Skip to content Skip to footer

Çocuklarda alt ıslatma, hem ebeveynler hem de çocuklar için büyük bir problemdir ve vakaların genelinde profesyonel yardıma ihtiyaç duyulur.

Çocuklarda alt ıslatma problemini incelemek ve alt ıslatmanın gelecekte nelere sebep olabileceğini öğrenmek için sayfamızı inceleyebilir ya da hemen bizimle iletişime geçerek ilk randevunuzu alabilirsiniz. Eğer çocuklarda alt ıslatma tedavisi hakkında bilgi almak isterseniz yazımızı okumaya devam edebilirsiniz.

Çocuklarda Alt Islatma ve Dışkı Kaçırma Problemi Nedir?

Günümüzde pek çok farklı aile için çocuklarda alt ıslatma ve çocuklarda dışkı kaçırma problemlerinin gündelik yaşam kalitelerini oldukça etkileyebildikleri ifade edilmektedir. Ek olarak çocuklarda alt ıslatma (enürezis) ve çocuklarda dışkı kaçırma (enkoprezis) problemleriyle ilgili yapılan akademik çalışmaların sonuçlarına göre çocukların yaşadıkları bu durumların onların ve ailelerinin üzerinde pek çok farklı olumsuz etkiye sahip olabileceği belirtilmektedir. Tüm bu belirtilen sebeplerden ötürü çocuklarda alt ıslatma ve çocuklarda dışkı kaçırma sorunsalının tam olarak ne olduğunu bilmek, neden kaynaklı olarak çocuklarda meydana geldiğini bilmek, çocukların duygularını, düşüncelerini anlayabilmek ve onlara nasıl doğru davranılması gerektiğini tam olarak bilmenin ve o şekilde davranmanın oldukça büyük öneme sahip olabileceği ifade edilmektedir. 

Çocuklarda alt ıslatma (enürezis) ve çocuğun uykuda kaka yapması (enkoprezis) problemleri ile ilgili yapılan akademik çalışmaların sonuçlarına göre, ebeveynlerinin bu süreçte oldukça hassas ve dikkatli davranmalarının önemli bir role sahip olduğu belirtilmektedir. Tüm bu bilgilere ek olarak, çocuklarda görülen alt ıslatma ve çocuklarda dışkı kaçırma sorunsalları ile ilgili yapılan araştırmalara göre anne ve babaların bu süreçte çocuklarına anlayışlı ve yargılayıcı tavırlardan uzak bir biçimde davranmalarının olumlu etkilere sahip olabileceği ifade edilmektedir.  Ayrıca anne ve babaların çocuklarının yaşadığı bu süreçte onları anlamaya çalışmaları, çocuklarda alt ıslatma (enürezis) ve çocuklarda dışkı kaçırma (enkoprezis) problemleri yaşamalarına nelerin sebebiyet verebileceğiyle ilgili olarak karşılıklı anlayışlı bir biçimde konuşabilmelerinin önemli ve yararlı etkilere sahip olduğu ifade edilmektedir. 

Ailelerin özellikle anne ve babaların bu noktalara dikkat edebilmelerinin dışkı kaçırma ve alt ıslatma problemleri üzerinde önemli olabileceği belirtilmektedir. Tüm bu bilgilere ek olarak yapılan çalışmalara göre, çocuklarda alt ıslatma (enürezis) ve dışkı kaçırma (enkoprezis) problemi yaşayan çocuklara karşı ailelerinin bu durumlara neden olabilecek psikolojik nedenlerini anlayışlı bir şekilde konuşabilmelerinin yanı sıra çocuklarda herhangi bir fiziksel rahatsızlığın olup olmadığını araştırmalarının da bu süreçte oldukça etkili bir yere sahip olabildiği ifade edilmektedir. Çocuklarda alt ıslatma (enürezis) ve dışkı kaçırma (enkoprezis) problemlerine çocukta var olan herhangi fiziksel bir rahatsızlığın da neden olabileceği belirtilmektedir. 

Çocuklarda alt ıslatma ve dışkı kaçırma problemlerinin fizyolojik, tıbbi herhangi bir sebepten mi yoksa psikolojik temelli mi olduğunun saptanmasının oldukça önemli bir role sahip olduğu ifade edilmektedir. Tüm bu bilgiler ışığında, ailelerin çocuğun uykuda kaka yapması gibi süreçlerini dikkatli ve hassas bir şekilde değerlendirip herhangi bir fiziksel nedenin etkili olup olamayacağının değerlendirilmesinin etkili bir nokta olduğu belirtilmekle birlikte çocuklarda dışkı kaçırma ve alt ıslatmaya neden olabilecek herhangi bir fiziksel, tıbbi bir neden yok ise psikolojik nedenlerinin araştırılması ve bir ruh sağlığı uzmanına başvurulmasının önemli bir yere sahip olabileceği ifade edilmektedir.

