Skip to content Skip to footer

7 Özelliğiyle Ergenlerde Depresyon

ergenlerde depresyon

7 Özelliğiyle Ergenlerde Depresyon

Ergenlerde depresyon sıkça görülen bir ruhsal sorundur. Ancak tedaviye katılım konusunda yetişkinlere göre daha fazla sorunlar yaşanabilir. Ergenlik dönemi yaşamın en fırtınalı sürecidir.

Yaşamın her dönemi güzel ve özeldir ancak ergenlik dönemi çocukluk ve yetişkinlik arasındaki geçişi temsil etmesi açısından çok özeldir. Ergenlerde depresyon belirtilerine benzer belirtiler sergileyen ancak depresyon tanısı almayacak olanlar da vardır.

Bu nedenle ergenlerde dönemin bizzat kendisi depresyon rahatsızlığıyla karıştırılabileceği için ergenlerde yaşanan sorunlara aileler daha dikkatli olmalıdır.

Yazımızın devamında ergenlerde depresyon özelliklerini ve tedavi sürecini işleyeceğiz. Eğer siz de ergenlerde depresyon tedavi süreci hakkında bilgi almak isterseniz bize ulaşabilirsiniz.

ergenlerde depresyon

Ergenlerde Depresyon Belirtileri

Depresyon, kişinin kendisini mutsuz, huzursuz, isteksiz, çaresiz, karamsar, yorgun veya kararsız hissetmesiyle belirtilerini sergileyen bir ruhsal bozukluktur.

Depresyonun tanı olarak konulabilmesi için kişinin en az iki hafta süreyle bu belirtileri yaşaması, hergün belirtilerin kendisini göstermesi ve günün çoğunluğunda bu duyguların hissedilmesi ve düşüncelerin varlığı gerekir.

Depresyondaki bireyin sosyal işlevselliğinin bozulması gerekmektedir. Her mutsuz olan depresyonda değildir ancak depresyondaki birey mutsuzdur.

Olumsuz duygu, düşünce ve davranışların kalıcı ve zorlayıcı hale gelmesi depresyonun tanımları arasında görülebilir. Depresyon her yaştan bireyde görülebilir ve kadınlarda erkeklere göre iki kat daha fazla görülmektedir.

Ergenlerde depresyon tüm ergenlerin yüzde 8’inde görülmektedir. Depresyondaki bireyin dışardan da başkaları tarafından görülen bazı belirtileri vardır.

Ergenlerde depresyon gelişimleri açısından daha riskli bir döneme denk geldiği için daha zorlayıcıdır. Ergenlerde depresyon ile bazı ergen davranışları birbirine karışabileceği için müdahale de gecikebilir. Ergenlerde depresyonun en önemli belirtilerini sizin için sıralayacağız.

ergenlerde depresyon

Mutsuz ve Hüzünlüdür

Ergenlerde depresyon belirtileri arasında en sık görülenlerden biri mutsuzluk ve hüzün duygularının görülme sıklığıdır. Kişi günün çoğunluğunda mutsuz ve hüzünlüdür.

Ergenlerde en sık karıştırılan depresyon belirtilerinden biri de bu mutsuzluk tablosudur. Depresyondaki kişi mutsuzdur ve bu mutsuzluğu kalıcı haldedir. Ergenlerde depresyon belirtileri arasında olan mutsuzluk hali bazı ergen ebeveynleri tarafından yanlış algılanabilir.

Ergenlerin zaman zaman mutsuz olma halleri yetişkinlerden daha sık olabilir. Yakınları da ergenleri gözlemleyip kendileriyle kıyaslayınca depresyonda olduğundan şüphelenebilir. Ancak ergenlerde yaşadıkları birçok olay onları mutsuz edebilir.

Ergenlerde duygusal ilişkiler yeni tanındığı için ve ilk deneyimler gerçekleştiği için hayal kırıklığına uğrama olasılıkları bu konuda deneyimli olan yetişkinlere göre daha fazla olacaktır.

