Skip to content Skip to footer

Bipolar Bozukluk Tedavisi

Bipolar bozukluk, her ne kadar yaşayan insanlar açısından yakınmalarını düşündüğümüzde oldukça zor bir hastalık olsa da tedavisi mümkün olan bir duygu durum bozukluğu olarak tanımlanabilir. 

Kendinizde bipolar hastalığı belirtileri olup olmadığını incelemek ve bipolar bozukluğun nelere sebep olabileceğini öğrenmek için sayfamızı inceleyebilir ya da hemen bizimle iletişime geçerek ilk randevunuzu alabilirsiniz.

Bipolar Bozukluk Nedir?

Bipolar bozukluk, iki uçlu duygu durum bozukluğu ya da iki uçlu mizaç bozukluğu olarak da isimlendirilebilen bir rahatsızlıktır. Ayrıca bipolar bozukluk manik depresif bozukluk olarak da adlandırılabilir. 

Rahatsızlığın günümüzde bilimsel olarak kullanılan tam adı ise ‘’bipolar bozukluk’’tur.  Bipolar bozukluk yaşayan birey kendini aniden çok neşeli, mutlu veya iyi hissedebilirken, belirli bir zaman sonra kendisini mutsuz, depresif veya içine kapanık hissedebilmektedir. 

Bipolar bozukluk yaşayan bir kimse manik depresif kriterlerine uyabilen semptomlar gösterebilmektedir. Bu bilgi ışığında bipolar bozukluk teşhisi noktasında uzmanların gerekli değerlendirmeleri büyük bir titizlikle ele almaları büyük önem taşıyabilmektedir. 

Bipolar bozukluğun en temel özelliğinin bireylerin ruh durumlarını uç seviyelere getirebilmesine neden olabildiği ifade edilebilmektedir. Bipolar bozukluk bireyde en tepedeyken kişinin kendisini oldukça enerjik olduğu ve kendisini oldukça mutlu hissettiği ifade edilebilmektedir. 

Ancak bipolar bozukluk bireyde depresyon durumuna dönüştüğünde kişi kendisini oldukça mutsuz ve depresif hissettiği ifade edilebilmektedir. Bipolar bozukluk yaşayan bireylerin böyle durumlarda ise kendilerini oldukça içe kapattıkları belirtilmektedir. Bazı bireylerin yaşadıkları duygu durum bozukluklarının farkında olduğu ifade edilebilir. 

Ancak bipolar bozukluğu üst düzeyde olan bireylerin ise rahatsızlıklarının farkına varamadığı ifade edilebilmektedir. Ek olarak bipolar hastalığı genetik faktörle ilişkili olabileceği ifade edilebilirken, bireylerin daha sonradan deneyimledikleri travmatik yaşam olayları ile ilişkili olabileceği de ifade edilebilmektedir.

Bipolar Bozukluk Neden Ortaya Çıkar?

Bipolar bozukluğu ortaya çıkaran tek bir nedeninin olmadığı ifade edilmektedir. Bipolar bozuklukla ilgili yapılan çalışmaların bulgularına göre, bipolar hastalığı için pek çok farklı dinamiğin bir araya gelmesinden kaynaklandığı belirtilmektedir. Bazı araştırmalara göre ise, bipolar bozukluğun genetik faktörlü bir rahatsızlık olduğu ve bipolar bozukluğa sahip bir bireyin ailesinde bipolar olan farklı bir bireylerin olduğu ifade edilebilmektedir. 

Bipolar bozukluğun nedenlerinin araştırıldığı farklı araştırmalara göre ise, bipolar bozukluğa sahip bir kimsenin birinci derece akrabalarında bipolar bozukluğun görülebilme oranının oldukça fazla olabileceği belirtilmektedir. Ayrıca bipolar bozuklukla ilgili yapılan araştırmalara göre diğer bozukluklarda olduğu üzere tek bir genin bipolar bozukluğa sebep olmadığı ifade edilmektedir. Pek çok farklı genin bipolar bozukluğa neden olabileceği belirtilmektedir. 

Bipolar bozukluğun nedenlerinin yalnızca tek bir gen olmadığı belirtilmekle birlikte yapılan pek çok farklı araştırmanın bu sonuca işaret ettiği ifade edilebilmektedir. Yetişkin tek yumurta ikizleriyle ilgili yapılan bir araştırmaya göre, bipolar bozukluğa sahip bir ikizin diğerinde bipolar hastalığı görülebilme oranının yüzde yetmiş olduğu ifade edilmektedir. Araştırma bulgularına göre geriye kalan yüzde otuzluk oranın biyolojik, psikososyal ve duygusal etmenler olabileceği belirtilmektedir. 