Çocukların Gece Altını Islatması Psikolojik Midir?

Çocuğum altını ıslatıyor sözünü duyduğumuz ebeveynlerin sayısı hiç de az değildir. Çocuklarda alt ıslatma durumu çok sık görülen bir sorundur. Yapılan araştırmalara göre, bazı çocuklar açısından idrar kontrollerini sağlayabilmenin çok da kolay olmadığı ifade edilmektedir. Kendi isteklerinin dışında veya istemli olarak görülen çocuklarda alt ıslatma (enürezis) idrar kaçırma olarak belirtilmektedir. Ek olarak, çocuklar için idrar kontrolü sağlama, gece ve gündüz olarak iki farklı şekilde ele alındığı belirtilmektedir.

Çocuklarda alt ıslatma sorunu için tuvalet eğitiminden bahsedildiği ifade edilmektedir. Çocuklar için tuvalet alışkanlığının farklılık gösterebilmesiyle birlikte çoğunlukla 2 yaş dolaylarında gündüz tuvalet alışkanlığı, idrar kontrolünün sağlanabileceği belirtilmektedir. Ayrıca, çocukların gece tuvalet alışkanlığını, idrar kontrollerini sağlayabilmelerinin ise yaklaşık olarak 3 yaş dolaylarında gerçekleşebileceği ifade edilmektedir. 

Ayrıca tüm bunlara ek olarak, çocukların 5 yaşlarına kadar olan sürede idrar kontrollerini sağlayamamalarının zaman zaman doğal karşılanabileceği belirtilmektedir. Çocuklarda alt ıslatma problemiyle ilgili yapılan çalışmalara göre, alt ıslatma probleminin sadece gündüzleri yaşanabilirken bazı çocuklarda ise farklı olarak yalnızca geceleri uyku halinde görülebileceği ifade edilmektedir. 

Tüm belirtilen bilgilerden farklı olarak yapılan araştırma bulgularına göre çocukların bazılarında ise hem gündüz hem gece olarak idrar kontrollerini sağlayamama, alt ıslatma (enürezis) problemlerinin görülebileceği belirtilmektedir.  Tüm bu bilgiler ışığında, her çocuğun birbirinden ne denli farklı olduğunun belirtilmesiyle birlikte çocuklara bu noktada ne denli özenli ve dikkatli yaklaşılmasının oldukça öneme sahip olabileceği ifade edilmektedir. 

Belirtilen bu noktada görülen çocuklarda alt ıslatma ve dışkı kaçırma problemlerinin nedenlerini tam anlamıyla bilmenin ne denli olabileceği belirtilmekle birlikte çocuğun uykuda kaka yapması probleminin fiziksel, tıbbi kaynaklı mı yoksa psikolojik kaynaklı mı olduğunun tespit edilebilmesinin oldukça önemli bir yere sahip olabileceği ifade edilmektedir. Sorunun tespiti çocuklarda alt ıslatma nedenini ortaya koyacak ve çözüm de birlikte gelecektir.

Çocuklarda Gündüz Altını Islatma Nedenleri Nelerdir?

 

Çocuklarda alt ıslatma sorunu (enürezis) belirtildiği üzere gece ve gündüz olmak üzere iki farklı biçimde ele alındığı ifade edilmektedir. Ayrıca çocuklarda alt ıslatma (enürezis) problemi ile ilgili yapılan akademik çalışmalara göre, ailelerin çocuklarında meydana gelen gündüz alt ıslatma sorununa nelerin neden olabileceğini detaylı bir biçimde araştırılmasının önemli bir yere sahip olabileceği ifade edilmektedir. Çocuklarda gündüz altını ıslatma nedenleri incelendiğinde pek çok faktörden bahsedildiğini belirtmek isteriz.

  • Ailelerin oldukça koruyucu ya da oldukça endişeli tavırlar sergileyebilmesi durumu
  • Ebeveynlerin tuvalet alışkanlığı konusunda uygun olmayan ve sert tutumlar sergileyebilmesi durumu
  • Kardeş rekabeti veya yeni bir kardeşin eve katılabilmesi durumu
  • Çocukların okulda yaşayabilecekleri sıkıntılı durumlar (akran ilişkilerinde yaşanılan sorunların olabilmesi durumu, okul başarısında (akademik) sorunların yaşanabilmesi durumları
  • Aile içerisinde huzursuz durumların yaşanabilmesi
  • Aile içerisinde ölüm veya kayıpların yaşanabilmesi durumları
  • Ebeveynler arasında yaşanılabilecek anlaşmazlık durumları (boşanma süreci)
  • Çocukların gündelik yaşamlarında karşılaşabilecekleri zor durumlar, kaygı veya korkulu yaşam olaylarının olabilmesi durumu
  • Genetik ve fizyolojik sebeplerin var olabilme durumu. Ek olarak, aile içerisinde herhangi bir üyede alt ıslatma (enürezis), gündüz alt ıslatma durumunun olabilmesi gibi sebeplerin çocuklarda görülen gündüz alt ıslatması problemine neden olabileceği ifade edilmektedir.