Sevgilisi tarafından terk edilen ergenlerde mutsuzluk bir süre daha devam edebilir. Her mutsuzluk da ergenlerde depresyon belirtisi değildir elbette. Bu sebeple her zaman belirttiğimiz bir olguyu tekrarlamak isteriz.

Ergenlerde depresyon tablosunun tanısının konulması için aynı yetişkinlerde de olduğu gibi bir ruh sağlığı uzmanıyla görüşülmesi gerekmektedir.

ergenlerde depresyon

İsteksiz ve Enerjisi Azdır

Ergenlik dönemi kişinin enerjisinin belki de en yüksek olduğu dönemlerin başında gelir. Ergenlerde bu nedenle enerji artışı çok belirgindir. Ergenlerde çok daha aktif ve enerjik bir yaşam söz konusudur.

Ancak ergenlerde depresyon bu hareketliliği engeller. Ergenlerde isteksizlik, yorgunluk, bitkinlik ve enerji azlığı depresyon belirtileri arasındadır.

Ergenlerde bu dönemde her şeye burun kıvırma ve başkaları tarafından gelen aktivite tekliflerini reddetme hali mevcuttur. Ergenlerde depresyon belirtisi olan isteksizlik hali sayesinde ergen hiçbir aktivite yapamaz hale gelir.

Ergenlerde depresyon sonucu oluşan bazı belirtiler keskin çizgilerle anlaşılabilir ve ayırt edilebilir. Örneğin; eskiden arkadaşlarıyla çok fazla zaman geçiren bir ergen git gide arkadaşlarıyla daha az zaman geçirmeye başlar.

Onlardan yavaş yavaş kopmaya başlar çünkü bir araya gelmek onun için artık zorlayıcıdır. Arkadaşlarıyla konuşma ve görüşme isteğini kaybetmiştir.

Bir araya geldiğinde arkadaşlarının da canını sıkabileceğini ve artık bu yüzden kimsenin de onunla görüşmek istemediğini düşünebilir. Eve kapanır ve çok fazla dışarı çıkmak istemez.

Okula gitme isteğini de kaybeder bir süre sonra ve bu sebeple derslerindeki başarıları da düşer. Ergenlerde depresyon sonucu oluşan isteksizlik sebebiyle devamsızlık da sık sık görülen sonuçlar arasındadır.

Aktivitelerden elini ayağını çeken ergenlerde durgunlaşma çok belirgindir. Herhangi bir şey yapmak istemediği gibi yaptığında da keyif almamaktadır. Ergenlerde depresyon sonucu haz ve heyecan arayışı azalmıştır.

Halbuki ergenlerde bu arayışlar yaşamları boyunca olandan daha üst düzeyde olmaktadır. Ergenlerde görülen depresyon bu nedenle gencin yakınları tarafından kolayca anlaşılabilir.

ergenlerde depresyon

Karamsar ve Umutsuzdur

Çevrenizdeki ergenlerde geleceğe dair karamsar veya umutsuz olanları birçoğunuz görmüşsünüzdür. Ergenlerde karamsarlık veya geleceğe dair umutsuzluk sık görülen bazı duygular olsa da ergenlerde depresyon sürecinde görülen karamsarlık ve umutsuzluk çok daha farklı özellikler barındırır.

Ergenlerde depresyon hastalığı oluştuğunda belirtileri olan karamsarlık tablosu geleceğe dair hiçbir şeyin düzelmeyeceği üzerindedir. Ergen birey hiçbir zaman daha iyi olamayacağını ve durumunun hiç düzelmeyeceğini düşünür.

Örneğin; sevgilisinden ayrıldığı için hiçbir zaman iyi bir ilişkisinin olmayacağını düşünebilir. Karşısına kim çıkarsa çıksın ilerde hiçbir zaman hiçbir ilişkisinin iyi gitmeyeceğini ve hepsinde mutsuz olacağını düşünür.