Bipolar bozukluğun nedenlerinin araştırıldığı farklı çalışmalara göre ise, bireylerin yaşadıkları travmatik ve stresli deneyimlerin bipolar bozukluğun ortaya çıkmasında önemli rol oynayabildiği ifade edilmektedir. Bipolar hastalığı görülme oranlarıyla ilgili yapılan çalışmalara göre, manik depresif kişilerin toplumlar arası herhangi bir farklılık göstermediği ve bununla birlikte görülme oranının yaklaşık olarak yüzde 2 ila 3 arasında görüldüğü belirtilmektedir. 

Ek olarak kadın ve erkek oranlarının bipolar bozuklukla eşit olduğu ve görülme yaşının yaklaşık olarak 20 ila 25 arasında değişiklik gösterdiği ifade edilmektedir. Ayrıca bipolar bozukluğun çocukluk dönemlerinde de görülebildiği belirtilmektedir. Ek olarak bipolar bozukluğun bireylerde 40 ila 45 yaşlarından sonra düşük bir oran da olsa görülebileceği ifade edilebilmektedir. Tüm bu bilgilere ek olarak, bipolar bozukluğun seyrinde mevsimsel özelliklerin önemli rol oynayabileceği belirtilmektedir. Bipolar bozuklukla ilgili yapılan araştırma sonuçlarına göre, bipolar hastalığı olan bireylerin ilkbahar- yaz aylarında coşkunluk içerisinde olduğunu, sonbahar- kış aylarında ise çökkün bir ruh hali içerisinde oldukları belirtilmektedir.

Bipolar Belirtileri Nelerdir?

Bipolar bozuklukta mani ve hipomani epizodlarının birbirlerinden ayrı biçimlerde kendilerini gösterdiği belirtilmektedir. Bipolar bozuklukta görülen mani epizodunda bireylerin iş hayatlarının ve sosyal yaşamlarının etkilenebildiği belirtilmektedir. Bu bilgiler ışığında bipolar bozuklukta mani veya hipomani ataklarındaki belirtilerin şu şekilde sıralandığı ifade edilmektedir.

 • Kişilerin kendilerini oldukça enerjik hissedebilmesi
 • Kişilerin kendilerini oldukça mutlu ve sevinçli hissedebilmesi
 • Kişilerin oldukça iyimse bir ruh hali içerisinde olabilmeleri
 • Kişilerin az uyku uyuması ve bununla birlikte uyku bozukluklarının görülebilmesi
 • Kişilerin az yemek yemesi ve bununla birlikte yaşanan yeme problemlerinin görülebilmesi
 • Kişilerin hızlı ve heyecanlı bir şekilde konuşabilmeleri
 • Kişilerde dikkat dağınıklığı ve odaklanmada güçlük gibi belirtilerin görülebilmesi
 • Kişilerin kendilerini oldukça fazla güven duyabilmesi
 • Kişilerin zaman zaman halüsinasyon görebilmesi
 • Kişilerin düşünmeden konuşabilmesi
 • Kişilerin riskli durumlar içerisinde bulunabilmesi
 • Kişilerin sürekli para harcamak isteyebilmesi

 

Bipolar bozukluğun başka bir uç noktası olan depresyon halinde karşılaşılabilen belirtilen şu şekilde ifade edilebilmektedir.

 • Kişilerin depresif bir ruh hali içerisinde olabilmesi
 • Kişilerin kendilerine oldukça az güven duyabilmesi
 • Kişilerin günlük yaşamlarında keyif alarak yaptıkları aktivitelerden keyif almamaya başlayabilmesi
 • Kişilerin enerjilerinin oldukça düşük olabilmesi
 • Kişilerin odaklanmakta güçlük yaşayabilmesi
 • Kişilerin hafızalarında birtakım olumsuzlukların yaşanabilmesi
 • Kişilerin bazı şeyleri hatırlamakta zorluk yaşayabilmesi
 • Kişilerin çok fazla uyumak isteyebilmesi
 • Kişilerin çok az uyuyabilmesi
 • Kişilerin genel olarak kaygılı hissedebilmesi
 • Kişilerin genel olarak karamsar bir ruh hali içerisinde olabilmeleri
 • Kişilerin kendilerini mutsuz, çaresiz ve tek başına hissedebilmeleri
 • Kişilerin çok az yemek yiyebilmeleri ve aşırı iştahsız olabilmeleri

 

Genel olarak bipolar bozukluğun mani ve depresyon dönemleriyle ilerlediği ifade edilmekle birlikte farklı zamanlarda bipolar bozuklukla mani ve depresyon ataklarının birlikte görülebildiği belirtilmektedir. Bipolar bozuklukta mani ve depresyon ataklarının bir arada görülebilmesinin karma dönem (mix epizod) olarak tanımlandığı belirtilmektedir. Karma dönemin (mix epizod) görüldüğü bipolar bozuklukta bireylerin birbirlerinden farklı uç duygu durumlarını bir arada hissettiği ifade edilmektedir. Bipolar bozuklukta karma dönem yaşayan bireylerin kendilerini enerjik hissederken eş zamanda kendilerini mutsuz hissedebildikleri ifade edilmektedir.