Çocuğum Altını Islatıyor, Psikolojik Mi Yoksa Bir Sağlık Sorunu Mu?

Çocuğun uykuda kaka yapması ve altını ıslatması problemlerinin ebeveynleri tarafından oldukça önemli ve hassas konular olarak görüldüğü ifade edilmektedir. Çocuğum altını ıslatıyor diyen ebeveynlerin çocuklarının altını ıslatması, büyük tuvaletlerini altına kaçırmaları gibi sorunların psikolojik kaynaklı mı yoksa herhangi bir sağlık sorunundan dolayı mı kaynaklandığını öğrenmeyi oldukça önemseyebildikleri belirtilmektedir. Ebeveynler için çocuğun yaşadığı alt ıslatma, gündüz altını ıslatma veya çocuğun uykuda kaka yapması gibi problemlerinin esas kaynaklarını saptamalarının oldukça büyük öneme sahip olabileceği ifade edilmektedir. 

Çocuklarda alt ıslatma ve dışkı kaçırma problemleriyle ilgili yapılan akademik araştırma sonuçlarına göre, çocuğun gündüz altını ıslatmasının nedenleri, çocuğun uykuda kaka yapması veya dışkı kaçırma sorunlarının pek çok farklı sebepten dolayı meydana gelebileceği belirtilmektedir. Yapılan araştırmalara göre yaşanılan problemlere son zamanlarda nelerin sebebiyet verebileceği, çocukların son zamanlarda yaşadıkları herhangi bir psikolojik stresin veya sağlık sorununun olup olmadığının aileler tarafından tespit edilmesinin oldukça büyük öneme sahip olabileceği ifade edilmektedir.

Çocuklarda Alt Islatma ve Mentalium Tedavi Programı

Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirlenen tedavi protokolleri Bilişsel Davranışçı Tedavi yöntemi ve Oyun Terapisi yöntemleri ile oluşturulan ve ülkemizde de birçok kamu ve özel sağlık kuruluşlarında uygulanan tedavi programlarımız mevcuttur. Ayrıca merkezimizde çocuklarda yaşanılan sorunların tedavisi için uzman terapistimiz tarafından mindfulness (bilinçli farkındalık) nefes çalışmaları uygulanılmaktadır. Böylelikle çocuklar nefeslerini doğru ve etkin bir şekilde kullanmayı öğrenirken yaşamlarında karşılaştıkları zorluklara karşılık baş edebilme becerisi kazanabilmektedir. Bilinçli farkındalık çalışmalarıyla birlikte duygu, düşünce ve davranışlarının farkına varabilmektedirler. 

Tüm bunlara ek olarak çocukların yaş gruplarına göre Oyun Terapisi veya Bilişsel Davranışçı Terapi yöntemleri uygulanılmaktadır. Ek olarak değerlendirme görüşmemizde uzmanımız siz ebeveynlere çocuk için en etkili tedavi yönteminin ne olduğu hakkında detaylı bir bilgilendirme yapacak ve tedavi planını sizlere aktaracaktır. Aklınıza takılan herhangi bir nokta var ise siz ebeveynleri bilgilendirecektir. Öncelikli olarak uzmanımız siz aileler ile görüşme yapıp daha sonra ise çocuk ile görüşme sağlayacaktır. Ebeveynler çocukla başlatılan süreçle ilgili uzmanımız tarafından bilgilendirecektir. Profesyonel bir destek almak için merkezimizle iletişime geçebilirsiniz. Eğer siz de çocuğum altını ıslatıyor diyorsanız bizimle iletişime geçmek için zaman kaybetmeyin.

 

Şimdi Randevu Alın!

Kadıköy Göztepe Şube

Göztepe Mh. Fahrettin Kerim Gökay Cd.

No: 240 D: 7 Eren Apt.

Kadıköy / İstanbul

Mentalium Psikoloji Kadıköy psikolog alternatifleri arasında öne çıkan bir psikolojik danışmanlık merkezidir. Eğer aradığınız İstanbul psikolog seçenekleri arasında uygun fiyatlı, etik çalışan ve kurumsal bir merkez ise bizi tercih edebilirsiniz.

Mentalium Psikoloji © 2024. Tüm Hakları Saklıdır.