Şimdi nasıl hayatında herşey kötü gidiyorsa gelecekte herşeyin daha da kötü gideceğini düşünür. Bu düşünceler olumsuz biten bir ilişkinin ardından tüm ilişki denemelerini aşırı genellediğini de göstermektedir.

Her birinin yeni bir deneyim ve şans olduğunu değil de hepsinin aynı şekilde olumsuz sonuçlanacağını düşünür. Ergenlerde depresyon sürecinde karamsarlık gencin geleceğe dair düşüncelerini de olumsuz şekilde etkilemektedir.

Ergenlerde depresyon belirtileri arasında çaresizlik duygusu da ön plandadır. Yaşadıkları karşısında hiçbir çözüm yolu kalmadığını düşünebilir ve kendisini çaresiz hisseder.

Bu çaresizlik hissi adeta bu dünyada yalnız olduğu ve kimsenin ona yardım edemeyeceğini düşündürtmektedir. Ergenlerde çaresizlik ile intihar düşünceleri arasında güçlü bir bağlantı vardır.

Kendini çok çaresiz hisseden genç çözüm bulamadığında çözüm yolu olarak yaşamını sonlandırmayı düşünebilir. İntihar elbette her zaman girişimlerle sonuçlanmayabilir ancak girişim riski her zaman mevcuttur.

Bazen intihar eylemi gerçekleşmese bile intihar düşünceleri ergenlerde depresyon vakalarında sıkça görülmektedir. İntiharın eylemi olmasa bile düşüncesi dahi kritiktir çünkü düşünceler zamanla eyleme dönüşebilir.

İntihar her zaman ani ve dürtüsel bir kararla gerçekleşmez. Ergenlerde görülen depresyon vakalarının önemli bir kısmında planlanmış intihar girişimleri görülmektedir.

İntihar girişimleri bazen depresyon yaşayan ergenlerde bir yardım çığlığı olarak da görülmelidir. Genç aslında yaşadığı sorunları çevresindekilere tam olarak açıklayamadığı için yakınlarından intihar denemesi ile yardım isteyebilir.

İntihar denemesi ölmek için değil kendisine yardım edilmesini sağlamak için olabilir. Ancak her intihar risktir ve ölüm tehlikesi taşır. Üstelik ergenlerde depresyon vakasına intihar eşlik etmişse yakınlarının çok daha dikkatli olması gerekir.

Çünkü intihar eden ergenlerde ikinci bir intihar girişiminin olması daha yüksek ihtimaldedir. Depresyon tanısı olan bazı ergenlerde ise intiharı engelleyen bazı faktörler vardır. Ailesi, yakınları, sevgilisi veya dini inancı bunlardan bazılarıdır.

İntihar düşünceleri hafife alınmamalı ve yakınları tarafından dikkate alınmalıdır. Karamsarlık duygusu depresyonun en riskli duyguları arasındadır. Kişi kendisini karamsar hissettikçe bir çıkış yolu bulamaz.

Aynı zamanda hiçbir şeyin de düzelmeyeceğini düşünür. Bu durumda intiharı getiren zemin de oluşabilir. Bu nedenlerden dolayı ergenlerde depresyon mutlaka profesyonel destek alınarak tedavi edilmelidir.

ergenlerde depresyon

Dikkati Toplayamaz ve Öğrenme Zorlaşır

Ergenlerde depresyon, ergenin akademik yaşamını ciddi şekilde olumsuz etkileyebilir. Depresyondaki ergenlerde odaklanma süresi git gide azalır. 40 dakikalık derslerde 5-10 dakika sonrasında odak noktasını koruyamayabilir.

Dikkatini toplayamadığı için dersi ders esnasında dinleyemez. Sonrasında çalışmayı da sürekli erteleyebilir. Sınavlara çalışmayı son güne bırakabilir. Son akşam da yaşayabileceği öğrenme güçlüğü sebebiyle öğrenmesi zorlaşır.