Bipolar Bozukluk Tanısı Nasıl Koyulur?

Bipolar hastalığında tanı konulma sürecinin önemli bir yere sahip olduğu ifade edilmektedir. Bipolar bozuklukta genellikle kişilerin detaylı aile öykülerinin alınmasından sonra klinisyenin klinik gözlemleriyle birlikte bipolar hastalığının tanısının konulabildiği belirtilmektedir. Ek olarak herhangi bir kimseye bipolar duygu durum bozukluğu tanısı konulabilmesi için o kişide manik ve depresif dönemlerin görülebilmesi gerektiği ifade edilmektedir.  Ayrıca bipolar bozukluğun tanılanma sürecinde kişilerin duygu durumları üzerinde etkili olabilecek fiziksel herhangi bir hastalıklarının olup olmadığının titizlikle değerlendirilmesi gerektiğinin önemli bir yere sahip olduğu belirtilmektedir.

 

Bipolar Bozukluk Tedavisi Nasıl Gerçekleşir?

Bipolar bozukluk tedavisinde koruyucu tedavi ve akut tedavi olarak iki farklı tedavi adımının olduğu ifade edilmektedir. Bipolar bozukluğun akut tedavi adımında atakların yeni başladığı esnada, bireylerde meydana gelen manik depresif belirtileri mümkün olan en kısa sürede kontrol edebilmenin hedeflendiği belirtilmektedir. Bipolar hastalığının koruyucu tedavi adımında ise bireylerin bipolar bozukluğa tekrar yakalanmamalarının hedeflendiği bir tedavi planı olduğu ifade edilmektedir. 

Tüm bu bilgilere ek olarak, bipolar bozukluğun tedavisinde ilaçlardan da destek alındığı ifade edilmekle birlikte ilaçların bipolar hastalığının tedavisinde gerekli ve önemli bir rol oynayabildikleri belirtilmektedir. Ayrıca bipolar bozuklukla ilgili yapılan araştırma sonuçlarına göre bipolar bozukluğun tedavisinde ilaçların ve psikoterapinin önemli bir rol üstlenebildiği ifade edilmektedir. Bipolar duygu durum bozukluğunda ilaç tedavisinde bireylere duygu durumlarını düzenleyebilecekleri ilaçlarla destek verilebildiği belirtilmektedir. 

Bipolar hastalığının tedavisinde önerilen ilaçların antidepresanlar, antipsikotikler ve antikonvülzanlar olabildiği ifade edilmektedir. Ayrıca bipolar bozukluğun tedavisinde psikoterapi yönteminin de etkili bir yere sahip olduğu belirtilmektedir. Bununla birlikte bipolar bozukluğa sahip bireylerin gündelik yaşamlarını olumsuz yönde etkileyen faktörlerin iyileştirilmesinde psikoterapi yönteminin kullanılabildiği belirtilmektedir. Ek olarak, bipolar bozukluğun tedavisi için kullanılan yöntemlerin zaman zaman hepsinin zaman zaman ise sadece birinin kullanılabileceği ifade edilebilmektedir. 

Bu noktada bireylerin bipolar bozukluklarının şiddetinin ve seviyesinin önemli bir belirleyici olabildiği söylenilmektedir. Son olarak, bipolar bozukluğun tedavisiyle ilgili yapılan çalışmaların bulgularına göre, ilaç tedavisi ve psikoterapi yönteminin birlikte ilerletilebildiği durumlarda bipolar bozukluğun tedavisi noktasında daha başarılı ve etkili sonuçlar alınabileceği ifade edilmektedir.

Mentalium Tedavi Programı

Bipolar Bozukluğa sahip bireylere ve ailelerine bipolarla ilgili psikoeğitim verilmesinin hastalığın tedavisi noktasında oldukça önemli bir role sahip olduğu belirtilmektedir. Mentalium Psikoloji’de bipolar bozukluğa sahip bireylere ve hasta yakınlarına bipolar hastalığı, bipolar bozukluğun belirtileri, bipolar hastalığın nedenleriyle ilgili detaylı bir şekilde psikoeğitim verilmektedir. Ek olarak Mentalium Psikoloji bünyesinde bipolar bozukluğa sahip bireylere günlük yaşamlarında karşılaştıkları zorluklarla başa çıkabilmeleri adına psikoterapi hizmeti sunulmaktadır.

Şimdi Randevu Alın!

Kadıköy Göztepe Şube

Göztepe Mh. Fahrettin Kerim Gökay Cd.

No: 240 D: 7 Eren Apt.

Kadıköy / İstanbul

Mentalium Psikoloji Kadıköy psikolog alternatifleri arasında öne çıkan bir psikolojik danışmanlık merkezidir. Eğer aradığınız İstanbul psikolog seçenekleri arasında uygun fiyatlı, etik çalışan ve kurumsal bir merkez ise bizi tercih edebilirsiniz.

Mentalium Psikoloji © 2024. Tüm Hakları Saklıdır.