geldiğinizde gerçekleştirilecek değerlendirme görüşmemizde uzman psikolog siz ebeveynlere tedavi yöntemini detaylı bir şekilde aktaracaktır. Uzman psikolog aklınıza takılan herhangi bir nokta var ise siz ebeveynleri bilgilendirecektir. 

Öncelikli olarak uzman psikolog siz aileler ile görüşme yapıp daha sonra ise çocuk ile görüşme sağlayacaktır. Davranış bozukluğu tedavisi için bu nedenle ailelerin katılımı ve sürecin içinde yer almaları oldukça önemli bir rol oynamaktadır. 

Ebeveynler çocukla başlatılan süreçle ilgili uzman psikolog tarafından bilgilendirecektir. Tedavi sürecine ek olarak uzmanımız çocuk veya gençle ilgili okul ile de iletişim halinde olacaktır. Davranış bozukluğu tedavisi için geç kalmadan merkezimize başvurmanızı önermekteyiz. 

Şimdi Randevu Alın!

Kadıköy Göztepe Şube

Göztepe Mh. Fahrettin Kerim Gökay Cd.

No: 240 D: 7 Eren Apt.

Kadıköy / İstanbul

Mentalium Psikoloji Kadıköy psikolog alternatifleri arasında öne çıkan bir psikolojik danışmanlık merkezidir. Eğer aradığınız İstanbul psikolog seçenekleri arasında uygun fiyatlı, etik çalışan ve kurumsal bir merkez ise bizi tercih edebilirsiniz.

Mentalium Psikoloji © 2024. Tüm Hakları Saklıdır.