Defalarca okumasına rağmen hatırlamakta zorlanabilir. Öğrenme güçlüğü ergenlerde depresyon vakalarının neredeyse vazgeçilmez özelliğidir. Erteleyerek son akşam çalıştığı sınavda başarısız not aldığında bu kez de kendisini başarısız olarak nitelendirir.

Neden başarısız olduğuna odaklanmaksızın ve sorgulamaksızın kendisini başarısız ve yetersiz olarak niteledikçe depresif düşüncelerden kurtulamaz. Ergenlerde depresyon belirtileri arasında ergenin en zorlandığı duygulardan biri de başarısızlık hissidir.

Derslerden zayıf notlar aldıkça arkadaşlarının önünde küçük düştüğünü düşünür. Artık derslerden daha fazla uzak kalmaya başlar. Okuldan kaçmaya veya derslere girmemeye başlayabilir. Devamsızlık nedeniyle okulla ve ebeveynleri ile zor dönemler yaşanabilir.

Ergenlerde depresyon olgusu hakkında özellikle ailelere vereceğimiz tavsiye, depresif belirtiler nedeniyle zayıf notlar getiren ergenin yaşadıklarını anlamaya çalışmaları yönünde olacaktır. Onu mutlaka dinlemek, duygu ve düşüncelerini anlamak birlikte bir çözüm yöntemi bulmak için gerekli olacaktır.

ergenlerde depresyon

Özbakımı Giderek Azalır

Ergenlerde çocuklara göre özbakım giderek daha fazla önem kazanır. Hoşlandığı kıza açılabilmek için değişik ve güzel bir saç kesimi, hoş bir parfüm kokusu veya kıyafetlerine önem vermek ergen erkeklerde sık görülen bir davranıştır.

Kızlarda ise fiziğine önem verme, makyaj yapma veya giyime özen gösterme davranışları gelişir. Ergen artık çocuk değildir ve ergenlerde sosyal gruplar oldukça önemlidir. Artık dış görünüş ergen için önemli zaman geçirme kaynakları arasındadır.

Ergenlerde depresyon benzeri rahatsızlıkların varlığında ise özbakım giderek azalma eğilimi sergiler. Özbakımın azalması hem gerçekleştirme isteğinin var olmayışı hem de ergenin bu özeni gösterecek halinin ve enerjisinin olmayışından kaynaklanır.

Ergenlerde depresyon rahatsızlığının ortaya çıkması sonucu kendine bakımı da azalır. Kıyafetlerini eskisi kadar sık değiştirmez veya güzel kokmak için parfüm sıkmaz. Duş alma sıklığı oldukça azalır.

Ergenlikle beraber hormonal değişimler sonucu terleme artacağı için ergenlerde depresyon kötü vücut kokularının da artmasına sebep olabilir. Saçlarının bakımına veya şekline eskisi gibi dikkat etmez hale gelebilir.

ergenlerde depresyon

Güzel Olmadığını Düşünür

Ergenlerde depresyon benlik saygısında bozulmaya yol açar. Benlik saygısı, kişinin kendine atfettiği değer olarak tanımlanabilir. Benlik saygısı azaldığı için ergenlerde depresyon gencin kendisine gösterdiği değerin azaldığını da göstermektedir.

Kendini eskisi gibi değerli ve kıymetli hissetmez. Değersizlik hissi ergenlerde depresyon belirtileri arasında en göze çarpanlarından sayılabilir. Ergen kendisini o kadar değersiz hisseder ki arkadaşlarından bu sebeple de uzak durabilir.

Yani bir diğer ergenlerde depresyon belirtisi olan isteksizlik kadar değersizlik hissi de ilişkilerden uzak durma sebebi olabilir. Ergen aynaya baktığında kendisini eskisi gibi güzel ya da yakışıklı görmez.

Artık aynaya baktığında çirkin, kilolu, bakımsız veya tiksinti uyandıracak birisi varmış gibi görür. Güzellik algısı kişinin zihninde değişime uğrar. Bir yandan da tam bir kısır döngü hakimdir bu konuda.

Aynaya baktığında kendisini çirkin ve kilolu olarak görür çünkü ergenlerde depresyon ergenin kilo artışına yol açabilir. Kilo aldıkça kendisini daha değersiz ve çirkin görür.

Değersiz ve çirkin gördükçe daha kötü hisseder ve daha çok yemek yer. Daha çok yemek yedikçe daha çok kilo alır ve kendisini aynada daha çirkin olarak görür.

Kendisini eskiye göre daha aşağı ve sıkıcı olarak düşünür. İnsanların ondan kaçtığını düşünür ancak aslında depresyondan dolayı kendisi insanlardan izole olmaktadır. Bir arkadaşı ona sıcak davrandığında veya onunla ilgilendiği zaman arkadaşının kendisine acıdığını düşünebilir.

Bir kişinin kendisiyle ancak acıdığı ve yardım etmek istediği için birlikte olabileceğini düşünür. Değersizlik hisleri ergenlerde depresyon tablosunun en acı verici belirtilerinden biridir.

ergenlerde depresyon

Alıngan ve Eleştiriye Çok Duyarlıdır

Ergenlerde depresyon belirtilerinden biri de aşırı alınganlık ve eleştiriye karşı aşırı duyarlı olmaktır. Ergenlerde alınganlık her ne kadar bazı yaşam dönemlerine göre daha fazla görülse de alınganlık depresyonda çok daha farklı ve işlevselliği bozacak şekilde kendisini gösterir.

Okulda eskiden öğretmenlerinden duyduğu herhangi bir cümle onu çok etkilemezken artık çok sıradan bir söz bile bir ima hissi uyandırır. Onun hakkında en ufak eleştiri bile çok rahatsız edici ve büyük bir sorun yaratmaktadır.

Alıngan davranışları sebebiyle zaten son dönemde kötü giden arkadaşlık ilişkileri de bozulabilir. Eskiden duyduğu ancak önemsemediği şeyleri çok fazla önemsemeye başlamıştır. Ergenlerde depresyon eleştiriye karşı aşırı tepkilerin de gelişimini sağlamaktadır.

Eleştiriler ister yapıcı ister yıpratıcı olsun, depresyon sorunu yaşayan genç için kaldıramayacağı bir yüktür. Ona bu yükü yaşatan kişiye de öfke patlamasıyla karşılık verebilir. Öfke patlaması ergenlerde depresyon sürecinde en çok eleştirildiğinde ortaya çıkar.

Depresyon ergenlerde tahammülsüz davranışları beraberinde getirir. En çok da ergenlerde aile ilişkilerini zedeler. Ebeveynleri tarafından eleştirildiğinde öfke patlaması ile karşılaşılması şaşırtıcı olmayacaktır.

Ebeveynlerin de öfkeli tepki ile karşılık vermeleri halinde kimse tarafından sevilmedikleri şeklindeki düşünceleri tetiklenecektir. Ergenlerde depresyon özetle gencin yaşıtlarına oranla daha fazla alıngan ve eleştiriye daha çok duyarlı olmasına neden olur.

ergenlerde depresyon

Ergenlerde Depresyon Tedavi Edilir Mi?

Depresyon tedavi edilebilir bir ruhsal rahatsızlıktır. Dünyada en sık görülen ruhsal rahatsızlık olması sebebiyle psikiyatri alanında da üzerinde en çok çalışılan ruhsal sorunlardan birini oluşturmaktadır.

Depresyon tedavisi uzun yıllardır başarısı denenmiş ve kanıtlanmış birçok yöntemle birlikte gerçekleştirilmektedir. Depresyon çocuklarda, ergenlerde, yetişkinlerde veya yaşlılarda olmak üzere hangi yaş grubu olursa olsun aynı yöntemlerle başarılı şekilde tedavi edilmektedir.

Ancak depresyon tedavisi için en sık kullanılan ve en başarılı sonuçları veren iki yöntem vardır. Bunlardan biri uzman hekim tarafından uygulanan ilaç tedavisidir. Diğeri ise uzman psikolog eşliğinde gerçekleşen psikoterapi sürecidir.

Bu iki yöntem birbirinin alternatifi değildir. Ergenlerde depresyon tedavisi için iki yöntem de birlikte uygulanmalıdır. Ergenlerde depresyon ergen beyninde bazı hormonların miktarların değişimine sebep olur. Bu durum aslında çift yönlüdür.

Dopamin ve serotonin eksikliğinde ergenlerde depresyon tablosu ortaya çıkabilir. Ancak depresyonun sadece hormonlarla açıklanması da doğru değildir. Kişinin olumsuz duygu, düşünce ve davranışlarının da değişimi gerekir.

İşte bu sebeple doğru tedavi hem ilaç hem de psikoterapi sürecinin uygulanmasıdır. Ancak bazı hafif depresyon vakalarında ilaca tıbbi açıdan gerek duyulmayabilir. İlaca gerek olup olmadığına uzman hekim karar verecektir.

Bu nedenle eğer ihtiyaç olursa psikoterapist tarafından hekime de yönlendirme yapılacaktır. Biraz önce de belirttiğimiz gibi depresyon yalnızca ilaçla asla tedavi edilemez. Bunu Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan bir araştırmadan sonuçlarla açıklayalım.

Daha önce depresyon tanısı almış ve tekrarlayan depresyon vakaları üzerinde bir deney yapılmış. Depresyon hastalarının bir kısmına tedavi sürecinde yalnızca antidepresan ilaç desteği verilmiştir.

Depresyon hastalarının diğer kısmına ise hem ilaç tedavisi hem de psikoterapi seansları uygulanmıştır. Tüm depresyon hastaları tedavi süreçleri bittikten sonra birkaç yıl daha aralıklı olarak takip edilmiştir.

Bu takip edilen hastaların bir kısmında hastalığın tekrarladığı görülmüştür. Yıllar içerisinde çıkan sonuçlar yalnızca ilaç kullanımının depresyon tedavisi için eksik kaldığını göstermiştir.

Yalnızca ilaç tedavisi alan 100 depresyon hastasından 75’inde yaşamının geri kalanında en az bir kez daha hastalığın tekrarladığı görülmüştür. Yani yalnızca ilaç kullanan her 4 kişiden 3’ünde en az bir kez daha depresyon atağı görülmüştür.

Buna karşılık, hem ilaç hem de psikoterapi sürecinden geçen 100 depresif hastanın ise sadece 20’si yaşamının ilerki bir döneminde en az bir kez depresif belirtileri yeniden sergilemiştir.

Depresyon kronik bir hastalık olabilir ancak psikoterapi alan bu kişilerde ayrıca ilerki dönemlerde görülen depresyon ataklarının daha hafif seyrettiği de görülmüştür. Bu nedenle psikoterapi desteği ergenlerde depresyon tedavisinde oldukça önemlidir.

Ergenlerde depresyon tedavi sürecinde yetişkinlerden ayrılmaksızın olumsuz duygu, düşünce ve davranışların değişimi üzerine odaklanılmaktadır. Depresif düşünceler bazı yaşam olayları sonucunda tetiklenebilir.

Bunların başında bir yakının kaybı, iş kaybı, ekonomik zorluklar veya doğal afetler gösterilebilir. Ancak bu olumsuz yaşam olaylarını yaşayan herkesin depresyon geçirmesi beklenemez. Bazı kişilerin yaşadıklarını algılama, değerlendirme veya yorumlamaları farklıdır.

Bu yorum farkları kişinin depresif düşüncelerinin temelini oluşturur ve ergenlerde depresyon gelişiminin de nedeni budur. Psikoterapi sürecinde amaçlanan değişim ise kişinin bu olumsuz değerlendirmelerinden olumlu değerlendirmelerine geçiştir.

Ergenlerde depresyon tedavisi mutlaka ilerlemeden ve kişinin depresif düşünceleri derinleşmeden gerçekleşmelidir. Geç kalınması durumunda ergenlerde depresyon ilerler.

Genç bir bireyin git gide karamsarlık ve çaresizlik gibi bazı olumsuz duyguları gencin intihara yaklaşmasına yol açabilir. Kendisini artık içinde bulunduğu durumdan çıkamayacak şekilde zorluk içerisinde hisseden ergenlerde intihar eylemi ne yazık ki gerçekleşebilir.

Psikoterapi ve ilaç tedavisinin birlikte uygulanması halinde ise ergenlerde hızlı bir olumlu değişim süreci gerçekleşmektedir. Böylece ergenlerde depresyon belirtileri de zamanla ortadan kalkmaya başlayacaktır.

Bu durumda ergenlerde ebeveynlere özellikle önemli bir rol düşmektedir. Eğer ergenlerde yukarda bahsettiğimiz depresyon belirtileri gözlemlenirse bir an evvel bir uzman psikolog desteği almak gerekmektedir.

ergenlerde depresyon

Mentalium Psikoloji Kimdir?

Mentalium Psikoloji, 2019 yılında Klinik Psikolog Onur Aydın’ın girişimleriyle İstanbul Kadıköy Göztepe semtinde kurulmuş bir psikolojik danışmanlık merkezidir.

Şu anda ise Şişli Mecidiyeköy ve Kadıköy Göztepe semtlerinde olmak üzere iki şubesiyle danışanlarına aile, çift ve bireylere psikolojik destek hizmeti sunmaktadır.

Mentalium Psikoloji bünyesinde danışanlarına hizmet veren uzman psikologların hepsi lisans eğitimlerini psikoloji alanında gerçekleştirdikten sonra yüksek lisans eğitimlerini ise klinik psikoloji alanında gerçekleştirmiş klinik psikologlardır.

Uzmanlarımızın hepsi en az bir psikoterapi alanında eğitim ve süpervizyon almış deneyimli psikologlardır. Mentalium Psikoloji bünyesinde başta depresyon olmak üzere kaygı (anksiyete) bozuklukları, fobi, travma, obsesif kompulsif bozukluk, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, kişilik bozuklukları ve bağımlılık alanında hizmet verilmektedir.

Ayrıca kurumumuzda sadece bireysel psikoterapi hizmeti verilmemektedir. Bireysel psikoterapi desteğine ek olarak aile ve çift terapisi de uygulanmaktadır. Merkezimiz bünyesinde çocuk, ergen ve yetişkin alanlarında her yaş grubundan bireylere psikolojik destek hizmeti sunulmaktadır.

Ergenlerde depresyon tedavisi konusunda çalışan uzmanlarımız mevcuttur. Biraz önce de belirttiğimiz gibi ergenlerde depresyon tedavi edilebilir bir ruhsal bozukluktur.

Ancak ergenlerde depresyon intihar riskini arttıran bir ruhsal süreç olduğu için mümkün olduğunca zaman kaybetmeden tedaviye başvurulmalıdır.

Ergenlerde depresyon tedavisi hem ilaç hem de psikolojik destek sürecinin birlikte yürütülmesi ile başarılı sonuçlar alınabilmektedir. Eğer siz veya bir yakınınız depresyon rahatsızlığını yaşıyor ve tedavi alarak bu rahatsızlıktan kurtulmak istiyorsa, uzman psikolog kadromuzdan destek alabilirsiniz.

Kadıköy Göztepe Şube

Göztepe Mh. Fahrettin Kerim Gökay Cd.

No: 240 D: 7 Eren Apt.

Kadıköy / İstanbul

Mentalium Psikoloji Kadıköy psikolog alternatifleri arasında öne çıkan bir psikolojik danışmanlık merkezidir. Eğer aradığınız İstanbul psikolog seçenekleri arasında uygun fiyatlı, etik çalışan ve kurumsal bir merkez ise bizi tercih edebilirsiniz.

Mentalium Psikoloji © 2024. Tüm Hakları Saklıdır.